Приставки (префікси) в англійській мові

Друзі, сезон відпусток і захоплюючих подорожей вже не за горами. Зовсім скоро – нові країни та міста, визначні пам’ятки, шопінг і розваги, нові зустрічі та знайомства. Для того щоб не потрапити в халепу, плануючи поїздку за кордон, поповніть знання англійської корисними фразами, повторіть граматику і практикуйте розмовні навички. Пам’ятайте, що в Native English School представлені різні типи занять, які спрямовані на вирішення всіх цих завдань. Щоб не розгубитися, почувши незнайомі слова, пропонуємо згадати, як утворюються нові слова англійською, вивчивши статтю про словосложение в англійській мові та детальніше дізнатися про префиксации з сьогоднішнього матеріалу.

Префікси в англійській мові

Англійські префікси (префікси – prefixes) завжди стоять перед коренем. Вони зі слів різних частин мови – імен іменників, прикметників, дієслів утворюють нові, змінюючи значення. Ми розглянемо основні приставки англійської мови з прикладами. Запам’ятавши значення приставок в англійській мові, ви легко зможете самостійно вживати їх у мовленні, а також без зусиль розуміти, про що говорить співрозмовник.

pristavki prefiksy v anglijjskom yazyke34 Приставки (префікси) в англійській мові

Приставки в англійській для імен іменників

Негативні префікси в англійській мові:

 • mis- misfortune (невдача), mischance (нещасний випадок), misstep (помилка)

In the month report a miscalculation was found. – У звіті за місяць був знайдений прорахунок.

 • dis- dislocation (зміщення), disconnection (роз’єднання), dishonest (нечесний)

There was some disagreement between her and his mother. – Між нею і мамою Томи були якісь розбіжності.

 • префікс un- untruth (неправда), uneasiness (незручність), unhappiness (нещастя)

Unhappiness comes and goes. – Нещастя приходить і йде.

 • in- inattention (неуважність), inability (нездатність), inactivity (неактивність)

The most common fault, after inattention, is for drivers to follow too closely. – Найбільш часта помилка, після неуваги, полягає в тому, що водії їздять занадто близько.

 • il- illogicality (нелогічність), illiteracy (безграмотність)
Читайте також:
Терміни на англійській - Кращі словники англійських термінів

The illogicality goes even further than that. – Нелогічність йде навіть далі.

 • im- immortality (безсмертя), impossibility (неможливість), impatience (нетерпіння)

Leave your ego and impatience behind and it’ll work out just fine. – Залиште своє его і нетерпіння позаду, і все буде добре.

 • ir- irreversibility (незворотність), irregular (нерегулярний), irresistible (чарівний)

I will teach you to become the most graceful, гладеньке, attractive, irresistible lady at court. – Я навчу тебе бути тендітною, лісовій, привабливою, чарівною леді при дворі.

 • значення «колишній» відповідає префіксу ex- ex-president (колишній президент), ex-wife (колишня дружина), ex-lover (колишній коханий)

She is my ex-lover. She has betrayed me in the worst possible way. – Вона моя колишня кохана. Вона зрадила мене найгіршим чином.

 • прийменник «з» в англійській рівносильний приставці co- co-writer (співавтор), co-worker (співробітник)

Tim and I became co-writers on the script. – Тім і я стали співавторами сценарію.

Префікси прикметників в англійській мові

pristavki prefiksy v anglijjskom yazyke35 Приставки (префікси) в англійській мові

Негативне і протилежне значення мають такі приставки:

 • un- unknown (невідомий), unhappy (нещасливий)

He never told me he was unhappy in his marriage. – Він ніколи не казав мені, що був нещасним у шлюбі.

 • ir- (використовується перед r) irregular (нерегулярний), irresponsible (безвідповідальний)

That’s an instance of irresponsible behaviour by the management of a pub. – Це приклад безвідповідального поведінки з боку керівництва пабу.

 • il- (використовується перед l) illegal (нелегальний), illogical (нелогічний)

Anyone found with illegal substances in their bloodstream will face prosecution. – Будь-якій особі, знайденому з незаконними речовинами в їх крові, буде пред’явлено звинувачення.

 • in- informal (неофіційний), independent (незалежний)

Ukraine – is an independent country. Україна – незалежна країна.

 • im- (використовується перед p або m) impossible (неможливий), immortal (безсмертний)

For this reason a refund is impossible. – З цієї причини повернення неможливе.

 • non- non-conformity (інакомислення), non-performance (невиконання)
Читайте також:
Неправильні дієслова - Завантажити таблицю і картки безкоштовно

Seattle not only tolerates nonconformity, it celebrates it. – Сіетл не тільки терпить інакомислення, але і святкує його.

 • dis- dishonest (нечесний), disapproval (несхвалення), юридичні (нездатність)

People in the real world can be violent, greedy and dishonest. – Люди в реальному світі можуть бути жорстокими, жадібними і нечесними.

 • у значенні «до», «перед» використовуємо префікс pre- prehistoric

The bow and arrow were used throughout the late prehistoric period and into historic times. – Лук і стріла використовувалися протягом пізнього доісторичного періоду і в історичні часи.

 • в значенні «після» використовуємо префікс post- post-war

The long post-war of boom the 1950s and 1960s also coincided with an era of cheap oil. – Тривалий післявоєнний бум 1950-х і 1960-х років також збігся з ерою дешевої нафти.

 • в значенні «недостатній» використовуємо префікс under- underused (недостатньо використовується), underappreciate (недоочененный)

She obviously has talent, but it is underused and underdeveloped. – У неї є талант, але про поки ще не реалізується і не розвивається.

 • в значенні «анти», «протилежний» використовуємо префікс anti- anti-smoking (спрямований проти куріння), anti-abortion (спрямований проти абортів)

At anti-abortion rallies you always hear the phrase «abortion is murder». – На мітингах проти абортів ви завжди чуєте вираз «аборт – це вбивство».

 • в значенні «понад», «гіпер», «ультра», «понад» hyper-, ultra-, super- hyperactive (гіперактивний), ultraviolet (ультрафіолетовий), superhard (надтвердий)

She was a bit hyperactive. – Вона була трохи гіперактивної.

 • в значенні «між», «взаємно» импользуем inter- international (міжнародний), interaction (взаємодія)

I had more than an hour to wait at Philadelphia International Airport. – У мене було більше часу для очікування в міжнародному аеропорту Філадельфії.

Префікси в англійській для дієслів

pristavki prefiksy v anglijjskom yazyke36 Приставки (префікси) в англійській мові

 • в значенні «перед», «попереду» – fore- foresee (передбачити), forecast (передбачати)
Читайте також:
4 хвилюють питання, відповіді на які повинен знати кожен, хто вчить англійську

We didn’t foresee any difficulties. – Ми не передбачали жодних труднощів.

 • у значенні «дуже», «надмірно» використовуємо префікс over- overwork (переробити), overpay (переплатити), overleap (перестрибнути)

I actually overslept and missed most of the first half. – Я фактично проспав і пропустив більшу частину першого тайму.

 • у значенні переваги використовується префікс out- outshout (перекричати), outrun (перегнати), outspeak (висловитися)

It would cover the entire town centre as well as outlying areas. – Він буде охоплювати весь центр міста, а також віддалені райони.

 • префікс de- означає 1) відділення, поділ 2) недостатність 3) протилежність decode (розшифрування) deforest (вирубувати ліс)

Nelson quickly decoded the message and shared it with his Senior officers. – Нельсон швидко розшифрував повідомлення і поділився нею зі своїми старшими офіцерами.

 • в значенні «зробити повторно», «заново» використовується префікс re- в англійській: rewrite (переписувати), reaccept (приймати повторно), rebuild (перебудовувати), resend (відправляти повторно)

I rewrote this chapter four times. – Я переписував цю главу чотири рази.

 • в значенні «не» використовуємо dis- disappear (зникати), disconnect (роз’єднувати), disagree (не погоджуватися)

He looked around for a moment then disappeared around the corner. – Він озирнувся по сторонам, а потім зник за рогом.

 • в значенні «неправильно» використовуємо mis- mistake (зробити помилку), misunderstand (неправильно зрозуміти), mishear (ослышаться)

I must have misunderstood your words. – Повинно бути, я неправильно зрозумів твої слова.

Найуживаніші префікси англійської мови запам’ятати просто – їх не так багато. Займайтеся англійською кожен день, приходьте на Speaking clubs в Native English School і практикуйте навички розмовної англійської. Якщо ви тільки починаєте вивчати англійську мову – спробуйте пройти тестування для визначення рівня англійської і – дерзайте. Ваше майбутнє – у ваших руках!

 

 

Подобається? Поділіться з друзями:
Вчити англійську: Англійська мова онлайн