Узагальнююче займенник other в англійській мові – LEARN ENGLISH – Вчимо англійську самостійно вдома, швидко і безкоштовно

Узагальнююче займенник other

Узагальнююче займенник other інший, інші вживається як займенники-прикметника (при іменнику), так і займенники-іменника (повністю замінюючи раніше згадане або увазі іменник). Невизначений артикль an пишеться разом з other, утворюючи займенник another.

Займенник other у ролі іменника приймає форму множини із закінченням –s: others, а також може приймати форму присвійного відмінка: од. число – other’s і мн. число – others’ (в цій формі воно стає визначенням до іншого іменника).

 У ролі займенника-прикметникаВ ролі займенників-іменників 

єдине число

another

the other

another

the other

1) інший (за якістю)

2) ще один (за кількістю)

інший, другий (тільки про двох)

безліч власне число

the other

other

the others

others

інші, решта (конкретні)

інші (невизначені)

Приклади: а) визначення перед іменником; б) визначення перед замінником іменника; в) в ролі самого іменника.

а) Some pupils like English, other pupils don’t.Деяким учням подобається англійська мова, іншим (учням) немає.
б ) Some pupils like English, other ones don’t.
в ) Some pupils like English, others don’t.

Єдине число
another – 1) інший, не цей, інший ( за якістю)

1) В ролі займенника-прикметника перед іменниками. Це займенник може виражати два відтінки значення, перший з яких передбачає інший, відмінний від першого, інший, або просто байдуже яку. А другий відтінок – інший такий же, ще один (за кількістю).

I need another bus. – Мені потрібен інший автобус.
We can do it another time. – Ми можемо зробити це в інший час.
There is another way to do it. – Це можна зробити інакше. (іншим шляхом)
Another student answered his question. – Інший студент відповів на його запитання.

Як правило, намагаються не повторювати іменник і вживають one (ones – мн. число), яке зазвичай перекладається:

This bed is broken. Try another one. – Ця ліжко зламана. Спробуй інший.
I don’t like this chair; please give me another one. – Мені не подобається цей стілець. Будь ласка, дайте мені інший.

Невизначений артикль an може замінюватися невизначеними займенник some і any, наприклад:

Come some other day. – Приходьте в який-небудь інший день.

2) В ролі займенників-іменників:

He tore the letter and wrote another. – Він розірвав лист і написав інше.
I don’t like this raincoat. Show me another. – Мені не подобається цей плащ. Покажіть мені інший.

another – 2) інший, ще один (за кількістю)

1) У функції займенника-прикметника:

We need another cup. – Нам потрібна ще одна чашка.
Can I have another orange? – Можна мені ще одне яблуко?
We need another day to finish it. – Нам потрібен ще один день, щоб закінчити.

А щоб не повторювати іменник:

Do you like the cucumber? Have another one. – Тобі сподобалися огірки? Візьми ще одну.

2) В ролі займенників-іменників:

He asked me a question, then another. – Він задав мені питання, потім ще один.
One lesson ended, another began. – Один урок закінчився, інший (наступний) розпочався.

Зверніть увагу: Займенник another може вживатися як кількісне займенника зі значенням ще перед поєднанням: числівник + іменник у мн. числі, наприклад:

the other – інший, другий (тільки про двох)
I’ll probably stay another three days. – Можливо, я залишуся ще на три дні.
She’s ( she has) got another two days before her exams. – У неї є ще два дні до екзаменів.

1) В ролі займенника-прикметника, якщо мова йде про двох осіб, предмети або об’єкт складається з двох частин:

Give me the other glove. – Дай мені іншу рукавичку.
Then she gave me the other hand. – Потім вона подала мені іншу руку.
She is waiting for us on the other side of the street. – Вона чекає нас на іншій стороні вулиці.

2) У функції займенників-іменників

Here is only one shoe. Where is the other? – Тут тільки одна туфля. Де інша?
One of these scooters is mine; the other is my brother’s. – Один з цих самоктов мій, інший – мого брата.

Множина
the other, the others – інші, решта (конкретні)

1) В ролі займенника-прикметника, якщо з контексту або ситуації зрозуміло про які конкретно людей або предмети йдеться, зазвичай їх кількість обмежена і часто до них підходить російське слово інші:

Where are the other discs that I gave you? – Де інші (решта) диски, які я дав тобі?
Our teacher is older than the other teachers in our school. – Наша вчителька старше інших вчителів нашої школи.

В смислових і стилістичних цілях артикль the може замінюватися різними займенниками, наприклад:

She gave a few other examples. – Вона навела ще кілька прикладів.
Some other guests have come. – Деякі інші гості прийшли.

2) В ролі займенників-іменників

Please, tell the others! – Повідомте, будь ласка, іншим!
Where are the others? – Де решта?
We’ll stay here; the others will go there. – Ми залишимося тут, інші підуть туди.
There are only two books in the bag. Where are the others? – У сумці тільки дві книги. Де інші?

other, others – інші (невизначені)

1) В ролі займенника-прикметника при іменнику, що виражає невизначена кількість осіб або предметів:

I have no other friends but you. – У мене немає друзів, крім тебе.
He has other interests. – У нього інші інтереси.
Other people would think otherwise. – Інші люди можуть думати інакше.

2) У функції займенників-іменників

Some boys like it, others don’t. – Деяким хлопчикам це подобається, іншим – ні.
Think of others! Not only of yourself. – Думай про інших! А не тільки про себе самого.

См. ще:
obobshhayushhee mestoimenie other v anglijjskom yazyke  learn english  uchim anglijjskijj samostoyatelno doma, bystro i besplatno7 Узагальнююче займенник other в англійській мові  LEARN ENGLISH  Вчимо англійську самостійно вдома, швидко і безкоштовно Узагальнюючі займенники – займенник all
obobshhayushhee mestoimenie other v anglijjskom yazyke  learn english  uchim anglijjskijj samostoyatelno doma, bystro i besplatno8 Узагальнююче займенник other в англійській мові  LEARN ENGLISH  Вчимо англійську самостійно вдома, швидко і безкоштовно Узагальнююче займенник both
obobshhayushhee mestoimenie other v anglijjskom yazyke  learn english  uchim anglijjskijj samostoyatelno doma, bystro i besplatno9 Узагальнююче займенник other в англійській мові  LEARN ENGLISH  Вчимо англійську самостійно вдома, швидко і безкоштовно Узагальнююче займенник either (+ neither)
obobshhayushhee mestoimenie other v anglijjskom yazyke  learn english  uchim anglijjskijj samostoyatelno doma, bystro i besplatno10 Узагальнююче займенник other в англійській мові  LEARN ENGLISH  Вчимо англійську самостійно вдома, швидко і безкоштовно Узагальнюючі займенники each, every + його похідніПоділитися посиланням на цю сторінку улюбленої соцмережі:

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: