Прикметники з закінченнями -ED та -ING.

prilagatelnye s okonchaniyami  ed i  ing 60 Прикметники з закінченнями  ED та  ING.

Якщо ви не бачите різниці між словами з закінченням -ED та словами із закінченням -ING, то замість “Я дуже зацікавлений” (I am very interested) ви можете сказати: “Я дуже цікавий” (I am very interesting). Було б забавно, якби ви замість “Я так здивований” (I am ѕо surprised), ви сказали б “Я такий дивовижний” (I am so surprising).

Схожа ситуація сталася десь рік тому з моєю ученицею, коли вона обговорювала з колегами-іноземцями якусь виставку. Вона хотіла сказати: “Я так захопилася!” (I am so excited), але переплутала слова і голосно заявила: “I am so exciting!” (Я така чудова). Не звернувши уваги на свою помилку, вона не відразу зрозуміла, чому колеги заусміхалися. А один з них не розгубився і відповів: “Yes, you are! You are very exciting indeed!” Після цього наша героїня зрозуміла, яку тему їй необхідно повторити.

Отже, давайте детальніше поговоримо про цих прикметників. Прикметники такого типу завжди утворюються від дієслів. Але не будь-дієслово може утворювати форми прикметників з –ED та -ING, а тільки ті дієслова, які позначають якісь зміни в емоційному чи фізичному стані людей або речей.

Прикметники із закінченням – ING описують предмети та ситуації, які впливають на людей або речі та змінюють їх стан:

surprising – дивовижний змушує нас дивуватися)

frightening – лякаючий змушує нас злякатися)

shocking – шокуючий (шокує нас)

Прикметники із закінченням ED описують людей та їхні емоції, які виникають в результаті якогось впливу:

suprised – здивований (побачив щось дивне)

frightened – переляканий (побачив щось страшне)

shocked – шокований (побачив щось шокуюче)

Наприклад, якщо я читаю книгу і вона цікава (interesting), то, в результаті цього я стаю зацікавленим (interested).

Якщо ми дивимося страшний фільм (horrifying), то ми налякані (horrified).

Іншими словами, прикметники c –ING описують предмети і ситуації, які викликають певний стан або емоцію, а прикметники з –ED описують це викликане стан.

На російську мову слова c -ED та -ING переводяться як прикметники або дієприкметники, а деякі доводиться пояснювати цілої фрази, тому що точні еквіваленти в українській мові відсутні або звучать дивно і незвично, тому що рідко використовуються нами в розмовній мові:

energized – заряджений енергією

encouraged – отримав моральну підтримку

flattered – отримав лестощі, похвалу.

Дієслова, від яких утворюються прикметники, багатозначні, тому і значення похідних прикметників можуть змінюватися залежно від контексту.

Як вже зазначалося вище, основна маса прикметників з закінченнями -ED та -ING утворюється від дієслів, які означають зміни у фізичному або емоційному стані людей або речей. Такі зміни можуть бути позитивними або негативними. Для вашої зручності в таблиці представлені прикметники, які вживаються найчастіше. Синім кольором виділені слова з негативним відтінком, а червоним – з позитивним. Вивчайте і використовуйте:

VERB

-ING

-ED

aggravate

[‘ægrəveɪt]

посилювати, погіршувати

aggravating

[‘ægrəveɪtɪŋ]

погіршує, посилює дратівливий

aggravated

[‘ægrəveɪtɪd]

посилений, погіршений

alarm

[ə’lɑːm]

стривожити, схвилювати, налякати, викликати тривогу

alarming

[ə’lɑːmɪŋ]

хвилюючий, тривожний

alarmed

[ə’lɑːmd]

схвильований, стурбований

amaze

[ə’meɪz]

дивувати, вражати, дивувати

amazing

[ə’meɪzɪŋ]

чудовий, приголомшливий, приголомшуючий,

amazed

[ə’meɪzd]

здивований, вражений

amuse

[ə’mjuːz]

розважати, займати увагу, розважити, розвеселити

amusing

[ə’mjuːzɪŋ]

забавний, цікавий, цікавий

amused

[ə’mjuːzd]

задоволений

 

annoy

[ə’nɔɪ]

дратувати, сердити, злити

annoying

[ə’nɔɪɪŋ]

дратівливий; прикрий, докучливий

дратує

[ə’nɔɪd]

незадоволений; розсерджений, роздратований

дивувати

[ə’staund]

дивувати, вражати

astounding

[ə’staundɪŋ]

чудовий, неймовірний, дивовижний

astounded

[ə’staundɪd]

здивований, вражений

bore

[bɔː]

докучати, дошкуляти, набридати

boring

[‘bɔːrɪŋ]

докучливий, нецікавий, нудний

bored

[bɔːd]

нудьгуючий

captivate

[‘kæptɪveɪt]

чарувати, полонити, скоряти

captivating

[‘kæptɪveɪtɪŋ]

чарівний, чарівний

полонений

[‘kæptɪveɪt]

зачарований

challenge

[‘ʧælɪnʤ]

вимагати зусиль, кидати виклик

challenging

[‘ʧælɪnʤɪŋ]

вимагає напруги і сил, що зазнає

challenged

[‘ʧælɪnʤd]

неповноцінний, непрацездатний

charm

[ʧɑːm]

чарувати, приголомшувати

charming

[‘ʧɑːmɪŋ]

чарівний, чарівний

charmed

[ʧɑːmd]

зачарований

concern

[kən’sɜːn]

торкатися, стосуватися, мати відношення хвилювати, турбувати

concerning

[kən’sɜːnɪŋ]

щодо, щодо

concerned

[kən’sɜːnd]

схвильований, стурбований, що має відношення до чого-небудь

confuse

[kən’fjuːz]

заплутувати, збивати з пантелику

confusing

[kən’fjuːzɪŋ]

збиває з пантелику, заплутуючий

confused

[kən’fjuːzd]

збентежений, здивований, поставлений в глухий кут, збитий з пантелику

convince

[kən’vɪn(t)s]

переконувати, схиляти

convincing

[kən’vɪn(t)sɪŋ]

переконливий

convinced

[kən’vɪn(t)st]

переконаний, впевнений в чому-небудь

depress

[dɪ’pres]

придушувати, гнітити; засмучувати; засмучувати

depressing

[dɪ’presɪŋ]

гнітючий, тяжкий, сумовитий, що наводить тугу

depressed

[dɪ’prest]

пригнічений, пригнічений, сумний

devastate

[‘devəsteɪt]

виснажувати, спустошувати, руйнувати

devastating

[‘devəsteɪtɪŋ]

спустошлива, руйнівний

devastated

[‘devəsteɪtɪd]

спустошений, розорений

disappoint

[ˌdɪsə’pɔɪnt]

розчаровувати

disappointing

[ˌdɪsə’pɔɪntɪŋ]

невтішний, розчаровує

disappointed

[ˌdɪsə’pɔɪntɪd]

розчарований, зневірений

discourage

[dɪs’kʌrɪʤ]

позбавляти мужності обескураживать

discouraging

[dɪ’skʌrɪʤɪŋ]

несприятливий, приводить у зневіру

discouraged

[dɪ’skʌrɪʤd]

сумовитий, збентежений, позбавлений мужності

disgust

[dɪs’gʌst]

вселяти огиду, бути огидним

disgusting

[dɪs’gʌstɪŋ]

огидний, поганий, бридкий

огидно

[dɪsgʌstɪd]

відчуває огиду

dismay

[dɪs’meɪ]

позбавляти мужності, сили духу, лякати, приводити в замішання

dismaying

[dɪs’meɪɪŋ]

лякає, що вселяє жах, страхітливий

стривожений

[dɪs’meɪd]

приголомшений, переляканий, охоплений жахом

displease

[dɪs’pliːz]

викликати невдоволення, дратувати, роздратувати

displeasing

[dɪs’pliːzɪŋ]

неприємний, гидкий

displeased

[dɪs’pliːzd]

роздратований, незадоволений, роздратований, розгніваний

distress

[dɪ’stres]

 

заподіювати фізичну біль, заподіювати страждання, горе; мучити, терзати

distressing

[dɪs’tresɪŋ]

 

прикрий, сумний, сумний

distressed

[dɪ’strest]

 

бедствующий, страждаючий

disturb

[dɪ’stɜːb]

 

хвилювати, тривожити, турбувати завдавати клопоту, заподіювати занепокоєння

disturbing

[dɪ’stɜːbɪŋ]

 

турбує, хвилює

disturbed

[dɪ’stɜːbd]

 

надто збуджений, схвильований, збуджений

embarrass

[ɪm’bærəs]

перешкоджати, заважати, перешкоджати, заважати бентежити, ставити в незручне становище

embarrassing

[ɪm’bærəsɪŋ]

сором’язливий, баламутить

embarrassed

[ɪm’bærəst]

збентежений, зніяковілий

enchant

[ɪn’ʧɑːnt ]

чарувати, приводити в захват, захоплювати заколдовывать

enchanting

[en’ʧɑːntɪŋ]

чарівний, привабливий, чарівний

enchanted

[ınˈtʃɑːntıd]

зачарована, зачарована

encourage

[ɪn’kʌrɪʤ ]

підбадьорювати; заохочувати, підтримувати

encouraging

[ɪn’kʌrɪʤɪŋ ]

підбадьорливий

encouraged

[ɪn’kʌrɪʤd ]

отримав моральну підтримку

energize

[‘enəʤaɪz]

порушувати, спонукати до дій; надавати енергію

energizing

[‘enəʤaɪz ɪŋ]

спонукає до дій

 

energized

[‘enəʤaɪzd]

повний енергії, отримав заряд енергії

entertain

[ˌentə’teɪn]

займати, розважати

entertaining

[ˌentə’teɪnɪŋ]

забавний, цікавий, курйозний, розважальний

entertained

[ˌentə’teɪnd]

у хорошому настрої після розваги, развлеченный

excite

[ɪk’saɪt]

 

викликати емоційний відгук, будь-які почуття, пробуджувати інтерес

exciting

[ɪk’saɪtɪŋ ]

 

збудливий, хвилюючий захоплюючий

excited

[ɪk’saɪtɪd ]

 

схвильований, збуджений (внаслідок позитивних емоцій)

exhaust

[ɪg’zɔːst ]

виснажувати, втомлювати

exhausting

[ɪg’zɔːstɪŋ]

важкий, виснажливий

exhausted

[ɪg’zɔːstɪd]

знесилений, виснажений, знесилений

fascinate

[‘fæsɪneɪt]

захоплювати, приводити в захват, чарувати, полонити

fascinating

[‘fæsɪneɪtɪŋ]

чарівний, чарівний, чарівний

зачарований

[‘fæsɪneɪtɪd]

зачарований, зачарований, загіпнотизований

fatigue

[fə’tiːg]

вимотувати, виснажувати, втомлювати

fatiguing

[fə’tiːgɪŋ]

важкий, виснажливий

fatigued

[fə’tiːgd]

змучений, стомлений, виснажений

flatter

[‘flætə]

лестити

виставляти у вигідному світлі

гладеньке

[‘flæt(ə)rɪŋ]

улесливий, догідливий

виставляє кого-небудь в кращому світлі

flattered

[‘flætəd]

отримав лестощі, похвалу

 

frighten

[‘fraɪt(ə)n]

лякати

frightening

[‘fraɪt(ə)nɪŋ]

страхітливий, відлякуючий

frightened

[‘fraɪt(ə)nd]

переляканий

frustrate

[frʌ’streɪt]

засмучувати, зривати плани, перешкоджати, заважати

frustrating

[frʌ’streɪtɪŋ]

перешкоджає, що заважає, вселяє відчай

frustrated

[frʌ’streɪtɪd]

засмучений, незадоволений, зневірений

horrify

[‘hɔrɪfaɪ]

 

жахати, шокувати

horrifying

[‘hɔrɪfaɪɪŋ]

 

жахливий, страшний

horrified

[‘hɔrɪfaɪd]

 

наляканий, шокований

humiliate

[hjuː’mɪlɪeɪt]

 

принижувати, ображати

humiliating

[hjuː’mɪlɪeɪtɪŋ]

 

образливий, принизливий

humiliated

[hjuː’mɪlɪeɪtɪd]

 

принижений, ображений

insult

[ɪn’sʌlt]

 

ображати, кривдити

insulting

[ɪn’sʌltɪŋ]

 

образливий, лайливий, образливий

insulted

[ɪn’sʌltɪd]

 

принижений, ображений

interest

[‘ɪnt(ə)rəst]

 

інтерес, зацікавленість, захоплення, захопленість

interesting

[‘ɪntrəstɪŋ]

 

цікавий, цікавий, цікавий

interested

[‘ɪnt(ə)rəstɪd]

 

цікавиться, зацікавлений, захоплений

intrigue

[ɪn’triːg]

інтригувати, будувати підступи обманювати

інтригуючою

[ɪn’triːgɪŋ]

інтригуючий, цікавий, захоплюючий

intrigued

[ɪn’triːgd]

заінтригований

irritate

[‘ɪrɪteɪt]

обурювати, дратувати, сердити

подразнюючий для очей та

[‘ɪrɪteɪtɪŋ]

дратівливий, викликає роздратування

irritated

[‘ɪrɪteɪtɪd]

сердитий, роздратований, розгніваний

mortify

[‘mɔːtɪfaɪ]

придушувати почуття, ображати, принижувати, ображати

mortifying

[‘mɔːtɪfaɪɪŋ]

образливий, принизливий

mortified

[‘mɔːtɪfaɪd]

принижений, ображений

move

[muːv]

чіпати, хвилювати; викликати почуття, емоції

moving

[‘muːvɪŋ]

хвилює, зворушливий

moved

[muːvd]

зворушений чим-небудь, схвильований (про почуття)

mystify

[‘mɪstɪfaɪ]

оточувати таємничістю, спантеличувати

mystifying

[‘mɪstɪfaɪŋ]

бентежить

 

mystified

[‘mɪstɪfaɪd]

спантеличений

overwhelm

[ˌəuvə’welm]

приголомшувати, вражати, приголомшувати

overwhelming

[ˌəuvə’welmɪŋ]

величезний, разючий

себе пригніченими

[ˌəuvə’welm]

ошеломеленный, уражену

perplex

[pə’pleks]

ставити в глухий кут, приводити в здивування; бентежити; приголомшувати, збивати з пантелику

здивування випадків

[pə’pleksɪŋ]

важкий, бентежить

perplexed

[pə’plekst]

спантеличений, збитий з пантелику, розгублений, приголомшений

please

[pliːz]

радувати, доставляти задоволення

pleasing

[‘pliːzɪŋ]

приємний, доставляє задоволення

pleased

[pliːzd]

задоволений

puzzle

[‘pʌzl]

приводити в утруднення, ставити в глухий кут, спантеличувати

puzzling

[‘pʌzlɪŋ]

приводить у замішання, що збиває з пантелику

puzzled

[‘pʌzld]

спантеличений

relax

[rɪ’læks]

послаблювати, розслабляти

relaxing

[rɪ’læksɪŋ]

розслабляючий, пом’якшувальний

relaxed

[rɪ’lækst]

розслаблений

relieve

[rɪ’liːv]

полегшувати, послаблювати, зменшувати

relieving

[rɪ’liːvɪŋ]

полегшує, ослаюляющий

relieved

[rɪ’liːvd]

відчуває полегшення

satisfy

[‘sætɪsfaɪ]

задовольняти

доставляти задоволення

satisfying

[‘sætɪsfaɪŋ]

виконує, задовольняє

satisfied

[‘sætɪsfaɪd]

задоволений, задоволений

shock

[ʃɔk]

вражати, приголомшувати, обурювати, шокувати

shocking

[‘ʃɔkɪŋ]

приголомшливий, страхітливий, скандальний

shocked

[ʃɔkt]

у стані шоку, шокований

soothe

[suːð]

заспокоювати, втішати, умиротворяти, вгамовувати

soothing

[‘suːðɪŋ]

заспокійливий, заспокійливий

soothed

[suːðd]

відчуває полегшення

surprise

[sə’praɪz]

дивувати, вражати, дивувати

surprising

[sə’praɪzɪŋ]

неймовірний, дивовижний

surprised

[sə’praɪzd]

здивований, вражений

tempt

[tempt]

спокушатимуть

tempting

[‘tem(p)tɪŋ]

привабливий, привабливий, звабливий

tempted

[temptɪd]

спокушений, досвідчений

terrify

[‘terəfaɪ]

жахати, вселяти жах, залякувати

terrifying

[‘terəfaɪŋ]

страшний, страшний

 

terrified

[‘terəfaɪd]

наляканий

threaten

[‘θret(ə)n]

загрожувати, загрожувати

threatening

[‘θret(ə)nɪŋ]

загрожує, загрозливий

threatened

[‘θret(ə)nd]

знаходиться під загрозою зникнення

thrill

[θrɪl]

викликати трепет, тремтіння; сильно хвилювати

thrilling

[‘θrɪlɪŋ]

захоплюючий, захоплюючий

thrilled

[θrɪld]

схвильований

tire

[‘taɪə]

втомлюватися, утомлюватися

tiring

[‘taɪərɪŋ]

виснажливий, виснажливий

tired

[‘taɪəd]

змучений, втомлений, змучений

touch

[tʌʧ]

чіпати, хвилювати

touching

[‘tʌʧɪŋ]

зворушливий

touched

[tʌʧt]

зворушений, схвильований

trouble

[‘trʌbl]

турбувати, тривожити, порушувати спокій; хвилювати

troubling

[‘trʌblɪŋ]

тривожить, хвилює

 

troubled

[‘trʌbld]

неспокійний

unsettle

[ʌn’setl]

засмучувати, турбувати, хвилювати, порушувати спокій

unsettling

[ʌn’setl]

тривожний

unsettled

[ʌn’setld]

неустроенный, неустановившийся

vex

[veks]

докучати, дратувати, обурювати, сердити

vexing

[‘veksɪŋ]

неприємний, дратівливий, докучливий

vexed

[vekst]

розсерджений

Вам складно підвищувати свій рівень англійської самостійно? Наші викладачі будуть раді допомогти вам. Пройдіть безкоштовне вступне заняття і починайте вивчати англійську по скайпу!

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: