Як зробити пропозицію негативним в англійській мові

kak sdelat predlozhenie otricatelnym v anglijjskom yazyke 3 Як зробити пропозицію негативним в англійській мові

Будь-які пропозиції можуть бути не лише стверджувальними, але і негативними.

Наприклад: Я піду в кіно завтра. – Я не піду в кіно завтра.

В англійській мові заперечення заслуговує окремої уваги. Так як правила побудови таких пропозицій відрізняються від російських. І, якщо не розібратися з негативними пропозиціями як слід, то ви будете допускати помилки.

У цій статті я розповім вам, як правильно будується заперечення в англійській мові.

Із статті ви дізнаєтесь:

 • Що таке негативні пропозиції
 • Як утворюються заперечні речення в англійській
 • Два заперечення в англійському реченні
 • Таблиця використання заперечення в англійській мові

Що таке негативні пропозиції?

Негативне пропозиція – це пропозиція, у якому ми говоримо, що:

 • не робили
 • не робимо
 • не буде робити щось

У російській мові заперечення утворюється за допомогою частки «не». Давайте подивимося на приклади.

Стверджувальне пропозицію:

Він зробив домашнє завдання.

Негативне пропозицію:

Він не зробив домашнє завдання.

А тепер давайте розглянемо, як утворюються вони негативні.

4 способи скласти заперечні речення в англійській мові

kak sdelat predlozhenie otricatelnym v anglijjskom yazyke 4 Як зробити пропозицію негативним в англійській мові

Заперечення в англійській мові може утворюватися кількома способами.

1. З допомогою допоміжного дієслова і частки not

Допоміжні дієслова – це дієслова, які не несуть сенс і ніяк не переводяться. Вони виконують роль покажчиків, які допомагають нам визначити:

 • Час відбувається (теперішнє, майбутнє, минуле).
 • Кількість діючих осіб (багато чи один).

Допоміжні дієслова залежать від часу, який використовується в реченні.

Present Simple – do/does
Past Simple – did
Future Simple – will
Present Continuous – am, are, is
Past Continuous – was, were
Future Continuous – will be
Present Perfect – have, has
Past Perfect – had
Future Perfect – will have
Present Perfect Continuous – have been
Past Perfect Continuous – had been
Future Perfect Continuous – will have been

Стаття в тему: Допоміжні дієслова в англійській мові

Щоб утворити заперечення, ми використовуємо допоміжний дієслово часу, який використовується в реченні, і частку not.

Наприклад, у нас є стверджувальне пропозицію.

I work at this shop.
Я працюю в цьому магазині.

Так як в реченні використовується теперішній простий час, то заперечення буде утворюватися за допомогою допоміжного дієслова do і частки not.

I do not work at this shop.
Я не працюю в цьому магазині.

Ось ще кілька прикладів з допоміжними дієсловами і запереченням:

He did not go to school yesterday.
Він не ходив у школу вчора.

Читайте також:  Питальні займенники в англійській - Interrogative Pronouns - LEARN ENGLISH - Вчимо англійську самостійно вдома, швидко і безкоштовно

They are not studying now.
Вони не займаються в даний момент.

He has not done his homework.
Він не зробив його домашню роботу.

2. За допомогою дієслова to be та частки not

На відміну від допоміжного дієслова дієслово to be несе певний сенс. Його ми використовуємо в 3 випадках, коли ми хочемо сказати:

 • Хто/що ким/чим є (Вона медсестра);
 • Хто/що яким є (Мій кіт сірий);
 • Хто/що де знаходиться (Тато на роботі).

Тобто якщо ми хочемо описати розташування чого-небудь, стан чого-небудь або те, чим є цей предмет/людина, то ми використовуємо дієслово to be.

Перекласти на російську мову цей дієслово ми можемо так: бути, бути і перебувати.

Стаття в тему: Дієслово to be в теперішньому часі в англійській мові

Заперечення з дієсловом to be утворюється дуже просто, після нього ми ставимо негативну частку not.

Наприклад, у нас є стверджувальне пропозицію.

He is a doctor.
Він лікар.

Щоб зробити заперечення, ми ставимо not після is.

He is not a doctor.
Він не доктор.

Ось ще кілька прикладів негативних речень з дієсловом to be:

They are not at home.
Вони не вдома.

She is not tall.
Вона не висока.

I am not a teacher.
Я не вчитель.

3. За допомогою модального дієслова і частки not

Модальні дієслова, на відміну від інших дієслів не вказують дію (йти, читати, вивчати), а показують відношення до цих дій (повинен йти, можу читати, вивчати).

В англійській мові є такі модальні дієслова:

 • Can/could – можу/міг
 • Must – повинен
 • Should – слід
 • Have to/had to – треба
 • May/might – можу/міг
 • Ought to – слід/повинен
 • Be to – умовилися/домовилися/зібралися/повинен

Стаття в тему: Модальні дієслова в англійській мові

Щоб зробити пропозиції негативними, треба поставити слово “not” після модального дієслова.

Наприклад, у нас є стверджувальне пропозицію:

He can swim.
Він може плавати.

Щоб зробити його негативним, ми ставимо not після can.

He cannot swim.
Він не може плавати.

Ось ще кілька прикладів негативних речень з модальними дієсловами:

You should not go to the party.
Ти не повинен ходити на цю вечірку.

They must not enter here.
Вони не повинні входити сюди.

She does not have to help me.
Їй не потрібно допомагати мені.

4. З допомогою спеціальних слів

Ми можемо зробити стверджувальне пропозицію негативним, використовуючи наступні негативні слова:

 • no – ніякої, ні один
 • none – ніхто, ніщо, ні один
 • nobody – ніхто
 • no one – ніхто, ні один
 • never – ніколи
 • nothing – ніщо, нічого, нічого
 • neither – ні той, ні інший
 • nowhere – ніде
Читайте також:  Підручник Валентини Скульте: Англійська мова для дітей

Так як ці слова самі по собі несуть негативний зміст, то нам лише потрібно поставити їх у речення, щоб зробити його негативним.

Наприклад:

He has never been in New-York.
Він ніколи не був у Нью-Йорку.

No students could answer the question.
Жоден студент не міг відповісти на питання.

None of us understand it.
Ніхто з нас не розуміє це.

Як ви помітили, використовуючи ці слова, ми не ставимо ще одне заперечення. Давайте детально розглянемо цей момент.

Подвійне заперечення в англійській мові

kak sdelat predlozhenie otricatelnym v anglijjskom yazyke 5 Як зробити пропозицію негативним в англійській мові

На відміну від російської мови в англійському ми не можемо використовувати два заперечення в реченні.

Російська мова:

Жоден студент не зробив помилку.

Як бачите, в даному негативному реченні є два заперечення:

 • перед дійовою особою (ні одні студент)
 • перед дією (не зробив)

А ось як виглядає таку пропозицію англійською.

Англійська мова:

No students made a mistake.

Як бачите, ми можемо поставити заперечення тільки один раз: перед дійовою особою (жоден студент)

При перекладі з російської на англійську, будьте уважні! Не забувайте відмінності в цьому правилі не перекладайте дослівно.

Примітка: Подвійне заперечення може зустрітися в неформальній розмові, тому ви можете зіткнутися з ним у піснях чи серіалах. Однак граматично правильним буде використання тільки одного заперечення в реченні.

А тепер, щоб закріпити матеріал, давайте подивимося на загальну таблицю використання заперечення в англійській мові.

Таблиця: заперечні речення в англійській мові

У реченні використовуєтьсяЯк утворюється запереченняПриклади
Дієслово to be в теперішньому часіam + not
is + not
are + not

They are not tired.
Вони не втомлені.

Dog That is not big.
Та собака не велика.

Дієслово to be у майбутньому часіwill be + not

We will not be doctors.
Ми не будемо докторами.

They will not be there on time.
Вони не будуть там вчасно.

Дієслово to be у минулому часіwas + not
were + not

They were not late for a lesson.
Вони не запізнилися на урок.

He was not rich.
Він не був багатий.

Present Simple
Даний просте

do + not
does + not

We do not like coffee.
Ми не любимо каву.

She does not smoke.
Вона не курить.

Present Continuous
Даний продовжене
am + not
is + not
are + not

She is not driving at the moment.
Вона не за кермом в даний момент.

I am not listening music now.
Я не слухаю музику зараз.

Present Perfect
Даний завершене
have + not
has + not

We have not done my homework.
Ми не зробили домашню роботу.

She has not cooked dinner yet.
Вона ще не приготувала вечерю.

Present Perfect Continuous
Даний завершене продовжене
have + not + been
has + not + been

I have not been studying for two days.
Я не займалася два дні.

He has not been cleaning his room.
Він не прибирає його кімнату.

Past Simple
Простий минулий
did + not

They did not work last summer.
Вони не працювали минулого літа.

She did not run yesterday.
Вона не бігала вчора.

Past Continuous
Минув продовжене
was + not
were + not

I was not studying.
Я не вчилася.

She was not clearing her room.
Вона не прибирала в кімнаті.

Past Perfect
Минулий завершений

had + not

She had not cooked dinner before he came.
Вона не приготувала вечерю, перед тим як він прийшов.

Past Perfect Continuous
Минулий завершений

had + not + been

They had not been working until 6 o’clock.
Вони не працювали до 6 годин.

Future Simple
Майбутнє Просте

will + not

They will not help you.
Вони не будуть допомагати тобі.

We will not meet you tomorrow.
Ми не зустрінемося з тобою завтра.

Future Continuous
Майбутнє продовжене

will + not + be

They will not be dancing.
Вони не будуть танцювати.

I will not be walking in the park.
Я не буду гуляти в парку.

Future Perfect
Майбутнє завершене
will + not + haveShe will not have cleaned the rooms by morning.
Вона не прибере кімнати до ранку.
Future Perfect Continuous
Майбутнє завершене продовжене час
will + not + have beenTomorrow it will not have been snowing for 3 days.
Завтра не буде йти сніг вже 3 дні.
Модальні дієслова

сап/could + not
must + not
should + not
have + not + to
may/might + not
ought + not + to

She should not go alone.
Їй не слід ходити одній.

I could not go to the cinema.
Я не міг піти в кіно.

Негативні слова

no
none
nobody
no one
nothing
never
nothing
neither
nowhere

I have no time.
У мене немає часу.

None listened the speaker.
Ніхто не слухав виступаючого.

Отже, ми розглянули заперечення в англійській. А тепер давайте перейдемо до практики.

Завдання на закріплення

Перекладіть наступні речення на англійську мову. Свої відповіді залишайте в коментарях під статтею.

1. Вони не підуть в магазин.
2. Вона не співачка.
3. Він не може вирішити задачу.
4. Він ніколи не курив.
5. Ми не купили торт.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: