Прислівники часу.

narechiya vremeni 105 Прислівники часу.

Прислівники часу вказують на те, коли саме відбулося дію. За значенням прислівники часу можна розділити на прислівники певного часу, невизначеного часу і прислівники тривалості. Прислівники кожної категорії мають свої особливості і виступають маркерами різних часів англійської мови.

1. Прислівники і вирази, які відносяться до певного моменту часу і відповідають на питання Коли саме)?

2.Прислівники і вирази, які відносяться до невизначеного моменту часу. Вони не відповідають на конкретні питання.

3. Прислівники і вирази, які вказують на тривалість дії. Вони відповідають на питання З якого часу? і Як довго?

Ми розглянемо, які саме прислівники відносяться до кожної категорії і розповімо про особливості їх використання.

Прислівники певного часу.

Прислівники, що вказують не певний час, відповідають на воспрос “Коли?” і зазвичай використовуються з минулими часами або відносяться до майбутнього.

До цієї категорії відносяться односкладові прислівники, що вказують на “точку в часі”: today, yesterday, tomorrow. Крім того, прислівниками часу можуть виступати різні комбінації зі словами last, next, ago, this:

last/next week/ month/ year

next week/ month/ year

a week/month/year ago

this week/ month/year

Прислівники певного часу можуть доповнюватися словами-модифікаторами: early (earlier), late (версії):

earlier this week – раніше на цьому тижні

later today – пізніше сьогодні

Вирази з прийменниками (in, on, at) теж відносяться до прислівників певного часу:

at ten o’clock / half past seven

on the 1st of April / Wednesday

in 2010/ November

at midday/ midnight/ noon

Деякі з цих виразів можуть определеться модифікаторами (early, earlier, sharp, punctually та іншими):

later in September – пізніше у вересні

at 9 o’clock sharp – рівно на дев’ять годин

punctually at midday – рівно опівдні

earlier in 2010 – раніше 2010

У розмовній мові прийменники (in, on,at) та слова (last, next) можуть упускаться:

See you Friday. – Побачимося в п’ятницю.

I called him Monday. – Я подзвонив йому в понеділок.

Вирази типу this + день тижня (this Monday/ this Tuesday) позначають найближчий майбутній понеділок, вівторок і т. д. від моменту мовлення і слово this замінюють словом next:

This Sunday we are going to the circus. – В наступну неділю ми йдемо в цирк.

Вирази типу this + місяць (this December/ October) позначають найближчий місяць до моменту мовлення:

We are going on holiday this July. – Ми їдемо у відпустку в липні.

The results will be announced this October. – Результати оголосять у жовтні.

 

Вирази this morning/afternoon/evening, tonight можуть ставитися до минулого, теперішнього і майбутнього:

I have met him this evening. – Я зустрів його сьогодні ввечері.

I feel sick this evening. – Мені недобре сьогодні ввечері.

I’m meting him this evening. – Я зустрічаюся з ним сьогодні ввечері.

Прислівники невизначеного часу.

Прислівники невизначеного часу не можуть відповідати на конкретні питання, тому що не вказують на конкретний момент часу. До цієї групи дієслів належать:

afterwards [‘??ft?w?dz] – згодом, пізніше, згодом, опісля, потім

already [??l red?] – вже

another day – днями

another time – в інший раз

at last [?t l??st] – в кінці кінців

at once [?t w?n(t)s] – одразу ж, зараз же, негайно

early [‘??l?] – рано, на початку

eventually [?’ven?u?l? ] – кінець кінцем, зрештою, врешті-решт

formerly [‘f??m?l?] – колись, колись, раніше, колись

immediately [?’mi?d??tl?] – негайно, зараз же, відразу, негайно

instantly [‘?n(t)st?ntl?] – негайно, зараз же, негайно

just [??st] – тільки що, зовсім недавно

late [‘le?t] – пізно

lately [‘le?tl?] – нещодавно, за останній час, останнім часом, днями

now [nau] – зараз, тепер, зараз

nowadays [‘nau?de?z] – в наші дні, тепер, в наш час

once [w?n(t)s] – колись, колись, якось

one day – колись, колись, якось, коли-небудь

presently [‘prez(?)ntl?] – нині, сьогодні, зараз, тепер

recently [‘ri?s(?)ntl?] – недавно, днями, останнім часом

some day – коли-небудь

soon [su?n] – скоро, незабаром, невдовзі, найближчим часом

still [st?l] – досі, (всі) ще, як і раніше

straightway [‘stre?twe?] – негайно, відразу, без зволікань

subsequently [‘s?bs?kw?ntl?] – згодом, пізніше, згодом, опісля, потім

suddenly [‘s?d(?)nl?] – раптом, раптово, несподівано

then [ðen] тоді, в той час, потім, пізніше, після, потім

these days – в наші дні, в наш час, у цей час

ultimately [‘?lt?m?tl?] – в кінцевому рахунку, в кінці кінців

yet [jet] – ще, все ще, поки що
 

Ці прислівники можуть використовуватися з різними часами:

Present Simple: already, nowadays, now, presently, these days

Present Continuous: now, these days, still, presently

Present Perfect: already, yet, just, recently, lately

Past Simple: afterwards, another day, at once, early, eventually, formerly, immediately, instantly, late, suddenly, then

Future Simple: another day, another time, eventually, one day, straightaway, ultimately

Одні і ті ж прислівники невизначеного часу за рахунок своєї багатозначності можуть використовуватися з різними часом в різних контекстах.

Прислівники тривалості.

Тривалість (період часу) може виражатися предложными поєднаннями з прийменниками by, during, for, to, till, since, throughout і наступними прислівниками:

ago – тому

all day / night long – весь день/всю ніч

any more / not any more – більше не (не довше)

any longer / not any longer – більше не(не довше)

no longer – більше не (не довше)

no more – більше не (не довше).

Розглянемо особливості цих поєднань і прийменників.


Since + момент часу позначає момент початку дії, яке триває до теперішнього часу (Present Perfect) або момент початку дії, яке тривало до певного моменту в минулому ( Past Perfect). Частіше використовується з часом групи Perfect:

I havent’t been to the theatre since last year. – Я не був у театрі з минулого року.

I was to the theatre on Sunday, but I hadn’t been there since last year. – Я був у театрі в неділю, але я не був там з минулого року.

Період часу + ago також позначає момент початку дії (Past Simple), при цьому зворотний відлік часу ведеться від цього моменту:

I met him five years ago. – Я познайомився з ним п’ять років тому.

He started writing his book a month ago. – Він почав писати свою книгу місяць тому.

Питальне слово How long ago? ( на відміну від How long?) увазі відповідь у Past Simple, а не у Present Perfect, так як є еквівалентом When?:

How long ago did you start writing your book? – A month ago. – Коли ви почали писати свою книгу? –Місяць тому.

How long ago did you meet him? – Five years ago. – Коли ви зустріли його? –П’ять років тому.
 

For + період часу означає тривалість дії з моменту його початку в минулому, сьогоденні або майбутньому:

She stayed with us for two weeks.(Past Simple) – Вона гостювала у нас два тижні.

She has been staying with us for two weeks. (Present Perfect Continuos) – Вона гостює у нас вже два тижні.

She will stay with us for two weeks. (Future Simple) – Вона буде гостювати у нас два тижні.
 

For поєднується з різними іменниками, для того, щоб підкреслити тривалість дії:

For ages – цілу вічність, сто років

For hours – годинами

For days – цілами днями

For weeks – тижні безперервно

For months – місяцями

For years – роками, багато років

I haven’t seen you for ages! Where have you been? – Я не бачив тебе сто років! Де ти був?

He has been playing computer games for hours. – Він вже годинами грає на комп’ютері.
 

У стверджувальних реченнях з дієсловами, які позначають тривалі дії (be, live, work, stay) у Present Perfect або Past Perfect for може упускаться:

She has stayed with us (for) two weeks.

He has worked here (for) five months.

We have lived in Moscow (for) two years.
 

Іноді for може упускаться в стверджувальних реченнях при зверненні до майбутнього дії:

She will stay here/ live here (for) two weeks.

He will work here (for) five months.

We will live in Moscow (for) two years.
 

У негативних пропозиціях for упускаться не може:

She hasn’t stayed here for two weeks.

He hasn’t work here for five months.

We ще s lived in Moscow for two years.
 

From …to/till/untill позначають певний період, який може ставитися до минулого, теперішнього і майбутнього:

She stayed with us from September to/till November. (Past)

She always stays with us from September to/till November. (Present)

She will stay with us from September to/till November. (Future)
 

Слово from може іноді упускаться:

My parents work nine till five. – Мої батьки працюють з дев’яти до п’яти.

They will stay in the USA January till May. –Вони пробудуть в США з січня до травня.
 

By і till/untill позначають період часу до закінчення дії. Коли використовуються дієслова, що позначають тривалі дії (work, live, stay) то by не використовується:

I’ll work here till/until Friday. – Я буду працювати тут до п’ятниці.

He stayed at home till 7 o’clock. – Він залишався вдома до 7 годин.
 

Коли використовуються дієслова, що відбуваються за момент часу (start, finish, leave) у запереченнях можна испрльзовав тільки till/until (не раніше, ніж):

I won’t leave till/untill Friday. – Ми не поїдемо до п’ятниці.

We are not going to finish the project until next month. – Ми не збираємося закінчити проект до наступного місяця.
 

During і in завжди використовуються з іменником і визначають весь період або опреледенные моменти протягом періоду:

We went skiing durung/in the winter. – Ми ездиди кататися на лижах взимку.

We went skiing three times during/in the winter. – Ми їздили кататися на лижах взимку тричі.
 

Throughout може замінювати during і in, якщо дія відноситься до усього періоду, від початку до кінця:

We had meetings throughout summer. – Ми проводили зустрічі на протязі літа.
 

During and throughout можуть поєднуватися з the whole або the entire, щоб підкреслити, що щось відбувалося протягом всього періоду:

During the whole/ the entire summer I didn’t go the beach. – Упродовж усього літа я не ходив на пляж.

During the whole/ the entire spring he was preparing for his exams. – Протягом всієї весни він готувався до іспитів.
 

All day/night (long) акцентує те, що дія тривало протягом всього дня або ночі. All зазвичай поєднується з цими словами. Слово long використовується для додання ефекту:

He slept all day long. – Він проспав увесь день.

It snowed heavily all night long. – Всю ніч йшов сильний сніг.
 

Not any more, not any longer і no longer використовуються, щоб показати, що тривала дія не може тривати довше визначеного періоду і має припинитися. В англійській ці прислівники ставляться в кінці речення:

I can’t work here any longer. – Я більше не можу працювати тут.

They can’t wait for your answer any more. – Вони більше не можуть чекати вашої відповіді.

Докладніше про те, яке місце посідають прислівники часу в англійському реченні, ви дізнаєтеся з наших наступних статей.

Якщо ви хочете підвищити свій рівень англійської мови – англійська по скайпі в онлайн школі Enginform – це те, що вам потрібно. Записуйтеся на безкоштовне вступне заняття і приступайте до навчання в нашій школі.

 

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: