Прислівника в англійській мові.

narechiya v anglijjskom yazyke 12 Прислівника в англійській мові.

Використовуючи те чи інше слово, ми рідко замислюємось, якою частиною мови воно є.

Багато вивчають, якщо у них запитати «Що таке прислівник?» не відразу знайдуть, що відповісти. Деякі просто не володіють цією інформацією, інші думають, що «це прислівник як прикметник, але по-іншому», хтось «у школі вчив, але забув». Але в ході розбору, всі згадують, розуміють, дізнаються і успішно використовують прислівники у своїй промові.

Можливо, читаючи цю статтю, ви будете трохи здивовані, що слова, які ви активно використовуєте, є прислівниками.

Сама назва прислівники англійською мовою (adverb) говорить нам про його призначення: ad – додавати, verb – дієслово. Прислівник – це чать мови, яка додає значення дієслова. Прислівник постачає нас докладною інформацією про дії, визначаючи дієслово: Як? (How?), Де? (Where), Коли? (When?) і т. д.

Функції прислівників.

Але, незважаючи на те, що основна функція прислівників –описувати дієслово, вони можуть також визначати:

прикметники:
very noisy – дуже шумно.
terribly cold – жахливо холодно.

інші прислівники:
too often –занадто часто
very slowly – дуже повільно.

іменники:
enough money – достатньо грошей.

синтаксичні фрази:
He is particularly interested in physics. –Він особливо цікавиться фізикою.

окремі пропозиції:
Surprisingly, they arrived on time. – Несподівано, вони прибули вчасно.

Класифікація прислівників за структурою.

Прислівники можуть бути окремими словами (loudly, slowly) або фразами (in the morning, every day). Для обох видів використовується термін adverbials (обставини).
По своїй структурі прислівники бувають:

прості, що складаються тільки з однієї частини:
fast – швидко
here – тут
then – тоді

похідні, утворені за допомогою префіксів і суфіксів:
badly – погано
otherwise – інакше
today – сьогодні

складні, які складаються з кількох частин:
sometimes (some + times) – іноді
afterwards (after + wards) – згодом, пізніше, згодом, опісля, потім
nowhere (no +where ) – ніде; нікуди

складові, які складаються з кількох слів:
so that – (для того) щоб
in order to – з метою, для того щоб
as to – щодо

Класифікація прислівників за значенням.

Існує помилка, що прислівники завжди закінчуються на –ly та завжди відповідають на питання How? (Як?) Це невірно, тому що виділяють кілька типів прислівників за їх значенням. Які ж бувають прислівників за значенням?

Основні типи прислівників визначаються за функції, яку вони виконують у реченні та за питання, на який вони відповідають:

1. Прислівники способу дії (Adverbs of manner). Відповідають на питання: Як? (How?)
He plays the piano well. – Він добре грає на фортепіано.
She cried desperately. – Вона відчайдушно кричала.

2. Прислівники місця (Adverbs of place). Відповідають на питання Де? Куди? (Where?)
We go abroad every year. – Ми їздимо за кордон щороку.
The woman heard a noise upstairs. – Жінка почула шум нагорі.

3. Прислівники часу (Adverbs of time). Відповідають на питання: Коли? (When?)
I can come tomorrow. – Я зможу прийти завтра.
What are you doing now? – Що ти зараз робиш?

4. Прислівники частоти (Adverbs of frequency). Відповідають на питання: Як/наскільки часто? (How often?)
They rarely eat out. – Вони рідко їдять поза домом.
I have my English lessons twice a week. – Я займаюся англійською двічі в тиждень.

5. Прислівники міри (Adverbs of degree). Відповідають на питання: В якій мірі? (Extent To What?)
She likes modern art very much. – Вона дуже любить сучасне мистецтво.
He spoke loudly enough for us to hear. – Він говорив досить голосно, щоб ми почули.

Існують також прислівники, які:

а) Посилюють прикметники, інші прислівники або дієслова (Intensifiers)
He is rather tall. – Він досить таки високий.
We get on really well. – Ми ладнаємо дуже добре.

б) виділяють окремі слова (Focus adverbs):
Even the best student couldn’t answer the question. Навіть найкращий студент не міг відповісти на це питання.
Only Ann knows how to help us. – Тільки Енн може допомогти нам.

в) вказують на точку зору і допомагають складно уявити інформацію (Viewpoint and adverbs зв’язок):

На щастя, they managed to catch the train. – На щастя, їм вдалося сісти на поїзд.
I overslept today. As a result I was late for work. – Я сьогодні проспав. Внаслідок цього, я запізнився на роботу.

Кожен тип прислівників має свої особливості і своє місце в реченні, щоб дізнатися про них більше, і використовувати їх правильно, рекомендуємо стежити за публікаціями на нашому сайті. Удачі у вивченні!

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: