Пряма і непряма мова

Красиво висловлюватися іноземною мовою – це цінне і вражаюче вміння. Базові знання також стануть в нагоді на практиці, але щоб спілкуватися нарівні з носіями мови, необхідна поставлена мова.Якщо ви хочете оволодіти англійською мовою, необхідно розібратися, що таке пряма і непряма мова і в чому їх відмінність. Ми допоможемо зрозуміти, як будувати речення в обох випадках, а також як перетворювати одну мова в іншу.

Пряма мова (Direct Speech) – це буквальна передача слів мовця, без змін. Буває розповідній, питальній або наказовій. Вона відділяється від основного тексту лапками у верхньому регістрі, одинарними або подвійними.

“Will you have lime juice or lemon squash?” Macomber asked.

‘Can I come in?’ Markasked.

В англійській мові пряма мова закінчується комою, крапкою, знаком або знаком оклику всередині лапок. Якщо слова автора йдуть перед такою мовою, то після них ставиться кома.

He asked, “Something wrong with the food?”

Непряма мова (Indirect Speech) передає умовний зміст слів мовця, без суворої цитати. Еетакжеиногданазывают Reported Speech.

She said that she do not want to chat anymore.

Перекладаємо текст з прямої мови в непряму

pryamaya i kosvennaya rech7 Пряма і непряма мова

Пряма мова найчастіше використовується для того, щоб привести дослівну, точну цитату. Непряма ж дає простір для пояснення змісту своїми словами. Це дозволяє урізноманітнити свій розмовна та письмова англійська. Для того щоб виконати досить просте дію перетворення прямої мови в непряму, необхідно дотримуватися ряду правил.

1. Йдуть лапки і кома після впередиидущих слів автора.

Пряма мова: Wilson says, ‘that’s quite illegal.’

Непряма мова: Wilson says that is quite illegal.

2. У непрямого мовлення в англійській мові використовують модальні дієслова (reporting verbs) “відповісти” (to answer), “запитати” (to ask), “наказати”(to order) та ін Якщо присудок в реченні знаходиться у часі Simple Past, що стоїть перед ним союз ‘that’ можна пропустити.

Читайте також:
Викладач: хороший чи поганий?

Martinson said (that) there is no danger anymore.

3. Якщо у прямій мові дієслово поставлений в сьогоденні або майбутньому часі, він залишається без змін.

ПР: ‘We are not getting this car,’ says George.

НР: George says that we are not getting this car.

4. Замість займенників першої та другої особи використовуються займенники третьої особи.

ПР:‘I am looking for my notebook,’ said teacher.

Teacher said he is looking for his notebook.

Примітка: Виняток складають речення непрямої мови, коли мовець передає власні слова.

ПР: I said, ‘I will remember this day for life.’

НР: I said that I should remember this day for life.

5. При переході прямої мови в непряму в англійській мові вказівні займенники, прислівники місця і часу в непрямій промови підлягають заміні за змістом висловлювання. Ось кілька часто використовуваних прикладів:

Пряма мова Непряма мова

now then
today that day
tomorrow the next day
the day after tomorrow two days later
yesterday previous day
next year the following year
last year the previous year
here there
that this
these those

ПР: Jim said, ‘This is a picture of my grandpa.’

НР: Jim said that is a picture of his grandpa.

6. Якщо після присудка tosay йде доповнення (наприклад, tome або tothisperson), то за змістом воно замінюється на totell.

ПР: ‘I will accept your terms,’ he said to me.

НР: He told me that he will accept my terms.

7. Модальныеглаголы would, should, ought, might, could, must, had better і used to переносятсяизоднойречивдругуюбезизменений. Тим не менш, must переноситься без змін, якщо виражає наказ, якщо ж виражає необхідність чи бажання – то замінюється на have/hadto.

Наказ

ПР: He said, ‘You must dig this hole.’

НР: He said that I must dig this hole.

Читайте також:
Загальні питання в англійській мові. Yes/No questions in English.

Спонукання

ПР: He said, ‘You must check out this movie.’

НР: He said that I have to check out this movie.

Переводимо питальну пряму мову в непряму

Вопросительная непряма мова супроводжується модальними дієсловами прохання: to ask, to beg, to tell (наказ), to order. При цьому знак питання йде під час узгодження непрямого пропозиції. Питальні непрямі пропозиції бувають загальними і спеціальними. Вопросительная пряма мова трансформується в непряму так:

1. Вибудовується пряма послідовність «підмет-присудок», допоміжний дієслово йде.

ПР: Policeman said, ‘Where are his license?’

НР: Policeman asked where are his license.

2. Як і в оповідальних пропозиціях, час дієслів, займенників, прислівників часу і місця коригується за правилами узгодження часів.

ПР: ‘Do I want this?’ she said.

НР: She asked if she want that.

3. Якщо модальним дієсловом є say, то він замінюється на питальний дієслово – ask, inquire та ін.

Judge asked if this is my horses.

Моделі побудови непрямих питань діляться на два типу:

Загальні непрямі запитання. В них в якості союзу використовуються if або whether, починаються з дієслова.

ПР: Lady said, ‘this Is a nice place to have a picnic?’

НР: Lady asked if this is a nice place to have a picnic.

Спеціальні непрямі запитання. Союзом виступають питальні слова.

ПР: My friend asked, ‘What game is that?’

НР: My friend asked what game that I playing.

Переводимо пряму повелительную мову в непряму

Як і вопросительная непряма мова, повелительная утворюється з допомогою модальних дієслів to ask, to order, to implore, а також дієслів, що містять команду: to tell, to allow, to order, to warn, to advise, to urge і т. д. Повелительная непряма мова утворюється так:

1. Якщо модальним дієсловом у прямій мові є say, він замінюється на дієслово, що виражає прохання илиприказ, після нього слід іменник того, до кого звернений наказ або прохання.

Читайте також:
Розмова про політику

ПР: Soldier said, ‘Put your weapon down!’
НР: Soldier ordered him to put his weapon down.

2. Негативні наказові речення будуються з допомогою частки not + інфінітив, який замінює негативну форму дієслова.

ПР: ‘Bobby, don’t cry,’ said my mother.
НР: My mother told Bobby not to cry.

3. У непрямій промови прийнято уточнювати особа, до якої звернено прохання/наказ, навіть якщо у прямій мові цього немає.

ПР: Waitress said, ‘shouldn’t smoke here.’
НР: Waitress told him that he should not smoke in this place.

4. Якщо у прямій мові використовується letus, маючи на увазі спонукання до дії, то у непрямій промови в якості модального дієслова використовується to suggest.

ПР: Father said, ‘Be honest with me.’
НР: Father suggested that I should be honest.

Практикуємо перетворення прямої мови в непряму

Розуміння відмінностей прямої мови від непрямої найкраще дається на практиці. Фактично, пряма мова – це відтворений на папері діалог, а непряма – пояснювальний текст. Перефразуйте самостійно ці уривки з оповідання Ернеста Хемінгуея «Коротка щасливе життя Френсіса Макомбера».

‘Conversation is going to be so difficult,’ Margaret said.

‘Don’t be silly, Margot,’ her husband said.

‘No difficulty,’ Wilson said.

‘I hope I can place it properly,’ Macomber said.

‘Shoot You very well,’ Wilson told him.

‘Yes, darling,’ said Francis Macomber. ‘It sounds easy, doesn’t it?’

Висновки

Незважаючи на безліч дрібних деталей, перехід з прямої мови в непряму в англійській мові досить простий. Головне – зрозуміти принцип, за яким будуються розповідні, питальні і наказові пропозиції.

В нашій школі Native English School ви отримаєте вичерпні уроки англійської, які допоможуть вам вдосконалити знання мови. Ми пропонуємо цікаве навчання, зручні індивідуальні умови навчання і солідну практичну базу.

Подобається? Поділіться з друзями:
Вчити англійську: Англійська мова онлайн