Past Simple Tense.

past simple tense 19 Past Simple Tense.

Past Simple Tense – минулий простий час, одне з основних часів англійської мови, що вивчається на рівні elementary і на наступних рівнях розглядається у порівнянні з іншими часами. Щоб зрозуміти більш складні часи, необхідно досконально знати та вміти використовувати час Past Simple. Сьогодні ми детально розповімо про освіту та вживанні цього часу.

Час Past Simple: утворення та вживання.

Вивчення Past Simple – це певна віха у вивченні мови. Володіння минулим часом миттєво розширює діапазон тем для бесіди, дає більше свободи у вираженні думок. З іншого боку, Past Simple відкриває перед вами можливість вивчення інших, більш складних минулих часів. Ви знайомитеся з новими формами дієслів, які до цього, швидше за все, не використовували, що безсумнівно величезний крок вперед.

Враховуючи всю важливість оволодіння часом Past Simple, на заняттях йому присвячується чимало часу.

При вивченні будь-якого часу ми повинні знати, як будувати висловлювання і як використовувати даний час дії, які воно передає.

Почнемо з висловлювань.

Затвердження завжди починається з підмета (subject), за яким слід смисловий дієслово. Затвердження в Past Simple смисловий дієслово ставиться в другу форму (V2):

Subject
Підмет
V2 Другорядні члени речення

 

I lived in Moscow ten years ago. – Я жила в Москві десять років тому.

He wrote a letter yesterday. – Він написав листа вчора.

They came to see us last weekend. – Вони приходили провідати нас на минулих вихідних.

Що таке друга форма дієслова?

Це форма дієслова, яка використовується під час Past Simple для передачі пройшов дії. Ви напевно знаєте, що всі дієслова поділяються на правильні і неправильні. Поговоримо про правильних дієсловах. Вони тому і називаються правильними, що завжди утворюють другу (третю) форми за правилом. Щоб утворити другу форму правильних дієслів, до дієслова необхідно додати закінчення ED:

help – helped
look – looked
work – work

При додаванні закінчення ED до дієслова, може змінюватися його вимова і написання, тому слід пам’ятати ряд правил.

Цих правил не так багато, але вам потрібно добре розібратися в них, так як зараз ви формуєте базу для вашого подальшого вивчення. Тому ми присвятили закінчення ED окрему статтю, в якій розглядаються усі особливості його вживання, правила вимови і написання. Обов’язково вивчіть! У цьому матеріалі ми розглянемо їх коротко.

Правила вимови слів з закінченням ED.

/id/ /t/ /d/
 
Тільки після звуків /t/ і /d/ Після глухих і шиплячих /p/, /h/,/s/, /k/, /f/, /tʃ/, /ʃ/ Після всіх інших звуків (дзвінких і голосних)

counted

ended

invited

landed

started

відвідали

waited

asked

clapped

dressed

helped

liked

touched

washed

answered

called

cried

loved

moved

phoned

played

 

Правила написання слів з закінченням ED.

Перейдемо до написання дієслів з закінченням ED. Є кілька нескладних правил:

1.

Якщо дієслово закінчується на німу E, то при додаванні закінчення ми додаємо лише D

close – closed

dance – danced

live – lived

2.

Якщо дієслово закінчується на закритий ударний склад, то при додаванні закінчення, кінцева приголосна подвоюється

 

* букви X і W, що стоять у кінці слова, не подвоюються

admit – admitted

beg – begged

permit – permitted

 

fix– виправлена

row – гріб

3.

Якщо дієслово закінчується на Y, перед якою стоїть приголосна, то Y змінюється на I і додається ED

apply – applied

copy – copied

dry – dried

4.

Якщо перед Y в кінці слова стоїть голосна, то закінчення додається без змін:

enjoy – enjoyed

obey – obeyed

play – played

5.

Якщо дієслово закінчується на L, перед яким стоїть короткий гласний, то кінцева приголосна подвоюється

 

* в AmE буква L а кінці слова перед коротким голосним не подвоюється

travel – travelled

quarrel – quarrelled

6.

Якщо дієслово закінчується на R в ударному складі, кінцева R подвоюється

occur – occurred

prefer – preferred

star – starred

Якщо ж дієслово неправильний, то необхідно звернутися до таблиці неправильних дієслів і заглянути в другу колонку. Таблиці неправильних дієслів зазвичай присутні в кінці підручників. Запам’ятати неправильні дієслова буває складно. Як полегшити цю задачу, читайте в цьому матеріалі.

Друга форма дієслова використовується тільки в твердженнях.

В запереченнях і питаннях (крім питання до підлягає) використовується друга форма, а перша. Єдиний виняток становить питання до підлягає, де ми не міняємо порядок слів і використовуємо другу форму.

Заперечення утворюється за допомогою допоміжного дієслова DID і негативної частки NOT. Допоміжний дієслово з часткою NOT ставиться перед смисловим дієсловом у першій формі. У розмовної мови DID NOT скорочується до didn’t:

Subject DIDN’T V1

 

I didn’t close the door. – Я не закрила двері.

He didn’t answer the question. – Він не відповів на питання.

We didn’t go on holiday last year. – Ми не їздили у відпустку в минулому році.

Загальні питання утворюються за допомогою допоміжного дієслова DID, який ставиться перед підметом, за яким слід смисловий дієслово в першій формі:

DID Subject V1 ?

 

Did you understand the rule? – Ви зрозуміли правило?

She Did find a job? – Вона знайшла роботу?

Did they go to Europe? – Вони їздили в Європу?

Для побудови інформаційного питання перед допоміжним дієсловом ставимо потрібне питальне слово:

WHAT
WHEN
WHY
etc.

DID Subject V1 ?

 

What did you do yesterday? – Що ти робив вчора?

When she did sell her car? – Коли вона продала свою машину?

Why did they leave? – Чому вони пішли?

У питанні підлягає (Хто? Who?) не використовується допоміжний дієслово DID, а використовується прямий порядок слів (затвердження):

WHO V2 ?

 

Who phoned you yesterday? – Хто дзвонив вам вчора?

Who repaired the car? – Хто полагодив машину?

Who told them about it? – Хто розповів їм про це?

Вживання часу Past Simple.

Тепер, коли ви знаєте, як утворювати час Past Simple, давайте розглянемо випадки використання цього часу в англійській мові:

1. Past Simple – це дію, яке відбулося в минулому і не має відношення до сьогодення, факт про минуле:

I went to the movies yesterday. – Я ходила в кіно вчора.

She graduated from University last year. – Вона закінчила університет у минулому році.

They moved to the USA three years ago. – Вони переїхали в Америку три роки тому.

2. Past Simple вживається, якщо дія регулярно повторювалося в минулому або було звичним, але більше не повторюється:

When I was a child, we often went fishing with my father. – Коли я був дитиною, ми часто ходили на риболовлю з татом.

She attended gym three times a week to keep fit. – Вона ходила в спортзал три рази на тиждень, щоб підтримувати форму.

They sold fruit and vegetables. – Вони продавали фрукти і овочі.

Для вираження регулярних дії в минулому також використовується конструкція USED TO і модальне дієслово WOULD. Детальніше про їх використання ви можете прочитати тут.

3. Дії, які відбулися підряд, один за одним в минулому:

I entered the room and greeted everybody. – Я увійшов у кімнату і привітався.

He turned on the TV and sat in his armchair. – Він увімкнув телевізор і сів у своє крісло.

We bought some bread and left the shop. – Ми купили хліба і вийшли з магазину.

4. Коли говоримо про історичні події та діячів:

Columbus discovered America. – Колумб відкрив Америку.

The First World War began in 1914. – Перша світова війна почалася в 1914 році.

Admiral Nelson defeated the French in the Battle of Trafalgar. – Адмірал Нельсон завдав поразки французам у Трафальгарській битві.

Будь-який час сприймається краще, якщо пам’ятати його покажчики.

До типовим вказівниками часу Past Simple відносяться: yesterday (вчора), а також комбінації, що включають слова last (минулий, останній) і ago (тому):

last week – минулого тижня
last month – у минулому місяці
last year – в минулому році
an hour – година тому
two days ago – два дні назад
three weeks ago – три тижні тому

Крім того, можуть використовуватися прийменники часу in, on, at та інші, якщо з контексту зрозуміло, що дія відбулася в минулому:

We had breakfast at 8 o’clock. – Ми снідали у вісім годин.

Their first lesson was on Tuesday. – Їх перший урок був у вівторок.

He got married in 2000. – Він одружився в 2000 році.

Типові помилки при використанні часу Past Simple:

– неправильне вимова правильних закінчень дієслів.

Виправити цю помилку ви можете проробивши вправи на читання закінчень. Чітко вимовляйте закінчення. Не намагайтеся говорити швидко, поки не будете вимовляти закінчення, не оглушаючи їх.

– додавання ED до неправильних дієслів або використання неправильної форми неправильного дієслова.

Вас швидше за все, зрозуміють, але краще уникнути цієї помилки. Читайте більше текстів у Past Simple, підкреслюйте в них різними кольорами правильні та неправильні дієслова. Можете складати приклади з неправильними дієсловами і давати їх на перевірку знайомим викладачам або нам.

– багато хто забувають ставити DID перед підметом у питаннях або використовують другу форму дієслова в питаннях і твердженнях.

Ця проблема актуальна для всіх часів. У цій ситуації допоможе тільки практика.

Якщо ви вивчаєте англійську самостійно, то можете спробувати такий спосіб: на полях сторінки записати формули (твердження, заперечення, загальні та інформаційні питання), потім вибирати з текстів речення в Past Simple та утворювати всі форми, записуючи їх навпроти формул. Спочатку ви будете часто заглядати в підказку, потім все менше і в результаті ви запам’ятаєте все до автоматизму. Перевірено на досвіді!)

Past Simple часто плутають з іншими часами. Зокрема, це Past Continuous та Present Perfect. Тут важливо зрозуміти відмінності. Про відмінності у використанні часів читайте у наших наступних статтях: Past Simple або Past Continuous? і Різниця між Past Simple та Present Perfect.

Вивчайте англійську з Enginform і продовжуйте робити успіхи!

А якщо вам складно опанувати граматикою самостійно, звертайтеся до наших викладачів. Прийнятні ціни, гарантований результат. Спробуйте англійська по скайпі прямо зараз!

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: