9 способів розповісти про звички англійською. Habits in English

9 sposobov rasskazat o privychkakh na anglijjskom  habits in english29 9 способів розповісти про звички англійською. Habits in English

У кожного з нас є свої звички: хороші і погані, корисні і шкідливі. У англійців є така приказка: Habit is a second nature (Звичка — друга натура). Складно не погодитися з фактом, що коли знаєш про звички людини — то вже, можна сказати, маєш готовий психологічний портрет особистості.

Звички — така тема, яка часто обговорюється в різних контекстах, і існує маса способів розповісти про звички англійською мовою: від найбільш простих і відомих усім, конструкцій і стійких виразів, які доведеться запам’ятати. У цій статті я представлю вам дев’ять основних засобів, які допоможуть вам розширити ваш лексичний запас і, сподіваюся, збагатять ваші знання граматики.

1. Present Simple

Звичайно ж, першим у списку стоїть даний час просте, тому що воно передає “звичне, повторювана дія”. Щоб підкреслити, наскільки часто ви виконуєте те чи інше дію, використовуйте прислівники частоти:

I sometimes smoke. — Я інколи палю.

My husband always goes jogging in the morning. — Мій чоловік завжди бігає вранці.

We often go to bed after midnight. — Ми часто лягаємо спати після півночі.

Present Simple — це така собі “нейтральна” звичка, якщо ви не додаєте ніякого негативного контексту, то взагалі складно зрозуміти, як ви ставитеся до неї.

2. Present Continuous

А ось якщо чиясь звичка вас злить, доставляє незручність, то варто додати емоційності в вашу мову. І зробити це можна за допомогою справжнього тривалого часу і прислівники always. Адже Present Continuous може передавати не тільки дія, що відбувається в момент мовлення, але й погані звички, які дратують вас:

My roommate is always taking my clothes without my permission! — Мій сусід постійно бере мою одяг без дозволу!

Mark is always with eating his hands at the restaurant. — Марк завжди їсть руками в ресторані.

Our neighbours wake up early and after that they are always listening to the radio at maximum volume. — Наші сусіди прокидаються рано і після цього вони постійно слухають радіо на повній гучності.

Present Continuous відразу дасть зрозуміти вашому співрозмовнику, що ви обурені таким станом справ.

3. Past Simple

В нашому рейтингу засобів для опису звичок не можна не згадати Past Simple. Дії, які регулярно відбувалися в минулому, можуть бути виражені англійською за допомогою цього часу:

I smoked when I was 18 years old. — Я курив, коли мені було 18 років.

My sister went to the swimming pool every week last summer. — Моя сестра ходила в басейн щотижня минулого літа.

We met with our friends on Saturdays. — Ми зустрічалися з друзями по суботах.

Але прийміть до уваги, що дії, виражені в Past Simple, підносяться швидше, як факти. І не завжди зрозуміло, чи була дія одноразовим, чи повторювалося в минулому. Візьмемо наш приклад про сестру: без фрази every day в цьому реченні ваш співрозмовник зрозуміє швидше, що вона сходила в басейн один раз минулого літа, а не відвідувала його регулярно. Так що, якщо використовуєте простий минулий час, то краще доповнювати його прислівниками, які будуть вказувати на те, що дія була звичним і повторювалося.

4. Used to, would

Якщо минулих звички розповідати в Past Simple, то без контексту складно зрозуміти, чи повторюється дію в теперішньому. Але є чудова конструкція used to, яка відразу вбиває двох зайців: виражає звичне дію в минулому і вказує на те, що цієї звички більше немає. Після used to використовується інфінітив дієслів дії і дієслів стану:

I used to like honey when I was a child. — У дитинстві мені подобався мед. (Але зараз не подобається.)

The children used to believe in Santa Claus. — Діти раніше вірили в Санта Клауса. (Але зараз не вірять.)

We used to read many books at school. — Ми читали багато книжок у школі. (А зараз не читаємо.)

My father used to drink two cups of coffee every morning. — Мій тато раніше пив дві чашки кави щоранку. (А зараз не п’є.)

Подібну функцію може виконувати модальне дієслово would, основна відмінність в тому, що would можна вживати тільки з дієсловами дії. Тим, хто призабув, в чому різниця між дієсловами стану і дієсловами дії, рекомендую згадати. Повертаючись до наших прикладів, можна використовувати wouldтолько у двох останніх, так як в перших двох присутні дієслова стану (like і believe):

We would read many books at school. — Ми читали багато книжок у школі. (А зараз не читаємо.)

My father would drink two cups of coffee every morning. — Мій тато раніше пив дві чашки кави щоранку. (А зараз не п’є.)

Не забудьте, що would — це модальне дієслово, і після нього повинен стояти інфінітив без частки to.

Детальніше про used to would ви можете дізнатися зі статті, присвяченої їх використання.

5. Get used to / used to become

Звички з’являються миттєво, потрібно деякий час для їх формування. Якщо вам потрібно описати звичку в стадії формування, то для цього підійде оборот get used to, який є англійським еквівалентом нашого дієслова ‘звикати’. Used to Become — абсолютно те ж саме. Не плутайте з описаною вище конструкцією used to, так як get used to має деякі суттєві відмінності.
Get used to і used to become може використовуватися в різних часах. Дієслова get і become приймають форми будь-якого часу, яке вам потрібно. Після обороту використовується герундій (форма із закінченням-ing) або іменник:

I am getting used to getting up early. — Я звикаю рано вставати.

She will never get used to English speaking. — Вона ніколи не звикне розмовляти англійською.

Soon we became used to the hot climate. — Незабаром ми звикли до жаркого клімату.

By the end of the dinner, I had become used to the noise around me. — До завершення вечері я звик до навколишнього мене шуму.

Якщо вам потрібно висловити складнішу ідею, то замість герундія або іменника можна використовувати фразу-перехід ‘to the fact that …’:

I am getting used to the fact that I have to get up early every morning. — Я звикаю до того факту, що мені доводиться рано вставати.

She will never get used to the fact that she must speak English to her colleagues. — Вона ніколи не звикне до того факту, що вона повинна розмовляти англійською з колегами.

6. Be used to

Часто можна почути фразу: “Я звик”. Така ж фраза існує й в англійській мові, і, знову ж, із used to. Be used to — це вже сформована звичка і конструкція може використовуватися так само, як і get used to у всіх часах.

Після be used to використовуйте герундій, іменник або фразу to the fact that…:

He is used to sleeping on the flour. — Він звик спати на підлозі.

I am not used to such spicy food, so I could not eat. — Я не звикла до такої гострої їжі, тому не змогла їсти.

In a month you will be used to our corporate rules. — Через місяць ви звикнете до нашим корпоративним правилам.

He is used to the fact that people always interrupt him. — Він звик до того (фактом), що люди постійно перебивають його.

We are used the fact that our neighbours are noisy. — Ми звикли до того (фактом), що у нас галасливі сусіди.

7. Get/ become/ be accustomed to

Замість used to можна використовувати accustomed to, і при цьому значення не змінюється. Прикметник перекладається як ‘звик, привчена’, так що сміливо використовуйте оборот у промові, коли розповідаєте про звички. Не будемо докладно зупинятися на цьому обороті, так як правила використання ті ж самі, що і для get/ become/ be used to:

I got accustomed to living in the suburb. — Я звик жити на околиці.

My friends are becoming accustomed to their new diet. — Мої друзі звикають до їх нового раціону харчування.

He will be accustomed to wearing uniform soon. — Він скоро звикне до того, що носить форму.

8. Tend to

Знайоме слово tendency (тенденція, схильність), виявляється, походить від дієслова tend — тяжіти, мати схильність до чого-небудь. Ось це дієслово і знадобиться нам для опису різноманітних звичок і схильностей. Tend поєднується з инфинитивом, тому рекомендується його запам’ятовувати відразу з часткою to: tend to do something:

I tend to look at this picture for hours. — Я можу (маю схильність) дивитися на цю картину годинами.

She tended to ignore my questions. — Вона була схильна ігнорувати мої запитання.

All students tend to be late for their classes. — Всі студенти схильні спізнюватися на заняття.

Як видно з прикладів, можна змінювати tend to часів. А ще можна використовувати фразу have a tendency to:

I have a tendency to interrupt people. — Я маю схильність перебивати людей.

Some doctors have a tendency to write illegibly. — Деякі лікарі схильні писати нерозбірливо.

9. Слово habit

При описі звичок ну просто неможливо не задіяти саме слово ‘звичка’: habit. Це іменник поєднується з багатьма дієсловами, в тому числі і фразовими, утворюючи корисні стійкі поєднання. Запам’ятовуємо, щоб використовувати:

  • to acquire / develop / form a habit — набувати звичку
  • to get into a habit — звикати
  • to pick up a bad habit — переймати погану звичку
  • to fall into a habit of doing something — засвоїти звичку, придбати звичку
  • to break (off) a habit — кидати звичку, позбавлятися від звички
  • to break of somebody a habit — відучити кого-небудь від поганої звички
  • to get out of a habit to do something — відвикати, відучувати

While working in an office, I developed a terrible habit of drinking too much coffee. — Працюючи в офісі, я придбала жахливу звичку пити багато кави.

He got into a habit of going to bed late. — Він звик пізно лягати спати.

I am worried that our son can pick up bad habits from his elder friends. — Я хвилююся, що наш син може перейняти погані звички від своїх старших друзів.

Being a teacher, she gradually fell into a habit of preaching all people around her. — Як учитель, вона поступово придбала звичку повчати всіх оточуючих.

You should break off a habit of eating so much sugar. — Тобі слід позбутися звички є так багато цукру.

I tried to break my cat of a habit to sleep on my armchair, but in vain. — Я намагалася відучити мого кота спати у моєму кріслі, але безрезультатно.

After some time, the workers got out of a habit to smoke in the building. — По закінченні деякого часу, робочі відучилися палити в будівлі.

Ну як вам? Сподіваюся, ваш арсенал мовних засобів значно поповнився. Щоб краще засвоїти таку кількість матеріалу, рекомендую вам написати розповідь про свої звички і звички людей, які вас оточують, але при цьому використовувати кожну з конструкцій і фраз з цієї статті.

Якщо ви ще не підписалися на нашу розсилку, то саме час це зробити! А ще ми запрошуємо вас приєднатися до наших спільнот в Facebook і Вконтакте.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: