Відсутність артикля в англійській мові (нульовий артикль) – LEARN ENGLISH – Вчимо англійську самостійно вдома, швидко і безкоштовно

Відсутність артикля в англійській мові (нульовий артикль)

1) Інші визначники. Якщо перед іменником є інші визначники (займенники – присвійні, вказівні, питальні, невизначені; іменник у притяжательном відмінку):

My room is small. – Моя кімната маленька.
I need some tickets. – Мені потрібні (деякі) квитки.

2) Іменник вживається без артикля у множині в тих випадках,

а) коли в однині перед ним стояв би невизначений артикль:

I saw letters on the table. – Я побачив лист на столі.
I saw a letter on the table. – Я побачив листи на столі.
I like to read Spanish books. – Я люблю читати іспанські книги.

б) Кількісне числівник при іменнику (на відміну від порядкового) відноситься до категорії описового типу визначення і саме по собі не впливає на вибір артикля. Зазвичай без артикля (нульовий артикль), так як неозначений артикль не можна вживати з іменниками у множині:

I have five apples. – У мене є п’ять яблук.
Two men entered the room. – Два чоловіки ввійшли в кімнату.

Навіть якщо кількісний числівник вживається зі значенням порядкового числівника:

lesson nine – дев’ятий урок
page twenty-three – двадцять третя сторінка

3) Необчислювальні речові іменники. Іменники, що позначають назви речовин, що вживаються, як правило, без артикля: water – вода, milk молоко, chalk крейда, sugar цукор, чай чай, snow сніг, grass трава, wool шерсть, meat м’ясо і т. п. При цьому потрібно пам’ятати наступні особливості:

а) Артикль не вживається, якщо йдеться про речовину в загальному сенсі, навіть при наявності описового визначення:

I like milk. – Я люблю молоко.
I usually drink sweeter tea. – Я зазвичай п’ю більш солодкий чай.
He saw snow in the fields. – Він побачив сніг на полях.

б) Якщо мова йде про невизначеному кількості, про якійсь частині речовини, то в стверджувальних реченнях вживається займенник some кілька, скільки-небудь. У питальних пропозиціях займенник any зі значенням скільки-небудь, а в негативних any зі значенням анітрохи. Ці займенники зазвичай не перекладаються на російську мову.

Bring me some milk. – Принесіть мені молока.
Have you bought any bread? – Ви купили хліба?
Is there any water in the glass? – Чи є вода в склянці?

в) Визначений артикль вживається тоді, коли йдеться про певної, конкретної частини назыв. речовини, ясною із ситуації або контексту:

The beer is good. – Пиво хороше. (конкретно це пиво)
The water will boil soon. – Вода скоро закипить.
Bring the milk from the kitchen. – Принесіть молоко з кухні.
The snow is dirty. – Брудний сніг.

4) Необчислювальні абстрактні іменники. Необчислювальні абстрактні іменники (абстрактні поняття), як правило, вживаються без артикля: : weather погода, music музика, power сила, knowledge знання, art мистецтво, history історія, математика математика, light світло, love любов, life життя, time час і т. п. При цьому потрібно пам’ятати наступні особливості:

а) Якщо вони виражають абстрактні поняття в загальному сенсі, то артикль не вживається:

I like music. – Я люблю музику.
I don’t like biology. – Я не люблю біологію.
Then there was silence. – Потім настала тиша.

б) З невизначеним артиклем можуть вживатися деякі абстрактні іменники, що мають описове визначення, що виражає різновид якості, стану, почуття і т. д.

There was a long silence. – Настала тривала тиша.
He got a good education. – Він отримав гарну освіту.

в) Якщо абстрактне іменник має индивидуализирующее визначення або уточнюється ситуацією, то перед ним ставиться певний артикль:

I like the music of this concert. – Мені подобається музика цього концерту.
Do you know the time of departure? – Ви знаєте час вильоту?

г) Абстрактні іменники вживаються з займенниками some, any, якщо мова йде про невизначеною ступеня якості, стану, прояву почуття і т. д. При цьому в стверджувальних реченнях вживається some зі значенням деякий; у питальних пропозиціях any зі значенням який-небудь, а в негативних пропозиціях any зі значенням ніякої.

She did not show any fear. – Вона не виявив ніякого страху.

5) Артикль часто опускається, для стислості, газетних і журнальних заголовках, оголошеннях, телеграмах, географічних картах і т. п.:

Helicopter saves man. – Вертоліт рятує людину.
Arrival of Spanish Trade Delegation. – Прибуття Іспанської торгової делегації.

6) Перед іменником у функції обігу (тут іменник, що служить зверненням, розглядається як власне ім’я і вживається без артикля):

Good morning, captain! – Доброго ранку, капітане!
May I ask you a question, teacher? – Дозвольте задати вам питання, вчитель?

Поділитися посиланням на цю сторінку улюбленої соцмережі:

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: