Узагальнююче займенник either (+ neither) – LEARN ENGLISH – Вчимо англійську самостійно вдома, швидко і безкоштовно

Узагальнююче займенник either (+ neither)

either – 1) один (будь-який) з двох; той чи інший; 2) обидва; і той і інший

Узагальнююче займенник either, на відміну від both, висловлює узагальнююче-индивидуализирующее значення: не просто обидва, а кожен з двох, взятий окремо. Займенник either також відноситься до двом особам або предметів і вживається як займенник-прикметник чи займенник-іменник.

1) В ролі займенника-прикметника вживається перед обчислюваними іменниками в однині. Будучи визначником іменника, either виключає вживання артикля перед іменником, до якого воно відноситься.

а) як той чи інший, один з двох, будь-який з двох:

You may go by either road. – Ви можете їхати по будь-якій з (двох) доріг.
You can take either book; I don’t mind which. – Ти можеш взяти будь-яку/на цю або ту книгу, мені байдуже яку.

б) В ролі обидва; і той і інший; кожен (з двох):

There were trees on either side of the path. – По обидва боки стежки були дерева.

2 фцнкции займенники-іменника either (зазвичай з прийменником of) може вживатися:

а) У ролі підмета. Після either of… в ролі підмета присудок вживається як в однині, так і в множині приблизно з однаковою частотністю. Одні суворо дотримуються класичну граматику і вживають єдине число; інші дотримуються “правила близькості”, яке з усного мовлення вже перекочувало в письмову. Дане правило свідчить, що присудок частіше узгоджується в числі з найближчому до нього займенником, наприклад: either of us are.

Either of them have/has promised to help me. – Кожен із них обіцяв допомогти мені.
Either of the examples is/are correct. – І той, і інший приклад вірний (обидва приклади вірні).
Take either car. Either of them will get you there. – Сідай на будь-який автомобіль (з двох). Будь-який з них доставить тебе туди.

б) У ролі доповнення:

I know them both and don’t like either (of them). – Я знаю їх обох і не люблю ні того, ні іншого.

neither – ні той, ні той; ні один (з двох); ніхто (з двох)

Узагальнююче займенник neither розглядалася в заперечних займенниках. Neither є негативною формою займенника either і використовується як займенники-іменника та займенника-прикметника.

1) В ролі займенника-прикметника:

We accepted neither offer. – Ми не взяли ні того, ні іншого речення.
Neither work was good enough. – Жодна з (обох) робіт не була достатньо хороша.

2) У функції займенників-іменників. Зауваження з приводу того, в якому числі ставити дієслово-присудок, зроблене вище щодо either в ролі підмета, відноситься і до neither. Тобто, єдине та множинне, причому останнє зустрічається все-таки частіше.

Neither of us like him. (тут like частіше, ніж likes) – Ніхто з нас (обох) не любить його.
Neither of them lent me money. – Ніхто з них (обох) не позичив мені грошей.
Which of the songs did you like? – Neither. – Яка з пісень вам сподобалася? – Ні та, ні інша.

Зверніть увагу: Схожі прислівники і сполучники, які корисно знати:

1) Either як прислівник вживається у заперечних реченнях у значенні також, теж:

If you don’t go I won’t (will not) go either. – Якщо ти не підеш, я не піду теж.
I didn’t like it either. – Мені це теж не сподобалося.
I haven’t done my homework either. – Я теж не зробив домашнє завдання.

2) Either в обороті either… or – чи… чи, або… або, який відноситься до парних спілкам:

Either he goes or I do. – Або він піде, або я.
We can do it either today or tomorrow. – Ми можемо зробити це або сьогодні або завтра.

3) Neither як прислівник вживається у значенні також не, теж не:

He didn’t go there and neither she did. = He didn’t go there and she didn’t go either. – Він не пішов туди, і вона теж (не пішла).
I didn’t move and neither did Mark. Ні я, ні Марк не рушили з місця.

4) В ролі прислівника в обороті типу Neither do I. – Я теж.:

I don’t like Arthur. – Neither do I – Мені Артур не подобається. – Мені теж.
He cannot speak Spanish. – Neither can I. – Він не говорить по-іспанськи. – Я теж.

5) Neither в обороті neither… nor – ні… ні, який також відноситься до парних спілкам:

Neither she nor I knew it. – Ні вона, ні я не знали цього.
I know neither him nor his wife. – Я не знайомий ні з ним, ні з його дружиною.
We have neither tea nor coffee. – У нас немає ні чаю, ні кави.

См. ще:

obobshhayushhee mestoimenie either  neither  learn english  uchim anglijjskijj samostoyatelno doma, bystro i besplatno4 Узагальнююче займенник either (+ neither)  LEARN ENGLISH  Вчимо англійську самостійно вдома, швидко і безкоштовно Узагальнюючі займенники – займенник all

obobshhayushhee mestoimenie either  neither  learn english  uchim anglijjskijj samostoyatelno doma, bystro i besplatno5 Узагальнююче займенник either (+ neither)  LEARN ENGLISH  Вчимо англійську самостійно вдома, швидко і безкоштовно Узагальнююче займенник both

obobshhayushhee mestoimenie either  neither  learn english  uchim anglijjskijj samostoyatelno doma, bystro i besplatno6 Узагальнююче займенник either (+ neither)  LEARN ENGLISH  Вчимо англійську самостійно вдома, швидко і безкоштовно Узагальнюючі займенники each, every + його похідні

obobshhayushhee mestoimenie either  neither  learn english  uchim anglijjskijj samostoyatelno doma, bystro i besplatno7 Узагальнююче займенник either (+ neither)  LEARN ENGLISH  Вчимо англійську самостійно вдома, швидко і безкоштовно Узагальнююче займенник otherПоділитися посиланням на цю сторінку улюбленої соцмережі:

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: