Англійська мова в банку: основні ситуації і фрази

anglijjskijj yazyk v banke: osnovnye situacii i frazy 5 Англійська мова в банку: основні ситуації і фрази

Жодна поїздка за кордон не обходиться без грошей. Гроші та банки – це те, про що ми поговоримо в цій статті.

Ми з вами розглянемо три основні ситуації, які можуть з ними виникнути:

  • Як обміняти валюту;
  • Як відкрити рахунок;
  • Як зняти або покласти на нього гроші.

У статті я дам вам основні слова і фрази, які вам знадобляться в цих ситуаціях.

Англійська мова в банку

Отже, ви увійшли в будівлю банку. Перше, що ви побачили – це черга: line ([laɪn]/[лайн]) або queues ([kjuː]/[кью]).

Знайшовши потрібне віконце, ви get in line або get in the queue – стаєте в чергу ([gɛt ɪn laɪn]/[гет ін лайн] або [gɛt ɪn ðə kjuː]/[гет ін thэ кью]), і незабаром можете спостерігати через скло привітне обличчя банківського працівника – bank teller ([bæŋk ˈtɛlə]/[бенк т’к. элэ]).

Він запитує у вас:

What can I do for you?
Що я можу для вас зробити?
Увага: Вчіть англійську мову довгий час, але не можете говорити? Дізнайтеся на уроці в Москві, як заговорити через 1 місяць занять за методом ESL.

1. Як поміняти гроші

anglijjskijj yazyk v banke: osnovnye situacii i frazy 6 Англійська мова в банку: основні ситуації і фрази

Найчастіший привід для відвідин банку за кордоном – це, звичайно, поміняти (change [ʧeɪnʤ]/[ч’ейндж] або exchange [ɪksˈʧeɪnʤ]/[иксч’ейндж]) валюту (currency [ˈkʌrənsi]/[к’арэнси]). Сказати про це можна так:

I would like to exchange currency.
Мені б хотілося обміняти валюту.

Can I change some money here?
Чи можу я обміняти тут гроші?

I would like to change ___ to ___.
Мені б хотілося змінити ___ на ___.

Для цієї операції особливу важливість представляє курс валют – exchange rate ([ɪksˈʧeɪnʤ reɪt]/[иксч’ейндж рэйт]):

What’s the exchange rate for ruble to dollar?
Який курс долара до рубля?

Читайте також:  Фразові дієслова за темою "Сон"

The exchange rate for dollar is 58 rubles per 1 dollar.
Курс долара – п’ятдесят вісім рублів до одного долара

Іноді вас можуть запитати, якими банкнотами (notes [nəʊts]/[-оутс]) видати те, що ви розміняли: великими або дрібними.

What denominations would you like?
Яким номіналом вам видати?

100 dollar notes, please.
Стодоларовими банкнотами, будь ласка.

Іноземні валюти і їх назви англійською мовою

Слово
ВимоваПереклад
Dollar

[ˈdɒlə]
[д олэ]

Долар-національна валюта США і деяких інших країн.
Cent

[sɛnt]
[сент]

Цент. В одному доларі США і в одному євро 100 центів.

Pound

[paʊnd]
[п’ятому аунд]

Британський фунт.

Pence/penny

[pɛns]/[ˈpɛni]
[пенс]/[п’ятому ені]

Пенс або в народі пенні. В одному британському фунті 100 пенні.
Euro

[ˈjʊərəʊ]
[`юроу]

Євро. Основна грошова одиниця Євросоюзу.

Rouble/Ruble

[ˈruːbl]
[р’убл]

Рубль. Основна грошова одиниця Російської Федерації.

Yuan

[jʊˈɑːn]
[ю’ан]

Юань. Основна грошова одиниця Китаю.

Peso

[ˈpeɪsəʊ]
[п’ятому эйсоу]

Песо. Основна грошова одиниця Аргентини, Колумбії, Куби, Мексики, Чилі та деяких інших латиноамериканських країн.
Rupee[ruːˈpiː]
[р’упі]
Рупія. Основна грошова одиниця Індії.
Yen[jɛn]
[йен]
Ієна. Основна грошова одиниця Японії.

2. Як відкрити рахунок

anglijjskijj yazyk v banke: osnovnye situacii i frazy 7 Англійська мова в банку: основні ситуації і фрази

Для того, щоб відкрити рахунок, вам знадобиться наступна фраза:

I would like to open a bank account.
Мені б хотілося відкрити банківський рахунок.

Тепер давайте розберемося в двох основних типах банківських рахунків.

  • Checking account ([ˈʧɛkɪŋ əˈkaʊnt]/[ч’екин эк’аунт]) – розрахунковий рахунок. Саме їм ми розплачуємося в магазині, коли виробляємо оплату по карті.
  • Savings account ([ˈseɪvɪŋz əˈkaʊnt]/[сэйвинс эк’аунт]) – ощадний рахунок. Це рахунок, який відкривається для того, щоб зберігати на ньому гроші. Розплачуватися їм не можна, але з нього ви отримуєте відсотки.

Як правило, ці рахунки пов’язані: скажімо, якщо ви відкриваєте ощадний рахунок, на додачу до нього відкривається розрахунковий (куди будуть нараховуватися відсотки). У будь-якому випадку працівник банку уточнить, який конкретно рахунок вам потрібен:

Читайте також:  Дієслова в англійській мові: структура, форми та види

What kind of account would you like to open?
Який тип рахунку ви б хотіли відкрити?

Після того, як ви називаєте потрібний тип рахунку, може послідувати питання:

Would you like to open a savings account too?
Хотіли б ви відкрити ощадний рахунок?

Would you like to open a checking account too?
Хотіли б ви відкрити розрахунковий рахунок?

3. Як проводити банківські операції

anglijjskijj yazyk v banke: osnovnye situacii i frazy 8 Англійська мова в банку: основні ситуації і фрази

Тепер давайте поговоримо, як:

  • зняти гроші (take out [teɪk aʊt]/[тейк `аут] або withdraw [wɪðˈdrɔː]/[уиthдр’про]),
  • покласти гроші (pay into [peɪ ˈɪntuː]/[пі `інту] або deposit [dɪˈpɒzɪt]/[дип’озит])
  • або перевести (transfer [trænsˈfɜː]/[трэнсф’е]) їх на інший рахунок.

Як і в Росії, всі ці операції можна виконати з допомогою банкомату – ATM ([eɪ-tiː-ɛm]/[ей ти ем]). Але якщо, скажімо, апарат не працює або ви не можете його знайти, і доводиться спілкуватися з живим банківським працівником, вам допоможуть наступні фрази:

I would like to withdraw some money.
Я б хотів зняти трохи грошей.

Can I my money transfer to another account?
Можу я перевести гроші на інший рахунок?

I would like to transfer 100 dollars from my savings account to my checking account.
Мені б хотілося перевести 100 доларів зі свого ощадного рахунку на розрахунковий.

I’d like to pay some cash into my bank account, please.
Мені б хотілося покласти готівку на рахунок, будь ласка.

Якщо ви хочете покласти гроші на рахунок, банківський працівник може попросити заповнити спеціальний бланк – deposit slip ([dɪˈpɒzɪt slɪp]/[дип’озит сліп]):

Please, fill out the deposit slip.
Будь ласка, заповніть бланк.

Тепер про наболіле – за деякі операції в банках стягується комісія. Щоб уточнити, чи є вона, а також поцікавитися про величину, використовуйте фрази:

Are there any charges (for this operation)?
Чи стягується комісія (за цю операцію)?

Читайте також:  Фразові дієслова по темі: Розмова

What are the charges?
Яка комісія?

Нарешті, по завершенні операції вам можуть запропонувати чек – receipt ([rɪˈsiːt]/[рис’іт]).

Would you like a receipt?
Чи потрібен вам чек?

Here’s your receipt.
Ось ваш чек.

Наостанок ввічливий клерк запитає у вас:

That Will be all today?
На цьому все?

На що можна відповісти: Yes, thank you. (Так, дякую.)

Крім того, ми можемо використати банк для того, щоб оплачувати (pay [peɪ]/[пі]) рахунку (bills [bɪlz]/[білз]) за квартиру, електрика або автотранспорт.

I would like to pay a bill.
Мені б хотілося оплатити рахунок.

Ключові слова тут: withdraw (зняти з рахунку), pay into (покласти на рахунок), transfer (перевести), receipt (чек). У разі, якщо ви будете робити операцію через ATM, ви без праці зможе по них орієнтуватися.

Інші слова і вирази, які можуть знадобитися при роботі з банкоматом:

Слово
ВимоваПереклад
Please insert your card

[pliːz ɪnˈsɜːt jɔː kɑːd]
[пліз инс’ет йо кад]

Будь ласка, вставте карту
Please select a transaction

[pliːz sɪˈlɛkt ə trænˈzækʃən]
[пліз сил’ект е трэнз’екшен]

Будь ласка, виберіть операцію

Enter

[ˈɛntə]
[`ентьо]

Введення

Cancel

[ˈkænsəl]
[к’энсел]

Скасування
Confirm the deposit

[kənˈfɜːm ðə dɪˈpɒzɪt]
[кэнф’їм thэ дип’озит]

Підтвердіть операцію
Change amount

[ʧeɪnʤ əˈmaʊnt]
[ч’ейндж эм’аунт]

Змінити суму
Processing your request

[ˈprəʊsɛsɪŋ jɔː rɪˈkwɛst]
[проус’эсин йо рику’ест]

Ваш запит обробляється
Insufficient funds

[ˌɪnsəˈfɪʃənt fʌndz]
[инсэф`ишент фандз]

Недостатньо коштів
View account balance[vjuː əˈkaʊnt ˈbæləns]
[в’ю эк’аунт б’є эленс]
Показати баланс
Print statement[prɪnt ˈsteɪtmənt]
[принт ст’эйтмент]
Роздрукувати виписку по рахунку
Please remove your card[pliːz rɪˈmuːv jɔː kɑːd]
[пліз рим’розум йо кад]
Будь ласка, заберіть карту

На цьому все! smile Англійська мова в банку: основні ситуації і фрази Приємних вам подорожей у всі куточки землі, яка б валюта там не використовувалася!

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: