Особисті займенники. Personal Pronouns

lichnye mestoimeniya  personal pronouns98 Особисті займенники. Personal Pronouns

Навіть той, хто ніколи серйозно не вивчав англійську, знає, що I – це я, you – це ти і так далі. Ця стаття призначена як для новачків, які знаходяться в самому початку вивчення, так і для вивчаючих з середнім рівнем і вище, так як ніколи не буває зайвим пригадати основи і дізнатися щось нове.

Отже, особові займенники, це окрема категорія займенників, які використовуються замість імені чи назви, коли їх повторення недоречно. Особисті займенники розрізняються за родами і числами. Ці займенники вам добре знайомі:

lichnye mestoimeniya  personal pronouns99 Особисті займенники. Personal Pronouns

Всі перераховані вище займенники відповідають на питання Хто? Що? Зверніть увагу, що вони можуть позначати не тільки живі, а й неживі предмети. Наприклад it, як правило, позначає неживий предмет, а вони — це не тільки люди, але і предмети.

Одна з причин, за що я люблю англійську мову — це займенник you. Адже воно перекладається і як “ти” і “ви”, тобто англійською спілкування завжди відбувається на рівних. Універсальне займенник you позбавляє нас від необхідності вибирати між “ти” і “ви” при зверненні до людини і від багатьох інших суперечливих ситуацій.

Особисті займенники в англійській мові бувають двох видів: суб’єктні (subject pronouns) і об’єктні (object pronouns). Суб’єктні виступають підметом (subject) у реченні і відповідають на питання Хто? Що? Об’єктні ж виступають доповненням(object) і відповідають на питання відмінків: Кого? Чого?, Кому? Чому?, Ким? Чому? і так далі.

На перший погляд це може здатися складним, але замислимося про рідною мовою. Тим, хто вивчає російську, доводиться запам’ятовувати набагато більше форм: я — мене — мені — мною. І так на кожне займенник! В англійській нам потрібно запам’ятати всього по одній формі. Розглянемо їх:

lichnye mestoimeniya  personal pronouns100 Особисті займенники. Personal Pronouns

Як ви можете переконатися, тим, хто вивчає російську — набагато складніше lichnye mestoimeniya  personal pronouns101 Особисті займенники. Personal Pronouns
Займенники you it не змінюються взагалі, а решта запам’ятати неважко.

Об’єктні особисті займенники використовуються після прийменників, після багатьох дієслів. Запам’ятайте, що в тому випадку, коли в російській мові ми використовуємо займенник в будь-якому з відмінків (крім називного), в англійській варто вжити об’єктне займенник:

I can see him. — Я його бачу.
He loves her. — Він любить її.
We will invite them. — Ми їх запросимо.
Tell them about us. — Розкажіть їм про нас.

Якщо ж ви помилково використовуєте не об’єктне, а суб’єктна займенник, то у вас вийде щось на кшталт: Я бачу ти, Він любить вона і так далі. Іншими словами, займенники не будуть узгоджуватися з попереднім дієсловом.

Займенник it і його використання.

Займенник it має ряд особливих функцій. Крім того, що воно позначає неживі предмети і тварин, вона ще й виступає еквівалентом слова “це”. It може відноситися до якогось факту або цілої ситуації:

We played hide-and-seek with the children. It was very amusing! — Ми грали з дітьми в хованки. Це було дуже кумедно!
Robert told me that he had resigned. I did not believe it. — Роберт сказав мені, що він звільнився. Я не повірив у це.

It також замінює слова something, anything, nothing, everything:

There is something in the box and it is quite heavy! — В коробці щось є і воно досить важке.
Something is bothering you, isn’t it? — Що хвилює тебе, чи не так?
Nothing can stop us, can it? — Нічого нас не зупинить, правда?

It часто виступає в ролі безособового підлягає. Пам’ятайте правило про те, що в англійській мові обов’язково повинно бути підмет? Навіть якщо це підмет не перекладається на російську мову, воно все одно повинно бути в англійському реченні. Тому коли говорять про часу, відстані, погоду і температурі, підметом у реченні виступає it:

It is raining. — (Воно) дощить/ Йде дощ.
It was hot yesterday. — Вчора було жарко.
It is five miles to the south. — Це в п’яти милях на південь.
It is half past six already! — Вже пів на сьому!

Як бачимо з прикладів, у російській мові пропозиція може існувати без безособового підлягає “воно”, а в англійській — ні.

Ще одна важлива функція it — функція позначення людей. Перекладається it в цьому випадку теж як “це”:

Who is that girl with dark hair? — It is my cousin, Laura. — Хто та дівчина з темним волоссям? — Це моя кузина, Лаура.
Is this man your boss? — Yes, it is! — Той чоловік твій начальник? — Так, це він!
It is Max standing over there, isn’t it? — Це Макс стоїть он там, чи не так?

У телефонній розмові, називаючи себе, теж слід використовувати it, але ніяк не I:

Good morning! It’s Peter Jackson. I would like to speak to Mr Parker, please. — Добрий ранок! Це Пітер Джексон. Я б хотів поговорити з містером Паркером.
Hello, Anna! It is Maria! — Здрастуйте, Ганно! Це Марія!

Займенники he і she зазвичай позначають людей, але також можуть вживатися щодо тварин, автомобілів, кораблів, країн. Детальніше читайте у статті, присвяченій категорії роду в англійській мові.

Пару слів про займеннику I.

I — єдине займенник в англійській мові, яке завжди пишеться з великої літери.

Якщо підметом чи доповненням в реченні виступають дві особи або займенники, одне з яких I або me, то себе слід ставити останнім. Це звучить більш ввічливо:

My sister and I like music. — Моя сестра і я любимо музику.
You and I can meet next week. — Ти і я можемо зустрітися наступного тижня.
The teacher asked Tom and me. — Вчитель запитав Тома і мене.

You and me або you and I?

Часто ми опиняється перед нелегким вибором: You and me або you and I?
Обидва варіанти звучать знайоме і, начебто правильно. Дійсно, в мові можна зустріти обидва варіанти, але один з них буде граматично правильну (і тому вважається стандартним), а другий — граматично некоректний, але все одно вживається в неформальній мови.

Як же визначити правильний варіант? Перш за все, подивіться, яким членом речення виступає ця комбінація: підметом чи доповненням.
Розглянемо на прикладі:

You and I will work tomorrow.
You will work and me tomorrow

Щоб визначити, яке займенник слід використовувати, потрібно прибрати you. Що у нас вийде:

I will work tomorrow.
Me will work tomorrow.

Відразу видно, що друге речення містить помилку, так як об’єктне займенник me не може стояти на початку речення як підлягає. Проте, як зазначалося вище, в ролі підмета може використовуватися і комбінація з об’єктним займенником, але тільки в неформальній розмовної мови, тобто пропозиція You will work and me tomorrow, хоч воно і граматично неправильна, можна зустріти при спілкуванні.

Візьмемо інший приклад:

They invited you and I.
They invited you and me.
Щоб визначитися з правильним варіантом, приберемо займенник you:
They invited I.
They invited me.

У цьому випадку правильним буде друга пропозиція, тому що суб’єктна займенник I не може бути доповненням.

Особові займенники у порівняннях.

Часто помилки допускаються у реченнях, які містять порівняння. Яке займенник ставити після порівняльних слів than і as: суб’єктна або об’єктне? Відповідь, як завжди, неоднозначний: можна використовувати і ті і ті займенники. У російській теж можливі два варіанти. Ми можемо сказати: “Ти нижче мене” і “Ти нижча, ніж я”. Відчуваєте різницю?

Об’єктні займенники типові для неформального, розмовного стилю і після них не повинен стояти дієслово:

You are shorter than me. — Ти нижче мене.
She can sing better than him. — Вона вміє співати краще за нього.
We have done as much as them. — Ми зробили стільки, скільки вони.

Суб’єктні займенники у порівняннях використовуються тільки з допоміжним дієсловом. Допоміжний дієслово визначається по першій частині пропозиції і ніколи не перекладається на російську. Смисловий дієслово не повторюється після займенники. Якщо дієслово в першій частині — модальний або to be, то він не змінюється:

You are shorter than I am. — Ти нижче, ніж я.
She can sing better than he can. — Вона вміє співати краще, ніж він.
We have done as much as they have. — Ми зробили стільки, скільки вони.

Займенники після слів except та but.

Після слів except (крім) та but (в значенні “крім”) слід використовувати тільки об’єктні займенники:

Nobody but us arrived in time. — Ніхто, крім нас, не прибув вчасно.
Everyone except her stood up. — Всі,крім неї, встали.
All the students except them were ready. — Всі студенти, крім них, були готові.
I will invite all my friends but him. — Я запрошу всіх своїх друзів, крім нього.

Ці приклади дані без контексту, а в реальній бесіді вашому співрозмовнику повинно бути зрозуміло, про кого саме йде мова.

Використання особистих займенників у неформальній розмовної мови.

Особисті суб’єктні та об’єктні займенники можуть по-різному використовуватися в залежності від стилю мовлення: формального і неформального. Є кілька нюансів з цього приводу.

Об’єктне займенник не може бути підметом у реченні, проте бувають і такі випадки, коли об’єктні займенники me, him, her, us, them використовуються в якості підлягає. Таке вживання можна зустріти після дієслова to be, зазвичай у коротких відповідях:

Who is there? — (It is) me!
Who told you about it? — (It was) him.

Подібні відповіді звучать досить неформально, тому при офіційному і формальному спілкуванні намагайтеся в коротких відповідях вживати суб’єктні займенники, якщо це можливо: Who told you about it? — He did.

Зазвичай займенники не можна упускати з пропозиції, але іноді в розмовній неформальній мови втрачають особисті займенники разом з допоміжними дієсловами, коли вони стоять на початку речення:

Don’t know. (= I don’t know).
Just wondering. (= I am just wondering).

У питаннях займенники з допоміжними дієсловами теж можуть упускаться:

Understand? (Do you understand?)
Clear? (Is it clear?)
Met Liz today? (Have met you Liz today?)

При неформальному спілкуванні вживають усталені вирази з прикметниками і займенником you:

Poor you! — Бідолаха!
Clever you! — Розумниця!
Lucky you! — Пощастило!

Коли особисті займенники не використовуються?

Корисно також згадати, що особисті займенники не використовуються після инфинитивных конструкцій, якщо підмет і додаток — одне і те ж обличчя:

You are so difficult to understand (you). — Тебе так складно зрозуміти.
It was a nice thing to think about (it). — Про це було приємно думати.
This car is easy to drive (it). — Цю машину легко водити.

Але якщо инфинитивную конструкцію вводить безособове підмет it, то займенник слід вжити:

It is so difficult to understand you. — Тебе так складно зрозуміти.

Після дієслова know рідко використовується займенник it, коли мова йде про який-небудь інформації:

I was waiting for you. — I know it. — Я чекав на тебе. — Я знаю.
Jack won the competition. — I know it. — Джек виграв змагання. — Я знаю.

Після деяких дієслів believe, hope, expect, imagine, guess, suppose, think, be afraid не використовується it, а замість нього вживається слово so:

Is she his girlfriend? — I guess so. — Вона його подружка? — Думаю, так.
Will be the party fun? — I hope so. — На вечірці буде весело? — Сподіваюся, що так.
Was the article useful? — I believe so. — Стаття була корисна? — Думаю, так.

Тема “Personal Pronouns” не обмежується сім’ю займенниками. Прочитавши цю статтю, ви змогли переконатися, що ця тема не так вже й проста. Сподіваюся, ці знання вам знадобляться і ви будете успішно їх використовувати. Продовжуйте вдосконалювати свою англійську з Enginform!

Залишайте ваші коментарі, підписуйтесь на нашу розсилку і приєднуйтесь до нас Вконтакте і Facebook!

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: