Використання конструкції з дієсловом let в англійській мові

ispolzovanie konstrukcii s glagolom let v anglijjskom yazyke 91 Використання конструкції з дієсловом let в англійській мові

Ми використовуємо слово let, коли говоримо про дозволі зробити щось. Пропозиції з цим дієсловом дуже часто використовуються в розмовній мові.

Наприклад:

«Вона дозволила нам грати допізна. Він дозволив мені взяти вихідний. Вони дозволили йому піти з нами».

У статті ми детально розглянемо, як будувати всі види пропозицій з let, і на які нюанси варто звертати увагу.

У статті ви дізнаєтеся:

  • Використання let в англійській мові
  • Заперечні речення з let
  • Питальні речення з let
  • Конструкція з let’s в англійській

Стверджувальні речення з дієсловом let

ispolzovanie konstrukcii s glagolom let v anglijjskom yazyke 92 Використання конструкції з дієсловом let в англійській мові

Дієслово let перекладається як «дозволити/дозволити». Його ми використовуємо, коли хтось дає дозвіл комусь зробити щось.

Наприклад:

Вона дозволила мені зайти.

В англійській мові такі пропозиції будуються легко.

Для цього:

1. На перше місце в реченні ми ставимо головна дійова особа – той, хто дозволяє: I, she, he, they, we.

Наприклад:

Вони…
Вони…

She…
Вона…

2. Далі йде сама дія – let.

Важливо: Якщо на першому місці стоять she, he, то до дієслова ми додаємо закінчення-s: lets.

Наприклад:

They let…
Вони дозволяють…

She lets…
Вона дозволяє…

3. Після дії йде той, кому дозволяють робити щось.

Зверніть увагу, як змінюються наші займенники:

I – me
you – you
he – him
she – her
they – them
we – us

Це відбувається тому, що тут займенник не є головною дійовою особою, а є доповненням – той, на кого спрямована дія.

Читайте також:  Selfie і його свита: неологізми ери соціальних мереж

Наприклад:

They let me…
Вони дозволяють мені…

She lets him…
Вона дозволяє йому…

4. Ставимо дію, яке дозволено зробити.

Єдина особливість таких пропозицій у тому, що ми не ставимо частку to перед дією, яке дозволяється іншій людині (хоча воно коштує у початковій формі).

Наприклад:

They let me work.
Вони дозволяють мені працювати.

She lets him come.
Вона дозволяє йому приходити.

Схема такої пропозиції буде:

Дійова особа + let + той, кому дозволяють + дія

Ime
Youletyou
Wethemread
Theyuswork
Shehim study
Heletsher
Itit

Наприклад:

They let him watch TV.
Вони дозволяють йому дивитися телевізор.

She lets use them dictionary.
Вона дозволяє їм користуватися словником.

Освіта стверджувальних речень минулого часу (Past Simple)

У минулому часі пропозицію утворюється точно так само. Тільки ми ставимо let в минулий час – let (форма минулого часу точно така ж, як і сьогодення) і переводимо це дієслово як «дозволив, дозволив».

Схема пропозиції:

Дійова особа + let + той, кому дозволяють + дія

Ime
Youyou
Weuswork
Theyletthemsmoke
She hercome
Hehim
Itit

Наприклад:

She let me come in.
Вона дозволила мені увійти.

They let him look at this document.
Вони дозволили йому поглянути на цей документ.

Заперечні речення з дієсловом let в англійській мові

Ми можемо сказати, що не дозволяємо іншій людині зробити щось. Для цього ми використовуємо негативні пропозиції.

Заперечення в таких пропозиціях утворюється за допомогою допоміжного дієслова do і негативної частки not.

Для he she та ми використовуємо допоміжний дієслово does. Зверніть увагу, що ми вже не додаємо до дієслова let закінчення-s.

Читайте також:  У чому різниця між iron та stroke?

Скорочення:

Do + not = don’t
Does + not = doesn’t

Схема пропозиції:

Дійова особа + don’t/doesn’t + let + той, кому дозволяють + дія

Ime
Youyou
Wedon’tthem read
Theyletus work
Shehim study
Hedoesn’ther
Itit

Приклади:

They don’t let us play.
Вони не дозволяють нам грати.

She doesn’t let him smoke.
Вона не дозволяє йому курити.

Освіта негативних пропозицій минулого часу (Past Simple)

Щоб сказати, що комусь не дозволили зробити що-то, ми використовуємо допоміжний дієслово did і негативну частку not.

Скорочення:

did + not = didn’t

Схема пропозиції:

Дійова особа + didn’t + let + той, кому дозволяють дія

Ime
Youyou
Weuswork
Theydidn’tletthemsmoke
She hercome
Hehim
Itit

Приклади:

He didn’t let them go to the party.
Він не дозволив їм піти на вечірку.

We didn’t let her buy it.
Ми не дозволили їй купити це.

Питальні речення з let в англійській мові

ispolzovanie konstrukcii s glagolom let v anglijjskom yazyke 93 Використання конструкції з дієсловом let в англійській мові

Щоб задати питання, допоміжні дієслова do/does потрібно поставити на перше місце в реченні.

Схема такої пропозиції:

Do/does + дійова особа + let + той, кому дозволяють + дію?

Ime
youyou
Doweus read
theyletthem work
sheher study
Doeshehim
 itit

Приклади:

Does he let you work?
Він дозволяє тобі працювати?

Do you let them eat sweets.
Ти дозволяєш їм їсти солодощі?

Утворення питальних речень у минулому часі

Щоб запитати, дозволили комусь зробити що-то в минулому, ми використовуємо допоміжний дієслово did.

Схема такої пропозиції:

Did + дійова особа + let + той, кому дозволяють + дію?

Ime
youyou
weuswork?
Didtheyletthemsmoke?
she hercome?
hehim
 itit
Читайте також:  Умовний спосіб в англійській мові: пояснення і приклади

Приклади:

Did they let him leave here?
Вони дозволили йому жити тут?

Did she let us take her car?
Вона дозволила нам взяти її машину?

Дуже часто відбувається плутанина між дієсловом let і виразом let’s. Давайте розберемося в його використанні.

Використання виразу let’s в англійській мові

Let’s – це скорочення двох слів let us. Як правило, це скорочення використовується для команд (заклик до дії) від першої особи множини (тобто «ми»).

Не скорочена форма let us також може використовуватися, але буде звучати дуже формально і вживатися тільки у формальних/офіційних випадках.

Let us come to the meeting.
Дозвольте нам прийти на збори.

Скорочення let’s використовується у повсякденному житті, це розмовна форма.

Зверніть увагу, що скорочення let’s ми зазвичай перекладаємо як «давай/давайте», а не «дозвольте нам».

Такі пропозиції будуються за наступною схемою:

Let’s + дія

Наприклад:

Let’s go to the cinema.
Давайте сходимо в кіно.

Lets watch this film.
Давай подивимося цей фільм.

Отже, ми розглянули, як дати дозвіл комусь, використовуючи дієслово let, а тепер давайте закріпимо це на практиці.

Завдання на закріплення

Перекладіть наступні речення на англійську мову. Залишайте свої відповіді в коментарях.

1. Він не дозволяють йому курити.
2. Ми дозволили йому піти в парк.
3. Давай спробуємо це.
4. Вони дозволяють їй плавати?
5. Він дозволяє нам брати його книги.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: