Визначники в англійській мові

opredeliteli v anglijjskom yazyke55 Визначники в англійській мові

В англійській мові є тенденція визначати іменники, відповідно, існує особлива категорія слів, яка називається determiners або визначники (від слова determine – визначати).

Виходить так, що саме з визначниками зазвичай відбувається плутанина. Одні визначники узгоджуються з іменниками в однині, інші – з іменниками у множині. Деякі визначники використовуються з прийменником of… Але окремо ця тема рідко роз’яснюється в підручниках. Щоб вам стало зрозуміліше, що таке визначники та як їх використовувати, ми підготували для вас цю статтю.

До определителям відносяться артиклі, присвійні займенники, вказівні займенники, кванторів і багато інших слів. Щоб розібратися, давайте умовно розділимо всі визначники на групи.

“Уточнюючі” визначники

До цієї групи віднесемо:

  • Певний артикль
  • Невизначений артикль A(AN)
  • Присвійні прикметники (my, your, his, her, its, our, their)
  • Вказівні займенники (this, that, these, those)

Визначники цієї групи допомагають зрозуміти, про що саме йде мова, де воно знаходиться, кому належить, тому їх можна назвати “уточнюючими” визначниками. Це не загальноприйнятий термін, але ми будемо його використовувати в цій статті, щоб вам було зрозуміліше.

Особливість цієї групи – те, що два визначника цієї групи не можна поставити поруч у реченні:

a dog , the dog, my dog, their dog, this dog that dog

Неправильно буде сказати a my dog, тому потрібно вибирати той визначник, який несе більше інформації. В даному прикладі – це визначник my.

“Кількісні” визначники

До цієї групи належать так звані квантифікатори (quantifiers). Це слова, які вказують на кількість:

  • some, any, no
  • many, much, more, most
  • little, few, several

Крім того, до цієї групи визначників можна віднести числівники, адже вони теж визначають іменники, вказуючи на їх кількість.

У цій статті ми будемо називати визначники другої групи “кількісними” визначниками.

Якщо “уточнюючі” визначники не можна використовувати разом, то деякі з визначників другої групи поєднуються між собою, якщо дозволяє зміст висловлювання:

Give me some more information. – Дайте мені трохи більше інформації.

There were no more than ten people. – Там було не більше, ніж десять осіб.

I phone my sister every few days. – Я дзвоню своїй сестрі кожні кілька днів.

Ще одна істотна відмінність: визначники першої групи (уточнюючі) не можуть використовуватися з займенниками. Для прикладу кілька сполучень, щоб ви переконалися в тому, що вони не мають сенсу:

a he, this her, my them

Зате кількісні визначники можуть поєднуватися з займенниками за допомогою прийменника of:

many of them – багато хто з них

each of us – кожен з нас

all of them – вони всі

Давайте тепер поговоримо про місце визначників в реченні. Визначники обох груп можуть належати до одного і того ж іменника, але при цьому уточнюючий визначник стоїть безпосередньо перед іменником, а кількісний узгоджується за допомогою прийменника of:

my friends – мої друзі

some of my friends – деякі з моїх друзів

these flowers – ці квіти

all of these flowers – всі ці квіти

the population – населення певної країни)

half of the population – половина населення країни

our money – наші гроші

most of our money – велика частина наших грошей

Використання прийменника of заслуговує детального розгляду, оскільки він характерний для кількісних визначників.

Треба окремо відзначити, що визначники no і every не використовуються з прийменником of:

no money – ніяких грошей

no mistakes – ніяких ошишибок

every student – кожен студент

every chair – кожен стілець

Але якщо прийменник of використовується, то no змінюється на none of, а every на every one of й іменник, до якого вони відносяться, вже повинно мати уточнюючий визначник:

none of the money – анітрохи з грошей

none of your mistakes – ні одна з твоїх помилок

every one of his students – кожен з його студентів

every one of these chairs – кожен з цих стільців

Що стосується визначників all, both, half, то з іменниками вони можуть використовуватися як з прийменником of, так і без нього. Не забувайте про уточнюючий визначник перед іменником:

all (of) her children – всі її діти

both (of) your ideas – обидві твої ідеї

half (of) our lessons – половина нашого уроку

Однак, якщо all, both, half вживаються з займенниками, то of необхідно вживати завжди:

all of you – ви всі

both of them – вони обидва

half of us – половина з нас

У всіх прикладах вище ми розглядали, що кількісні визначники стоять перед уточнюючими. Але кілька визначників другої групи, а саме: many, most, few, little, least, можуть використовуватися після уточнюючих визначників. Розглянемо приклади:

those few trees – ті кілька дерев

a few books – кілька книг

the most people – більшість людей

a little water – трохи води

the least money – найменше грошей

Числівники теж можуть використовуватися з визначниками першої групи (крім артикля a/an та вказівних займенників this, that):

my three brothers – мої три брати

the two girls – дві дівчини

these ten rooms – ті десять кімнат

Третя група визначників

Можна виділити також третю групу визначників: це ті слова, які не увійшли в дві інші групи. До них можна віднести: such, only, other, what.

Such і what вживаються з артиклем a/ an:

such a brilliant idea – така прекрасна ідея

what a shame – який сором

Other та only використовуються з “уточнюючими” визначниками:

the only chance – єдиний шанс

his other friend – його інший друг

another way – ще один шлях (another пишеться разом)

У розмовній мові деякі визначники можуть використовуватися без іменника, коли промовистою зрозуміло, про що йде мова, або коли визначуване іменник знаходиться в сусідньому реченні:

I went to the shop to buy some vegetables, but I didn’t buy any. – Я пішов у магазин, щоб купити овочів, але не купив нічого.

– Is there any water? – A little. – Є вода? – Трохи.

– How much money have you got? – None. – Скільки у тебе грошей? – Анітрохи.

Всі правила і виключення, звичайно, складно запам’ятати, тому ось вам порада: читайте англійські тексти і слухайте аудіо англійською. Якщо ви будете постійно сприймати визначники мови, то ви запам’ятаєте всі необхідні мовні зразки без зубріння і будете “інтуїтивно” знати правильний варіант.

Якщо ви знайшли цей матеріал корисним, то підписуйтесь на нашу розсилку й отримуйте всі наші оновлення, а також приєднуйтесь до нас у наші спільноти в Facebook і Вконтакте. Ми раді допомагати вам у вивченні англійської мови. Успіхів вам!

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: