Афоризми англійською мовою з перекладом — висловлювання великих людей

Афоризми англійською мовою – це короткий вислів, стійка фраза не довше двох-трьох речень, яка виражає закінчену (і часто досить розумну) думка і часто стає «крилатою». В англійській мові багато афоризмів: деякі з них можуть чомусь навчити, інші – розсмішити, треті – надихнути на великі звершення або почати інакше мислити. І кожна з цих розумних і смішних цитат може бути корисна при вивченні англійської мови.

Зміст:

Навіщо потрібні афоризми англійською

Англійські афоризми і цитати можуть стати одним з допоміжних інструментів вивчення мови. Перерахуємо кілька переваг читання і запам’ятовування крилатих висловлювань англійською мовою:

  1. Читаючи багато розумні висловлювання ви поповните свій словниковий запас цікавою лексикою. Деякі афоризми включають рідкісні слова, які не зустріти у повсякденному мовленні.
  2. Афоризми допоможуть вам розібратися у правилах складання речень англійською мовою. У афоризми зручно і цікаво простежувати порядок слів, складнопідрядні обороти та інші граматичні конструкції.
  3. Крилаті фрази і вислови відомих англомовних діячів багато розкажуть про менталітет і культуру англомовних народів, навчати хоч трохи мислити як носій мови

Безкоштовний урок на тему:
Неправильні дієслова англійської мови: таблиця, правила і приклади

Обговоріть цю тему з особистим викладачем на безкоштовному онлайн уроці в школі Skyeng
Залиште контактні дані і ми зв’яжемося з вами для запису на урок

aforizmy na anglijjskom yazyke s perevodom   vyskazyvaniya velikikh lyudejj120 Афоризми англійською мовою з перекладом — висловлювання великих людей

50 афоризмів з перекладом і автором

Англійська афоризм
Переклад
Great minds discuss ideas, average minds discuss events, small minds discuss people. Eleanor RooseveltВеликі уми обговорюють ідеї. Середні розуми обговорюють події. Дрібні розуми обговорюють людей.
Елеонора Рузвельт
Nothing more than education advances the prosperity, the power, and the happiness of a nation.
Thomas Jefferson
Ніщо так не сприяє процвітанню, могутності і щастя нації, як освіта.
Томас Джефферсон
Eighty percent of success is showing up.
Woody Allen
Вісімдесят відсотків успіху в тому, щоб з’явитися в потрібний час в потрібному місці.
Вуді Аллен
I respect faith, but doubt is what gets you an education.
Wilson Mizner
Віра – це добре, але шлях до вершин знань лежить через долину сумнівів.
Вілсон Мизнер
If you don’t make mistakes, you’re not working on hard enough problems. And that’s a big mistake.
Frank Wilczek
Якщо ви не робите помилок, ви не працюєте над досить складними завданнями. І це є велика помилка.
Френк Вільчек
I don’t know the key to success, but the key to failure is trying to please everybody.
Bill Cosby
Я не знаю ключа до успіху, але ключ до провалу – це намагатися догодити всім.
Бив Козби
Be yourself; everyone else is already taken.
Oscar Wilde
Будь собою, інші ролі вже зайняті.
Оскар Уайльд
When I do good, I feel good; when I do bad, I feel bad, and that is my religion.
Abraham Lincoln
Коли я роблю добро, я відчуваю себе добре. Коли я роблю погано, я відчуваю себе погано. Ось моя релігія.
Авраам Лінкольн
Success consists of going from failure to failure without loss of enthusiasm.
Winston Churchill
Успіх не фінал, невдача не смертельна: вважається, що є мужність продовжувати.
Уїнстон Черчілль
Personally i’m always ready to learn, although I do not always like being taught.
Winston Churchill
Особисто я завжди готовий вчитися, хоча я не люблю, коли мене повчають.
Уїнстон Черчілль
Success is the ability to go from one failure to another with no loss of enthusiasm.
Winston Churchill
Успіх – це здатність крокувати від однієї невдачі до іншої, не втрачаючи ентузіазму.
Уїнстон Черчілль
History will be kind to me for I intend to write it.
Winston Churchill
Історія буде прихильною до мене, так як я власноруч збираюся її писати.
Уїнстон Черчілль
If you’re going through hell, keep going.
Winston Churchill
Якщо ви йдете крізь пекло — не зупиняйтеся.
Уїнстон Черчілль
What is adequacy? Adequacy is no standard at all.
Winston Churchill
Що таке адекватність? Адекватність – це взагалі не стандарт.
Уїнстон Черчілль
The difference between death and taxes is death doesn’t get worse every time Congress meets.
Will Rogers
Різниця між смертю і податками полягає в тому, що смерть не стає гірше після засідання Конгресу.
Уїлл Роджерс
Never argue with a fool, onlookers may not be able to tell the difference.
Mark Twain
Ніколи не сперечайтеся з дурнем, так як зі сторони важко буде помітити між вами різниці.
Марк Твен
It is amazing what you can accomplish if you do not care who gets the credit.
Harry Truman
Ви можете домогтися чого завгодно в життя за умови, що вам буде не важливо, кому дістануться лаври.
Гаррі Труман
I know for sure that what we dwell on is who we become.
Oprah Winfrey
Я точно знаю, що ми стаємо тим, на що постійно спрямовані наші думки.
Опра Уїнфрі
Failure is the condiment that gives success its flavor.
Truman Capote
Невдача – це приправа, яка надає успіху його аромат.
Трумен Капоте
Experience is what you get when you don’t get what you want.
Dan Stanford
Досвід – це те, що ви отримуєте, коли не отримуєте те, що хотіли.
Ден Стенфорд
Remember that happiness is a way of travel, not a destination.
Roy Goodman
Запам’ятайте, що щастя – це спосіб подорожі, а не пункт призначення.
Рой Гудман
The best way to cheer yourself is up to try to cheer somebody else up.
Mark Twain
Кращий спосіб розвеселитися – спробувати розвеселити кого-небудь.
Марк Твен
I can’t understand why people are frightened by new ideas. I’m frightened by old ones.
John Cage
Не розумію, чому деякі бояться нових ідей, я боюся старих.
Джон Кейдж
Courage is grace under pressure.
Ernest Hemingway
Хоробрість – вимушене прояв благородства.
Ернест Хемінгуей
All our dreams can come true if we have the courage to pursue them.
Walt Disney
Всі наші мрії можуть стати реальністю, якщо ми будемо мати мужність, щоб слідувати їм.
Уолт Дісней
Someone is sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago.
Warren Buffett
Хтось сидить сьогодні в тіні, тому що хто-то дуже давно посадив дерево.
Уоррен Баффетт
It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the most one responsive to change.
Charles Darwin
Виживає не найсильніший і не найрозумніший, а той, хто краще за всіх пристосовується до змін.
Чарльз Дарвін
The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched – they must be felt with the heart.
Helen Keller
Найкращі і найкрасивіші речі у світі не можна побачити чи помацати. Вони повинні бути відчуті серцем.
Хелен Келлер
The best revenge is massive success.
Frank Sinatra
Найкраща помста – це величезний успіх.
Френк Сінатра
The difference between winning and losing is most often not quitting.
Walt Disney
Різниця між перемогою і поразкою найчастіше полягає в небажанні здаватися.
Уолт Дісней
Failure is another steppingstone to greatness. Oprah WinfreyНевдача є ще однією сходинкою до величі.
Опра Уїнфрі
The whole secret of a successful life is to find out what is one’s destiny to do, and then do it. Henry FordВесь секрет успішного життя — дізнатися, в чому ваше призначення, а потім слідувати йому.
Генрі Форд
You must expect great things of yourself before you can do them.
Michael Jordan
Ви повинні очікувати великих звершень від себе, перш ніж зможете зробити їх.
Майкл Джордан
I believe every human has a finite number of heartbeats. I don’t intend to waste any of mine.
Neil Armstrong
Я вважаю, що кожна людина має обмежену кількість ударів серця. Я не збираюся витрачати даремно ні один з них.
Ніл Армстронг
The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why.
Mark Twain
Два найважливіших дня в житті людини – коли він народився, та коли зрозумів для чого.
Марк Твен
I find that the harder I work, the more luck I seem to have.
Thomas Jefferson
Я знаходжу, що чим важче я працюю, тим щасливішим я стаю.
Томас Джефферсон
Success is the sum of small efforts, repeated day-in and day out.
Robert Collier
Успіх-це сума маленьких зусиль, повторюваних з дня в день.
Роберт Кольєр
A dream doesn’t become reality through magic; it takes sweat, determination, and hard work.
Colin Powell
Мрія стає реальністю за допомогою магії; вона здійснюється за допомогою поту, наполегливості і працелюбності.
Колін Пауелл
The biggest risk is not taking any risk.
Mark Zuckerberg
Найбільший ризик – ніколи не ризикувати.
Марк Цукерберг
Nothing was great ever achieved without enthusiasm.
Ralph Waldo Emerson
Все велике було досягнуто ентузіастами.
Ральф Уолдо Емерсон
The successful warrior is the average man, with laser-like focus.
Bruce Lee
Успішний воїн – це звичайна людина, у якої увага як лазер.
Брюс Лі
I avoid looking forward or backward, and try to keep looking upward.
Charlotte Bronte
Я не дивлюся вперед або назад, я намагаюся дивитися вгору.
Шарлотта Бронте
Life is short, and it is here to be lived.
Kate Winslet
Життя коротке, і вона дана нам, щоб ми жили.
Кейт Вінслет
It is never too late to be what you might have been.
George Eliot
Ніколи не пізно стати таким, яким ти міг би бути.
Джордж Еліот
A fool thinks himself to be wise, but a wise man knows himself to be a fool.
William Shakespeare
Дурень вважає себе мудрим, а мудрець знає, що він дурень.
Вільям Шекспір
There is nothing either good or bad but thinking makes it so.
William Shakespeare
Немає нічого, ні хорошого, ні поганого, але своїми думками ми робимо це таким.
Вільям Шекспір
Never close your lips to those whom you have already opened your heart.
Charles Dickens
Ніколи не закривайте ваші губи тим, кому ви відкрили своє серце.
Чарльз Діккенс
Have a heart that never hardens, and a temper that never tires, and a touch that never hurts.
Charles Dickens
Майте серце, яке ніколи не застигає, характер, який ніколи не набридає, і дотик, яке ніколи не ранить.
Чарльз Діккенс
We need never be ashamed of our tears.
Charles Dickens
Ми ніколи не повинні соромитися наших сліз.
Чарльз Діккенс
In the End, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends.
Martin Luther King
Зрештою, ми будемо пам’ятати не слова наших ворогів, а мовчання наших друзів.
Мартін Лютер Кінг
The question isn’t who is going to let me; it’s who is going to stop me.
Ayn Rand
Питання не в тому, хто дозволить мені, а в тому, хто мене зупинить.
Айн Ренд

Відео з аформизмами англійською мовою:

А тепер перевір себе і пройди тест на визначення рівня англійської мови:

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: