Зворот There is/ there are в англійській мові – LEARN ENGLISH – Вчимо англійську самостійно вдома, швидко і безкоштовно

Зворот There is/ there are в англійській мові

Зворотом there is/ there are починаються речення, що повідомляють про наявність чи існування (або відсутність) в певному місці або відрізку часу особи або предмета (осіб, предметів), ще невідомого співрозмовника.

Пропозиція починають зворотом there is/are, за яким слід іменник-підмет (з відносяться до нього словами), що позначає назву цього предмета чи особи. Далі, як правило, слід обставина місця або часу.

There is/are + підмет + обставина

На російську мову обороти there is/ there are дослівно переводяться як “там є”, але вважається, що пропозиції, які починаються з таким оборотом, краще переводити в зворотному порядку [інверсією], упускаючи при цьому слово “там”. Наприклад:

 • There is one table in the room. – У кімнаті (є) один стіл.
 • There are some boxes in the room. – У кімнаті (є) кілька коробок.

Носії мови часто використовують зворот there is/ thеre are, в основному для того, щоб відзначити де і що знаходиться, тому в реченні є місце розташування. Сам зворот there is/ there are прийнято ставити на початку речення:

 • There is a spoon on the table. – На столі (тобто, лежить) ложка.
 • There are two beds in the room. – У кімнаті (є) два ліжка.

Слід запам’ятати, що зворот there is вживається перед суб’єктами в однині, а there are – перед суб’єктами у множині.

Порядок стверджувальних пропозицій з оборотами there is/ there are наступний: Підмет (There) – Присудок (to be) – Додаток (Object) – Обставина (Adverbial modifier).

Часто в пропозиціях з обігом there is/ there are у додатку використовуються числівники, артиклі або невизначені займенники:

 • There is a bottle of juice on the table. – На столі (є) пляшка соку.
 • There is one table in the kitchen. – На кухні (є) один стіл.
 • There are three couples in the game. – У грі (беруть участь) три пари.
 • There is some armchairs in the hall. – В холі (є) кілька крісел.
 • There are some buildings nearby. – Недалеко (є) кілька будівель.

З обчислювальними об’єктами в однині, можна використовувати числівник one, або невизначений артикль a/an; з неисчисляемыми іменниками (наприклад, bread – хліб) зазвичай вживається невизначений займенник some; а з обчислювальними об’єктами у множині – будь-які інші числівники, або невизначений займенник some (також several – кілька).

1. Негативна форма there is/ there are:

Заперечні речення можуть будуватися двома способами:

а) За допомогою негативної частки not, яка з to be завжди утворює скорочені форми isn’t, aren’t, wasn’t, … При цьому після not вимірюване іменник в од. числі вживається з невизначеним артиклем, а обчислену в множині і незліченну – з займенником any:

 • There isn’t a telephone in this room. – У цій кімнаті немає телефону.
 • There aren’t any books in the desk. – На столі немає книг.

Wasn’t There any water in the bottle. – В пляшці не було води.

Якщо дієслово to be ужито в складній формі частка not ставиться після допоміжного дієслова, утворюючи з ним скорочені форми hasn’t, haven’t, won’t, і т. д.:

 • There won’t be a party tonight. – Сьогодні ввечері не буде вечірки.

б) За допомогою займенники no, яке ставиться перед іменником. Іменник після no вживається без артикля і без займенника any. Вживання no більш поширене, ніж not. Частку not застосовують, коли хочуть посилити заперечення.

 • There is no ink in my pen. – У моїй ручки немає чорнила.
 • There was no car in the garage. – В гаражі не було жодної машини.
 • There are no chairs in the room. – У кімнаті немає стільців.

2. Вопросительная форма конструкцій there is/ there are утворюється шляхом використання дієслова to be, який ставиться перед there. Якщо дієслово to be ужито в складній формі, то на перше місце виноситься допоміжний дієслово:

 • Is there one TV in the kitchen? – Yes, there is. – No, there isn’t.
  Є в телевізор на кухні? – Так. – Ні.
 • Are there any windows in the cave? – Yes, there are. – No, there aren’t.
  Є вікна в печері? – Так. – Ні.
 • Is there any sugar in the coffee? – Yes, there is. – No, there isn’t.
  Є цукор в каву? – Так. – Ні.

Зверніть увагу, що короткі відповіді на загальні питання так само містять зворот there is/ there.

З питальним словами Who? What? Why і оборотами there is/ there are можна задавати формувати питання. Початок спеціального питання в цьому випадку будуть мати конструкцію: питальне слово + дієслово to be + there is/are ..:

 • What is there in your pocket? – Що (є) в твоїй кишені?
 • Who is there in your flat? – Хто там у твоїй квартирі?
 • Why there are so many men in the bank? – Чому в банку так багато людей?
 • How many girls are there in the room? – Скільки дівчат у кімнаті?

Зверніть увагу, що спеціальні питання не формуються в поєднанні зі словом Where.

3. Вживання конструкцій there is/ there are в минулому часі. Так як основним дієсловом в обороті є дієслово to be, то в минулому часі обігом однини є – there was, а оборотом множини – there were. Розглянемо різні форми пропозицій:

 • There was a museum in this area of the city. – У цій частині міста був музей.
 • Wasn’t There a book in the study. – В кабінеті не було книги.
 • There weren’t any cows in the village. – В селі не було корів.
 • Was there any food in the bag? – Була їжа в сумці?
 • Were there any Spanish restaurants in the city? – Чи були у місті іспанські ресторани?

4. Використання there is/ there are з модальними дієсловами:

Дієслово to be після there може вживатися також у поєднанні з модальними дієсловами can, must, may, ought і т. д.:

 • There must be some icecream in the fridge. – У холодильнику має бути морозиво.

5. Разом з тим, використовуються замінники to be:

Зворот there може вживатися не лише to be, але і з деякими іншими непереходными дієсловами, які за значениею будуть наближені до to be, наприклад: to live жити, to come приходити, траплятися, to stand стояти, to exist існувати, to lie лежати і ін.:

 • There lies a big elephant there. – Там лежить великий слон.
 • There came a knock at the door. – Пролунав стук у двері.
 • There lived an young doctor in the village. – В селі жив молодий доктор.
 • There seems to be no difference between them. – Здається, що між ними немає різниці
 • There lived a man who had three daughters. – Жив-був чоловік, у якого було три дочки.

6. Вимова:

Обидва елемента обороту типу there is/ there are є безударными і вимовляються злито. Першим ударним словом є смислове підмет або його ліве визначення.

 • There isa leather jacket in the car. – В машині (є) шкіряний піджак.
 • There isn’t any water in the glass. – У склянці немає води.
 • Is there a newspaper on the sofa? – Чи є газета на дивані?
 • Are there any bottles in the cupboard? – Чи є пляшки в кухонній шафі?

7. Конструкції there is/ there are у великій кількості зустрічаються в прислів’ях, приказках, дитячих считалочках.

There’s more than one way to skin a cat. – Є більше одного способу зняти шкуру з кота./ Не миттям, так катанням.
There are none so blind as those that will not see. – Ні слепее тих, хто не хоче бачити.
There’s no bad weather, there are bad clothes. – Немає поганої погоди, є поганий одяг.
There’s no smoke without fire. – Немає диму без вогню.
There’s no time like the present. – Немає кращого часу, ніж зараз./ Не відкладай на завтра те, що можна зробити сьогодні.
There’s no place like home. – Немає кращого місця, ніж будинок./ В гостях добре, а вдома краще.
There’s no such thing as a free lunch. – Безкоштовних обідів не буває./ Безкоштовний сир тільки в мишоловці.

Дитяча лічилочка

There is a mouse in the house. (У будинку – миша)
There is a cat in the flat.
There is a fox in the box.
There is a bee in the tree.

Is there a mouse in the house?
Is there a cat in the flat?
Is there a fox in the box?
Is there a bee in the tree?

Поділитися посиланням на цю сторінку улюбленої соцмережі:

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: