Есе з англійської: писати, структура, приклади для ЄДІ

Есе — це різновид творчої роботи, яка має довільну композицію і розкриває думку автора на ту чи іншу проблему соціального, культурного або історичного плану. Це не твір з англійської, стаття, реферат або будь-яке інше твір творчого жанру. Есе займає особливе місце в публіцистиці, саме тому для есе характерна чітка структура і наявність певних фраз-кліше.

Есе починають писати в 6-7 класі, але найактивніше написання есе займаються в рамках підготовки до ЄДІ і ФИПИ ОГЕ. Потім при вступі на роботу в міжнародну компанію теж часто просять написати есе англійською по визначеній темі. Саме таке творче завдання як не можна краще дає можливість охарактеризувати вас як особистість, показати ваш світогляд, ваші знання, ваш потенціал.

Як ви вже зрозуміли, для написання есе англійською мовою необхідний достатньо високий рівень володіння мови, а оскільки це завдання можна назвати творчим, ви повинні навчитися висловлювати свою точку зору і розвивати задану думка.

Давайте ж навчимося писати есе з англійської згідно всім критеріям оцінки на іспиті. У цьому пості ви знайдете максимум корисної інформації з написання есе.

Структура есе з англійської

ehsse po anglijjskomu: kak pisat, struktura, primery dlya egeh2 Есе з англійської: писати, структура, приклади для ЄДІ

Есе англійською мовою має включати в себе три смислові частини: вступ, основна частина і висновок. Обсяг кожного з розділів може змінюватись в залежності від поставленого завдання та теми есе. У будь-якому випадку як мінімум половину вашого есе повинна становити основна частина.

Структура есе з англійської мови універсальна для всіх іспитів. Письмова робота складається з наступних частин:

 • Заголовок — назва есе, що відбиває тему оповідання.
 • Введення — 2-4 коротких речень, що розкривають тему есе (10% від всього тексту).
 • Основна частина — 2-3 абзаци, що описують суть твору. У них вам потрібно максимально повно і грамотно розкрити тему, навести доводи і аргументувати їх (80-85% від загального обсягу тексту).
 • Висновок — 2-4 пропозиції, що підводять підсумок написаному. В цій частині ви робите загальний висновок за темою есе (5-10% тексту).

Введення

У вступі ви повинні чітко визначити ключову тему-проблему, про яку, власне, ви і будете міркувати далі. Тобто для початку ви повинні повідомити тему есе, перефразувавши її за допомогою синонімів ключових слів. Ви повинні показати, що зрозуміли і осмислили тему. Необхідно також вказати, що існують протилежні думки з приводу цієї проблеми, і визначити яку саме позицію займаєте ви. При цьому краще всього використовувати безособові конструкції, щоб підкреслити об’єктивність.

Також ведення повинно стимулювати читача до подальшого прочитання. Повинно бути зрозуміло, що в оповіданні читач знайде відповідь на поставлене у вступі питання / проблему.

Корисні фрази для введення

Щоб гарно та правильно його сформулювати використовуйте наступні фрази, які окреслять напрямок ваших думок:

 • Now I would like to express my point of view on the problem of … − Зараз, я б хотів висловити свою думку з приводу …
 • This essay deals with … — Це есе розглядає …
 • This essay will examine … — Це есе досліджує …
 • This essay will analyse … — Це есе проаналізує …
 • Many people think … but others do not agree − Багато людей думають, що …, але інші з цим не згодні
 • Let us consider what the advantages and disadvantages of … are − Розглянемо, які переваги і недоліки …
 • Let’s consider some pros and cons of it − Давайте розглянемо деякі плюси і мінуси (цього)
 • Let us start by considering the facts − Почнемо з розгляду фактів
 • Let us start by considering pros and cons of it − Почнемо з розгляду плюсів і мінусів (цього)
 • It is generally agreed today that … − Сьогодні загальновизнано, що …

Можете також задіяти вирази, які визначать план вашої роботи:

 • The essay is divided into three main sections — Есе розділене на три основні частини
 • The third part compares … — У третій частині порівнюються …
 • Finally, some conclusions will be drawn as to … — В завершенні будуть зроблені певні висновку з приводу …

Основна частина

В основній частині ви повинні поділитися своїми міркуваннями і думками з даного питання. Ваші міркування з доводами повинні наводитися в логічній послідовності. Слід представити кілька аргументів, які зможуть підтвердити вашу точку зору, а також навести приклади, що підтримують вашу точку зору.

В основній частині ви також можете навести кілька протилежних думок, які розходяться з особисто вашою думкою, і розповісти, чому ви з ними не згодні. Все повинно бути аргументовано і підкріплено прикладами. Вся інформація в основній частині повинна бути логічно поділена (тобто текст ділиться на абзаци). Ви повинні добре продумати конструкцію вашого есе і коректно підбити основну частину висновку.

Корисні фрази для основної частини

Такі фрази можна використовувати в основній частині, коли роздумуєте над проблемою і аргументуєте свою точку зору:

 • To begin with … − Почнемо з того, що …
 • You can … − Ви можете (Можна) …
 • Firstly, … / Secondly, … / Finally, … − По-перше, … / По-друге, …/ Нарешті, …
 • The first thing that needs to be said is … − Перш за все, слід сказати, що …
 • One argument in support of … − Один із аргументів на підтримку …
 • One should note here that … − Тут слід зазначити, що …
 • First and foremost … − В першу чергу …
 • It is often said that … − Часто кажуть, що …
 • An additional advantage of… is… – додаткова перевага чого-то є
 • It is true that … / clear that … / noticeable that … − Це правда, що … / Ясно, що … / Примітно, що …
 • The second reason for … − Друга причина …
 • Another good thing about … is that … − Ще один позитивний момент … полягає в тому, що …
 • For the great majority of people … − Для переважної більшості людей …
 • We live in a world in which … − Ми живемо у світі, в якому …
 • It is a well-known fact that … − Добре відомо, що …
 • It is undeniable that … − не Можна заперечувати, що …
 • A number of key issues arise from the statement. For instance, … − Це твердження зачіпає ряд ключових питань. Наприклад, …
 • First of all, let us try to understand … − Перш за все, давайте спробуємо зрозуміти …
 • One of the most striking features of this problem is … − Один з найбільш вражаючих аспектів цієї проблеми …
 • A major disadvantage / drawback of… – основний недолік
 • The greatest / most serious / first disadvantage – основний недолік
 • Another side of negative… – інша негативна сторона цього…
 • What is more … − Більш того, …
 • The public in general tend to believe that … − Громадськість в цілому схильна вважати, що …
 • Besides, … because it is … − Крім того, … тому що …
 • Doubtless, … − Безсумнівно, …
 • It is (very) clear from these observations that … − З цих спостережень (абсолютно) ясно, що …
 • One cannot deny that … − не Можна заперечувати, що …
 • It is important to note that … − Важливо відзначити, що …
 • It is important to remember that … − Важливо пам’ятати, що …
 • An important point is that … − Важливим є те, що …
 • Another way of looking at this question is to … − Щоб поглянути на цю проблему з іншого боку, треба …
 • On the other hand, we can observe that … − З іншого боку, ми можемо спостерігати, що …
 • If on the one hand it can be said that … the same is not true for … − І якщо, з одного боку, можна сказати, що …, те ж саме можна сказати про …
 • The other side of the coin is, however, that … − Однак, з іншого боку, …
 • One should, however, not forget that … − Тим не менш, не слід забувати, що …
 • One should, nevertheless, consider the problem from another angle − Тим не менш, слід поглянути на цю проблему з іншого боку
 • On the other hand, … − З іншого боку, …
 • Хоча … Хоча …
 • Besides, … − Крім того, …
 • Крім того, … − Більш того, …
 • Nevertheless, one should accept that … − Тим не менш, слід визнати, що …
 • Furthermore, one should not forget that … − Крім того, не слід забувати, що …
 • In addition to … − Крім того, що …
 • In other words, … − Іншими словами, …
 • It makes sense (to) … − Має сенс …
 • However, we also agree that … − Проте, ми також згодні з тим, що …
 • It can mean that … − Це може означати, що …
 • In short, … / In a nutshell, … − Коротше, … / Коротше кажучи, …

Фрази, що виражають особисту думку:

 • In my opinion this subject is very controversial — На мою думку, це питання є спірним
 • In my view … − На мою думку, …
 • To my mind … − На мою думку, …
 • To my way of thinking … − На мою думку, …
 • Personally I believe that … − Особисто я вірю, що …
 • I feel strongly that … − Я твердо переконаний, що …
 • It seems to me that … − Мені здається, що … As far as I am concerned … − Що стосується мене, …
 • I must admit, … − Повинен визнати, …
 • It seems that … − Здається, (що) …
 • Frankly speaking, … / To tell the truth, … − Відверто кажучи, …

Ви можете підкріпити свою думку думкою деяких експертів:

 • Experts believe that … − Експерти вважають, що …
 • … say that … − … кажуть, що …
 • … suggest that … − … припускають, що …
 • … are convinced that … − … переконані, що …
 • … point out that … − … відзначають, що …
 • … emphasize that … − … підкреслюють, що …
 • Perhaps we should also point out the fact that … − Можливо, нам також слід відзначити той факт, що …
 • According to some experts … − На думку деяких експертів, …
 • It would be unfair not to mention that fact that … − Було б несправедливо не згадати той факт, що …
 • Which seems to confirm the idea that … − Що, мабуть, підтверджує думку (про те), що …
 • We cannot ignore the fact that … − Ми не можемо ігнорувати той факт, що …
 • From these facts, one may conclude that … − З цих фактів, можна зробити висновок (про те), що …
 • One cannot possibly accept the fact that … − Важко змиритися з тим фактом, що …
 • The most common argument against this is that … − Найбільш поширеним аргументом проти цього є те, що …
 • Thus, … / Therefore, … − Таким чином, … / Тому …

Висновок

Висновок — це фінальна частина вашого есе. У висновку ви повинні підвести підсумок висловлених міркувань, тобто зробити висновок і підтвердити свою точку зору. В залежності від теми есе, може бути доречно дати твердий або обтічну відповідь на поставлене темою питання. Або ж, ви можете уточнити перспективи та наслідки заданої проблеми.

У висновку може бути наводить на подальші роздуми питання, цитата, яскравий ефектний образ (звичайно якщо це доречно). Як варіант, у висновку ви можете запропонувати варіант вирішення обговорюваної проблеми, зробити прогноз результатів або наслідків, закликати до дії. Тут ви демонструєте наскільки серйозно ви підійшли до розгляду заданої теми і наскільки ви взагалі здатні самостійно міркувати і робити висновки.

Корисні фрази для укладення

Вам допоможуть спеціальні фрази, які допоможуть вам послідовно викласти свої думки:

 • In conclusion … − нарешті …
 • On the whole … − В цілому …
 • To conclude … − На завершення …
 • To sum up … − Таким чином …
 • All in all … − В цілому …
 • All things considered … − з Огляду на всі обставини …
 • Finally … − зрештою … (висновок…)
 • Lastly … − нарешті …
 • In conclusion, I can say that although … − На закінчення я можу сказати, що, хоча …
 • Taking everything into consideration… − Беручи все це до уваги …
 • Taking everything into account … − Беручи все це до уваги …
 • So it’s up to everybody to decide whether … or not − Так що кожен повинен вирішити для себе … чи …, чи ні
 • The arguments we have presented … suggest that … / prove that … / would indicate that … − Представлені нами аргументи … припускають, що … / доводять, що … / вказують на те, що …
 • To draw the conclusion, one can say that … − Підводячи підсумок, можна сказати, що …
 • From these arguments one must … / could… / might … conclude that … − Виходячи з цих аргументів, треба … / … / можна було б прийти до висновку про те, що …

Якщо ви вже написали основну частину есе, то скласти висновок не повинно скласти праці. Разом з тим, хотілося б перерахувати найбільш грубі помилки, які просто не можна допускати в ув’язненні есе:

 • Не можна висувати в ув’язненні зовсім нові ідеї. Це просто не логічно. Якщо вони дійсно важливі, вони повинні бути включені в основну частину.
 • Ні в якому разі не використовуйте виправдувальний тон. Ви повинні бути впевнені у своїх висловлюваннях. Не використовуйте фрази типу: — I may not be an expert − Можливо, я не фахівець
  — At least this is my opinion − принаймні, я так думаю
 • Не варто загострювати увагу на дуже дрібних і незначних деталях. Ваше завдання — підвести підсумки і зробити висновки.
 • Ні в якому разі не можна спростовувати значимість попередніх аргументів з основної частини.
 • Поради з написання есе англійською

 • Не перемудрите. Для того, щоб не турбуватися про ясності вашого есе, у вас має бути чіткий план і глибоке розуміння матеріалу. Намагайтеся використовувати прості фрази, без незрозумілих виразів. Так ви зможете уникнути великої кількості помилок англійською мовою.
 • Ніяких скорочень або сленгу. Пам’ятайте про різницю між письмовою і усною мовою. Замість скорочень don’t, they’re, it’s і т. д. завжди використовувати повну форму. Виключіть розмовні вирази типу: kid, a lot of/lots of cool. Замість фразовых дієслів (get away with, get off, put in) використовуйте однослівні синоніми.
 • Використовуйте якомога більше прикметників і прислівників, щоб зробити ваше есе яскравим і виразним.
 • Уникайте категоричних суджень і, якщо можливо, уникайте особистих займенників. Доводьте сказане за допомогою цитат і даних із зазначенням джерела. Щоб пом’якшити категоричність використовуйте модальні дієслова could, would, may, might.
 • Дотримуйтесь гендерна рівність: коли мова йде про абстрактної особистості, використовуйте person замість man. Також краще вживати займенник they замість he або she.
 • Використовуйте фрази на основі іменників, а не дієслів. Наприклад, замість «Crime was increasing rapidly and the police were becoming concerned» напишіть «The rapid increase in crime was заподіяння concern among the police».
 • Не відхиляйтесь від теми. Висловлюйтесь точно і конкретно. Не варто лити побільше води» для обсягу. Велика кількість непотрібної інформації буде великим недоліком вашого есе.
 • Не зловживайте знаками оклику, дужками, уникайте прямих запитань.
 • Вітається використання безособових конструкцій (It is believed that ., it can be argued that …) і пасивного застави, якщо немає необхідності вказувати виконавця дії (Experiment had been conducted).
 • Діліть основну частину тексту на абзаци за змістом, які можуть бути взаємозв’язані і доповнювати один одного. Не перевантажуйте абзаци пропозиціями і зробіть їх все приблизно однаковими за обсягом.
 • Коли ви цитуєте книгу або інший письмовий джерело, або передаєте інформацію своїми словами, необхідно вказати прізвище автора і дату публікації. Зробити це можна наступним чином:
  — According to Smith (1998), writing a good essay is difficult at times, but definitely not impossible. («На думку Сміта (1998), написання хорошого есе іноді представляється справою складною, але, без сумніву, можливим.»)
 • Зберігайте зв’язність тексту і направляйте читача. Думки в есе повинні бути виражені послідовно, перехід від однієї думки до іншої повинен бути плавним, одне має як би випливати з іншого. У цьому вам допоможуть ввідні і сполучні фрази, розглянуті вище.
 • Види та приклади есе

  1. Есе «За і проти»

  Назва говорить сама за себе: ви наводите аргументи «за» і «проти» якогось явища. План есе англійською мовою наступний:

  • Введення. В ньому ви підводите читача до теми обговорення.
  • Основна частина. Ви наводите аргументи «за» і «проти» якоїсь дії або явища. При цьому не треба висловлювати свою точку зору, дотримуйтесь нейтралітету.
  • Висновок. Тільки тут ви висловлюєте своє ставлення до теми і робите висновок.

  Приклад такого есе (всі приклади взяті з підручника Successful Writing автора Virginia Evans, рівень Intermediate):

  ehsse po anglijjskomu: kak pisat, struktura, primery dlya egeh3 Есе з англійської: писати, структура, приклади для ЄДІ

  2. Есе-думка

  Ви висловлюєте свої думки по заданій темі. Здавалося б, будь-який твір — це вираження власних думок. В чому сіль цього виду есе? У Opinion Essays вам потрібно не просто відобразити свою точку зору, але й поглянути на запропоновану тему під різними кутами. Розгляньте всі аспекти питання, напишіть свою думку і обов’язково підтвердіть його впевненими аргументами.

  План есе-думки з англійської:

  • Введення. Ви вказуєте тему міркування.
  • Основна частина. Ви висловлюєте свою думку і впевнено його аргументуєте. Тут же бажано розглянути і думка, протилежна вашій, і пояснити читачеві, чому ви не поділяєте цю точку зору.
  • Висновок. Ви підводите підсумки, остаточно формулюючи свою точку зору по запропонованій темі.

  Приклад такого есе:

  ehsse po anglijjskomu: kak pisat, struktura, primery dlya egeh4 Есе з англійської: писати, структура, приклади для ЄДІ

  3. Пропозиція вирішення проблеми

  У цьому вигляді письмової роботи вам запропонують розглянути яку-небудь глобальну проблему або проблеми. Ваше завдання — запропонувати шляхи вирішення.

  План цього виду есе наступний:

  • Введення. Ви вказуєте проблему та її причини або наслідки.
  • Основна частина. Ви пропонуєте способи вирішення проблем та можливі наслідки таких дій. Чітко аргументуйте, навіщо слід приймати певні заходи і що це за собою потягне.
  • Висновок. Підводьте підсумки своїх міркувань.

  Приклад такого есе:

  Сподіваємося, що наші поради стануть вам у нагоді на практиці, і ви отримаєте вищий бал на іспиті. Удачі в написанні есе!ehsse po anglijjskomu: kak pisat, struktura, primery dlya egeh5 Есе з англійської: писати, структура, приклади для ЄДІ

  Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: