Reference Words

reference words54 Reference Words

Можливо, ви ніколи не зустрічалися з терміном “референтні слова” (reference words), але, напевно, ви зустрічали їх при вивченні англійської мови. Референтні слова (або слова-посилання) вказують на ідеї і предмети, згадані раніше в тексті чи розмові, що дозволяє не повторювати одне і те ж, і забезпечує зв’язність. Найпростіший приклад референтних слів – займенників. Уявить собі, як би виглядала мова, якщо б не було займенників! Ми повторювали одне й те ж безліч разів і наші висловлювання були б схожі на набір слів. Референтні слова часто використовуються, тому що їхня основна функція – робити мова зв’язковий і уникати повторень.

Розуміння того, до чого саме в тексті відносяться референти – дуже важливий навик для всіх, хто вивчає англійську мову. Щоб розуміти тексти, розуміти мову на слух, просто необхідно співвідносити референти з тими поняттями, на які вони вказують.

Розглянемо простий приклад:

My friends live in houses with big windows. They are quite new and spacious. – Мої друзі живуть в будинках з великими вікнами. Вони нові і просторі.

В даному прикладі референтне слово – they (вони). Це слово вказує на те, що з першого речення. Але що саме? Хто вони: друзі, будинку або вікна? За змістом ми розуміємо, що друзі і вікна не можуть бути новими просторими, відповідно they ставиться до слова houses.

А тепер уявіть собі, що референтне слово пов’язує два абзаци в тексті. Наприклад, у частині Reading іспитів FCE, CAE, CPE кілька завдань побудована на вмінні розпізнавати референти. У частині Reading TOEFL iBT також пропонуються питання на ідентифікацію референтів. А адже пропозиції можуть бути дійсно заплутаними, включати обертів, незнайомі слова, складні граматичні конструкції. Що ж робити? Давайте розбиратися!

Найпростіші референти – це особові займенники. Крім цього, референтами можуть виступати вказівні займенники (this, these, that, those), слова who, which, that, one (ones), such і деякі інші.

Ми розглянемо, до чого може належати той чи інший референт і наведемо приклади.

It відноситься до раніше висловленої ідеї або раніше вказаного предмету в однині:

Learning English is a difficult process. It is undoubtedly useful for your career, though. – Вивчення англійської – складний процес. Однак це безсумнівно корисно для твоєї кар’єри.

They/ them відноситься до кількох осіб, предметів, або декілька ідей:

My friends took some excellent photographs of ancient temples. They were built more than 500 years ago! – Мої друзі зробили відмінні знімки стародавніх храмів. Вони були побудовані понад 500 років тому! (They ставиться до слова temples.)

We got a number of questions from our clients, but I did not have time to answer them. – Ми отримали ряд запитань від наших клієнтів, але у нас не було часу відповідати на них.

This відноситься до предмета чи ідеї, яка знаходиться близько до мовця у просторі і часі:

Our new invention is really revolutionary. This will change the world. – Наше нове винахід революційне. Воно змінить світ.

These ставиться з кількох предметів або ідей, які знаходяться близько до мовця у просторі і часі:

I have bought some textbooks. These will help me to improve my grammar. – Я купив кілька підручників. Вони допоможуть мені поліпшити мою граматику.

Що відноситься до предмета чи ідеї, яка віддалена від мовця у просторі і часі:

Thank you for your help. That was so kind of you. – Спасибі за допомогу. Це було так люб’язно з вашого боку.

Those відноситься до кількох предметів або ідей, які віддалені від мовця у просторі і часі:

I did not even try to find the old letters. Those had been lost many years before. – Я навіть не намагався знайти старі листи. Вони були втрачені багато років тому.

Who може ставитися тільки до людей (в однині та множині):

There were children sitting at the desks who were writing something. – За партами були діти, які щось писали.

Which може ставитися до ідей і предметів (в однині та множині):

Where are the shoes which I bought yesterday? – Де туфлі, які я купив вчора?

That ставиться до людей, предметів і ідей (в однині та множині):

Who will talk to the people that are waiting outside? – Хто поговорить з людьми, які чекають на вулиці?

When he came, he saw the suitcase that has already been packed. – Коли він увійшов, він побачив чемодан, який вже був упакований.

One використовується, щоб замінити іменник в однині, яке було згадано раніше:

This dress is too small. Have you got a bigger one? – Це плаття дуже маленьке. У вас є більше?

Ones використовується, щоб замінити іменник у множині, яке було згадано раніше:

Hundreds of students applied for a grant, but only the best ones will get it. – Сотні студентів подали заявку на грант, але тільки найкращі його отримають.

Such позначає людей, предмети або ідеї одного типу з раніше згаданими:

Your behaviour is outrageous. Such behaviour is inappropriate in the theatre. – Твоя поведінка обурливо. Таке поводження недоречно в театрі.

The former, the latter, respectively – використовуються в письмовій промови, коли було згадано дві ідеї, два предмета, дві особи. The former відноситься до першої згаданої ідеї, the latter – до другої, respectively відноситься до обох ідей в порядку їх згадування (перший, потім другий):

Yesterday Mr Smith and Mr Reed called me. The former called me at 5 o’clock, the latter phoned at 6 o’clock. I arranged to meet them tomorrow at 9 and at 11 o’clock respectively. – Вчора мені подзвонили містер Сміт і містер Рід. Перший подзвонив мені в 5 годин, другий – на 6 годин. Я домовився зустрітися з ними в 9 і 11 відповідно.

Якщо вам допомогла ця стаття, залишайте ваші коментарі і приєднуйтесь до нас Вконтакте, Instagram і Facebook! Успіхів вам у вивченні англійської мови!

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: