Вживання few, little і a few, a little

upotreblenie few, little i a few, a little 6 Вживання few, little і a few, a little

Сьогодні ми розглянемо слова, з допомогою яких ми говоримо про маленькій кількості чогось або когось: few, little і a few, a little. В англійській мові іноді одна маленька деталь може повністю змінити значення сказаного. Давайте дізнаємося, як додавання a перед словами few і little змінює їх значення.

Вживання few

Вимова і переклад:
Few [fju?] / [фьйу] – мало

Значення слова:
Маленька кількість

Few використовується з предметами, які ми можемо порахувати (люди, стільці, квіти, яблука).

Це слово використовується, щоб підкреслити маленька кількість чого-небудь або кого-небудь. Тобто ми говоримо, що у нас недостатня кількість чого-небудь або кого-небудь для певної справи.

Few має негативний зміст, ми говоримо, що чогось мало і ми шкодуємо про це. Наприклад, у неї було мало знайомих в цьому місті, тобто їй не вистачало спілкування і було самотньо.

Приклади:

This country has few natural resources.
Ця країна має мало природних ресурсів.

Few politicians admit their mistakes.
Мало політиків визнають свої помилки.

Вживання little

upotreblenie few, little i a few, a little 7 Вживання few, little і a few, a little

Вимова і переклад:
Little [?l?tl] / [little] – мало

Значення слова:
Маленька кількість

Little ми використовуємо з предметами, які ми не можемо порахувати (час, гроші, вода, цукор, сіль).

Це слово має таке ж значення, як few, говорить про те, що чого-небудь або кого-небудь недостатньо для якихось цілей. І людини засмучує така мала кількість.

Наприклад, у нього мало грошей, тобто йому не вистачить грошей, щоб купити продукти.

Приклади:

She spends little time with her family.
Вона проводить мало часу зі своєю сім’єю.

Читайте також:  Корисні слова і фрази про роботу і кар'єру

This flower gets little sunshine.
Ця квітка отримує мало сонячного світла.

Вживання a few

Вимова і переклад:
A few [? fju?] / [е фьйу] – кілька

Значення слова:
Невелика кількість

A few, також як few використовується з предметами, які ми можемо порахувати.

Однак коли ми говоримо a few, пропозиція набуває позитивне значення, тобто мовця людини, зовсім не засмучує невелику кількість чогось. Він вважає, що такої кількості цілком достатньо.

Наприклад, у неї було кілька знайомих в цьому місті, тобто їй було з ким провести час, цього числа знайомих було цілком достатньо.

Приклади:

I have got a few suggestions.
У мене є декілька пропозицій.

She gave him a few books.
Вона дала йому кілька книг.

Вживання a little

upotreblenie few, little i a few, a little 8 Вживання few, little і a few, a little

Вимова і переклад:
A little [? ?l?tl] / [е літл] – трохи

Значення слова:
Невелика кількість

A little, також як little, використовується з предметами, які ми не можемо порахувати.

Ми використовуємо це слово, коли говоримо про те, що у нас є невелика кількість чогось. Цього небагато, але може бути цілком достатньо для наших цілей.

Наприклад, у нього є трохи грошей, тобто він може дозволити собі піти в магазин і купити продуктів.

Приклади:

We have a little water.
У нас є трохи води.

He speaks a little English.
Він трохи говорить по-англійськи.

В чому різниця?

Few і little мають однакове значення невелику кількість чогось або когось. Ці слова вказують саме на брак чогось або когось. І висловлюють жаль мовця людини про такому маленькому кількості.

Різниця між ними полягає в тому, що few ми використовуємо з предметами, які ми можемо порахувати, а little з предметами, які ми не можемо порахувати.

Читайте також:  У чому різниця між miss і missis?

He has few friends and little money.
У нього мало друзів і мало грошей.

A few і a little вказують на невелику кількість чогось, але достатнє для мовця людини. Людина не відчуває жалю з приводу такої невеликої кількості.

A few використовується з предметами, які ми можемо порахувати, a little використовується з предметами, які порахувати не можна.

He has a few friends and a little money.
У нього кілька друзів і трохи грошей.

Приклади використання

Давайте ще раз розглянемо приклади, що показують різницю між few і a few, little і a little.

Few і a few використовується з предметами, які ми можемо порахувати.

FewA few
There were few customers yesterday.
Вчора було мало клієнтів.
There were a few customers yesterday.
Вчора було кілька клієнтів.
She has few close friends.
Вона має мало близьких друзів.
She has a few close friends.
Вона має кілька близьких друзів.
I know few English songs.
Я знаю мало англійських пісень.
I know a few English songs.
Я знаю кілька англійських пісень.

Little і a little ми використовуємо з предметами, які не можна порахувати.

LittleA little
There is little coffee left.
Кава залишилося мало.
There is a little coffee left.
Залишилося трохи кави.
We have little time.
У нас мало часу.
We have a little time.
У нас трохи часу.
There is little sugar in this cup of tea.
У цій чашці чаю мало цукру.
There is a little sugar in this cup of tea.
У цій чашці чаю трохи цукру.

А тепер давайте перейдемо до практики.

Завдання на закріплення

Перекладіть наступні речення на англійську мову:

1. В будинку ___ меблів, він майже порожній.
2. У нашій бібліотеці є ___ книг англійською.
3. Він говорив дуже тихо ___ людей розуміло його.
4. Було дуже холодно, ___ людей плавало в море.
5.___ друзів знає про його проблеми.
6. Я хочу купити ___ їжі.
7. Поки він читав книгу, у нього з’явилося ___ ідей.
8. У мене ___ часу, я не зможу зустрітися з вами.
9. У неї є ___ води, ти можеш взяти.

Читайте також:  5 способів вираження майбутнього часу в англійській мові

Свої відповіді залишайте в коментарях під статтею.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: