Числівники в англійській мові – Порядкові та кількісні

Кожен день ми використовуємо числівники: рахуємо гроші, говоримо про віці, запам’ятовуємо адресу, чекаємо автобус або записуємо номер телефону. Не дивно, що при вивченні англійської мови, тема числівників припадають на початок навчання. Правильно вживаючи у своїй промові англійські числівники, ви будете виглядати в очах співрозмовника освіченою і начитаною людиною.

Розглянемо особливості відмінювання та використання різних видів числівників.

Порядкові та кількісні числівники

Як і в російській мові, в англійській мові є два види числівників, порядкові (ordinal) і кількісні (cardinal).

У чому ж різниця? По суті, їх назви говорять самі за себе.

Кількісні числівники позначають кількість предметів, осіб і відповідають на питання How many? — Скільки?

One person – Одна людина.

Nine players – Дев’ять гравців.

Eleven questions – Одинадцять питань.

Нижче представлена таблиця кількісних числівників з транскрипцією, переказом і особливостями освіти:

КІЛЬКІСНІ ЧИСЛІВНИКИ

ПРОСТІ

СКЛАДОВІ

0 — 12

13 — 19 (+teen)

20 — 90 (+ty), 100, 1000, 1 000 000

1. Складені числівники від 20 до 100 утворюються так само, як і в російській мові:

25 —twenty—five

93 — ninety—three.

2. В складених числівників після 100 перед десятками, а якщо їх немає, то перед одиницями, ставиться сполучник and:

375 (three hundred and seventy-five),

2941 (two thousand nine hundred and forty-one)

0 — zero [?z??r??]

1 — one [w?n]

2 — two [tu?]

3 — three [?ri?]

4 — four [f??]

5 — five [fa?v]

6 — six [s?ks]

7 — seven [sevn]

8 — eight [e?t]

9 — nine [na?n]

10 — ten [ten]

11 — eleven [??levn]

12 — twelve [twelv]

13 — thirteen [?????ti?n]

14 — fourteen [?f???ti?n]

15 — fifteen [?fif?ti?n]

16 — sixteen [?siks?ti?n]

17 — seventeen [?sevn?ti?n]

18 — вісімнадцять [e??ti?n]

19 — nineteen [?na?n?ti?n]

20 — twenty [?twent?]

30 — thirty [????t?]

40 — forty [?f??t?]

50 — fifty [?fifti]

60 — sixty [?siksti]

70 — seventy [?sevnti]

80 — eighty [?e?t?]

90 — ninety [?na?nt?]

100 — one (a) hundred [ w?n ?h?ndr?d]

1,000 — one (a) thousand [w?n??a?z?nd]

1,000,000 — one (a) million [w?n ?m?lj?n]

1,000,000,000 — one milliard (в Англії) [w?n ?m?lj??d]; one billion (в США) [w?n?b?lj?n]

Подивитися, послухати і вивчити правильну вимову числівників від 1 до 100 англійською мовою можна тут:

Порядкові числівники позначають порядок предметів. Відповідають на питання Яка? — Який? Перед ними зазвичай ставиться артикль the, т. к. порядкові числівники найчастіше служать визначеннями до якогось конкретного іменника.

The first person – Перший чоловік.

The ninth playes – Дев’ятий гравець.

The eleventh question – Одинадцятий питання.

Щоб утворити порядкове числівник, використовується суфікс th. Звичайно, є кілька правил, яких потрібно дотримуватися:

 • У складених порядкових числівників англійською «хвостик» -th – приєднується ТІЛЬКИ до останнього слова.
  147-ой – one hundred forty-seventh
 • Десятки, мають кінцеву голосну –y (ninety), змінюють її на -ie-
  90 – ninety, 90-ий – ninetieth
 • Нам слід запам’ятати кілька винятків the first перший, the second другий, the third третій, the fifth п’ятий, the ninth дев’ятий, the twelfth дванадцятий
Цифри, числа
Кількісне числівник
Порядкове числівник
1onefirst [f??st]
2twosecond [?sek?nd]
3threethird [???d]
4fourfourth [f???]
5fivefifth [f?f?]
6sixsixth [s?ks?]
7sevenseventh [sevn?]
8eighteighth [e?t?]
9nineninth [nain?]
10tententh [ten?]
11eleveneleventh [??levn?]
12twelvetwelfth [twelf?]
13thirteenthirteenth [?????ti?n?]
14fourteenfourteenth [?f???ti?n?]
15 fifteenfifteenth [?fif?ti?n?]
19nineteennineteenth [?na?n?ti???]
20twentytwentieth [?twent???]
21twenty-onetwenty-first
22twenty-twotwenty-second
23twenty-threetwenty-third
24twenty-fourtwenty-fourth
25twenty-fivetwenty-fifth
26twenty-sixtwenty-sixth
30thirtythirtieth [????t???]
40fortyfortieth [?f??t???]
50fiftyfiftieth [?f?ft???]
60sixtysixtieth [?sikst???]
70seventyseventieth [?sevnt???]
80eightyeightieth [?e?t???]
90ninetyninetieth [?na?nt???]
100one hundredhundredth [?h?ndr?d?]
500five hundredfive hundredth
1000one thousandthousandth [??a?z?nt?]
100 000one hundred thousandhundred thousandth
1 000 000one millionmillionth [?m?l??n?]

Особливості вживання англійських числівників

 • В англійській мові при позначенні номерів, сторінок, глав, частин книг, аудиторій, будинків, трамваїв і т. п. зазвичай вживаються кількісні числівники. У цьому випадку кількісний числівник слідує за визначеним ним іменником, причому іменник вживається без артикля:
  chapter one – глава перша
  lesson three – урок третій
  page fifteen – п’ятнадцята сторінка
  Open your books at page 23. — Відкрийте книги на 23-й сторінці.
  Read paragraph 5. — Читайте п’ятий параграф.
  При вживанні порядкового числівника в аналогічних випадках порядкове числівник ставиться перед іменником, і іменник набуває певний артикль: the first chapter – перша глава
 • Числительные hundred, thousand, million не набувають закінчення s як показник множини, однак якщо ці слова виконують функцію іменників, т. е. перед ними немає числівника (а після них зазвичай стоїть прийменник of), то у множині додається s: hundreds of people сотні людей, thousands of words тисячі слів.
 • У кількісних числівників, де є сотні й тисячі, слова, що позначають десятки і одиниці, додаються за допомогою союзу and:
  101 – one hundred and one.
  425 – four hundred and twenty-five.
  2036 – two thousand and thirty-six.
 • Року позначаються кількісними числівниками. При читанні позначень року хронологічна дата ділиться навпіл, причому кожна половина читається як окреме число:
  1917 (nineteen seventeen)
  1848 (вісімнадцять forty-eight)
  Виключення складають року на зламі століть:
  1900 (nineteen hundred)
  1905 (nineteen o [?u] five)
  Починаючи з 2010 року всі частіше зустрічається читання як двох чисел: 2014 — twenty fourteen, 2020 — twenty twenty
  У такому читанні слово year рік не додається:
  A. S. Pushkin was born in 1799 and died in 1837. — А. С. Пушкін народився в 1799 році і помер у 1837 році.
 • Для позначення дат використовується порядкове числівник: July 25 — The twenty-fifth of July або July the twenty-fifth
 • При позначенні арифметичних дій дієслово, що виражає результат дії, може стояти як в однині, і в множині:
  Five plus four is nine. — П’ять плюс чотири буде дев’ять.
  Three times are four twelve. — Три помножити на чотири буде дванадцять.
 • Кількісні числівники понад одиниці вживаються з іменниками у формі множини:
  There are three classes of reactors: slow, intermediate and fast. — Є три види реакторів: реактори на повільних, проміжних і швидких нейтронах.
  В англійській мові двозначні і багатозначні числа, що закінчуються на одиницю, вживаються з іменниками у формі множини:
  There are thirty-one days in January. — У січні тридцять один день.
 • Номери телефонів, рахунків, карт і т. д. читають не сотнями-десятками, як російською, а окремими цифрами:
  555-757-23-11 – five, five, five, seven, five, seven, two, three, one, one.
  Подвійні і потрійні цифри іноді називають double і triple:
  555-757-23-11 – triple five, seven, five, seven, two, three, double one.
 • Нуль по-англійськи називається різними словами: zero, o (читається [ou], як буква), nill, nought. Загалом, вони рівнозначні, але є невеликі відмінності. Zero – найбільш надійне і нейтральне з цих слів, zero – це математичний нуль, температурний нуль (нуль градусів). Щоб уникнути плутанини краще говорити “zero”. O – часто вживається замість “zero” в розмовній мові, коли потрібно назвати саме цифру (наприклад, в номері телефону). Nill – буквально “ніщо”, зазвичай використовується, коли мова йде про рахунок у грі: Argentina – five, Jamaica – nill. Nought – теж “ніщо”, в США практично не використовується, в британському англійською вже вважається застарілим.

Дроби

У простих дробах чисельник позначається кількісних числівників, а знаменник — порядковими. Порядкове числівник, тобто знаменник, приймає закінчення множини -s, якщо чисельник більше одиниці.

ДРОБИ

ПИШЕТЬСЯ

ЧИТАЄТЬСЯ

ПИШЕТЬСЯ

ЧИТАЄТЬСЯ

1/2

1/3

1/4

1/5

1/10

1/25

1/100

1/1225

a (one) half

a (one) third

a (one) fourth/quarter

a (one) fifth

a (one) tenth

a (one) twenty-fifth

a (one) hundredth

a (one) thousand two hundred and

twenty-fifth

2/3

3/4

4/7

7/18

9/10

2 1/2

3 1/4

2/5 ton

1/4 kilometre

1/2 kilometre

two thirds

three fourths/quarters

four sevenths

seven eighteenths

nine tenths

two and a half

three and a quarter/fourth

two of fifths a ton

quarter of a kilometre

half a kilometre

ДЕСЯТКОВІ ДРОБИ

ОСОБЛИВОСТІ

ПИШЕТЬСЯ

ЧИТАЄТЬСЯ

У десяткових дробах в англійській мові ставиться точка (point) замість коми

0.2

.2

0.5

3.4

3.215

53.75

(zero) two point

point two

(zero) point five

three four point

three point one two five

fifty-three point seven five

 

Читайте також:
Фразові дієслова за темою «Одяг».
Подобається? Поділіться з друзями:
Вчити англійську: Англійська мова онлайн