Прислівники часу just, already, yet, still та їх місце в реченні.

narechiya vremeni just, already, yet, still i ikh mesto v predlozhenii 107 Прислівники часу just, already, yet, still та їх місце в реченні.

Велика складність – звикнутися з фіксованим порядком слів в англійських пропозиціях. У реченні все має стояти на своїх місцях, тому викладачі постійно нагадують про схему побудови речення підмет + присудок. І, здавалося б, ви прямуєте схемою, але якщо в реченні з’являється прислівник, то воно починає “блукати”. Іноді, звичайно, ви можете вловити “на слух”, що прислівник стоїть не там, і пропозиція звучить “якось не так”. Але краще все-таки твердо знати місця прислівників у реченні, тому що в залежності від їх позицій може навіть змінюватися сенс вашого висловлювання.

У цій статті ми поговоримо про прислівники часу just, already, yet, still. Вони можуть займати дві позиції в реченні: в середині (just, already, still) і в кінці (yet).

JUST

Прислівник часу just означає “тільки що, ось-ось” і описує дію, яке відбулося в недавньому минулому, але не називає безпосереднього моменту дії.

Just вживається з Present Perfect, позначаючи, що дія відбулася незадовго до певного моменту, нещодавно, тільки що (в американському англійською це дія передає час Past Simple):

She’s just gone out.(BrE)/ She just went out. (AmE) – Вона тільки що вийшла.
I’ve just heard the news.(BrE)/ I just heard the news. (AmE) – Я тільки що почув новину.

З часом, виражають майбутні дії (Future Simple , Present Continuous) just описує дію, яке відбудеться в найближчому майбутньому або повинно відбутися в даний момент (“ось-ось”, “вже”):

The phone is ringing. I’m just answering! – Телефон дзвонить. Я вже відповідаю!
He’s just about to leave. – Він ось-ось піде.

З виразом just now у значенні “нещодавно, деякий час тому” вживаються минулі часи:

He was here just now! – Він тільки що був тут!
The boys were fighting just now, but at the moment they are playing together. – Хлопці тільки що билися, але зараз вони грають разом.
I just saw a programme about healthy food. – Я тільки що дивився програму про здорове харчування.

ALREADY

Already використовується переважно у твердженнях і має значення: “вже”. Already вживають, щоб показати, що дія відбулося раніше, ніж очікувалося або певна ситуація з’явилася раніше, ніж очікувалося. Already – прислівник-маркер часу Present Perfect, але його можна зустріти і з іншими часами. Місце прислівника already в реченні між допоміжним і основним дієсловом, але іноді already може стояти в кінці речення:

I have already cooked dinner. – I have cooked dinner already. – Я вже приготувала вечерю.
We have already booked the tickets. – We have booked the tickets already. – Ми вже замовили квитки.

Якщо already ставлять в кінці, то хочуть висловити здивування з приводу того, що дія відбулася раніше, ніж говорить очікував:

You already have come! You are early today! – Ти вже прийшов! Ти сьогодні рано!
I don’t believe that you’ve done the task already. – Я не вірю, що ви вже виконали завдання.

Already можна використовувати в питаннях, якщо ви хочете отримати підтвердження виконаної дії, доручення:

Have you already sent the letters? – Ну що, ви вже відправили листи?
Have the children already returned from school? – Ну що, діти вже прийшли зі школи?

YET

Yet прийнято вважати протилежністю already. Якщо already використовують у твердженнях, то yet – в питаннях та запереченнях. Іншими словами, якщо в утвердженні присутній already – в питанні та запереченні буде yet. Місце yet – наприкінці пропозиції або питання:

Have you cooked dinner yet? – Ви вже приготували вечерю?
She Has booked the tickets yet? – Вона вже замовила квитки?
He promised to call me but he hasn’t called me yet. – Він пообіцяв подзвонити мені, але ще цього не зробив.
We haven’t decided where to go on holiday yet. – Ми ще не вирішили, куди поїхати у відпустку.

В запереченнях yet може стояти після допоміжного дієслова:

He hasn’t yet called me. – Він ще не подзвонив мені.
We haven’t yet decided where to go on holiday. – Ми не вирішили куди поїхати у відпустку.

У питаннях yet використовують, щоб дізнатися що-небудь, отримати інформацію.Часто Not yet використовують для короткої відповіді (“Ще ні”):

– Have you congratulated Bill? – Not yet. I’ll call him right now.
– Ти привітав Білла? – Ще ні. Я подзвоню йому прямо зараз.

– He Has published his book? – Not yet. He’s going to do it in May.
– Він вже опублікував свою книгу? Ще немає. Він збирається зробити це у травні.

Пара прислівників already і yet – типові для часу Present Perfect, проте в американському англійському ви запросто можете зустріти їх з Past Simple.

STILL

Прислівник still має такі значення: “все ще”, “досі”, “як раніше”. Still може використовуватися з багатьма часом (Present Continuous, Past Simple, Present Perfect та іншими) і вказує на те, що ситуація залишається незмінною; процес затягнувся, ще не завершився. Прислівник часу still підкреслює тривалість, тривалість дії.

Still вживається у твердженнях і питаннях. Місце still – в середині речення: після дієслова to be, а якщо присудок виражено смисловим дієсловом – після підлягає перед присудком:

Are you still waiting? – Ти все ще чекаєш?
I am still angry at him. – Я все ще злюся на нього.
She still works as a doctor. – Вона все ще працює лікарем.
He was still excited after the trip. – Він все ще під враженням від поїздки.
They can be still discussing the problem. – Вони можуть обговорювати проблему.

Щоб підкреслити тривалість дії, still іноді ставлять перед допоміжним дієсловом to be:

He still is ill. – Він все ще хворіє.
Jane is still looking for a job. – Джейн все ще шукає роботу.

Прислівник still можна зустріти в запереченнях, де воно стоїть після підмета і висловлює незадоволеність тривалої ситуацією або здивування:

I still haven’t finished writing my composition. – Я все ніяк не закінчу писати твір.
He still hasn’t found a new job! – Він все ніяк не знайде роботу!

Still може використовуватися перед инфинитивом. У такому разі можна замінити still на yet:

– What will you do? – It’s still (yet) decided to be.
– Що ти будеш робити? – Це все ще належить вирішити.

I’ve done a lot of housework but the greatest part it still (yet) to be done. –
Я виконала багато роботи по дому, але більшу частину все ще належить виконати.

Дуже часто учні запитують: “Як сказати англійською “вже” і “ще”?”. На таке питання відразу відповісти неможливо, тому що в залежності від типу і змісту висловлювання, вибирати доводиться з трьох слів: already, yet і still. Єдиного і універсального варіанту немає. Давайте розглянемо кілька прикладів, щоб зрозуміти різницю. Уявіть, що ви чекаєте початку заходу:

Have they started yet? – Вони вже почали?
They have already started. – Вони вже почали.

Виступ виявився нудним і ви не можете дочекатися її закінчення:

Are they still playing? – Вони ще грають?
Yes, they are still playing. They have not finished yet. – Так, вони ще грають. Вони ще не закінчили.

Інша ситуація: ви не можете дочекатися приходу гостя:

Has he come yet? – Він уже прийшов?
He has already come. He’s already here. – Він уже прийшов. Він вже тут.

А після чекаєте, коли ж ваш гість нарешті піде:

Is he still here? – Він ще тут?
Yes, he’s still here. He hasn’t left yet.– Так, він ще тут. Він ще не пішов.

Якщо ви чекаєте, що щось має статися – використовуйте already або yet. Якщо ви чекаєте закінчення дії – використовуйте still.

Щоб дізнатися більше про використання інших прислівників часу, рекомендуємо вам прочитати статтю, присвячену прислівників часу.

І підписуйтесь на наші спільноти в Facebook і Вконтакте. Там багато корисних матеріалів для вивчення англійської!

Вивчайте англійську з Enginform і продовжуйте робити успіхи!

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: