Красиві цитати англійською мовою з перекладом – Про любов, життя

Цитати англійською мовою суцільно і поруч наповнюють соціальні мережі. Їх часто використовують в якості статусів, розважального контенту та ін Якщо ви хочете блиснути знанням англійської мови, а саме крилатих виразів і гарних висловів великих людей, використовуйте нашу добірку гарних цитат англійською мовою з перекладом нижче. Для вашої зручності всі фрази розділені за тематичними групами.

Цитати англійською про любов і щастя

 • Better to have lost and loved than never to have loved at all. Ernest Hemingway — Краще любити і втратити, ніж не любити зовсім. Ернест Хемінгуей
 • If you wish to be loved, love! — Якщо хочеш бути коханим, кохай!
 • I can resist anything except temptation. — Я можу встояти перед чим завгодно, крім спокуси.
 • While i’m breathing, I love and believe. — Поки дихаю — люблю і вірю.
 • Love is never wrong — Любов ніколи не помиляється.
 • The best thing in our life is love. — Найкраще в нашому житті — це любов.krasivye citaty na anglijjskom s perevodom  pro lyubov, zhizn11 Красиві цитати англійською мовою з перекладом  Про любов, життя
 • Follow your heart. — Слідувати за своїм серцем.
 • The more you give the more you love. — Чим більше ти віддаєш, тим більше любиш.
 • Other men it is said have seen angels, but I have seen thee and thou art enough. George Moore — Інші чоловіки кажуть, що бачили ангелів, але я бачив тебе — і мені досить. Джордж Мур
 • To love and win is the best thing. To love and lose the next best. William Thackeray — Любити і перемогти — найкраще в житті. Любити і програти — наступне за цим. Вільям Теккерей
 • People should fall in love with their eyes closed. Andy Warhol — Люди повинні закохуватися з закритими очима. Енді Воргол
 • True love stories never have endings. Richard Bach — У справжніх історій кохання немає фіналів. Річард Бах
 • We loved with a love that was more than love. Edgar Allan Poe — Ми любили любов’ю, що була чимось більшим любові. Едгар Аллан По
 • One love, one heart, one destiny. Bob Marley — Одна любов, одне серце, одна доля. Боб Марлі
 • To love is not to look at one another, but to look together in the same direction. Antoine de Saint-Exup?ry — Любов — це не дивитися один на одного, а дивитися разом в одному напрямку. Антуан де Сент-Екзюпері
 • Love is my religion. – Любов – це моя релігія.
 • All we need is love. — Все що нам потрібно — це любов.
 • Love is not finding someone to live with, its finding someone you can’t live without. — Любов — це знайти того, без кого ви не зможете жити.
Читайте також:
Сонети Шекспіра англійською мовою з перекладом

Цитати англійською про успіх і мотивацію

krasivye citaty na anglijjskom s perevodom  pro lyubov, zhizn12 Красиві цитати англійською мовою з перекладом  Про любов, життя

 • Success is the child of audacity. Benjamin Disraeli — Успіх — дитя сміливості. Бенджамін Дізраелі
 • Success is one percent inspiration, ninety-nine percent perspiration. Thomas Edison — Успіх — це один відсоток натхнення і дев’яносто дев’ять відсотків поту. Томас Едісон
 • Calamities are of two kinds. Misfortunes to ourselves, and good fortune to others. — Лиха бувають двох сортів: невдачі, які ми терпимо і удачі, які супроводжують іншим.
 • Success consists of going from failure to failure without loss of enthusiasm. Winston Churchill — Успіх — це вміння рухатись від невдачі до невдачі, не втрачаючи ентузіазму. Уїнстон Черчілль
 • Destroy what destroys you. — Знищ, той що знищує тебе.
 • Build your own dreams, or someone else will hire you to build theirs. Farrah Gray — Втілюйте власні мрії, або хтось інший найме вас, щоб втілювати свої. Фарра Грейkrasivye citaty na anglijjskom s perevodom  pro lyubov, zhizn13 Красиві цитати англійською мовою з перекладом  Про любов, життя
 • The will to win the desire to succeed, the urge to reach your full potential… these are the keys that will unlock the door to personal excellence. Confucius — Воля до перемоги, бажання домогтися успіху, прагнення повністю розкрити свої можливості… ось ті ключі, які відкриють двері до особистої досконалості. Конфуцій
 • Success is not in what you have, but who you are. — Успіх не в тому, що маєш, а в тому, що ти з себе уявляєш.
 • Fall seven times and stand up eight. — Впади сім разів, піднімися вісім (Японське прислів’я).
 • There are no shortcuts to any place worth going. Helen Keller — До гідної мети немає коротких шляхів. Хелен Келлер
 • Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. Herman Cain — Успіх — не ключ до щастя. Це щастя — ключ до успіху. Герман Кейн
 • I am not a product of my circumstances. I am a product of my decisions. Stephen Covey — Я не продукт моїх обставин. Я продукт моїх рішень. Стівен Кові
 • Failure does not mean I have disgraced; It does mean I have dared to try. — Невдача не означає, що я зганьблений; Вона означає, що я мав сміливість ризикнути

Цитати англійською про життя

 • Your life is not a problem to be solved but a gift to be opened. — Твоє життя – це не проблема, яку потрібно вирішити, а подарунок, який потрібно розкрити.
 • Everyone is the creator of one’s own fate. — Кожен сам творець своєї долі.krasivye citaty na anglijjskom s perevodom  pro lyubov, zhizn14 Красиві цитати англійською мовою з перекладом  Про любов, життя«
 • Remember no one can make you feel inferior without your consent. Eleanor Roosevelt — Пам’ятайте: ніхто не може змусити вас відчути себе приниженим без вашої згоди. Елеонора Рузвельт.
 • It’s not the years in your life that count. It’s the life in your years. Abraham Lincoln — Має значення не кількість прожитих років, а якість життя в ці роки. Авраам Лінкольн
 • You only live once, but if you do it right, once is enough. Mae West — Ми живемо один раз, але якщо правильно розпорядитися життям, то і одного разу достатньо. Мей Уест
 • We do not remember days, we remember moments. — Ми не пам’ятай дні, ми пам’ятаємо моменти.
 • When I do good, I feel good. When I do bad, I feel bad. That’s my religion. Abraham Lincoln — Коли я роблю добро, я відчуваю себе добре. Коли я роблю погано, я відчуваю себе погано. Ось моя релігія. Авраам Лінкольн
 • Everyone has one’s own path — У кожного своя дорога.
 • Don’t let your mind kill your heart and soul. — Не дозволяй своєму розуму вбити твоє серце і душу.
 • Do not squander time – this is stuff life is made of. — Не витрачайте час даремно – з нього складається життя.
 • World belongs to the patient.. — Світ належить терплячим..
 • Everyone sees the world in one’s own way — Кожна людина бачить світ по-своєму.
 • Everyone is the creator of one’s own fate — Кожен сам творець своєї долі.
 • Nobody’s perfect, but me. Ніхто не досконалий крім мене.
 • Never look back — Ніколи не озираюся назад.
 • It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the most one responsive to change. Charles Darwin — Виживає не найсильніший і не найрозумніший, а той, хто краще за всіх пристосовується до змін. Чарльз Дарвін
 • Be careful with your thoughts – they are the beginning of deeds. — Будьте уважні до своїх думок — вони початок вчинків
Читайте також:
Правила написання ділових листів англійською мовою: побудова і приклади

Цитати англійською про природу

 • Stretching his hand out to catch the stars, he forgets the flowers at his feet. — Витягаючи руку, щоб зловити зірки, він забуває про квіти у себе під ногами.
 • Winter is on my head, but eternal spring is in my heart — Нехай на дворі зима, але в моєму серці вічна весна.
 • An optimist is the human personification of spring. — Оптимізм – це людське уособлення весни.
 • Spring time is nature at its best. — Весна – це природа в самому кращому її прояві.
 • Life’s not about waiting for the storm to pass… it’s about learning to dance in the rain. — Життя – це не очікування того, поки мине буря…Це вміння танцювати прямо під дощем.
 • krasivye citaty na anglijjskom s perevodom  pro lyubov, zhizn15 Красиві цитати англійською мовою з перекладом  Про любов, життяAll art is an imitation of nature. — Все мистецтво – це наслідування природи.
 • Spring breathes new life into the world around us. — Весна вдихає нове життя у світ, що оточує нас.
 • No winter lasts forever; no spring skips its turn. — Жодна зима не триває вічно, адже ні одна весна не упустить своєї черги.
 • After rain comes fair weather. — Після дощу приходить чудова погода.
 • Wisdom comes with winters. — Мудрість приходить з початком зими.

Англійські цитати про навчання і освіту

 • The mind is everything. What you think you become». Buddha — Розум — це все. Що ви думаєте, то ви стаєте». Будда
 • Language is the blood of the soul into which thoughts and run out of which they grow. Oliver Holmes — Мова — це кров душі, в яку течуть думки і з якої вони ростуть. Олівер Хоумзkrasivye citaty na anglijjskom s perevodom  pro lyubov, zhizn16 Красиві цитати англійською мовою з перекладом  Про любов, життя
 • Knowledge is power. Francis Bacon — Знання — сила. Френсіс Бекон
 • Learning is a gift. Even when pain is your teacher. Maya Watson — Пізнання — це дар. Навіть коли біль — твій вчитель. Мея Уотсон
 • You can never be overdressed or overeducated. Oscar Wilde — не Можна бути занадто добре одягненим або занадто добре освіченим. Оскар Уайлд
 • Example isn’t another way to teach, it is the only way to teach. — Приклад – це не один з методів викладання, а єдиний спосіб навчити.
 • Language is the dress of thought. — Мова – одяг думок.
 • He who does not know foreign languages does not know anything about his own. — Той, хто не знає іноземних мов, нічого не розуміє в своїй власній мові.
 • Teachers open the door, but you must enter by yourself. — Вчителя відкривають двері, але увійти в неї ви повинні самостійно.
 • The limits of my language mean the limits of my world. — Обмеженість моєї мови означає обмеженість мого світу.
 • How many languages you know that many times you are a person. — Як багато мов ти знаєш – стільки разів ти реалізувався, як людина.
 • A mind enclosed in language is in prison. — Мислення, обмежене мовними можливостями, – це тюрма.
 • Formal education will make you a living. Self-education will make you a fortune. — Диплом про освіту допомагає побудувати життя. Самоосвіта – допомагає сколотити стан.
 • Not to know is bad, not to wish to know is worth. — Не знати – погано, але ще гірше не хотіти знати.
Подобається? Поділіться з друзями:
Вчити англійську: Англійська мова онлайн