Умовні речення другого типу в англійській мові

uslovnye predlozheniya vtorogo tipa v anglijjskom yazyke 6 Умовні речення другого типу в англійській мові

Всі ми любимо помріяти:

«Якщо б він знав англійську, він би поїхав жити за кордон. Якби у неї було багато грошей, вона відкрила б свій магазин. Якщо б вони жили біля моря, вони б займалися серфінгом».

У всіх цих пропозиціях ми говоримо про уявні події, яких не існує насправді.

В англійській мові такі пропозиції ми будуємо за допомогою другого типу умовних речень.

У багатьох людей, що вивчають англійську, виникають проблеми з розумінням цієї теми, тому сьогодні ми детально розберемо, як будувати такі пропозиції.

У статті ви дізнаєтеся:

 • Коли використовуються умовні речення другого типу
 • Правила утворення таких пропозицій в англійській
 • Умовні речення другого типу з дієсловом to be
 • Використання заперечення в умовних реченнях другого типу
 • Як задати питання з такими пропозиціями

Коли використовуються умовні речення другого типу в англійській мові?

Нагадаю, що умовні речення 1 типу ми використовуємо, коли ми говоримо про реальні події майбутнього часу. Детальніше про це я розповідала у статті: умовні речення першого типу в англійській мові

Умовні речення 2 типу (Second conditional) ми використовуємо, коли говоримо про уявних ситуаціях в сьогоденні і майбутньому. Події, про які йде мова в таких пропозиціях, малоймовірні або нереальні.

Наприклад:

Якщо б він виграв у лотерею, він би купив машину. (Але те, що він виграє – малоймовірно)

Якби не було дощу, ми б пішли гуляти в парк. (Але йде дощ, тому дія нереально)

Давайте розглянемо, як побудувати такі речення в англійській мові.

Правила утворення умовних речень 2 типу в англійській мові

uslovnye predlozheniya vtorogo tipa v anglijjskom yazyke 7 Умовні речення другого типу в англійській мові

Умовні речення 2 типу складаються з 2-х частин:

 • умова – події, які нереальні або малоймовірні
 • основна частина – дія, що сталося б, якби виконає умови

Умовне речення може починатися як з основної частини, так і з умови.

Як побудувати кожну з цих частин?

Основна частина

Основна частина містить діяння, яке могло б статися в сьогоденні або майбутньому, але малоймовірно, що станеться.

Утворюється основна частина з допомогою would (це will у минулому часі). При побудові пропозиції ми ставимо would після діючої особи, а далі йде дієслово в початковій формі.

Читайте також:  Огляд сервісу ororo tv – серіали для початківців вивчати англійську

Також у таких реченнях замість would можуть використовуватися:

 • should – слід
 • could – може/могли б
 • might – можливо/може

Приклади:

I would buy it ……
Я б купила це ……

He would go abroad……
Він би поїхав за кордон…..

He could come…..
Він міг би прийти……

Умовна частина

Ця частина містить умову, яка нереально або малоймовірно.

В умовній частині ми використовуємо час Past Simple (минулий просте).

uslovnye predlozheniya vtorogo tipa v anglijjskom yazyke 8 Умовні речення другого типу в англійській мові

Залежно від дієслова цей час утворюється так:

 • якщо дієслово правильний, ми додаємо закінчення-ed (cook – cooked)
 • якщо дієслово не правильний, ми ставимо його у 2-шу форму (see – saw).

Умовна частина починається зі слова if, яке перекладається як «якщо».

Приклади:

If I had a lot of money…..
Якби у мене було багато грошей…..

If she knew English…..
Якщо б вона знала англійську…..

If he work here…..
Якщо б він працював тут…..

Поєднавши дві частини, ми отримуємо наступну схему утворення умовних пропозицій 2 типу:

Дійова особа + would + дія + if + дійова особа + правильний дієслово з закінченням -ed або 2-а форма неправильного дієслова

Приклади:

He would buy the car if he won the lottery.
Він би купив машину, якщо б виграв у лотерею.

They would call you if they had a phone.
Вони зателефонували би тобі, якби у них був телефон.

Ми можемо поміняти дві частини місцями, поставивши умову на перше місце. Правила освіти залишаться колишніми. Додасться лише кома, що розділяє дві частини пропозиції.

If + дійова особа + правильний дієслово з закінченням -ed або 2-а форма неправильного дієслова, дійова особа + would + дія

Приклади:

If she had enough time she would cook dinner.
Якщо б у неї був час, вона б приготувала вечерю.

If we went to this club, we would dance all night.
Якщо б ми пішли в цей клуб, ми б танцювали всю ніч.

Також в умовних реченнях другого типу дуже часто використовується дієслово to be у частини з умовою. Давайте розглянемо це детальніше.

Використання дієслова to be в умовних реченнях 2 типу в англійській мові

В англійській мові є особливий вид дієслова – дієслово to be. Його ми використовуємо, коли говоримо, що хтось:

 • Знаходиться десь (в парку)
 • Є кимось (Вона медсестра)
 • Є якимось (Кіт сірий)

В умовних пропозиції 2 типу дієслово to be зазвичай використовується у частини з умовою, тому ми ставимо його в минулий час. Причому незалежно від діючої особи ми використовуємо форму – were.

Читайте також:  Конструкції з quite в англійській мові

Неправильно: If she was a teacher…..
Якщо б вона була вчителем…..

Правильно: If she were a teacher……
Якщо б вона була вчителем……

Схема утворення такої пропозиції буде:

If + дійова особа + were + місце/стан/явище + дійова особа + would + дія

Приклади:

If they were rich, they would travel.
Якщо б вони були багатими, вони б подорожували.

If she were you, she would do it.
Якщо б вона була тобою (на твоєму місці), вона б зробила це.

У розмовній англійській це правило не завжди дотримується. Ви можете зустріти використання was замість were в розмовної мови. Але граматично правильним залишається використання were в таких пропозиціях.

Умовні речення другого типу з запереченням в англійській мові

uslovnye predlozheniya vtorogo tipa v anglijjskom yazyke 9 Умовні речення другого типу в англійській мові

У таких реченнях ми можемо використовувати заперечення. Негативними можуть бути:

 • Основна частина
 • Умова
 • Обидві частини

Заперечення в основній частині

Щоб зробити основну частину негативною, після would ми ставимо not.

Ми можемо скоротити: would + not = wouldnt.

Схема утворення такої пропозиції буде:

Дійова особа + wouldn’t + дія + if + дійова особа + правильний дієслово з закінченням -ed або 2-а форма неправильного дієслова

Приклади:

He wouldn’t live here if he had own flat.
Він би не жив тут, якщо б у нього була власна квартира.

If I were you, I wouldn’t worry.
Якби я був тобою (на твоєму місці, я б не турбувався.

Заперечення у частини з умовою

Так як в цій частині використовується Past Simple, то заперечення утворюється за допомогою допоміжного дієслова did і негативної частки not. При цьому дієслово ми ніяк не змінюємо, він стоїть у початковій формі.

Часто ми використовуємо скорочення:

did + not = didnt

Схема утворення такої пропозиції:

Дійова особа + would + дія + if + дійова особа + didn’t + дія

Приклади:

They would go to the cinema if they didn’t study.
Вони б пішли в кіно, якщо би вони не займалися.

She would go to bed if she didn’t work at night.
Вона б пішла спати, якби не працювала вночі.

Заперечення з дієсловом to be в умовній частині

Якщо у частини з умовою стоїть дієслово to be (were), то ми просто ставимо not після нього.

Ми можемо скоротити:

were + not = t weren’

Приклади:

If he weren’t a doctor, he would be a teacher.
Якщо б він не був лікарем, він був би вчителем.

If I weren’t sick, I would join you.
Якщо б я не хворів, я б приєднався до вас.

Читайте також:  Вчимо англійську жартома

Заперечення в обох частинах умовного пропозиції

Якщо заперечення стоїть в обох частинах, речення будується за схемою

Дійова особа + wouldn’t + дія + if + дійова особа + didn’t (weren’t) + дію (місце/стан/явище)

Як ви бачите, в першій частині ми додаємо not до would, у другій ставимо didn’t.

Приклади:

She wouldn’t go to his party if she didn’t know him.
Вона б не пішла на його вечірку, якби не знала його.

They wouldn’t help all people if they weren’t so kind.
Вони б не допомагали всім людям, якби не були такими добрими.

А тепер давайте розглянемо, як задавати питання.

Питання з умовним реченням 2 типу в англійській мові

Ми ставимо питання, щоб дізнатися зробив би людина за певних умов чи ні.

Коли ми ставимо запитання, ми змінюємо лише основну частину. У ній ми ставимо would на перше місце. Частина, що містить умову, не змінюється.

Схема питального речення буде наступною:

Would + дійова особа + дія + if + дійова особа + правильний дієслово з закінченням -ed або 2-а форма неправильного дієслова?

Приклади:

Would he buy this if he had any money?
Він би купив це, якщо б у нього були гроші?

Would she stay at home if she had weekend?
Вона б залишилася вдома, якщо у неї був вихідний?

Відповідь ми даємо до основної частини, тому:

 • позитивний відповідь буде містити yes, дійова особа і would

Would they study English if they had enough time? Yes, they would.
Вони вивчали англійську, якщо б у них було достатньо часу? Так, вивчали б.

 • негативна відповідь буде містити no, дійова особа, would + not

Would he help her if he knew about her problems? No, he wouldnt.
Він допоміг їй, якби він знав про її проблеми? Ні, не допоміг би.

Отже, теорію ми розібрали. Тепер давайте закріпимо використання умовних речень 2 типу на практиці.

Вправа на закріплення

Перекладіть наступні речення на англійську мову:

1. Якби вона розповіла все, він би допоміг їй.
2. Вона одягла ця сукня, якщо б пішла в ресторан.
3. Він би купив цю машину, якщо б вона була чорною.
4. Вони б не пішли в школу, якщо б у них були канікули.
5. Якщо б він не жив у Нью-Йорку, він жив у Москві.
6. Вона б пішла в кіно, якщо б не працювала?

Свої відповіді залишайте в коментарях під статтею.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: