Бізнес–ідіоми зі словом feet. Частина 1.

biznes–idiomy so slovom feet chast 1 1 Бізнес–ідіоми зі словом feet. Частина 1.

В робочому колективі нерідко обговорюються різні питання і проблеми, причому найчастіше вживають ідіоми. На ділових зустрічах і зборах ідіоми звучать не рідше, ніж у повсякденному спілкуванні. Доповідачі та голови схильні розбавляти сухі дані влучними виразами. Звичайно, варто розмежовувати ідіоми, не перенасичувати ними свою мову і уникати немісцевого вживання ідіоматичних виразів.

У цій статті, яка є першою в циклі з двох, ми підібрали для вас ідіоми зі словами feet і foot, які можуть бути використані як в бізнес-контексті, так і в повсякденному спілкуванні.

Як завжди розділимо ідіоми на тематичні групи. У цій статті будуть представлені ідіоми, які можуть використовуватися при обговоренні таких тем:

• Позиція в організації, посада
• Підпорядкування і авторитет
• Конкуренція
• Зайнятість, кількість роботи

Позиція в організації, посада

biznes–idiomy so slovom feet chast 1 2 Бізнес–ідіоми зі словом feet. Частина 1.Be footloose and fancy-free сам собі господар; вільний, як вільна пташка. Прикметник footloose має значення «незалежний, вільний».

He does some freelance work from time to time. He is footloose and fancy free. – Він виконує позаштатну роботу час від часу. Він сам собі господар.

In our company there is a system of supervision. So don’t expect that you will be footloose and fancy-free. – У нашій компанії сувора система контролю. Тому не чекай, що ти будеш тут вільною пташкою.

To find one’s feet – освоїтися на новій роботі, навчитися чогось, знайти місце в житті, знайти покликання, стати на ноги.

When I started working for this company I couldn’t do a lot of things but by now I have found my feet. – Коли почав працювати в цій компанії я не вмів робити безліч речей, але тепер я освоївся.

She will never find her feet in recruiting. – Вона ніколи не досягне успіху в області підбору персоналу. (Це не її покликання)

To get one’s feet wet – почати щось нове, приступити до чогось, чого не робив раніше.

This project seems to be promising so we can’t wait to get my feet wet. – Цей проект здається багатообіцяючим, мені не терпиться приступити до нього.

I know that you want to get your feet wet as soon as possible but we have to get the sponsorship. – Мені відомо, що ви хочете якомога швидше взятися за цю справу, але нам необхідно отримати фінансування.

Читайте також:  Невизначені займенники в англійській мові: some, any, no

biznes–idiomy so slovom feet chast 1 3 Бізнес–ідіоми зі словом feet. Частина 1.To get a/your foot in the door – отримати початкову позицію низького рівня в певній компанії або організації, з метою отримати підвищення і зробити кар’єру.

Mary’ s job isn’t the job of her dream but she can use it to get her foot in the door. – Робота Мері – це не те, про що вона мріяла, але вона може використати цей шанс, щоб отримати більш високу посаду.

He is networking as it may help him to get his foot in the door. – Він заводить зв’язки, тому що це можливо допоможе йому отримати роботу.

To stand on your two feet – твердо стояти на ногах, бути незалежним, не потребувати допомоги.

It’s time for you to leave your parents and stand on your feet two. – Прийшов час тобі перестати жити з батьками і ставати самостійним.

Our small firm is growing and soon we will stand on our two feet. –Наша маленька фірма росте і скоро ми будемо твердо стояти на ногах.

To have the shoe on the other foot – опинитися на чиємусь місці зважаючи на зміни обставин, помінятися місцями, виявитися «у чужій шкурі».

He used to be a senior manager but then he was demoted so now his ex-assistant is his boss. He has the shoe on the other foot. – Він раніше був старшим менеджером, але його понизили в посаді, і тепер його колишній підлеглий – його начальник. Він виявився на місці свого підлеглого.

I was his teacher but he gained knowledge and outdid me. So I have the shoe on the other foot – he teaches me now. – Я його вчив, але він знайшов нові знання і перевершив мене. Так що ми помінялися місцями – він вчить мене.

Підпорядкування і авторитет

biznes–idiomy so slovom feet chast 1 4 Бізнес–ідіоми зі словом feet. Частина 1.To be beneath/under somebody’s foot (або feet) – бути під п’ятою, під черевиком у кого-небудь, бути в повному підпорядкуванні у кого-небудь.

All people in this department are beneath his foot. – Всі люди з цього відділу знаходяться у нього в підпорядкуванні.

I don’t like being under somebody’s foot so i’m self-employed. – Я не люблю бути у кого-то під черевиком, тому я не працюю за наймом.

Читайте також:  Дієслово + прийменник + герундій.

 To have one’s foot on somebody’s neck – наступити на горло, поневолювати, гнобити, цілком підпорядковувати собі кого-небудь. Інший варіант – Put one’s foot on somebody’s neck.

Mr. Morton is a real slave-driver. He has his foot on the neck of everyone who shows any signs of independence. – Містере Мортон – справжній тиран, він наступає на горло всім, хто проявляє будь-які ознаки незалежності.

Now when they know our weak points they can easily put their foot on out neck. – Тепер, коли вони знають наші слабкі сторони, вони можуть легко нас підкорити.

To sit at somebody’s feet – почитати, благоговійно слухати чиїмось словами, схилятися перед ким-небудь, бути біля ніг.

Lucy is sitting at the boss’s feet. She wants to get a promotion. – Люсі схиляється перед босом. Вона хоче отримати підвищення.

He is such an authority that even the important people sit at his feet. – Він такий авторитет, що навіть важливі персони слухають його словами.

biznes–idiomy so slovom feet chast 1 5 Бізнес–ідіоми зі словом feet. Частина 1.To have feet of clay – вислів вживається, коли говорять про слабкості людини, який здавався великим і авторитетним.

He seemed to be a strong leader but it turned out that he has feet of clay.– Здавалося, що він сильний лідер, але виявилося, що і він має слабкі сторони.

Our president has feet of clay journalists and can use it to compromise him. – У нашого президента є свої слабкості, і журналісти можуть це використовувати, щоб його скомпрометувати.

Конкуренція

To cut the ground from under someone’s feet – вибити грунт з-під ніг у кого-небудь, зірвати чиїсь плани, задуми, звести нанівець, обеззброїти.

What he said cut the ground from under my feet. – Те, що він сказав, обеззброїло мене.

We won’t let them cut the ground from under our feet. – Ми не дозволимо їм зірвати наші плани.

To pull the rug from under someones feet – несподівано перестати надавати підтримку і допомогу, поставити в скрутне становище.

When the suppliers refused to cover the losses they pulled the rug from under our feet. – Коли постачальники відмовилися відшкодовувати збитки, вони поставили нас у скрутне становище.

To make your assistant work you should pull the rug from under his feet. If – Щоб змусити вашого асистента працювати ви повинні перестати надавати йому допомогу.

Читайте також:  Англійські римування для дітей: вірші, лічилки

To have a foot in both camps – служити і нашим і вашим, працювати на два табори, підтримувати обидві групи людей, які мають різні переконання та цілі.

Our competitors know about our new research. I’m sure that one of us has a foot in both camps. – Наші конкуренти знають про нашому новому дослідженні. Я впевнений, що один з нас є і нашим і вашим.

Tom has foot in both camps but the boss will soon reveal this and he’ll be fired. – Те працює на два табори, але скоро бос його викриє і звільнить його.

Зайнятість, кількість роботи

To be rushed off one’s feet – збиватися з ніг, бути надзвичайно зайнятим.

I am rushed off my feet, I don’t have time for lunch today. – Я дуже зайнятий, у мене немає часу на обід.

At the end of fiscal year all people in our department are rushed off their feet. – В кінці фінансового року всі люди в нашому відділі дуже зайняті.

To put one’s best foot forward – робити щось настільки швидко, наскільки це можливо виконувати як можна швидше.

You should put your best foot forward and finish the presentation. – Вам слід закінчити презентацію як можна швидше.

It can be difficult to answer all the letters but if I put my best foot forward I will have done it by 5 o’clock.- Може бути складно відповісти на всі листи, але якщо я поспішу, то зроблю це 5 годин.

biznes–idiomy so slovom feet chast 1 6 Бізнес–ідіоми зі словом feet. Частина 1.To put ones feet up – розслаблятися, відпочивати після роботи.

My vacation begins tomorrow. At last I will be able to put my feet up! – Завтра починається мій відпустку. Нарешті я зможу відпочити!

My colleague Sam doesn’t cope with his responsibilities. I told him not to put his feet up. – Мій колега Се не справляється зі своїми обов’язками. Я сказав йому, щоб він не розслаблявся.

В наступній статті цього циклу ми познайомимо вас бізнес-ідіомами зі словом feet, які належать до наступних тем:

Успіх у бізнесі.

Думка.

Прийняття рішень.

Слідкуйте за оновленнями на сайті і успіхів у вивченні!

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: