Займенники Both, Either, Neither. Правила вживання

У цьому уроці ми починаємо знайомитися з займенниками на рівні upper-intermediate, наближаючись до рівня advanced і будемо розглядати займенники both, either, neither. Їх цих займенників both (обидва, обидві) — зустрічається досить-таки часто, а either, neither — набагато рідше. Але розглядати їх у комплексі необхідно, щоб відразу все розставити по місцях.

Увага! Отже, найважливіше — займенники both, either, neither відносяться тільки до ДВОХ осіб або предметів. В інших випадках використовуються займенники every, each та ін.

* * *

Займенники Both, Either, Neither. Правила вживання

ef67ac8cba9fbb21881004b206821a7e Займенники Both, Either, Neither. Правила вживання

1. Займенник Both

Правило 1. Займенник both (of) відноситься до ДВОМ особам або предметів і перекладається «обидва», «обидві», «і те, і інше». Both (of) використовується перед іменником під множинним числі.

ПРИКЛАДИ

Запам’ятайте:

both boys, both the…, both of the …, both his…, both thesebut we both= both of us…

* * *

Правило 2. Коли both є підметом, дієслово ставиться в мн. число.

ПРИКЛАД. Both are good. — Обидва гарні.

* * *

Правило 3. У заперечних реченнях замість both використовується займенник neither – «ні один з двох».

ПРИКЛАД. Neither of us choose Maths. — Жоден з нас не вибрав математику.

Не можна: Both of us didn’t choose maths.

* * *

Правило 4. Поширена доонструкция: both …. and…. – «та то …та інше»/ «як…. так…» узгоджується з дієсловом у множині.

ПРИКЛАД. Both Pete and Mary were there. – І Петро, і Марія були там.

* * *

2. Займенник Either

Правило 5. Займенник either (of) також відноситься до ДВОМ особам або предметів і вживається у значенні «один з двох, будь-який з двох, той чи інший»

ПРИКЛАДИ

* * *

ПРИМІТКА. Займенник either (of) також має значення «кожен з двох, обидва, і той і інший» і в цьому значенні його можна переплутати із займенником both, але в відміну від both займенник either узгоджується з дієсловом в однині!

ПРИКЛАДИ

ПОРІВНЯЙТЕ

* * *

Правило 6. Якщо займенник either є підметом, то дієслово присудок стоїть в од. числі.

ПРИКЛАД. Either is O. K. — Будь підійде.

* * *

Правило 7. Займенник either має значення «теж» – в заперечному реченні, на відміну від too – «теж» в позитивному реченні.

ПРИКЛАДИ

* * *

3. Займенник Neither

Правило 8. Займенник neither є негативною формою займенника either і має значення «ні той, ні інший (ніхто з двох)».

ПРИКЛАД. Neither of the girls was pretty. — Жодна з дівчат не була гарненькою. (мається на увазі, що дівчат тільки дві).

ПРИМІТКА. Якщо більше предметів, ніж два, то замість neither , потрібно використовувати займенник none (of), яке також має значення «ні один з двох, ні той, ні інший»!

ПРИКЛАД. None of the girls was pretty. — Жодна з дівчат не була гарненькою. (мається на увазі, що дівчат БІЛЬШЕ, ніж дві).

Вивчити Займенник None

* * *

3. Конструкції з Either (Neither)

Правило 9. Запам’ятайте конструкції:

  1. either … or … — або… або….
  2. neither … nor… – ні… ні…

Якщо ці конструкції вживаються в ролі підмета, то дієслово — присудок узгоджується з останнім словом.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: