Скорочення в англійській мові.

sokrashheniya v anglijjskom yazyke 56 Скорочення в англійській мові.

Скорочення (contraction) – це два або навіть три слова, об’єднані в одне, вкорочене слово, причому деякі букви викидаються. На листі замість викинутих букв ставиться апостроф. В англійській мові скорочення використовуються дуже часто, в основному в розмовної мови. Скороченню піддаються в основному допоміжні дієслова і заперечна частка not, так як у реченні вони ненаголошені. Крім того, існує багато скорочень з модальними дієсловами.

Розглянемо основні скорочення англійської мови:

Скорочення

Вимовляється

Повна форма

I’m

[aɪm]

I am

I’d

[aɪd]

I had, I would, I should

I’ll

[aɪl]

I will

I’ve

[aɪv]

I have

you’re

[jɔː(r) ], [juə(r)]

you are

you’d

[juːd]

you had, you would

you’ll

[juːl]

you will

you’ve

[juːv]

you have

he’s

[hiːz]

he is he has

he’d

[hɪd, hiːd]

he had, he would

he’ll

[hiːl]

he will

she’s

[ʃiːz, ʃɪz]

she is; she has

she ‘ d

[ʃiːd, ʃɪd]

she had; she would

she ‘ ll

[ʃiːl, ʃɪl]

she will

it’s

[ɪts]

it is

it’ll

[‘itl]

it will

we’re

[wɪə]

we are

we’d

[wiːd]

we had, we should, we would

we’ll

[wiːl]

we will

we’ve

[wiːv]

we have

they’re

[ðɛə]

they are

вони d

[ðeɪd]

they had; they would

they’ll

[ðeɪl]

they will

they’ve

[ðeɪv]

they have

there’s

[ðɛəz], [ðəz]

there is, there has

there’ll

[ðɛəl]

there will

є d

[ðɛəd]

there had, there would

isn’t

[‘ɪz(ə)nt]

is not

aren’t

[ɑːnt]

are not

don’t

[dəunt]

do not

doesn’t

[‘dʌz(ə)nt]

does not

wasn’t

[‘wəzənt]

was not

weren’t

[wɜːnt]

were not

didn’t

[‘dɪdn(ə)t]

did not

haven’t

[hæv(ə)nt]

have not

hasn’t

[‘hæz(ə)nt]

has not

won’t

[wəunt]

will not

hadn’t

[‘hædnt]

had not

can’t

[kɑːnt] AM kænt]

cannot

couldn’t

[‘kudnt]

could not

mustn’t

[‘mʌs(ə)nt]

must not

mightn’t

[‘maɪt(ə)nt]

might not

needn’t

[niːd(ə)nt]

need not

shouldn’t

[ʃ’ʊd(ə)nt]

should not

oughtn’t

[ɔːt(ə)nt]

ought not

wouldn’t

[‘wud(ə)nt]

would not

What’s

[wɒts]

What is

How’s

[hauz]

How is

Where’s

[wɛəz]

Where is

Скорочення бувають дієслівні (коли скорочується сам дієслово) і негативні (в яких скороченню підлягає частка not).

Деякі негативні скорочення можуть мати дві форми:

he had not = he’d not = he hadn’t
she will not = she ‘ ll not = she won’t
it is not = it’s not = it isn’t

Скорочення з ‘t (hadn’t, won’t) більш характерні для англійської мови. Виняток становить дієслово is, тому що в британському варіанті англійської допустимі обидва варіанти. В американському англійською використовують форми not: she’s not.

У розділювальних питаннях am not має скорочення aren’t I:

I am in your team, aren’t I? – Я у вашій команді, чи не так?

Зверніть увагу на відмінність у вимові: can’t: British English [kɑːnt] American English [kænt].

Деякі скорочення можуть мати на увазі різні дієслова, наприклад скорочення ‘s може позначати і is та has. Як відрізнити? Відрізняємо по контексту. Після is використовується або дієслова з закінченням-ing, або прикметник або іменник:

He’s waiting for you. – Він вас чекає.
She’s a student. – Вона студентка.
It’s beautiful. – Це чудово.

Після һаѕдолжен йти дієслово у третій формі:

He’s got a new car. – У нього нова машина.
She’s been to the USA. – Вона була в США.

Скорочення ‘d може «приховувати» had, would, should. Після had використовуємо третю форму дієслова:

I remembered that i’d left my bag at home. – Я згадав, що залишив сумку будинку.
He’d travelled to Europe several times before he went there last year. – Він подорожував до Європи кілька разів до того, як поїхав буде в минулому році.

Іноді скорочення використовується для конструкції had better:

You’d better go home now. – Тобі краще піти додому зараз.

Слідом за would часто стоїть like to :

I’d like to have a cup of tea. – Я б хотів чашечку чаю.

C should зазвичай використовується дієслово в першій формі без частки to (вираз ради):

You’d go and apologize. – Тобі треба піти і вибачитися.

Не плутайте скорочену форму it’s і присвійний прикметник its.

Ain’t – сленгове скорочення від am not, are not, is not, have not, has not. Його можна зустріти у фільмах, піснях і в розмовній мові.

Використання скорочень на листі.

Вживання скорочених форм на листі визначається характером листа. Скорочень слід уникати в офіційних документах, формальної листуванні, наукових роботах, однак у неофіційних листах, блогах, статтях вживання скорочень допускається і навіть вітається. Скорочення надають більш неформальний і легкий тон, а повні форми, в свою чергу, вказують на серйозність і офіційність. Перш ніж використовувати скорочення у письмовій промови, подумайте про характер, цілі і адресата свого листа.

При вживанні скорочених форм писемного мовлення слід пам’ятати кілька правил.

Коротка форма ‘s (is, has)може використовуватися на листі з особистими займенниками, іменниками, питальними словами, словами there[hɪəz]) і (now’s [nauz]):

He’s my brother. – Він мій брат.
Tom’s sleeping. – Тому спить.
Where’s he? What’s he doing? – Де він? Що він робить?
There’s a car in the garage. – В гаражі машина.
Here’s a lot of people. – Тут багато людей.
Now’s the time to go. – А тепер час йти.

Короткі форми ‘ll (will), ‘d (had, should, would) і ‘re (are) вживаються в писемній мові після займенників і слова there, але в інших випадках пишуться повні форми, навіть якщо вимовляються скорочені:

They’re watching TV. The children are watching TV.
She ‘ d like to go out. Mary would like to go out.
He’d eat healthy food. My father should eat healthy food.

Скорочення – важливий елемент розмовної англійської мови.Іноді з-за них складно зрозуміти мову носіїв мови, коли вони говорять дуже швидко, тому важливо розвивати навички слухання, а якщо ви хочете покращити розмовну англійську, то наші викладачі допоможуть вам у цьому. Успіхів вам у вивченні англійської!

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: