ВСЕ про ступені порівняння прикметників в англійській

Ступені порівняння роблять нашу мову точніше і виразніше, дозволяють точно формулювати особливості предметів і явищ. Як і в російській мові, в англійській ступені порівняння бувають у тих частин мови, які описують характеристики: у прикметників (Adjective) і прислівників (Прислівник).

Що таке ступеня порівняння прикметника?

Ступені порівняння прикметника — це три форми, що виражають різні ступені якості.
vsjo o stepenyakh sravneniya prilagatelnykh v anglijjskom ВСЕ про ступені порівняння прикметників в англійськійНаведемо приклади:

 • Позитивна ступінь — це основна, як у словнику, форма прикметника, коли воно ні з чим не порівнюється:
  Цей жираф великий — This giraffe is big.
 • Порівняльна ступінь — порівнюються дві ознаки:
  Твій жираф більше, ніж мій — Your giraffe is bigger than mine.
 • Чудова ступінь — характеристика типу «самий-самий»:
  Ця найбільший жираф у світі. — This is the biggest giraffe in the world.

Як бачите, позитивна ступінь — це просто прикметник у звичайному вигляді без всяких особливих закінчень, труднощів тут немає. Говорячи про ступені порівняння, завжди мають на увазі порівняльну і чудову ступеня.

Як утворюються ступені порівняння прикметника в англійській?

Англійські прикметники поділяються на дві категорії:

 • якісні прикметники описують якусь якість, наприклад: narrow (вузький), beautiful (гарний), friendly (дружній).
 • відносні прикметники називають якийсь ознака, наприклад: wooden (дерев’яний), French (французька).

Тільки у якісних прикметників є 3 ступені порівняння:
My car is fast but your car is faster. — Моя машина швидка, але твоя машина швидше.
My car is German and your car is French. — Моя машина німецька, а твоя машина французька.
French та German — відносні прикметники, порівнювати їх неможливо. Не можна сказати, що якийсь предмет більш німецький або самий французький.

Порівняльна ступінь (Comparative degree)

При утворенні порівняльної ступеня прикметників в англійській мові необхідно враховувати довжину прикметника. Вимірювати цю довжину треба складами.

Прикметник довжиною в один склад — big (великий), small (маленький), thin (тонкий), cute (кумедний), cold (холодний) — називається односкладовим.

Прикметник довжиною в два слова — modern (сучасний), bus-y (зайнятою), clever (розумний), pretty (красивий) — двусложное.

Прикметник довжиною в три і більше складів — beau-ti-ful (гарний), con-fi-den-tial (секретний), de-fen-sive (захищає) — багатоскладове.

Особливості утворення порівняльної ступеня прикметників в англійській мові:

 • Якщо слово коротке (один йди два складу), то порівняльна ступінь утворюється шляхом додавання до прилагательному суфікса-er (читається як [ə], схоже на звук між е і а). До двоскладовим прикметником, що утворюють ступені порівняння за цим загальним правилом, належать прикметники, що закінчуються на -y, -le, -er, -ow і деякі інші.
  cold (холодний) – colder (холодніше)
  warm (теплий) – warmer (тепліше)
  tender (ніжний) – tenderer (ніжніше)
  safe (безпечний) – safer (безпечніше)
  narrow (вузький) – narrower (вже)
  wide (широкий) – wider (ширше)
  In Canada I got used to colder winters. — У Канаді я звик до більш холодних зим.
  Kate’s dog is cuter than ann’s. — Пес Кейт миліше, ніж пес Енн.
 • Якщо слово вже закінчується на -е, то додаємо тільки -r:
  I can’t understand which tablecloth is larger, the green one or the blue one. – Не можу зрозуміти, яка скатертину більше, зелена або синя.
 • Якщо прикметник закінчується на поєднання голосна + приголосна (тобто це «закритий склад»), то кінцева приголосна подвоюється:
  big (великий) – bigger (більше)
  thin (тонкий, худий) – thinner (тонше, худіша)
 • Якщо прикметник закінчується на -y, вона змінюється на -i:
  busy (зайнятою) – busier (більш зайнятою)
  cosy (затишний) – cosier (затишніше)
  The house in the mountains was cosier compared to the house we rented at the seaside. — Будинок в горах було затишніше у порівнянні з будинком, який ми знімали на узбережжі.
 • Якщо у прикметнику більше двох складів або це прикметник має 2 склади, але закінчується на -ing, -ed, -підрозділах, -able, -ful і -less, то утворюють порівняльну ступінь з допомогою слова more:
  thankful (вдячний) – more thankful (більш вдячний)
  amusing (кумедний) – more amusing (більш кумедний)
  My previous job was more stressful than this one. — Моя попередня робота була більш напруженою, ніж ця.
 • У деяких двоскладовій прикметників є дві форми освіти порівняльної ступеня: із закінченням -(e)r і з допомогою слова more:
  polite (ввічливий) – politer / more polite (більш ввічливий)
  Насправді, тут простіше керуватися вимовою. Якщо мова «не ламається» вимовляти цілком прикметник + звук [ə], то значить все добре, це двусложное прикметник має синтетичну форму (з допомогою суфікса), а якщо виходить супер довге слово, то форма утворюється аналітично. Приклади:
  reliable – more reliable (надійний – надійніше)
  lucky (везучий) — luckier (більш везучий)
  riendly (доброзичливий ) – friendlier (дружелюбніше)
  useful (корисний) – more useful (більш корисний).
 • В якості альтернативи, замість more може використовуватися слово less в значенні «менше»:
  She is now a less famous actress than 20 years ago. — Зараз вона менш відома актриса, ніж 20 років тому.
  Let’s choose a less expensive hotel. — Давай виберемо менш дорогий готель.

Чудова ступінь (Superlative degree)

Зверніть увагу: прикметники найвищого ступеня порівняння вживаються з певним артиклем “the” — це підкреслює їх винятковість і неповторність, “перевага” над іншими в ряду подібних: “найкрасивіший”, “найбільш небезпечний” і т. д.

Особливості утворення найвищого ступеня порівняння прикметників в англійській мові:

 • До коротких словами додаємо -est:
  long (довгий) — the longest (найдовший)
  soft (м’який) – the softest (самий м’який, найм’якіше)
  new (новий) – the newest (самий новий, новітній)
 • Якщо прикметник закінчується на літеру y, перед якою стоїть приголосна літера, то в найвищому ступені закінчення змінюється на -i: pretty (милий) — the prettiest (самий милий).
 • Якщо перед кінцевою y стоїть голосна, то закінчення залишається без змін: grey (сірий) — the greyest (самий сірий).
 • Якщо прикметник закінчується на приголосну букву, перед якою стоїть голосна, то в найвищому ступені порівняння в англійській мові кінцева приголосна подвоюється: big (великий) — the biggest (найбільший).
  vsjo o stepenyakh sravneniya prilagatelnykh v anglijjskom1 ВСЕ про ступені порівняння прикметників в англійській
 • Двухсложные прикметники, які закінчуються на-ing, -ed, -ful і -less, і багатоскладові утворюють найвищий ступінь за допомогою слова the most:
  thankful (вдячний) – the most thankful (самий вдячний)
  amusing (кумедний) – the most amusing (найкумедніший)
  Let’s watch the most joyful film i’ve ever seen again! — Давай ще раз подивимося самий веселий фільм, який я коли-небудь бачив.

Якщо слово складне, складається з двох елементів, то використовуємо more/most або less/least:
light-minded (легковажний) – more light-minded (більш легковажний) – the most light-minded (самий легковажний)
hard-working (працездатний) – less hard-working (менше працездатний) – the least hard-working (найменш працездатний)

Ступені порівняння прислівників в англійській мові

Порівняння прислівників в англійській мові дуже схоже на порівняння прикметників. Якісні прислівники можуть утворювати ступені порівняння за допомогою додавання суфіксів -er та -est:

fast (швидко) — faster (швидше) — the fastest (швидше всього)
late (пізно) — later (пізніше) — latest (найпізніше).

Для складних прислівників і тих діалектів, які були утворені за допомогою суфікса -ly, ступеня порівняння утворюються за допомогою слів more і most:
slowly (повільно) — more slowly (повільніше) — most slowly (повільніше всього)
beautifully (красиво) — more beautifully (гарніше) — most beautifully (найкрасивіше).

Винятками з цього правила є прислівники early і loudly, ступені порівняння яких утворюються за допомогою суфіксів:
early – earlier – earliest
loudly – louder – loudest

Також до винятків можна віднести прислівники quickly і slowly, ступені порівняння яких можуть утворюватися двома способами:
quickly – quicker, more quickly – quickest, most quickly
slowly – slower, more slowly – slowest, most slowly

Ступені порівняння в англійській: виключення

Супплетивный спосіб припускає, що деякі прикметники в англійській мові утворюють ступені порівняння не за загальними правилами (за допомогою своїх супплетивных форм):

good / well – better – best
bad / badly – worse – worst
little – less – least
many – more – most
far – farther, further – farthest, furthest
old – older, elder – oldest, eldest

Зверніть увагу на відмінність у значенні слів farther/further і older/elder:

 • farther – farthest використовується тільки щодо фізичного відстані:
  I live farther from school than Pete. — Я живу далі від школи, ніж Петя.
  further – furthest має більш широке значення:
  You can find further information on our web site.
 • elder – eldest позначає старшинство в сім’ї:
  My elder sister lives in Sochi. — Моя старша сестра живе в Сочі.
  older – oldest позначає вік:
  This is the oldest cathedral in Europe. — Це найдавніший собор в Європі.

Вправи на ступені порівняння

Вправа 1. Напишіть порівняльну і чудову ступеня для таких прикметників:

happy

young

shallow

difficult

dirty

patient

hot

comfortable

brave

wise

friendly

ridiculous

late

little

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

Вправа 2. Вставте відповідний прикметник в потрібній мірі.

 • A train is ___________ than a bus.
 • This text is the ___________ of all.
 • I was ill last week but today I am________
 • Park Street is _______ than Market Street.
 • This jacket is small for me. Show me a ________ one.
 • What is the __________ thing in life?
 • A crocodile is _________ than a water snake.
 • Helen is the ________ girl in our class.
 • Вправа 3. Вправа Розкрийте дужки, поставивши запропоноване прикметник в потрібній мірі.

 • Jill’s a far________ (intelligent) person than my brother.
 • Kate was the_________ (practical) of the family.
 • Greg felt __________ (bad) yesterday than the day before.
 • This wine is the ____________ (good) i’ve ever tasted.
 • Jack was the________ (tall) of the two.
 • Jack is the__________ (clever) of the three brothers.
 • If you need any ___________ (far) information, please contact our head office.
 • The sinking of Titanic is one of _____________ (famous) shipwreck stories of all time.
 • Please, send the books back without_________ (far) delay.
 • The deposits of oil in Russia are by far the __________ (rich) in the world.
 • Could you come a bit _______ (early) tomorrow?
 • I like this song _________ (well) than the previous one.
 • Which of these two performances did you enjoy ________ (much)?
 • The fire was put out _________ (quickly) than we expected.
 • Вправа 4. Вставте more або less.

 • People are______ intelligent than monkeys.
 • Summer holidays are ____ splendid than winter holidays.
 • Maths is _____ important than English.
 • Books are ______ interesting than films.
 • Writing in English is_____ difficult than speaking.
 • Parents are_______ helpful than teachers.
 • Reading is_______ useful than watching TV.
 • Food is _____ expensive than clothes.
 • 5. Складіть з даних слів речення і перекладіть їх.

 • most – the Mona Lisa – in – is – painting – the – famous – the – world.
 • longer – the Don – is – the Volga – than.
 • more – Spain – Germany – than – beautiful — is.
 • London – city – in – biggest – the – England – is.
 • the – team – Adam – is — worst – the – player – in.
 • Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: