Займенники в англійській мові, таблиця: присвійні

Як вам відомо, всі частини мови поділяються на самостійні та службові. Як і в російській, займенника в англійській мові належать самостійної частини мови, яка позначає предмет або є його ознакою, але не називає особи і предмети безпосередньо. Ці слова не називають відносини і властивості, не дають просторової або часової характеристики.

mestoimeniya v anglijjskom yazyke, tablica: prityazhatelnye86 Займенники в англійській мові, таблиця: присвійні

Займенники (Pronouns) в англійській мові замінює іменник, тому так і називаються «замість імені» — He, you, it. Ці слова також можуть вживатися замість прикметника — Such that, these. Як і в російській, так і в англійській, таких лексичних одиниць дуже багато, але знати їх і правильно вживати необхідно. Тому переходимо безпосередньо до вивченню.

За своїм значенням Pronouns можна класифікувати за декількома групами. Пропоную ознайомитися з цією класифікацією і особливостями кожної з груп:

Особисті займенники в англійській мові

Особові (Personal) — найважливіші і часто зустрічаються займенники. У реченні виконують роль підмета. Причому слово «I (я)» завжди пишеться з великої букви, незалежно від того, знаходиться воно на початку або в середині речення. А займенник you (ти, ви) виражає і множина та однина.

Також слід пам’ятати, що лексеми he (він) і she (вона) вживають, коли хочуть позначити живе обличчя, а it — для позначення тварин, абстрактних понять і неживих предметів. А «вони» вживають, як до неживих предметів, так і одушевлені осіб.

Особисті займенники в англійській мові відмінюються за відмінками. У разі, коли вони виконують роль підмета в реченні, то вони знаходяться у називному відмінку, а коли виконують роль доповнення — в об’єктному. Для того, щоб вам було зрозуміліше, вивчіть таблицю

Особа

Називний відмінок

Об’єктний відмінок

Єдине число

1

IЯmeмені, мене

2

youтиyouтобі, тебе

3

heвінhimйому, його
sheвонаherїй, її
itвоно, він, вонаitйого, її, йому, їй

Множина

1

weмиusнас, нам

2

youвиyouвас, вам

3

theyвониthemїх, їм

Присвійні займенники

Англійські присвійні займенники (Possessive) ми детально розібрали в попередній статті. Але все ж нагадаю, що вони виражають належність, мають дві форми — прикметник і іменник, відповідають на питання «Чий?» і не змінюються по числах. Також існує спеціальна абсолютна форма. Подивіться таблицю, як схиляються Possessive Pronouns:

займенники

форма

особисті

присвійні

абсолютна

Єдін.
число

I
he
she
it

my
his
her
its

mine мій
his його
hers її
its його/її

Множ.
число

we
you
they

our
your
their

ours наш
ваш yours
theirs їх

Вказівні займенники в англійській мові

Вказівні (Demonstrative) або демонстративні — вказують на особу або предмет. Вказівні займенники в англійській мові не змінюються за родами, але схиляються за числами, тобто мають форми однини та множини. При цьому «this» називають предмет, який знаходиться поруч з мовцем, а словом «that» позначається предмет, що знаходиться на значній відстані.

До того ж «that» на російську мову може перекладатися як «цей, ця». Вказівні займенники в англійській мові в реченні можуть виконувати функцію підмета, додатка, означення або іменника.

Єдине число

Множина

thisЦей, це (близько)theseці (близько)
thatТой, то (далеко)
the sameТой же самийthoseті (далеко)
suchтакий

Зворотні займенники в англійській мові

Зворотні (Reflexive) або рефлексивні — висловлюють поворотне значення, показують, що дія направлена на саме дійова особа, отже, зворотні займенники в англійській мові у пропозиції за формою співвідноситься з підметом.

Їх відмітною особливістю є те, що вони закінчуються на «-self «в однині або «-selves» у множині)». У російській мові — це дієслівний суфікс-ся (-сь)» або займенник «себе (собі, собою, сам)»: He cut himself — Він порізався

Єдине числоМножина
myselfourselves
yourselfyourselvesсебе (самі)
himselfсебе (сам)themselves
herself
itself

oneself невизначено-особиста форма

Невизначені займенника в англійській мові

Невизначені (Indefinite) — одна з найчисленніших груп англійських займенників. У пропозиціях можуть замінити іменники та прикметники. Невизначені займенники в англійській мові можна умовно розділити на слова, утворюється від «no» (ні, ніскільки), «any» (будь, декілька, небагато) і «some» (декілька, небагато).

no

any

some

noone/nobodyніхтоanyone/anybodyхтось/хто-небудь, хто завгодноsomeone/somebodyхтось/хто-небудь
nothingніщоanythingщо-то/що-небудь, що завгодноsomethingщо-небудь
nowhereнідеanywhereде-небудь/куди-небудь, де/куди-небудьsomewhereдесь
anyhowяк-то/як-небудь, як завгодноsomehowяк-то/як-небудь
any day/any timeколи завгодноsome time/some dayколи-небудь

До інших Indefinite Pronouns відносяться: every, each, both, all, few, little, many, much.

Питальні займенники в англійській мові

Питальні (Interrogative) — дуже схожі на відносні, але виконують вчинене інші функції в реченні, де є підметом, прикметником або доповненням: Who is there? — Хто там? Іноді можуть бути іменною частиною присудка. Питальні займенники в англійській мові також називають «питальними словами»:

 • who? — хто?
 • which? — який?
 • whom? — кого? кому?
 • where? — де?
 • what? — що?
 • whose? — чий?
 • when? — коли?
 • why? — чому?

Інші займенники

Ми більш детально зупинилися на основних і більш численних займенниках, але в англійській мові є й інші групи займенників:

 • Універсальні: all, both, everyone, everybody, everything, every, either, each
 • Розділові: another, other
 • Негативні: no, nobody, nothing, no one, neither, none
 • Відносні: that, which, whose, who
 • Взаємні: one another, each other

Велика кількість англійських займенників дивує і навіть трохи відлякує тих, хто приступив до вивчення мови. Проте якщо детально ознайомитися з кожною групою, розібратися що до чого, то ви ніколи не будете плутати їх, так як у кожної групи власні характерні граматичні функції. А якщо ще зробити кілька практичних вправ, то ви зможете остаточно закріпити знання і вільно застосовувати їх.

ЗАВАНТАЖИТИ вправи «Англійські займенники» з правильними відповідями.

Успіхів у навчанні!

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: