Використання TOO і ENOUGH

ispolzovanie too i enough46 Використання TOO і ENOUGH

Чому вони зазвичай вивчаються в парі? Тому що іноді для вираження однієї і тієї ж ідеї ми можемо використовувати обидва цих слова. Наприклад: ви можете сказати: «Тут дуже темно» або «Тут недостатньо ясно». Обидві пропозиції по суті передають одну й ту ж ідею, але якщо перевести перша пропозиція, ми будемо використовувати слово TOO: «it’s too dark in here», а в другому ми будемо говорити ENOUGH: «it’s not light enough in here».

Щоб якомога доступніше пояснити відмінності і подібності між словами TOO і ENOUGH, я пропоную розглянути таблицю.

TOO ENOUGH
ЗНАЧЕННЯ
Завжди негативне: надто, занадто, надміру. Може виражати і позитивне значення (достатньо, в міру) і негативне (недостатньо)
ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ
Тільки в твердженнях, не може використовуватися з часткою NOT, тому що теж несе негативне значення і в твердженнях і в запереченнях
МІСЦЕ В РЕЧЕННІ
перед прикметником

I can’t carry this bag. It is too heavy.
We can’t work in this room. It is too dark.
I don’t like documentaries. They are too boring.

 після прикметника

I didn’t wear my coat. It was warm enough.
We can’t work in this room. It isn’t light enough.
The documentary wasn’t interesting enough.

перед наріччям

We are walking too slowly. We are going to be late.
You speak too quietly, so nobody could hear him.

 після прислівники

We are walking quickly, but not fast enough.
He spoke loudly enough so everybody could hear him.

з іменниками не вживається , але може використовуватися у поєднанні зі словами much та many, після яких може слідувати іменник (після much – незліченну, після many – вимірюване):

There are too many mistakes in your essay.
We took too much luggage with us.

перед іменником (розрахунковими і неисчисляемыми):

I have enough money. I can buy a car.
There is enough information to complete the report.
The teacher had enough books for the class.

Too much може використовуватися з дієсловом, висловлюючи надмірність вираженості дії:

She works too much.
He plays computer games too much.

 

Якщо перед іменником стоїть визначник (артикль, слова this/that, займенника my, your, his тощо) слід використовувати enough of.

I’ve read enough of these books.
I’ve had enough of your jokes.

Сама фраза «i’ve had enough of it!» має ідіоматичне значення і перекладається як «З мене досить».

 

Enough може вживатися самостійно і ставитися до кількості, коли значення зрозуміле з контексту:

Two hundred will be enough.
That’s enough. Thank you.

КОНСТРУКЦІЇ
TOO + adjective + for somebody/something

The music was too loud for me.
The car went too slowly for him.

ENOUGH + noun + for somebody/something

There isn’t enough water for me.
The book isn’t interesting enough for us.

adjective/прислівник + ENOUGH + for somebody/something

The tea isn’t sweet enough for me.
He wasn’t knowledgeable enough for the job.

TOO … to do something

You are too young to work.
The bag was too heavy to carry.

!Уникайте типової помилки:

The bag was too heavy to carry IT.
The books are too expensive to buy THEM.

Пам’ятаєте, в цій конструкції після дієслова з часткою to не ставиться займенник, але може ставитися привід.

The water is too cold to swim in.
The sofa was too hard to sleep on.

HO якщо використовується конструкція з FOR, то займенник може використовуватися:

The bag was too heavy for me to carry it.
The books are too expensive for students to buy them in this term.

… ENOUGH to do something

You are not old enough to work.
We haven’t got enough money to go on holiday.

!Після TOO і ENOUGH використовується тільки інфінітив (дієслово з часткою TO).
Форма дієслова із закінченням-ING не використовується після TOO і ENOUGH.

 

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: