Прислівники частоти в англійській.

narechiya chastoty v anglijjskom 108 Прислівники частоти в англійській.

На сторінках нашого сайту ми вже говорили про говірками, зокрема, про прислівники часу. Чомусь прислівники часу плутають з прислівниками частоти, хоча прислівники часу відповідають на питання Коли? (Коли?), а прислівники частоти відповідають на питання How often? (Як часто?).

Кожен з вас знає хоча б кілька прислівників частоти: always, never, often, sometimes… Однак не треба плекати ілюзій, що прислівники частоти обмежуються сім’ю-десятьма словами, які ви вивчили разом з часом Present Simple. Їх набагато більше, і саме про це ми поговоримо у статті.

Прислівники частоти отримали свою назву від слова frequent [‘friːkwənt] – частий, відповідно ця група прислівників називається Adverbs of Frequency. Прислівники частоти (або частотності) діляться на дві великі групи: прислівники певної частоти (definite frequency) і прислівники невизначеною частоти (indefinite frequency). Прислівники обох груп відповідають на одне і те ж питання: How often?

Прислівники невизначеною частоти та їх місце в реченні.

Отже, є помилка, що прислівників частоти небагато. Кожен пам’ятає таку табличку, з якою ми знайомилися з прислівниками частоти. Найбільш поширені прислівники невизначеною частоти часто представляють і вивчають у вигляді шкали, на якій візуалізується різниця між ними. Частота виконання дії представлена у відсотковому співвідношенні:

narechiya chastoty v anglijjskom 109 Прислівники частоти в англійській.

Всі ці прислівники належать до категорії невизначеної частоти, так як вони дають спільну відповідь на питання “How often?”. При використанні цих прислівників велику роль відіграє суб’єктивна думка кожної людини: для кого-то “часто” – це три рази в день, а для когось іншого – три рази на місяць.

Деякі прислівники можуть бути посилені словом very (дуже):

narechiya chastoty v anglijjskom 110 Прислівники частоти в англійській.

Є й ті, які можуть визначатися словами fairly і quite (досить):

narechiya chastoty v anglijjskom 111 Прислівники частоти в англійській.

Серед прислівників невизначеною частоти деякі мають від’ємне значення: never, hardly ever, almost never. Якщо такі прислівники використовуються в реченні, то негативну частку not використовувати не потрібно. В англійській мові це називають “правило одного заперечення“: у реченні може бути тільки одне слово з негативним значенням:

I never give my phone number to strangers. – Я ніколи не даю мій номер телефону незнайомцям.

They hardly ever have dinner together. – Вони майже ніколи не вечеряють разом.

We almost never see each other. – Ми майже ніколи не бачимося.

Прислівники, які означають невизначену частоту можуть бути як одним словом, так і словосполученням:

again and again – знову і знову
at times – часом
every so often – час від часу
every now and again – час від часу, то і справа
from time to time – час від часу
now and then – то й справа
constantly – постійно
repeatedly – часто
continually – безперервно, весь час
continuously – постійно, безперервно

Дуже важливо дотримуватися порядок слів у реченні, так як у прислівників частоти є своє місце. Положення прислівники залежить від типу висловлювання (твердження, заперечення, питання), і від дієслова. Найбільш типове місце прислівники частоти в реченні: в середині (до або після дієслова). Однак іноді можна зустріти прислівник на початку і в кінці речення. Ми розглянемо усі ці випадки.

У твердженнях прислівники частоти найчастіше займають місце в середині речення, після допоміжного дієслова перед смисловим. Якщо в реченні єдиний дієслово to be, то прислівник частоти має стояти після нього:

She is always happy to help us. – Вона завжди рада допомогти нам.

He is never late for work. – Він ніколи не спізнюється на роботу.

Якщо в реченні є допоміжний (am, is, are, have, has, will) або модальне дієслово (can, may, must, should), то прислівник частоти знаходиться після цього дієслова:

You must never enter this room. – Ви ніколи не повинні входити в цю кімнату.

You can always call me. – Ви завжди можете мені зателефонувати.

I will always love you. – Я завжди буду любити тебе.

Якщо присудок виражено поодиноким смисловим дієсловом, то прислівник частоти слід поставити перед дієсловом:

I hardly ever read magazines. – Я дуже рідко читаю журнали.

He often відвідали us. – Він часто відвідував нас.

У питаннях прислівники частоти також займають місце в середині речення, після підмета:

Do sometimes you think about your future? – Ти іноді думаєш про своє майбутнє?

Did he usually have tea for breakfast? – Він завжди пив чай на сніданок?

Що стосується заперечень, то частка not зазвичай ставиться перед прислівниками частоти: always, generally, often, normally, regularly, usually:

I do not usually go to the gym. – Я не завжди ходжу в спортзал.

They are not always very friendly. – Вони не завжди доброзичливі.

В запереченнях з прислівниками sometimes і frequently, частка not ставиться після них:

My colleagues are sometimes not prepared to your answer questions. – Мої колеги іноді не готові відповідати на ваші запитання.

I am frequently not hungry in the evening. – Я часто не голодний вечорами.

Деякі прислівники частоти взагалі не використовуються в запереченнях: occasionally, almost always, nearly always.

Можуть прислівники частоти стояти в кінці або на початку речення? Так, можуть. Давайте поглянемо на ці випадки.

Прислівники з позитивним значенням (always, usually, often) іноді ставлять в кінець пропозиції:

My neighbours go out in the evening usually. – Мої сусіди зазвичай ходять гуляти ввечері.

Does he call you often? – Він часто тобі дзвонить?

He doesn’t call me very often. – Він не дуже часто мені телефонує.

Ті прислівники, які несуть негативне значення (rarely, seldom) можуть перебувати в кінці реченні, тільки якщо вони визначаються словами very та only:

I visit my parents only rarely. – Я рідко відвідую батьків.

My sister is on a diet, she eats meat very seldom. – Моя сестра на дієті, вона рідко їсть м’ясо.

Якщо ви хочете акцентувати певний факт або створити ефект контрасту, то можна почати пропозицію з прислівники frequently, normally, generally, occasionally, sometimes, usually:

Sometimes I want to be alone. – Іноді я хочу побути один.

Normally it is hot in summer. – Зазвичай влітку спекотно.

Прислівники частоти always та never часто стоять на початку повелительных пропозицій:

Always tell the truth. – Завжди говори правду.

Never tell lies. – Ніколи не бреши.

І, нарешті, прислівники невизначеною частоти вживають у коротких відповідях, перед допоміжним дієсловом, коли хочуть погодитися або не погодитися зі сказаним раніше:

Mary is depressed again. – Oh, she is always. – Мері знову засмучена. – Вона завжди така.

Tom speaks only about himself. – Yes, he always does. – Те говорить тільки про себе. – Так, він завжди так робить.

They never listened to us! – No, they never did!/ Yes, they always did. – Вони взагалі нас не слухали! – Так, вони взагалі не слухали! / Ні, вони постійно слухали.

Прислівники певної частоти та їх місце в реченні.

Прислівники цієї групи конкретно вказують, наскільки часто відбувається дія. Ці прислівники бувають виражені як одним словом, так і цілим словосполученням. Розглянемо категорії говірок певної частоти.

Прислівники, що вказують кількість разів за певний період часу, зі словами once, twice, three times, ten times. Зверніть увагу, що один раз – це once, два рази – twice або two times. Якщо кількість разів більше двох, слід використовувати тільки слово times:

once a week – раз в тиждень
twice a month – два рази в місяць
three times a day – три рази в день
five times a year – п’ять разів на рік

Прислівники, утворені від слів, що позначають періоди часу, які закінчуються на –ly:

hourly – щогодини
daily – щодня
weekly – щотижня
monthly – щомісяця
yearly – щорічно
annually – щорічно

Прислівники зі словом every (кожний):

every day – кожен день
щопонеділка – кожен понеділок
every week – щотижня
every month – кожен місяць
every year – щороку

Покажчики частоти з приводом ON:

on Fridays – по п’ятницях
on Wednesdays – по середах
on weekdays – по буднях

Прислівники певної частоти зазвичай стоять у кінці речення:

I have my hair cut once a month. – Я стрижуся раз в місяць.

The meeting takes place every year/ annually. – Зустріч проходить кожен рік.

Іноді, коли важливо уникнути двозначності або ж ви хочете підкреслити, як часто ви що-небудь робите, прислівник може перебувати в початку пропозиції. Порівняйте:

Once a week I meet with friends who work in the city centre. – Раз на тиждень я зустрічаюся з друзями, які працюють у центрі міста.

I meet with friends who work in the city centre опсе a week. – Я зустрічаюся з друзями, які працюю в центрі міста раз у тиждень.

Цікаво також те, що прислівниками частоти можуть бути ідіоми. Наприклад, вираз once in a blue moon означає “дуже рідко, майже ніколи”. Звертайте увагу на подібні вирази і запам’ятовуйте їх, щоб прикрасити вашу мову.

Якщо цей матеріал корисний для вас, підписуйтесь на нашу розсилку і приєднуйтесь до нас у Facebook та Вконтакті!

Продовжуйте робити успіхи у вивченні англійської мови!

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: