Тема: Сім’я. Дивіться не переплутайте!

tema: semya  smotrite ne pereputajjte 4 Тема: Сімя. Дивіться не переплутайте!

Саме час розширити словниковий запас по темі “Сім’я”. Сьогодні ми розглянемо корисну лексику по темі “Сім’я”, яку ви зможете ефективно використовувати при спілкуванні. Крім того, вивчають схильні плутати деякі слова і вирази. У цій статті ми внесемо ясність і пояснимо різницю між “проблемними” виразами і словами.

Насамперед звернемо увагу на три вирази, які мають деякі смислові подібності: settle down, set up home start a family.

Settle down – осісти, розсудливим: знайти постійне місце проживання, завести відносини:

When will you settle down, Ben? You are thirty-five and it’s time to get married and start a family. – Коли ж ти нарешті остепенишься, Бен? Тобі тридцять п’ять, вже час одружуватися і завести сім’ю.

Have you heard that Max has settled down? Now he has a decent job and a house in the centre! –

Чув, Макс розсудливим? Зараз у нього пристойна робота і будинок в центрі.

Set up home (house) – почати жити окремо про батьків, обзавестися своїм будинком:

Our son set up home when he was twenty. – Наш син став жити окремо, коли йому було двадцять.

When children graduate from university they usually set up house and don’t live with parents anymore. – Коли діти закінчують університет, вони зазвичай наичнают жити окремо отродителей.

Start a family – завести дітей.

My husband thinks that it’s time to start a family, but I don’t think so. – Мій чоловік вважає, що настав час завести дітей, але я так не думаю.

Starting a family is a very responsible decision. – Завести дітей – дуже відповідальне рішення.

Характеристики сім’ї.

Сім’ю можна охарактеризувати по-різному і ми наведемо тільки деякі прикметники, які можуть вам стати в нагоді. Зауважте, що коли характеризують сім’ю, можуть використовувати також слово home в значенні “сім’я”.

Зlose family або close-knit family – дружна сім’я, члени якої мають довірчі відносини між собою. Не плутайте з friendly family, тому що friendly – це доброзичливий по відношенню до інших.

Immediate family – самі близькі члени родини: батьки і брати/сестри.

Stable home – міцна сім’я.

Respectable family – поважна, шановна родина.

Disfunctional family – неблагополучна сім’я, члени якої не можуть виконувати свої функції.

Deprived home – малозабезпечена сім’я.

Nuclear family – повна сім’я-сім’я, що складається з батьків і дітей, як протилежність: one-parent family – сім’я, де дітей виховує один з батьків.

Читайте також:
Фонетика англійської мови: відео Jolly Phonics

Broken home – сім’я, в якій батьки розійшлися чи розлучилися.

Проблеми в сім’ї.

Проблеми – не найприємніша тема для обговорення, але чим вище ваш рівень англійської, тим більш складні питання доводиться торкатися. Для цього потрібно володіти різною лексикою.

Split up, break up – розлучатися:

After 10 years of marriage they split up/broke up. – Після десяти років шлюбу, вони розлучилися.

Separate – розходитися (про парі). Такі чоловік і дружина можуть офіційно перебувати у шлюбі, але не жити разом і не підтримувати відносин. Trial separation – юридичний термін, що позначає роздільне проживання подружжя.

Якщо один з батьків не живе з сім’єю і не підтримує відносини, його називають estranged [??stre?nd?d] – роздільно проживає: estranged husband або estranged wife.

Divorce – розлучення. Слово divorce може бути іменником і дієсловом, і його часто використовують неправильно. В значенні “розлучитися” (про парі) – кажуть get divorced або get a divorce:

They got divorced last winter. – Вони розлучилися минулої зими.

My friend told me that she wanted to get a divorсe. – Моя подруга сказала мені, що хоче розлучитися.

His parents divorced when he was a child. – Його батьки розлучилися, коли він був дитиною.

Ве divorced – складатися в розлученні:

He is divorced now but he has got a girlfriend. – Він розлучений, але у нього є подруга.

Якщо говорять про одному з подружжя, що він розлучився з іншим, або необхідно вказати ім’я чоловіка, то використовуються дієслово divorce. Divorce your husband / wife – розлучатися з чоловіком/дружиною. З дієсловом divorce ніякі прийменники (with, to) – не використовуються:

Tom divorced Mary and got married again. – Тоі розлучився з Мері і одружився знову.

She divorced his husband because she couldn’t forgive him. – Вона розлучилася з чоловіком, тому що не могла пробачити його.

Якщо розлучення супроводжується сварками, судовими позовами (в стилі зірок естради та кіно), таку ситуацію можна назвати bitter divorce або acronimous divorce.

Після розлучення дитина залишається під опікою одного з батьків. Опіка над дитиною – custody. Для цього необхідно подати документи на опіку – apply for custody. Суд дає опіку одному з батьків: give custody або grant custody:

After the divorce both parents applied for custody. – Після розлучення обоє батьків подали на опіку.

The judge gave custody to the mother of the child. – Суддя віддав опіку над дитиною матері.

Читайте також:
Використання артикля THE.

Батько, який виховує дитину поодинці – single parent: single mother або single father:

Maria’s a single mother. He husband left her five years ago. – Марія – мати-одиначка. Її чоловік покинув її п’ять років тому.

Колишній чоловік/дружина – ex-husband або ex-wife. Якщо мати дитини виходить заміж знову, то її новий чоловік доводиться дитині вітчимом – stepfather. Якщо у дитини з’являється мачуха, її називають stepmother. Зведені (нерідні брати і сестри – stepbothers і stepsisters.

Якщо після розлучення батьків, опікун не є родичем дитини – його називають guardian.

Якщо помирає один з батьків, то другий вдовує. Використовуються слова: вдова –widow [‘w?d?u] або вдівець –widower [‘w?d?u?]. Про покійного чоловіка кажуть late husband або late wife.

Якщо дитину усиновляє інша сім’я, то цей процес називається adoption, від дієслова adopt –всиновлювати. Зверніть увагу, що прийомна сім’я – не сполучені штати прийняли, a foster family: foster mother, foster father. А от щодо усиновленої дитини можна використовувати обидва слова: foster і сполучені штати прийняли:

Jim doesn’t know that he was сполучені штати прийняли. His foster family never told him about it. – Джім не знає, що він усиновлений. Його прийомні батьки ніколи не розповідали йому про це.

Діти.

Children Have – заводити дітей, мати дітей. За аналогиии з російською мовою, вивчають намагаються переводити свої думки і при цьому використовувати слово bear (народжувати, народжувати) і ці спроби завжди закінчуються плутаниною. Дієслово bear майже не використовується у повсякденному контексті, говорячи про сім’ї. Але, тим не менш, третя форма дієслова bear – born вживається дуже часто в пасивному заставі, коли ми вказуємо дату свого народження:

I was born in July. – Я народився в Липні.

He was born on the 4th of May. – Він народився 4 травня.

Чекати дитину – expect a baby. Використання слова wait (for) у цьому контексті помилково і неприпустимо. Expect a baby – бути в положенні, очікувати дитини загалом, без зазначення дати його очікуваного появи на світ:

I think Liza is expecting the baby. – Мені здається, Ліза чекає дитину.

When she was expecting the baby she changed her eating habits. – Коли вона сподівалася дитини, вона поміняла свої переваги в їжі.

Якщо ви хочете сказати, що дитина народиться або з’явиться на світ у такому-то місяці, але потрібно будувати пасивних конструкцій в майбутньому часі (типу will be born), просто використовуйте слово due [dju?]: “належний, очікуваний”.

Читайте також:
Household Idioms

Our baby is due in May. – Дитина очікується в Травні.

When is your baby due? – Коли має з’явитися ваша дитина?

Виховання дітей.

Для опису процесу виховання дітей існує багато схожих дієслів. Давайте розглянемо відмінності між ними.

Bring up – виховувати, ростити. Цей фразовий дієслово – найбільш вживаний у цьому значенні. Від нього походить іменник upbringing – виховання. Чомусь bring up постійно плутають з grow up – рости, ставати старше, дорослішати. Якщо ви теж іноді плутають ці фразові дієслова, то запам’ятайте, що рости (grow up) дитина може сам по собі, а от щоб його виховати (bring up) – потрібні батьки:

He was brought up by foster family. – Вона була вихована прийомними батьками.

Family upbringing is an important factor for child’s development. – Сімейне виховання – важливий фактор у розвитку дитини.

Children grow up very fast. – Діти виростають дуже швидко.

Виховувати в дитині певні якості, учити, навчати – nurture або foster. Крім того, foster – проявляти батьківську турботу, оточувати турботою.

Навчати чого-небудь, виховувати гарні манери, поведінка – teach. Зазвичай, коли використовують teach, уточнюють, чому саме:

Grandfather decided to teach his grandson how to read and write. – Дідусь вирішив навчити свого онука читати і писати.

Only parents can teach children what is right and what is wrong. – Тільки батьки можуть навчити дітей добре і погано.

To educate a child – давати освіту:

Many families save money for many years to educate their child. – Багато сім’ю багато років відкладають гроші, щоб дати освіту своїй дитині.

To mould – формувати світогляд дитини, формувати характер, риси характеру .

His strict father tried to mould his personality. – Його строгий батько намагався сформувати його характер.

To spoil children – балувати дітей ,а зіпсований, розбещена дитина – a spoilt child.

Ще одне слово, яке означає “балувати, потурати” – pamper:

If you buy your child everything he wants, you can spoil him. – Якщо ви купуєте дитині все, що він хоче, ви можете його розбалувати.

Their children are so spoilt! They misbehave all the time. – Їхні діти такі балувані! Вони постійно

Grandparents always pamper their grandchildren. – Дідусі і бабусі постійно бавлять онуків.

Успіхів вам у розширенні словникового запасу і у вивченні англійської мови!

Подобається? Поділіться з друзями:
Вчити англійську: Англійська мова онлайн