Робота – не work, а job!

rabota ne work, a job 7 Робота не work, а job!

Робота – не work, а job! Вірніше не тільки work, але і job, occupation, position, post, employment, і career! Уявляєте, всі вони переводяться на російську однаково: «робота», але кожне з цих слів має своє власне значення.

Слово Work може бути дієсловом і іменником. Work як дієслово – працювати, виконувати фізичне або розумове завдання, докладаючи до цього зусиль і старання.

I work at University. – Я працюю в університеті.
I have to work very hard to pass the test. – Мені потрібно старанно працювати, щоб здати тест.

Work як іменник – фізичні або розумові зусилля, операції, завдання, які людина виконує для досягнення якогось результату, в тому числі і для заробітку.

Work – це сама діяльність, те, що людині потрібно зробити, обсяг роботи.

Work – незліченну іменник, тому його неможливо вживати з артиклем A, але можливо з артиклем THE.

I did a lot of work yesterday. The work was very hard. – Я зробив багато важкої роботи вчора.
He can’t go the cinema with us. He’s got a lot of work to do. – Він не може піти з нами в кіно. Йому потрібно багато зробити.

Слово work є складовою частиною деяких слів, які позначають діяльність небудь відношення до діяльності:

housework – робота по дому

homework – домашня робота

workaholic – трудоголік

Незважаючи на те, що work– незліченну, ми можемо сказати works, але тільки в наступних випадках:

1. Твори мистецтва (книги,картини, музичні твори, пъесы і т. п)

У цьому значенні можливо говорити a work, якщо маємо на увазі один твір.

The works of French impressionists amazed me greatly. – Роботи французьких імпресіоністів вразили мене.
This work was translated into many languages. – Це твір бялої перекладена на безліч мов.

2. Будівельні або ремонтні роботи.

road works – дорожні роботи
repair works – ремонтні роботи
maintenance works – поточний ремонт

3. Виробництво (завод, фабрика, комбінат).

car works – завод автомобільних до
steel works – металургійний завод

Job – робота, яка передбачає регулярне заняття, можна сказати служба, на яку ми ходимо кожний день і виконуючи work, отримуємо гроші. Розглянемо приклад:

Читайте також:  Звуконаслідування в англійській: що говорить англійська собака?

Ann’s found a new job. Now she is very busy because she has to do various work. – Енн знайшла новую роботу (місце в компанії, куди лона ходить кожен день, службу). Тепер вона ояень зайнята, тому що їй доводиться виконувати різну роботу (діяльність, різні завдання).

З першого речення нам ясно, що Тому працює в компанії, він займає там певну цікаву посаду і отримує заробітну плату. Марк ж, у свою чергу, має багато цікавих завдань, але нам незрозуміло, яких саме. Це може бути робота по дому, домашнє завдання або інші доручення, можливо на службі.

У теорії нічого складного, правда ? Але коли справа доходить до розмови, не завжди приходить на розум потрібне слово. Тому дуже корисно буде вивчити список стійких фраз (fixed phrases) зі словами work і job:

WORK
start work почати працювати
be out of work бути безробітним
look for work шукати роботу
find work знайти роботу
return to work повернутися до роботи
be at work бути на роботі
do work виконувати роботу
carry out work проводити роботу
go to work ходити на роботу
travel to work їздити на роботу
leave for work йти на роботу
part-time work тимчасова зайнятість
full-time work йти на роботу
voluntary work добровільна робота
paid work оплачувана робота
freelance work позаштатна робота
physical work фізична робота
manual work ручна праця
indoor work робота в приміщенні
outdoor work робота під відкритим небом
hard work важка робота
heavy work важка робота
dangerous work небезпечна робота
dirty work брудна робота
experimental work експериментальна робота
academic work наукова робота
commercial work робота на комерційній основі
educational work освітня робота
environmental work робота з навколишнім середовищем
scientific work наукова робота
building work будівельні роботи
construction work споруда
your own work свою справу

 

JOB
get a job отримати роботу
find a job знайти роботу
land a job влаштовуватися на роботу
offer somebody a job пропонувати роботу
create jobs створювати робочі місця
apply for a job подавати заяву про прийом на роботу
take a job надходити на роботу, отримати завдання
take on a job прийняти завдання
do a job виконувати роботу
be in a job бути на посаді на посаді
keep a job утримуватися на посаді
hold down a job утримувати посаду
lose a job втратити роботу
resign from a job звільнятися
leave a job піти з роботи
quit a job звільнятися
give up a job кинути роботу
be up to the job підходити для певної роботи
be out of a job бути без роботи
temporary job тимчасова робота
permanent job постійна робота
part-time job часткова зайнятість
full-time job робота на повну ставку
steady job стабільна робота
job satisfaction задоволення від роботи
job security гарантія зайнятості
job title назва посади
job description опис роботи
job specifications кваліфікаційні вимоги
job centre центр зайнятості
job search пошук роботи
job advertisement оголошення про прийом на роботу
job vacancy вакансія
job interview співбесіда
job application заява про прийом на роботу
job seeker людина, що шукає роботу
job sharing розподіл обов’язків
job opportunities кар’єрні можливості
job prospects кар’єрні перспективи
summer job робота на літо
vacation job робота на канікулах
weekend job робота на вихідні
evening job вечірня робота
blue-collar job робота на виробництві
white-collar job робота в офісі
unskilled job робота, що не вимагає певних навичок
semi-skilled job робота, що вимагає середньої кваліфікації
skilled job робота, що потребує вищої освіти
Читайте також:  Топ 5 кращих онлайн словників з англійської мови


Слово Occupation часто плутають зі словом job. Occupation – більш широке поняття, що означає рід занять, сферу діяльності. Можна використовувати слово occupation при описі області інтересів і захоплень. Наприклад, якщо ви працює вчителем, то «teacher» це job, a occupation – це teaching (викладання). Occupation – та область, а якій ви працюєте, а job – щось тимчасове, що може мінятися частіше. Sales assistant, sales manager, sales director – це jobs, а occupation – sales (продажу). Occupation близьке за значенням із словом profession. Якщо вас запитують «What is your occupation/profession?», то співрозмовник бажає дізнатися, в якій області ви ведете свою діяльність.

Підходимо до речі career. Над перекладом думати довго не треба – кар’єра. Розглянемо відміну від інших слів, пов’язаних з роботою. Якщо occupation – широке поняття, сфера, в якій ви працюєте, job – щось тимчасове, що може часто змінюватися, то Career – те, чого людина хоче досягти в роботі. Career передбачає довготривалу роботу в одній області, отримання нових навиків, знань, просування по службі.

promising career – багатообіцяюча кар’єра
successful career – вдала кар’єра
political career – політична кар’єра
to make a career in smth. – робити кар’єру в будь-л. області
launch a career – почати кар’єру
give up one’s career – відмовитися від кар’єри

Position – конкретна посада, певне положення на кар’єрних летнице, більш вузьке поняття, ніж job. Порівняйте:

He was offered a job. – Йому запропонували роботу.(Ми не знаємо, яку саме)
He was offered a position of a manager. – Йому запропонували посаду менеджера.

Кілька прикладів зі словом position:

to hold a senior position — займати високопоставлену посаду
to resign from a position — піти у відставку з посади, посади
to apply for the position of sales manager — подати заяву на посаду менеджера з продажу
senior position —висока посада
junior position — дрібна посаду
responsible position —відповідальна посада
government position — пост в уряді
administrative position — адміністративна посада
teaching position — викладацька посаду

Читайте також:  ТОП-10 серіалів, які можна побачити на англійській мові

Синонім слова positionpost, однак обидва слова використовується переважно у формальної мови, коли говорять про роботі у великих компаніях, про просування по службовій драбині. Pоsition і post можна запросто зустріти в оголошеннях про прийом на роботу.

senior post – високопоставлений пост
key post – ключова посада

Employment – похідне від дієслова employ (наймати на роботу). Відповідно employment – робота в сенсі заняття, зайнятість, працевлаштування. Слово employment означає, що вам регулярно платить роботодавець або організація за виконання якої-небудь роботи.

out of employment — без роботи
to provide employment — давати роботу
seek employment — шукати роботу
casual employment — випадкові заробітки
seasonal employment — сезонна робота
steady employment — постійна робота
employment protection — охорона праці
employment agent — агент по найму
employment agency —агентство по працевлаштуванню

Статті по цій темі:
Професії і заняття англійською або What do you do?

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: