Дієслова, які використовуються з инфинитивом.

glagoly, kotorye ispolzuyutsya s infinitivom 69 Дієслова, які використовуються з инфинитивом.

У статті “Infinitive або Gerund для «чайників»” ми розповіли про основні відмінності між инфинитивом і герундием. Там же були згадані списки дієслів: дієслова, які використовуються з герундием та дієслова, які використовуються з инфинитивом. Перший список вже представлений на нашому сайті, настав час познайомити вас з дієсловами, які використовуються з инфинитивом.

Інфінітив – це базова форма дієслова, та форма, яка дається в словниках та може змінюватися в залежності від часу, в якому використовується. Зазвичай використовується інфінітив з часткою to (to – infinitive), але в деяких випадках вживається без частки to. Можливо, ви пам’ятаєте, що інфінітив без частки to називається ‘bare infinitive’. Випадків використання bare infinitive не дуже багато: він вживається після більшості модальних дієслів і після let (дозволяти) і make (змушувати). Тому в цьому матеріалі ми будемо вести мову про инфинитиве з часткою to.

Найскладніше при вивченні цієї теми – вивчити ті дієслова, які поєднуються тільки з инфинитивом і тільки з герундием. Суть в тому, що не потрібно нічого зубрити, потрібно запам’ятовувати таким чином, щоб потрібний дієслово з’являвся в пам’яті автоматично. У цій статті ми систематизували дієслова, щоб полегшити ваше завдання, і ви змогли без проблем запам’ятати довгий список. З инфинитивом трохи легше, ніж з герундием, тому що в російській після всіх дієслів ми використовуємо саме інфінітив, тому і в англійській нам завжди хочеться його використовувати. Але можна “перемудрувати” і замість інфінітива поставити герундій! Якщо ви завжди сумніваєтеся, чи використовувати інфінітив або немає, то постарайтеся запам’ятати список, класифікуючи дієслова за групами:

1. Багато дієслова, які використовуються з инфинитивом, пов’язані з процесом мислення і почуттями: choose, decide, expect, hope та інші.

2. Дієслова, які використовуються для передачі прямої мови, поєднуються з инфинитивом: agree, arrange, promise, refuse, offer, propose та інші.

3. Дієслова, що передають бажання, слід вживати з инфинитивом: want, intend, wish, strive, would like та інші.

4. Серед тих дієслів, які використовуються з инфинитивом, є ті, які пов’язані з манерою виконання дії: hurry, hesitate, proceed, continue.

5. Деякі модальні дієслова та їх еквіваленти використовуються з инфинитивом:
have to, be able to, ought to.

Не забувайте про тих дієслова, які істотно не змінюють свого значення в залежності від форми, з якою вони використовуються (begin, prefer, continue, start, finish, plan, neglect).
А також будьте уважні, так як дієслова remember, mean, stop, forget, try, regret суттєво змінюють своє значення. Детальніше про них читайте тут.

Verb, transcription, translation

Example

agree

[ə’griː]

погоджуватися

I agreed to give him a lift to the station. – Я погодився підвезти його до вокзалу.

 

aim

[eɪm]

прагнути, націлюватися

This politician aims to become the president. – Цей політик мітить у президенти.

appear

[ə’pɪə]

справляти враження, здаватися

He appears to be quite skillful риб котре © втеч. – Він здається досить досвідченим.

 

arrange

[ə’reɪnʤ]

домовлятися, змовлятися, уславливаться

We arranged to meet after work. – Ми домовилися зустрітися після роботи.

ask

[ɑːsk]

попросити

It was rather cold, so asked to close the window. – Було досить холодно, тому я попросив закрити вікно.

attempt

[ə’tempt]

намагатися

Don’t attempt to open the door. It is locked. – Не намагайтеся відкрити двері. Вона закрита на ключ.

be able

[bɪ ‘eɪbl]

бути здатним, вміє,

If you carry on this way, next year you will be able to speak English fluently. – Якщо ти будеш продовжувати в тому ж дусі, то в наступному році ти зможеш вільно розмовляти англійською.

begin

[bɪ’gɪn]

починати

The children began to sing. – Діти почали співати.

care

[kɛə]

робити що-небудь без особливого бажання
 

I told my story and he cared to listen to me. – Я розповів свою історію і він без особливого бажання мене вислухав.

choose

[ʧuːz]

вибирати, вирішувати

 

They chose to stay with us because they did not want to stay at a hotel. – Вони вирішили залишитися з нами, тому що не хотіли залишатися в готелі.

condescend

[ˌkɔndɪ’send]

зглянутися, удостоїти

She condescended to look at me. – Вона удостоїла мене поглядом.

 

consent

[kən’sent]

погоджуватися, давати згоду

They consented to lend us the money. – Вони погодилися дати грошей нам борг.

 

continue

[kən’tɪnjuː]

продовжувати

The sales continue to rise. – Продажі продовжують зростати.

 

dare

[dɛə]

отваживаться, насмілюватися, мати нахабство

He dared to shout at me. – Він посмів накричати на мене.

 

decide

[dɪ’saɪd]

вирішувати

My daughter decided to take a gap year. –Моя дочка вирішила взяти річний перерву в навчанні.

deserve

[dɪ’zɜːv]

заслуговувати, бути гідним

Mike deserves to be given a bonus. – Майк заслуговує, що йому дали премію.

 

expect

[ɪk’spekt]

чекати, чекати

I expect to get promotion next month. – Я очікую отримати підвищення в наступному місяці.

fail

[feɪl]

не збуватися, обманювати очікування, не вдаватися

You failed to meet my expectations. – Ти обдурив мої очікування.

finish

[‘fɪnɪʃ]

закінчувати, завершувати, доводити до кінця

We out to paint the fence and went home. – Ми закінчили фарбувати паркан і пішли додому.

forget

[fə’get]

забувати

Don’t forget to call Mom! –

Не забудь подзвонити мамі!

happen

[‘hæp(ə)n]

ненавмисно зробити яку-небудь дію

I happened to bump into my old school friend yesterday. – Так вийшло, що я вчора зустрів старого шкільного друга.

 

hesitate

[‘hezɪteɪt]

вагатися, сумніватися, не вирішуватися

The boy hesitated to ask a question. – Хлопчик не наважувався поставити питання.

 

hope

[həup]

сподіватися

We hope to see you soon! Take care! – Сподіваюся, скоро тебе побачити! Бережи себе!

hurry

[‘hʌrɪ]

поспішати, поспішати

Many girls hurry to get married and then regret. – Багато дівчата поспішають вийти заміж, а потім про це шкодують.

intend

[ɪn’tend]

мати намір, планувати

I intend to talk to them in person. – Я маю намір поговорити з ними особисто.

 

mean

[miːn]

мати намір, мати на увазі

He didn’t mean to offend you, I am sure! – Він не хотів тебе образити, я впевнений!

 

neglect

[nɪ’glekt]

нехтувати, не дбати, не робити чогось потрібного

She always neglects to call me back. – Вона ніколи не піклується про те, щоб мені передзвонити.

 

offer

[‘ɔfə]

пропонувати

We offered to show them around the city centre. – Ми запропонували показати їм місто.

ought

[ɔːt]

висловлює бажаність, доцільність

You ought to be polite with the elderly. – Ми повинен бути ввічливий з літніми людьми.

 

plan

[plæn]

будувати плани, мати намір

We plan to set off early in the morning. – Ми плануємо виїхати рано вранці.

 

prefer

[prɪ’fɜː]

віддавати перевагу

I prefer to buy clothes myself. – Я віддаю перевагу самостійно купувати одяг.

prepare

[prɪ’pɛə]

готувати, готувати

You should prepare to answer any questions. – Тобі варто підготуватися давати відповіді на будь-які питання.

proceed

[prə’siːd]

продовжувати

The teacher proceeded to explain new rules. – Вчитель продовжив пояснювати нові правила.

promise

[‘prɔmɪs]

обіцяти, давати обіцянку

I promise to pay you back tomorrow. – Я обіцяю віддати борг завтра.

 

propose

[prə’pəuz]

мати намір, збиратися

We propose to postpone the meeting. – Ми маємо намір відкласти зустріч.

 

refuse

[rɪ’fjuːz]

відкидати, відмовляти, відхиляти

The client refused to pay for the steak because it was overcooked. – Клієнт відмовився платити за стейк, тому що він був пересмажену.

regret

[rɪ’gret]

жалкувати, відчувати співчуття

We regret to tell you that your application wasn’t accepted. – Мені шкода повідомити вам, що ваша заява не було прийнято.

remember

[rɪ’membə]

пам’ятати

Remember to congratulate Mary on her Birthday! – Пам’ятай, що потрібно привітати Мері з днем народження!

start

[stɑːt]

починати, братися

When did you start to play basketball? – Коли ти почав грати в баскетбол?

stop

[stɔp]

зупинятися, припиняти

I stopped to drink up my coffee. – Я зупинився, щоб допити каву.

 

strive

[straɪv]

прагнути, докладати зусилля, старатися, намагатися

My brother strives to learn how to ride a bike. – Мій брат намагається навчитися кататися на велосипеді.

 

swear

[swɛə]

клястися, присягати

I swear not to tell anyone. – Я клянуся нікому не розповідати.

 

threaten

[‘θret(ə)n]

загрожувати, загрожувати

My boss threatened to fire me if I am late again. – Мій бос погрожував мене звільнити, якщо я знову спізнюся.

try

[traɪ]

намагатися, робити спробу, намагатися

We tried to concentrate but it was impossible because of the noise. – Ми намагалися зосередитися, але це було неможливим із-за шуму.

wait

[weɪt]

чекати, чекати, перечекати

The children waited quietly to get their presents. –

Діти спокійно чекали, щоб отримати свої подарунки.

want

[wɔnt]

бажати, хотіти

Many young people want to be popular. – Багато молодих людей хочуть стати популярними.

wish

[wɪʃ]

бажати, хотіти

If you wish to see the local sights, I can show you around. – Якщо ти хочеш побачити місцеві визначні пам’ятки, я можу показати їх тобі.

Дієслова, які використовуються з инфинитивом, можна розділити на дві великі групи: дієслова, які не потребують доповнення та дієслова, з якими потрібно використовувати додаток (адресата дії). Якщо вказується адресат дії, використовується інфінітив з часткою to. Адресат може виражатися займенником (me, you, her, him, it, us, them) або іменником. Дієслова advise, allow, forbid, permit, recommend представляють складність, тому що можуть поєднуватися як з инфинитивом так і з герундием. Пропонуємо вам список дієслів, які потребують доповнення. Деякі з них присутні в списку, який вище, тому що можуть вживатися як з доповненням, так і без нього.
Звертайте увагу на значення дієслів, тому що найчастіше вони знайомі нам у своєму основному значенні, а з инфинитивом використовуються в іншому значенні.

allow

[ə’lau]

дозволяти, дозволити

My parents allow me to stay out late. – Мої батьки дозволяють мені гуляти допізна.

 

ask

[ɑːsk]

попросити

He asked me to tell him the way. – Він попросив мене вказати йому дорогу.

 

beg

[beg]

просити, благати

She begged us to forgive her. – Вона благала нас пробачити її.

 

bring

[brɪŋ]

змушувати, переконувати

The story brought us to cry. – Історія змусила розплакатися.

 

challenge

[‘ʧælɪnʤ]

кидати виклик, викликати, вимагати

The journalists challenged the minister to make excuses. – Журналісти вимагали від міністра вибачень.

choose

[ʧuːz]

вибирати

I was chosen to chair the meeting. – Мене вибрали бути головою на зустрічі.

 

command

[kə’mɑːnd]

наказувати

The policeman commanded the robbers to stop. – Поліцейський скомандував грабіжникам зупинитися.

direct

[dɪ’rekt]

направляти, наказувати

The supervisors were directed to find faulty goods. – Контролером дали вказівку знаходити браковані товари.

encourage

[ɪn’kʌrɪʤ ]

підбадьорювати, заохочувати, підтримувати

My coach always encourages me not to lose my motivation. – Мій тренер підтримує мене, щоб я не втрачав мотивацію.

expect

[ɪk’spekt ]

чекати, чекати

We expect our guests to arrive at five o’clock. – Ми очікуємо, що наші гості прибудуть в п’ять годин.

forbid

[fə’bɪd ]

забороняти, не дозволяти, перешкоджати

Adults should forbid children to play with matches. – Дорослі повинні забороняти дітям гратися із сірниками.

force

[fɔːs]

змушувати, примушувати, змушувати

I will force him to tell me the truth. – Я змушу його розповісти правду.

 

hire

[‘haɪə]

наймати, надавати роботу, запрошувати на роботу

We hired Nancy to нянею and cook. – Ми найняли Ненсі, щоб вона сиділа з дитиною і готувала.

 

instruct

[ɪn’strʌkt]

вчити, вчити, навчати, наставляти

The guide instructed us not to feed the animals. – Гід нам дав інструкцію не годувати тварин.

 

invite

[ɪn’vaɪt]

запрошувати, кликати

Professor James was invited to give a speech for the students. – Професора Джеймса запросили виступити з промовою перед студентами.

lead

[liːd]

впливати, схиляти, переконувати, наводити до чого-небудь

The tough situation led him to sell his house. – Складна ситуація змусила його продати будинок.

 

leave

[liːv]

залишати в якомусь становищі або стані, залишати кого-небудь на виконання

I will leave you to deal with the problem. – Я надам тобі вирішити цю проблему.

 

like

[laɪk]

віддавати перевагу хотіти, бажати

My husband likes me to iron his shirts. – Мій чоловік любить, щоб я гладила його сорочки.

motivate

[‘məutɪveɪt]

спонукати, примушувати

My teacher motivated me to take part in the competition. – Мій учитель мотивував мене взяти участь у змаганні.

order

[‘ɔːdə]

наказувати, командувати

The commander ordered the soldiers to draw up. – Командир наказав солдатам побудуватися.

pay

[peɪ]

платити

We were paid to help unload the truck. – Нам заплатили, щоб ми допомогли розвантажити вантажівку.

permit

[‘pɜːmɪt]

дозволяти, дозволяти, давати дозвіл

You are not permitted to smoke in the building. – Палити в будівлі не дозволяється.

persuade

[pə’sweɪd]

схилити, умовити

My mother persuaded me to wear a scarf because it was cold. – Мама вмовила мене надіти шарф, бо було холодно.

prepare

[prɪ’pɛə]

готувати, готувати, тренувати

The sportsmen were prepared to compete to the end. – Спортсмени були підготовлені битися до останнього.

promise

[‘prɔmɪs]

обіцяти, давати обіцянку

Promised You to pay me back yesterday! Where is my money? – Ти вчора обіцяв повернути мені борг! Де мої гроші?

remind

[rɪ’maɪnd]

нагадувати, робити нагадування

The shop assistant reminded me to take the change. – Продавець нагадав мені забрати здачу.

require

[rɪ’kwaɪə]

наказувати, вимагати

The company rules require the staff to follow dress code. – Правила компанії вимагають, щоб працівники дотримувалися дрес-код.

send

[send]

приводити у будь-який стан

This relaxing music will send you to sleep. – Ця розслаблююча музика приспить вас.

 

teach

[tiːʧ]

вчити, навчати

Next summer I will teach you to swim. – Наступного літа я навчу вас плавати.

 

tell

[tel]

наказувати, наполегливо просити

The doctor told us to wait in the hall. – Доктор попросив нас зачекати в холі.

urge

[ɜːʤ]

змушувати, спонукати

The detective urged the witness to describe the scene in every detail. – Детектив змусив свідка описати місце злочину в подробицях.

want

[wɔnt]

бажати, хотіти

I want you to apologize. – Я хочу, щоб ти вибачився.

 

warn

[wɔːn]

попереджати, застерігати, попереджати, сповіщати

The firefighters попереджені the people not to kindle fires in the forest. – Пожежні попередили людей, щоб вони не розводили багаття в лісі.

Ви можете виділяти власні категорії всередині цих списків, а також доповнювати їх іншими дієсловами. Не забувайте, що в кожному правилі є винятки і не бійтеся робити помилки, щоб вчитися на них!

Успіхів вам!

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: