Назви країн, мов і національностей англійською мовою

nazvaniya stran, yazykov i nacionalnostejj na anglijjskom yazyke 54 Назви країн, мов і національностей англійською мовою

У статті ми поговоримо про те, як в англійській мові називаються країни, їх жителі, а також мови. Як сказати “Росія”, “російська (осіб)” та “російська мова”? З усіма країнами зберігається одне і те ж правило? І чи є тут якісь підводні камені? Давайте розберемося!

Назви країн, мов і національностей англійською мовою

nazvaniya stran, yazykov i nacionalnostejj na anglijjskom yazyke 55 Назви країн, мов і національностей англійською мовою

Отже, для кожної країни (або регіону) ми з вами розглянемо чотири слова:

1) Назву самої країни (регіону): Росія, Англія, Німеччина, Великобританія, Азія і т. д.

2) Назва жителя цієї країни (регіону) в однині: російська, англієць, британець, німець, азіатський і т. д.

3) Назва всіх жителів країни (регіону): росіяни, англійці, британці, німці, азіати і т. д.

4) Прикметники, утворені від назви країни (регіону): “який?” – російський, англійський, британський, німецький, азіатський і т. д.

Як правило, №2 і №3 збігаються. Наприклад: American (американський) і American (американець).
Крім того, №3 і №4 зазвичай відрізняються тільки множиною (-s на кінці): American (американець) і Americans (американці).

Країна /

Регіон

ПрикметникЖительЖителі

Australia
(Австралія)
[ɒˈstreɪliə]
[остр’эйлиэ]

Australian
(австралійський)

[ɒˈstreɪliən]
[остр’эйлиэн]

an Australian
(австралієць)

[ən ɒˈstreɪliən]
[ен остр’эйлиэн]

the Australians
(австралійці)

[ði ɒˈstreɪliənz]
[thи остр’эйлиэнз]

America (Америка/США)

[əˌmerɪkə]
[эм’ерикэ]

American
(американський)

[əˈmerɪkən]
[эм’ерикэн]

an American
(американець)

[ən əˈmerɪkən]
[ен эм’ерикэн]

the Americans
(американці)

[ði əˈmerɪkənz]
[thи эм’ерикэнз]

Belgium
(Бельгія)

[ˈbeldʒəm]
[б’є елджэм]

Belgian
(бельгійський)

[ˈbeldʒən]
[б’є елджэн]

a Belgian
(бельгієць)

[ə ˈbeldʒən]
[е б’є елджэн]

the Belgians
(бельгійці)

[ðə ˈbeldʒənz]
[thэ б’є елджэнз]

Brazil
(Бразилія)

[brəˈzɪl]
[брэз’іл]

Brazilian
(бразильський)

[brəˈzɪlɪən]
[брэз’илиэн]

a Brazilian
(бразилець)

[ə brəˈzɪlɪən]
[е брэз’илиэн]

the Brazilians
(бразильці)

[ðə brəˈzɪlɪənz]
[thэ брэз’илиэнз]

Europe
(Європа)

[ˈjʊərəp]
[й’уэрэп]

European
(європейський)

[ˌjʊərəˈpɪən]
[йуэрэп’іен]

a European
(європеєць)

[ə ˌjʊərəˈpi:ən]
[е йуэрэп’іен]

the Europeans
(європейці)

[ðə ˌjʊərəˈpɪənz]
[thэ йуэрэп’иэнз]

Italy
(Італія)

[ˈɪtəli]
[`итэли]

Italian
(італійська)

[ɪˈtæljən]
[ит’элиэн]

an Italian
(італієць)

[ən ɪˈtæljən]
[ен ит’элиэн]

the Italians
(італійці)

[ði ɪˈtæljənz]
[thи ит’элиэнз]

Hungary
(Угорщина)

[ˈhʌŋɡri]
[‘s ангри]

Hungarian
(угорська)

[ˌhʌŋˈɡeərɪən]
[ханг’еріен]

a Hungarian
(угорець)

[ə ˌhʌŋˈɡeərɪən]
[е ханг’еріен]

the Hungarians
(угорці)

[ðə ˌhʌŋˈɡeərɪənz]
[thэ ханг’эриэнз]

Norway
(Норвегія)

[ˈnɔːweɪ]
[-оуэй]

Norwegian
(норвезька)

[nɔːˈwiːdʒən]
[ноу’іджен]

a Norwegian
(норвежець)

[ə nɔːˈwiːdʒən]
[е ноу’іджен]

the Norwegians
(норвежці)

[ðə nɔːˈwiːdʒənz]
[thэ ноу’идженз]

Greece
(Греція)

[ˈɡriːs]
[гріс]

Greek
(грецька)

[ˈɡriːk]
[грик]

a Greek
(грек)

[ə ˈgri:k]
[е грик]

the Greeks
(греки)

[ðə ˈɡriːks]
[thэ грікс]

Iraq
(Ірак)

[ɪˈrɑːk]
[ир’ак]

Iraqi
(іракський)

[ɪˈrɑːki]
[ир’аки]

an Iraqi
(іракець)

[ən ɪˈrɑːki]
[ен ир’аки]

the Iraqis
(іракці)

[ði ɪˈrɑːkɪz]
[thи ир’акиз]

Israel
(Ізраїль)

[ˈɪzreɪl]
[изра’ейл]

Israeli
(ізраїльський)

[ɪzˈreɪli]
[изр’ейлі]

an Israeli
(ізраїльтянин)

[ən ɪzˈreɪli]
[ен изр’ейлі]

the Israelis
(ізраїльтяни)

[ði ɪzˈreɪlɪz]
[thи изр’эйлиз]

Thailand
(Тайланд)

[ˈtaɪlænd]
[т’к. айленд]

Thai
(тайська)

[taɪ]
[тай]

a Thai
(таєць)

[ə taɪ]
[е тай]

the Thais
(тайці)

[ðə taɪz]
[thэ таїз]

China
(Китай)

[ˈtʃaɪnə]
[ч’айнэ]

Chinese
(китайська)

[tʃaɪˈniːz]
[чайн’з]

a Chinese
(китаєць)

[ə tʃaɪˈniːz]
[е чайн’]

the Chinese
(китайці)

[ðə tʃaɪˈniːz]
[thэ чайн’з]

Portugal
(Португалія)

[ˈpɔːtʃʊɡl]
[п’ятому очугл]

Portuguese
(португальська)

[ˌpɔːtʃʊˈɡiːz]
[п’ятому очугиз]

a Portuguese
(португалець)

[ə ˌpɔːtʃʊˈɡiːz]
[е п’ятому очугиз]

the Portuguese
(португальці)

[ðə ˌpɔːtʃʊˈɡiːz]
[thэ п’ятому очугиз]

Russia
(Росія)

[ˈrʌʃə]
[р’ашэ]

Russian
(російська)

[ˈrʌʃən]
[р’ашэн]

a Russian
(російська)

[ə ˈrʌʃən]
[е р’ашэн]

the Russians
(росіяни)

[ðə ˈrʌʃənz]
[thэ р’ашэнз]

Switzerland
(Швейцарія)

[ˈswɪtsələnd]
[су’итсэлэнд]

Swiss
(швейцарський)

[swɪs]
[суіс]

a Swiss
(швейцарець)

[ə swɪs]
[е суіс]

the Swiss
(швейцарці)

[ðə swɪs]
[thэ суіс]

Але це не завжди так. Окремо наведемо “складні” випадки, які не відповідають цьому правилу. Зверніть увагу, що там, де в англійській мові назва жителя розрізняється залежно від статі (наприклад, “британець” і “британка”), обидва варіанти переведені на російську. Якщо ж в англійській мові такого розрізнення немає, то на російську я перекладаю “чоловічим” варіантом (“іспанець”).

Країна /

Регіон


ПрикметникЖительЖителі

Britain
(Британія)

[ˈbrɪtn]
[бр’ітн]

British
(британський)

[ˈbrɪtɪʃ]
[бр’итиш]

a British man/woman
(британець/британка)

[ə ˈbrɪtɪʃ mæn/ˈwʊmən]
[е бр’итиш мен/вумен]

the British
(британці)

[ðə ˈbrɪtɪʃ]
[thэ бр’итиш]

England
(Англія)

[ˈɪŋɡlənd]
[`инглэнд]

English
(англійська)

[ˈɪŋɡlɪʃ]
[`інгліш]

an Englishman/Englishwoman
(англієць/англійка)

[ən ˈɪŋɡlɪʃmən/ˈɪŋɡlɪʃwʊmən]
[ен `инглишмэн/`инглишвумэн]

the English
(англійці)

[ði ˈɪŋɡlɪʃ]
[thэ `інгліш]

France
(Франція)

[frɑːns]
[франс]

French
(французька)

[frentʃ]
[френч]

a Frenchman/Frenchwoman
(француз/француженка)

[ə ˈfrentʃmən/ˈfrentʃwʊmən]
[е фр’енчмэн/фр’енчвумэн]

the French
(французи)

[ðə frentʃ]
[thэ френч]

Ireland
(Ірландія)

[ˈaɪələnd]
[`айэленд]

Irish
(ірландська)

[ˈaɪrɪʃ]
[`айріш]

an Irishman/Irishwoman
(ірландець/ірландка)

[ən ˈaɪrɪʃmən/ˈaɪrɪʃwʊmən]
[ен `айришмэн/`айришвумэн]

the Irish
(ірландці)

[ði ˈaɪrɪʃ]
[thэ `айріш]

Spain
(Іспанія)

[speɪn]
[спейн]

Spanish
(іспанська)

[ˈspænɪʃ]
[сп’эниш]

a Spaniard
(іспанець)

[ə ˈspænɪəd]
[е сп’эниэд]

the Spanish
(іспанці)

[ðə ˈspænɪʃ]
[thэ спеніш]

The Netherlands
(Голландія/
Нідерланди)

[ðə ˈneðələndz]
[thэ-еthэлэндз]

Dutch
(нідерландська)

[dʌtʃ]
[д ач]

a Dutchman/Dutchwoman
(голландець/голландка)

[ə ˈdʌtʃmən/ˈdʌtʃwʊmən]
[е д ачмэн/дачвумэн]

the Dutch
(голландці)

[ðə ˈdʌtʃ]
[thэ д ач]

Wales
(Уельс)

[weɪlz]
[уэйлз]

Welsh
(валлійська)

[welʃ]
[у’эйлш]

a Welshman/Welshwoman
(валлієць/валлийка)

[ə ˈwelʃmən/ˈwelʃwʊmən]
[е у’элшмэн/у’элшвумэн]

the Welsh
(валлійці)

[ðə welʃ]
[thэ у’элш]

Denmark
(Данія)

[ˈdenmɑːk]
[д энмак]

Danish
(данська)

[ˈdeɪnɪʃ]
[д эйниш]

a Dane
(данець)

[ə deɪn]
[е дейн]

the Danes
(данці)

[ðə deɪnz]
[thэ дэйнз]

Finland
(Фінляндія)

[ˈfɪnlənd]
[ф’інленд]

Finnish
(фінська)

[ˈfɪnɪʃ]
[ф’иниш]

a Finn
(фін)

[ə fɪn]
[е фін]

the Finns
(фіни)

[ðə fɪnz]
[thэ финз]

Japan
(Японія)

[dʒəˈpæn]
[джеп’ен]

Japanese
(японська)

[ˌdʒæpəˈniːz]
[джэпэн’з]

a Japanese
(японець)

[ə ˌdʒæpəˈniːz]
[е джэпэн’з]

the Japanese
(японці)

[ðə ˌdʒæpəˈniːz]
[thэ джепэн’з]

Poland
(Польща)

[ˈpəʊlənd]
[п’ятому оуленд]

Polish
(польська)

[ˈpɒlɪʃ]
[п’ятому оулиш]

a Pole
(поляк)

[ə pəʊl]
[е п’ятому оул]

the Poles
(поляки)

[ðə pəʊlz]
[thэ п’ятому оулз]

Sweden
(Швеція)

[ˈswiːdn]
[су’идн]

Swedish
(шведська)

[ˈswiːdɪʃ]
[су’ідиш]

a Swede
(швед)

[ə swiːd]
[е су’ід]

the Swedes
(шведи)

[ðə swiːdz]
[thэ су’идз]

Turkey
(Туреччина)

[ˈtɜːki]
[т’к. екі]

Turkish
(турецька)

[ˈtɜːkɪʃ]
[т’к. екиш]

a Turk
(турків)

[ə tɜːk]
[е тек]

the Turks
(турки)

[ðə tɜːks]
[thэ текс]

Арабська та араби

Окремо обговоримо ситуацію з арабами.

Коли ми говоримо про арабською мовою, використовується слово Arabic ([ˈærəbɪk]/[`рэбик]):

My friend George studies Arabic.
Мій друг Джордж вивчає арабську мову.

Звичайне прикметник (“арабський” в сенсі “має відношення до арабським країнам”) це Arab ([ˈærəb]/[`эрэб]):

I’ve been to several Arab countries.
Я був у кількох арабських країнах

The band modern jazz blends with traditional Arab music.
Група змішує сучасний джаз з традиційною арабською музикою.

Слово Arabian ([əˈreɪbiən]/[эр’эйбиэн] “арабський”) зустрічається лише в певних усталених назвах: Arabian Peninsula (Аравійський півострів), Arabian horse (арабський кінь), Arabian Sea (Аравійське море) і ін

Про Британію і її регіонах

Зверніть увагу, що Британія (Britain) – це не те ж саме, що Англія! “Британцем” можна назвати людину з Англії, Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії, але “англійцем” – тільки уродженця Англії!

Так як Республіка Ірландія не є частиною Великобританії, то її представники називаються словом “ірландці” (Irish).

Нарешті, саме слово “британець” (British man/woman) часто скорочується в журналістиці або розмовної мови до неформального Brit:

Judging by the pronunciation, he’s a Brit.
Судячи з вимови, він британець.

Ось і все :). Вдалих вам подорожей в усі куточки світу! Тепер ви знаєте, кого ви там зустрінете і якими мовами вони говорять.

Читайте також:  Фразові дієслова по темі: Розмова
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: