Вказівні займенники в англійській мові – Demonstrative pronouns – LEARN ENGLISH – Вчимо англійську самостійно вдома, швидко і безкоштовно

Вказівні займенники в англійській мові – Demonstrative pronouns

Вказівні займенники в англійській вказують на предмет чи особу, або на їх ознаки (властивості). В англійській мові указатальные займенники this та that мають форми множини.

Єдине числоМножина
thisцей
thatтой
theseці
thoseті

Займенники such і same також відносяться до вказівним займенникам незмінним за числами.

such – такий, такого роду, подібний
(the) sameтой самий, ті ж самі

Разом з тим, в англйиском мовою вказівного займенника може вживатися займенник itце.

this (these) – цей (ці)
that (those)той (ті)

Вказівні займенники this (these) вживаються при вказівці на предмети (особи), що знаходяться в безпосередній близькості від мовця, а займенника that (those) для позначення предметів (осіб) більш віддалені від нього, на відміну від російської мови, де займенники цей (ця, ці) можуть одночасно ставитися до близьких і віддалених предметів, або моментів часу.

У конструкціях речень, що вони можуть виконувати роль:

1) Бути в ролі прикметника, будучи визначником іменника, що виключає вживання артикля, а при наявності інших визначень у іменника, займенника ставляться перед ними:

this big black box cat – велика чорна кішка
Do you like these cars? – Тобі подобаються ці машини?
This key is mine. These keys are mine, too. – Цей ключ мій. Ці ключі теж мої.

Займенник that може перекладатися і як той, і як цей:

Look at that book. – Поглянь на цю книгу.
Who are those people? – Хто ті люди?
Do you see that house over the forest? – Ви бачите той будинок за лісом?

У конструкціях часу местояимения this (these) використовуються для позначення поточного часу (теперішній, недавнє минуле) або майбутнього, а that (those) відноситься до минулого часу:

They came this morning (evening, afternoon). – Вони приїхали сьогодні вранці (ввечері, вдень).
We will go there this weekend (year). – Ми вирушимо туди в ці вихідні (в цьому році).
He told me he had spoken with him that evening. – Він сказав мені, що говорив з ним в той вечір.

Зі словом country – країна займенник this вживається по відношенню до країни, в якій знаходиться мовець в момент мовлення. В інших випадках вживається that country, що може переводитися на російську мову як та країна або ця країна.

I was in Spain last year. I liked that country very much. – Я був в Іспанії у минулому році. Мені дуже сподобалася ця країна.

2) Виконувати функції підмета або доповнення замінюючи іменники в реченні.

What’s this? – This is my book. – Що це? – Це моя книга.
Who is this? – This is Helen. And this is Nick. – Хто це? – Це – Елен, а це – Ник.

Вживання в реченні this (these) пов’язане з вказівкою на особу, предмет, подія, дія, близьке по місцю або часу, а that (those) указ. на особу, предмет і т. п., віддалені по місцю та часу, або пов’язане з результатом дії.

В ролі підмета:

This is a ball, and that is a jump rope. – Це кулька, а то – скакалка.
Are these your compuetrs? – Це твої комп’ютери?
Is this what you’re looking for? – Це те, що ти шукаєш?
Do you see that blue roof over there? That’s my house. – Ти бачиш ту синю дах он там? Це мій .

Поєднання this is та that’s можуть перекл. на російську мову і словом:

This is where we eat. – Ось де ми їмо.
That’s what I see. – Ось що я бачу.

Вибір займенника: this, that або it залежить лише від волі мовця. Переводити слід у відповідності зі змістом пропозиції:

He tried the windows. This did not yield. – Він натиснув на вікно. Вона не піддавалася.

У ролі доповнення:

If you need a book, take this. – Якщо тобі потрібна книга, візьми цей.
Do you remember that (багато рідше this)? – Ти пам’ятаєш це?
Why are you doing this? – Навіщо ти це робиш?

Якщо в реченні йдеться про абстрактні поняття, то частіше вживається займенник that, наприклад:

в емоційно забарвлених конструкціях:

That was wonderful! – Це було чудово!
Here, this is for you! – Oh, that’s nice! Тримай, це тобі! – Ой, яка краса!
That’s just what I wanted to say. – Це якраз те, що я хотів сказати.
Oh! That was a sad mistake. – Ах! Це була прикра помилка.

у жорстких і рішучих пропозиціях:

That’s not an answer! – Це не відповідь!
That’s too bad! – Шкода! (Це дуже погано!)
Don’t do that! – Не роби(ті) цього!
What does that mean? – Що це значить?
That’s stupid. – Це нерозумно.

у сталих виразах:

That’s right. – Це правильно.
That’s all right. – Don’t worry. (це) Все в порядку. Не турбуйтеся.
that’s why – ось чому; тому and all that тощо

У пропозиціях порівняння і вибору вживаються this (these) і that (those), для уникнення повторення раніше згаданого іменника, як правило, вживають one, а іноді і його опускають:

This book is much more interesting than that (one). – Ця книга набагато цікавіша, ніж та.
I don’t like this jacket, give me that one. – Мені не подобається цей піджак, дайте мені той.
Take this plate and i’ll take that. – Візьми цю тарілку, а я візьму ту.

Після these і those у множині особі займенник ones зазвичай не вживається:

These shoes don’t fit. Show me those, please. – Ці туфлі мені не годяться. Покажіть мені, будь ласка, ті.

Примітка: У випадках, коли за вказівним займенником слід прикметник, то вживання після нього one або ones обов’язково:

Don’t buy those oranges, buy these yellow ones. – Не купуй ті яблука, купи ці жовті.

it – це

В розділі “Особові займенники” ми вже розглядали займенник it вже В реченні воно може виконувати вказівну роль (замість займенників this та that), відповідаючи російській местоимению це. Як правило, в тих випадках, коли мова йде про реальних фізичних тілах і конкретних поняттях, з абстрактними поняттями вживаються лише this/that.

What is this (або that)? – Що це?
It’s (або It is a chair. = This is a chair. Це стілець.

It (this) is my phone. – Це мій телефон.
Don’t forget about it. – Не забудь(ті) про це.
Leave it to me. – Дозволь(те) мені це.

such – такий, такого роду, подібний

Such вживається переважно в ролі визначення (як займенник-прикметник) зі значенням: такий, такого роду, подібний. Перед обчислюється іменниками однини вживається з невизначеним артиклем a (an), який ставиться після займенника:

It is such an interesting film. – Це така цікава фільм.
He is such a bore. – Він такий зануда.
All children have had such a good time round New Year tree. – Всі діти добре провели час навколо новорічної ялинки..

Обчислювальні іменники у множині употр. після займенника such без артикля. Необчислювальні істот. частіше без артикля.

They aren’t such fools, as they seem. – Вони не такі дурні, як здаються.
Don’t use such words! – Не вживайте такі слова!
I don’t like such terrible weather. – Я не люблю таку жахливу погоду.
Don’t ask me such difficult questions. – Не задавай(ті) мені такі важкі питання.

(the) same – той самий (самий); один і той же; однаковий

Same завжди вживається з визначеним артиклем the.

а) як займенник-прикметник з іменниками в однині та множині:

Read the same text, please. – Читайте той самий текст, будь ласка.
At school we studied in the same class. – У школі ми вчилися в одному і тому ж класі.
You’ll get more for the same money. – Ви отримаєте більше за ті ж гроші.

б) як займенник-іменник зі значенням: те ж саме, одне і те ж.

The same happened to me. – Те ж саме трапилося зі мною.
Try to do the same! – Намагайся робити те ж саме!
It’s not quite the same. – Це не зовсім те ж саме.

Вживається у сталих виразах; при відповіді на вітання і побажання тощо:

Everything will remain the same, I believe. – Я вважаю, все залишиться таким же..
Happy Christmas! / Good luck! – The same to you! – З щасливим різдвом! / Бажаю успіху! – Вас також! І вам теж!

Поділитися посиланням на цю сторінку улюбленої соцмережі:

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: