Вживання англійських прийменників на прикладах

Добрий день, дорогий читачу!

Вивчення прийменників англійської мови — ось чим ми сьогодні займаємося. Ці частинки в мові настільки ж необхідні, як і інші частини мови. За рахунок їх допоміжної функції в пропозиціях, вони отримали назви службових частин мови, однак, це не показник їх другорядної ролі у мові. Особливо вони важливі в англійській мові, по ході уроку ми з’ясуємо, чому.

 • Що впливає на вибір прийменника
  • Випадки роздільного застосування прийменника та іменника
 • Прийменник проти падежу
 • Особливості вживання англійських прийменників

  Прийменник — це службова мова, яка потрібна для зв’язку слів у словосполученнях, реченнях.

  Характеристики прийменника:

  • Позначає відношення між суб’єктом і об’єктом
  • Висловлює синтаксичну залежність частин мови
  • Синтаксично несамостійний

  Відноситься до іменника, або до іншого слова, яке виконує функцію іменника в реченні (це може бути займенник, герундій і т. п.)

  Прийменники в англійській мові замінюють російські відмінкові закінчення

  Багато англійські прийменники полисемантичные, тобто мають більше, ніж одне значення. Наприклад, about може означати: -о, навколо, навкруги, щодо, ст.

  Класифікація прийменників

  По структурі:

 • Прості, типу: on, in, for, below, behind, across.
  Відповідно до структурної класифікації, такі як outside, inside відносяться вже складним, многокоренным, так як складаються з двох частин (коренів): in+side, out+side.На мій погляд, це лише надмірно ускладнює їх вивчення новачками.
 • Похідні — теж відносяться до складних, які отримуємо шляхом додавання так само двох частин: префікс + іменник/ прикметник/ прислівник.
 • Прийменники-фрази (складові, багатослівні) — складаються з більш, ніж одного слова. Наприклад: thanks to, due to, because of, in front of, but for.
 • Крім вищевказаних видів, є в англійській мові величезна кількість комбінацій, які мають наступний шаблон формування:

  upotreblenie anglijjskikh predlogov na primerakh82 Вживання англійських прийменників на прикладах

  Вони теж є складовими, багатоскладові.

  Наприклад:

  • in addition to, on top of, on account of, in view of, in accordance with, in contrast with, with respect to і т. д.

  За типом:

  • місця (простору або напрями): on(на), in(в), under(під), over(над), into (всередині), out of (з, поза), from(з) і т. д.
  • часу: during (протягом), after (після), before (до), at (у) і т. п.
  • різних абстрактних відносин: by (по), with ©, against of (проти) і т. д.

  Що впливає на вибір прийменника

  Як вже було сказано, багато англійські прийменники є полисемантическими. Часто виникають утруднення при виборі того «єдино-необхідного» в тому чи іншому випадку. Існує величезна кількість факторів, які й визначають вибір потрібного прийменника.

  Можливість вільного вибору не завжди спрощує вживання прийменників в англійській мові, тим більше далеко не всі вони мають таку властивість. Однак зустрічаються і такі випадки.

  Ось такий приклад:

  • There is a photo of a young man on her desk. — Фотографія молодої людини на її столі.
  • There is a photo of a young man in her desk. — Фотографія молодої людини на її столі.

  Як бачите, ніякої зміни в сенсі пропозиції не послідувало після зміни on in.

  Також часто, вибір прийменника залежить від слова, до якого він прив’язаний. Тобто він визначається іменником, яке слід за ним.

  Наприклад: at the meeting, on a concert tour, at 8 o’clock і т. д.

  Такі невіддільні один від одного прийменник + іменник отримали окрему назву — стійкі комбінації (set phrases).

  Випадки роздільного застосування прийменника та іменника

  Хоча прийменники в англійській мові, як правило, пов’язані з іменниками, іноді вони віддільні від них.

  Ось ті 4 випадки, коли привід існує незалежно від іменника:

  • Вони зустрічаються в деяких питальних реченнях:
   • What they are looking for? — Що вони шукають?
   • Who did we speak with? — З ким ми говорили?
   • What conclusion did I come to? — До якого висновку я прийшов?
  • В придатковому пропозиції:
   • That is what they wanted to begin with.- Це те, з чого вони хотіли почати.
   • You know who she is worried about. — Ти знаєш про кого, вона турбується.
  • Пасивні конструкції:
   • Her marriage was very much talked about.- Її заміжжя було дуже обговорюване
   • Mary loved the cat and it was taken good care of. — Мері любила кішку, і вона була добре доглянута.
  • В певних випадках В инфинитиве:
   • We’ve done nothing to be ashamed of. — Ми нічого не зробили, щоб соромитися.
   • There is nothing more to worry about. — Немає причини турбуватися.

  Зустрічаються такі іменники, які вживаються з двома або більше приводами.

  Приклад:

  • It’s a book for and about children.
  • He cared for and looked after his niece.

  Прийменник проти падежу

  Всім відомо, що в англійській мові немає 6 відмінків з різними закінченнями, що вказують на різні смислові відношення. Це один з величезних плюсів цієї мови — відсутність величезної кількості закінчень. Однак необхідність вираження смислових взаємозв’язків у пропозиціях все-таки існує. Рішення даної проблеми знайшлося. Привід англійської мови рівносильний російській загибелі!

  Отже, в англійській мові є тільки два відмінка:

  • Загальний відмінок (без будь-яких закінчень)
  • Притяжательный відмінок (вказує за допомогою додавання ‘s належність об’єктів та суб’єктів, чому або кому-то: sister’s pen — ручка сестри, mother’s care — турбота матері)

  Як же бути в інших випадках? На допомогу приходять прийменники.

  Ось такий вам приклад: іменники в англійській разом з приводами of, to, by, with показують відношення в реченні, які в російській висловлюємо за допомогою непрямого відмінка і без їх вживання.

  Інший приклад: прийменник of, якщо він служить для визначення попереднього іменника, може виражати відношення еквівалентне російській родительному загибелі (кого? чого?)

  Приклад:

  • The page of the book — сторінка книги (сторінка — чого? — книги)

  Також і прийменник by може допомагати вказувати взаємовідносини членів речення, замість неіснуючого в англійській творительного відмінка (кого? чим?)

  Приклад:

  • The car was broken by Tom. — Машина була розбита Томом

  — Машина розбита ким?

  — Томуом.

  У деяких випадках цей відмінок можемо висловити і за допомогою with.

  Наприклад:

  • Pushkin wrote with this pen. — Пушкін писав цим пером.

  — Що писав Пушкін?

  — Цим пером.

  Прийменник to може вказати на відносини, які в російській ми висловлюємо використовуючи давальний відмінок (кому? чому?)

  Приклад:

  • She gave the car to her best friend. — Вона дала машину своєму найкращому другові.

  — Кому вона дала машину?

  — Найкращому другові.

  На замітку:

  Продуктивне запам’ятовування прийменників носить комбінаторний характер.

  Вам буде набагато легше запам’ятати цілу комбінацію, ніж запам’ятовувати окремо в яких випадках той чи інший привід потрібно вживати, наприклад, як у випадку вживання at:

  • I was at the theatre — Я був у театрі

  Сьогодні ми розібралися з теоретичної, загальної інформацією на тему англійських прийменників. Думаю, ви переконалися в тому, що без їх використання неможливо побудувати навіть самі прості речення. Варіанти перекладу, транскрипцій і приклади вживання цих частин мови будуть докладно представлено в наступних статтях.

  Всім успіхів у вивченні найпрекраснішого з мов!

  Відео:

  Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: