Фразові дієслова з теми «Family».

frazovye glagoly po teme family 14 Фразові дієслова з теми «Family».

Вивчати фразові дієслова вдвічі легше і цікавіше, якщо вони розбиті за тематичними категоріями. У цій статті ми познайомимо вас з фразовими дієсловами по темі «Сім’я», які напевно стануть вам у нагоді!

To grow up – дорослішати, ставати старше, рости.

Цей фразовий дієслово може використовуватися тільки в активному заставі (на відміну від bring up, наприклад), бо ми дорослішаємо самостійно.

My sister’s children grow up so quickly. – Діти моєї сестри ростуть так швидко.
When will you grow up? You behave like a child! – Коли ти подорослішаєш? Ти ведеш себе, як дитина!

To look up to someone – поважати кого-небудь, захоплюватися, цінувати, бути високої думки про когось.

Children should look up to their parents. – Діти повинні захоплюватися своїми батьками.
His son looks up to him and never misbehaves. – Його син поважає його і завжди слухається.

To bring someone up – ростити дітей, виховувати, ставити на ноги дитину. Bring up може вживатися в пасивному заставі: be brought up.

Від цього фразової дієслова відбувається іменник upbringing – виховання.

I was brought up in a big family. – Я виховувався у великій родині.
I know how to bring up my own children. – Я знаю, як виховувати моїх власних дітей.
They received a very strict upbringing. – Вони отримали дуже суворе виховання.

To take after someone – успадкувати (риси характеру, зовнішність, поведінка). Якщо ви хочете уточнити, що саме ви успадкували, використовуйте прийменник in.

She takes after her mother in character. They both are very kind and warmhearted. – Вона характером у свою матір. Вони обидві дуже добрі і щирі.
You are so impatient and impolite! You take after your father in behaviour. – Ти такий нетерплячий і неввічливий! Ти успадкував від свого батька таку поведінку.

To get on with someone – ладнати, бути в добрих стосунках з ким-небудь. Можна доповнити фразовий дієслово словом well: get on well with someone. Існує ідіома: get on like a house on fire, яка має значення: жити, жити душа в душу.

I get on well with all my relatives. – Я в хороших відносинах з усіма моїми родичами.
The two brothers can’t get on with each other, they fight all the time. – Два брата не можуть порозумітися один з одним, вони весь час б’ються.

To tell someone off – сварити, лаяти, читати моралі.

Yesterday my mother told me off for coming home late. – Вчора моя мама вилаяла мене, за те, що я прийшла додому пізно.
The Japanese never tell their children off. They let them do what they wish. – Японці ніколи не сварять своїх дітей. Вони дозволяють їм робити все, що ті побажають.

To fall out with someone – сваритися, лаятися, не погоджуватися з ким-небудь.

She doesn’t get on well with her in-laws. They fall out all the time about the household. – Вона не дуже ладнає з родичами чоловіка. Вони весь час сваряться з приводу домашнього господарства.
I fall out with my father very often because he is always trying to control everything that I do. – Я часто лаюся з батьком, тому що він постійно намагається контролювати все, що я роблю.

To look after someone – піклуватися, доглядати за ким-небудь, доглядати.

We must look after our elderly relatives. – Ми повинні доглядати за своїми старенькими родичами.
I will ask my sister to look after the children while I will be at work. – Я попрошу мою сестру доглянути за дітьми, поки я буду на роботі.

To get together – збиратися всім разом.

When I was a child my family used to get together by the fireplace. This is the warmest memory of my childhood. – Коли я був маленький, моя родина збиралася біля каміна. Це найтепліший спогад мого дитинства.
The members of my family get together only on rare occasions. – Члени моєї родини збираються разом в рідкісних випадках.

Запам’ятовуйте фразові дієслова і сміливо використовуйте в розмові.

І підписуйтесь на наші спільноти в Facebook і Вконтакте. Залишайтеся з нами!

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: