Займенники: Я, Ти, Ви, Ми, Він, Вона, Вони, Воно — в англійській мові

Займенник — pronoun [ˈprəʊnaʊn].

 • Я — I [aɪ]
 • Ми — we [wiː]
 • Ти — you [juː]
 • Він — he [hiː]
 • Вона — she [ʃiː]
 • Воно — it [ɪt]
 • Вони — they [ðeɪ]

I work on television. I work on television.

We ate pizza. Ми з’їли піцу.

Were you in school? Ти був у школі?

Особисті займенники

Позначають особу (я, ти, вона, вона, …), діляться по обличчю, роду, числа і загибелі.

Відмінок буває Називний (суб’єктний) — зазвичай підлягають в реченні і Об’єктний — тут займенник — те, на що спрямована дія.

Наведемо приклад:

 • Називний: I like marzipan and chocolate. Мені подобається марципан і шоколад.
 • Об’єктний: She asked me if I will go with her to the ball. Вона запитала мене, чи піду я з нею на бал.

У першому випадку Я — виконує якусь дію. У другому дія виконується у відношенні «я».

Важливо: I (я) завжди пишеться з великої літери.

Суб’єктний відмінок
Об’єктний відмінок
яIмене, мені, мійme
миweтебе, вас, вам, тобіyou
ти/виyouйого, йомуhim
вінheїї, їйher
вонаsheйого, її (неодуш.)it
воноitнас, намus
вониtheyїх, їмthem

He і she ставляться до людей, а займенник it — до інших одушевленим і неживим предметам.

Присвійні займенники

В англійській мові присвійні займенники вживаються там, де в російській – лише маються на увазі.

Приклад: Вона подряпала руку. She scratched her hand.

У цієї групи займенників є дві форми:

 • приєднувана (This is her pen.);
 • абсолютна(This pen is hers.).
Особисте займенникПриєднувана формаАбсолютна форма
IMyMine
WeOurOurs
YouYourYours
HeHisHis
SheHerHers
ItIts
TheyTheirTheirs

I express my opinion. Я висловлюю свою думку.

This is her room. Це її кімната.

Their task is to collect samples at the bottom of the ocean. Їх завдання — збирати зразки на дні океану.

Вказівні займенники

Той, та, ті й .т.д. Вказують на об’єкт поблизу і вдалині.

 • This — цей, Ці — ці — вказуємо що поблизу. These flowers are very beautiful. Ці квіти дуже красиві.
 • That — той, Those — ті — вказуємо що далеко. Those tall trees are. Ті дерева високі.

Зворотні займенники

В російській мові їх замінюють сь і ся в дієсловах або слова себе сам.

Утворюються за допомогою закінчень -self, -selves, вони приєднуються до займенникам my, our, your, him, her, it, the, невизначеному местоимению one.

Protect yourself — захисти себе.

Do it yourself — зроби сам.

Взаємні займенники

Два виду:

 • each other (один одного),
 • one another (один іншого).

They do not know each other. Вони не знають один одного.

Питальні займенники

Питальні займенники використовуються для формування запитань.

 • Who (whom) — хто, кого, кому.
 • Whose — чий, чия, чиє, чиї.
 • What — що.
 • Which — що, що.
 • Who are all these people? Хто всі ці люди?

  Whose suit is this? Чий це скафандр?

  What’s on your forehead? Що у тебе на лобі?

  Whose brain is this? Чий це мозок?

  Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: