Формальний і неформальний стиль. Formal and Informal Style

formalnyjj i neformalnyjj stil  formal and informal style19 Формальний і неформальний стиль. Formal and Informal Style

Якщо вам потрібно написати лист англійською мовою, перше, про що ви повинні задуматися: стиль, або регістр написання вашого листа (register). Як визначити регістр? Подумайте про трьох аспектах:

1. Чи знаєте ви, хто буде читати ваш лист?
2. Чи знаєте ви ім’я одержувача листа?
3. Наскільки добре ви знаєте одержувача, чи зустрічалися ви до цього?

Чим менше ви знаєте одержувача, тим більше офіційним повинен бути ваш стиль. Існують такі стилі написання листів англійською мовою: формальний (formal) і неформальний (informal). Виділяють також полуформальный або нейтральний (semi-formal or neutral) стиль, але за своїм характером він ближче до формального. Деякі автори виділяють такі стилі в залежності від типу спілкування, адресата і мовних засобів:

formalnyjj i neformalnyjj stil  formal and informal style20 Формальний і неформальний стиль. Formal and Informal Style

Формальний стиль властивий документам (наприклад, юридичних), ділових листів високого рівня, у формальному стилі дотримуються всі правила пунктуації та граматики. Полуформальный стиль використовується для ділового листування, професійного спілкування. Так як автор і одержувач листа, як правило, зайняті ділові люди, листи цього стилю конкретними, зосереджені на фактах і включають стандартний, шаблонний мову. І, нарешті, неформальний стиль характерний для листування друзів, спілкування в соцмережах. Він передбачає використання розмовний виразів, скорочень, правила граматики і пунктуація дотримуються не завжди.

Проте це лише загальні відмінності між стилями. У цій статті ми розглянемо принципові відмінні особливості, які допоможуть вам писати якісні письма англійською мовою.

1. Лексика

Якщо порівнювати два однакових за змістом, але написаних у різних стилях листа, то неформальне лист буде коротше. Знаєте чому? Тому що формальний стиль припускає використання більш довгих слів, слів латинського походження. На відміну від неофіційного стилю, фразові дієслова практично не використовуються в офіційному стилі, крім тих, що не можна замінити більш довгим еквівалентом. Те ж саме стосується іменників: якщо при написанні офіційного листа у вас є вибір між коротким словом і довгим – вибирайте те, що довше.

Давайте розглянемо деякі відмінності формальної та неформальної лексики:

Дієслова (Verbs)

Informal

Formal

Translation

ask for

enquire

просити, запитувати

bring out

cause

бути причиною

check

verify

перевіряти

deal with

handle

мати справу з чим-небудь

find out

discover

з’ясовувати

fix

repair

ремонтувати

get

receive

отримувати

get in touch with

contact

зв’язуватися

give

provide

давати, забезпечувати

go down

decrease

зменшуватися

go up

increase

збільшуватися

have

possess

мати

leave out

omit

залишати, упускати

let

permit

дозволяти

need

require

потребувати

ring up

call

дзвонити

say sorry

apologize

вибачатися

seem

appear

здаватися

set up

establish

встановлювати

show

demonstrate

показувати

tell

inform

інформувати

 

Іменники (Nouns)

Informal

Formal

Translation

boss

employer

начальник

chance

opportunity

можливість

help

assistance

допомога

job

occupation

робота

money

funds

кошти

old people

senior citizens

літні люди

place

location

місце

quarrel

debate

суперечка

way

manner

спосіб

workmate

colleague

колега

2. Використання пасивного застави

В неофіційному стилі написання листів використання активного застави переважає над використанням пасивного. Неофіційні листи більш персоніфіковані, в той час, як формальні листи і документи говорять про факти. Розглянемо це на прикладах:

I invite you to come to my party on Friday evening. – Я запрошую вас прийти на мою вечірку в п’ятницю ввечері.
You are invited to attend the annual conference. – Ви запрошені відвідати щорічну конференцію.

The teacher told us to complete the test papers. – Вчитель сказав нам закінчити тестові завдання.
The students were told to complete the test papers. – Студентам сказали закінчити тестові завдання.

The camera you delivered to me yesterday is broken. – Камера, яку ви мені доставили вчора, розбита.
The camera which was delivered to me yesterday is flawed. – Камера, яка була доставлена вчора, бракована.

В кожній парі речень, що перше відноситься до неофіційного регістру. Як ви можете помітити, що кожне друге пропозицію, викладене в офіційному стилі, оповідає про факти і звучить більш нейтрально і формально.

3. Звернення і стереотипи

Характерна ознака неофіційного стилю – звернення від першої особи, використання I: I am sorry …, I think … і так далі. У той час як офіційні листи будуються на основі кліше, стандартних фраз ділового спілкування. Неофіційний стиль дає можливість імпровізувати, а формальний стиль – більш стереотипний.

I am sorry for being my late. – Я вибачаюся, що запізнився.
We apologize for the delay. – Ми приносимо свої вибачення за затримку.

I am glad to tell you that I am coming soon. – Я радий повідомити вам, що я скоро приїду.
We take pleasure in informing you about our forthcoming visit. – Ми з радістю інформуємо вас про наш візит.

Типовим для офіційного стилю є використання займенника we. Коли представник однієї компанії пише листа в іншу компанію, лист пишеться від першої особи однини (I), а від першої особи множини (we).

4. Сленгові вирази

Сленгові вирази відсутні в офіційному стилі, їх там просто немає. Те ж саме стосується більшості ідіоматичних виразів. Формальний стиль – це мова конкретики та ділової лексики, тому вживання сленгу неприпустимо, це ознака непрофесіоналізму і неповаги до одержувача:

He wrote us about lots of stuff. – Він нам написав про багато всякої нісенітниці.

He sent us some information on the question. – Він послав нам інформацію з цього питання.

5. Скорочення

Неформальний стиль поряд зі сленговими виразами допускає використання скорочених форм дієслів to be, have, has, would, а will та інших: i’m, we’ve, he’s і так далі. В офіційному стилі скорочення не використовуються ніколи, всі форми необхідно писати повністю: I am, we have, he is, they will, she would і так далі.

6. Конкретні звернення та безособові конструкції

У листах неофіційних, до одного, наприклад, ми звертаємося до конкретної людини, називаючи його по імені в своєму листі. Офіційні листи безособові, вони ні до кого не звернені, ім’я адресата не використовується в основній частині листа, тільки на початку. Імперативні конструкції в офіційних листах і документах замінюються пасивними, тобто ви не даєте вказівки, а формулюєте правило:

If you have questions, feel free to ask me. – Якщо у вас будуть питання – не соромтеся зв’язатися зі мною.

You will be contacted for further information. – З вами зв’яжуться для подальшої інформації.

7. Узгодження ідей

Навіть союзи формального і неформального стилю мають свої відмінності. У неформальному спілкуванні ми використовуємо звичний набір фраз і виразів, щоб об’єднати свої ідеї. Більшість з них короткі: and, but, also, because. Союзи, які використовуються у формальному регістрі, як правило, довгі слова або фрази. Розглянемо таблицю і порівняємо деякі з них:

Informal

Formal

Translation

about

regarding

concerning

Про, про

and

as well as

також

because

as a result

due to (the fact that)

since

в результаті

з-за

через

but

while

whereas

але

однак

also

additionally

in addition

додаток в

також

so

therefore

thus

таким чином

or

alternatively

instead

otherwise

або

в іншому випадку

замість

but

however

однак

if

provided that

in case

unless

за умови, що

у разі

якщо не

what’s more

крім того

більш того

Слово also в якості союзу слід уникати у формальному стилі, але цілком допустимо використовувати, якщо воно відноситься до дієслова (в імперативних конструкціях або инверсированных пропозиції):

See Also the agenda attached. – Також ознайомтеся з вкладеним планом заходів.

Also covered accommodation expenses. – Також відшкодовані витрати на проживання.

Як бачите формальний і неформальний стилі в англійській докорінно відрізняються один від одного. Основні відмінні особливості, це:

  • лексика
  • граматика, використання активного і пасивного застави
  • використання фразовых дієслів, сленгових виразів
  • використання шаблонів мови, кліше
  • вживання скорочених форм
  • узгодження ідей

Таким чином, приступаючи до написання листа англійською мовою, пам’ятайте про відмінності регістрів, слідкуйте за лексикою, граматикою, іншими мовними засобами, щоб ваш лист було витримано в одному стилі.

Якщо вам сподобався даний матеріал, діліться вашими відгуками і підписуйтесь на наші оновлення Вконтакте, Instagram і Facebook! Успіхів вам у вивченні англійської!

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: