Професії і заняття англійською. Jobs and Occupations in English.

professii i zanyatiya na anglijjskom   jobs and occupations in english 39 Професії і заняття англійською. Jobs and Occupations in English.

Коли вам дають список професій під назвою Jobs або Professions з завданням вивчити на наступне заняття, вам здається це нереальним. Насправді професії – одна з найпростіших для запам’ятовування тем. Сьогодні ми розберемо, як утворити назву професії англійською мовою, щоб заодно згадати кілька дієслів та іменників.

Щоб отримати назву професії, в англійській мові додають суфікс з дієслова або іменника, від яких походить назва професії. Просто кажучи – що людина робить на роботі або з чим він працює – і є коренева основа назви його професії. Найбільш поширені суфікси — це er/-or, –ist, –ian.

Назви професій, похідні від дієслів:

-er

dance – dancer

build – builder

paint – painter

write – writer

[dɑːn(t)s]- [‘dɑːn(t)sə]

[bɪld] – [‘bɪldə]

[peɪnt] – [‘peɪntə]

[raɪt] – [‘raɪtə]

танцювати – танцюрист

будувати – будівельник

малювати – художник, маляр

писати – письменник

– or

invent – inventor

translate – translator

act – actor

edit – editor

[ɪn’vent] [ɪn’ventə] [trænz’leɪt] [trænz’leɪtə] [ækt] -[‘æktə]

[‘edɪt]- [‘edɪtə]

винаходити -Винахідник

перекладати – Перекладач

грати роль – Актор

редагувати – редактор

Без суфікса judge – judge

[‘ʤʌʤ] – [‘ʤʌʤ]

судити – суддя

Назви професій, похідні від іменників:

-ist

art – artist

reception– receptionist

[ɑːt] – [‘ɑːtɪst]

[rɪ’sepʃ(ə)n] -[rɪ’sepʃ(ə)nɪst]

мистецтво – митець

прийом – адміністратор

-er

football – footballer

law – lawyer

[‘futbɔːl]- [‘futbɔːlə]

[lɔː] – [‘lɔɪə ], [‘lɔːjə]

футбол -футболіст

закон -юрист

– or

sculpture – sculptor

[‘skʌlpʧə]- [‘skʌlptə]

скульптура – скульптор

-ian

music – musician

beauty – beautician

politics – politician

[‘mjuːzɪk] – [mjuː’zɪʃ(ə)n] [‘bjuːtɪ] – [bjuː’tɪʃ(ə)n] [‘pɔlətɪks]- [ˌpɔlɪ’tɪʃ(ə)n]

музика -музикант

краса – косметолог

політика – політик

Для деяких професій складно визначити, від якого слова вони сталися:

nurse[nɜːs] — медсестра

doctor[‘dɔktə] — лікар

Іноді для утворення професії використовується слова man або woman:

policeman/policewoman (police officer)

businessman/businesswoman (business person)

craftsman — ремісник

Назви деяких професій і занять утворюються за допомогою суфікса -ee:

employee [ˌɪmplɔɪ’iː] — найманий працівник

trainee [ˌtreɪ’niː] — практикант, стажист

Зазвичай професії не змінюються за родами, але трапляються винятки:

waiter[‘weɪtə] / waitress [‘weɪtrəs] — офіціант/офіціантка

actor [‘æktə] / actress [‘aktris] — актор/ актриса

steward [‘stjuːəd] / stewardess [‘stjuːədəs] — стюард/стюардеса

* (зараз частіше говорять flight attendant [flaɪt ə’tendənt], що позначає те ж саме, але без прямої вказівки на стать людини.

accountant [ə’kauntənt] бухгалтер
actor [‘æktə] актор
actress [‘æktrəs] актриса
architect [‘ɑːkɪtekt] архітектор
astronaut [‘æstrənɔːt] астронавт, космонавт
athlete [‘æθliːt] спортсмен, легкоатлет
author [‘ɔːθə] автор, літератор, письменник
baker [‘beɪkə] булочник, пекар
banker [‘bæŋkə] банкір
barber [‘bɑːbə] перукар (чоловічий)
beautician [bjuː’tɪʃ(ə)n] косметолог
broker [‘brəukə] маклер, комісіонер, посередник
broker [‘brəukə] маклер, комісіонер, посередник
burglar [‘bɜːglə] злодій-домушник, зломщик
butcher [‘buʧə] м’ясник
carpenter [‘kɑːp(ə)ntə] тесляр, столяр
chauffeur [‘ʃəufə ], [ʃəu’fɜː] водій, шофер
chef [ʃef] шеф-кухар, головний кухар
clerk [klɑːk] клерк, офісний службовець
coach [kəuʧ] тренер
cosmonaut [‘kɔzmənɔːt] космонавт
craftsman [‘krɑːftsmən] майстер, ремісник
criminal [‘krɪmɪn(ə)l] правопорушник, злочинець
dentist [‘dentɪst] зубний лікар, дантист
doctor [‘dɔktə] лікар, доктор
driver [‘draɪvə] водій, шофер
editor [‘edɪtə] редактор
engineer [ˌenʤɪ’nɪə] інженер, конструктор
farmer [‘fɑːmə] фермер
fire fighter [‘faɪəˌfaɪtə] пожежний
fisherman [‘fɪʃəmən] рибалка, рибалка
interpreter [ɪn’tɜːprɪtə] перекладач
journalist [‘ʤɜːn(ə)lɪst] журналіст, кореспондент
judge [‘ʤʌʤ] суддя
lawyer [‘lɔɪə ], [‘lɔːjə] юрист, адвокат
magician [mə’ʤɪʃ(ə)n] чарівник, маг
mechanic [mɪ’kænɪk] механік
musician [mjuː’zɪʃ(ə)n] музикант
nurse [nɜːs] доглядальниця, медична сестра
painter [‘peɪntə] художник, маляр
pharmacist [‘fɑːməsɪst] аптекар, фармацевт
pilot [‘paɪlət] льотчик, пілот
poet [‘pəuɪt] поет
policeman [pə’liːsmən] поліцейський
politician [ˌpɔlɪ’tɪʃ(ə)n] політик
printer [‘prɪntə] друкар, типографщик
professor [prə’fesə] професор, викладач
priest [priːst] священик
receptionist [rɪ’sepʃ(ə)nɪst] адміністратор
retired [rɪ’taɪəd] вийшов на пенсію
sailor [‘seɪlə] матрос, моряк
salesman [‘seɪlzmən] продавець, торговець
secretary [‘sekrət(ə)rɪ] секретар, помічник
self-employed [ˌselfɪm’plɔɪd] працює не за наймом
shoemaker [‘ʃuːˌmeɪkə] швець
soldier [‘səulʤə] військовослужбовець, військовий
sportsman [‘spɔːtsmən] спортсмен
tailor [‘teɪlə] кравець
teacher [‘tiːʧə] учитель, учителька
unemployed [ˌʌnɪm’plɔɪd] безробітний
veterinarian [ˌvet(ə)rɪ’nɛərɪən] ветеринар
waiter [‘weɪtə] офіціант
waitress [‘weɪtrəs ], [-rɪs] офіціантка
watchmaker [‘wɔʧˌmeɪkə] годинникар

Щоб дізнатися про те, чим людина займається, ви можете задати йому питання what’s your job? (Ким ви працюєте?) Але якщо ви не впевнені, що у нього є робота, що краще запитати What do you do? (Чим ви займаєтеся?), тому що у відповідь можете почути i’m retired (Я на пенсії), i’m a student at University або i’m unemployed at the moment (В даний момент я безробітний).

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: