Як висловлювати дозвіл на англійській мові: дієслова let, allow, permit.

kak vyrazhat razreshenie na anglijjskom: glagoly let, allow, permit 31 Як висловлювати дозвіл на англійській мові: дієслова let, allow, permit.

В одній з недавніх статей ми розглядали, як використовувати модальні дієслова для вираження дозволу. Якщо ви хочете попросити дозволу, дати дозвіл або заборонити, то використовуйте модальні дієслова can, may, could, might в залежності від ситуації та контексту спілкування.

Щоб поговорити про те, що дозволено або заборонено, використовують дієслова let, allow, permit. Всі вони переводяться як “вирішувати, дозволяти”, але вживаються по-різному. Якщо розглядати їх з точки зору їх формальності, то let найбільш розмовний, а permit – використовується у формальних контекстах. Розглянемо подібності та відмінності між цими дієсловами.

Let

Дієслово let перекладається як «вирішувати, дозволяти» і використовується з доповненням (Кому?) і инфинитивом без частки to:

kak vyrazhat razreshenie na anglijjskom: glagoly let, allow, permit 32 Як висловлювати дозвіл на англійській мові: дієслова let, allow, permit.

His parents always let him stay out late. – Його батьки завжди дозволяють йому гуляти допізна.

Her mother let her go to the disco. – Мама дозволила їй піти на дискотеку.

The teacher let me correct some mistakes in my paper. – Вчитель дозволив мені виправити помилки в моїй роботі.

Дієслово let зазвичай не використовується в пасивному заставі, тобто обов’язково вказувати, хто саме вчинив дію. Не можна сказати: I wasn’t let go to a party, правильно буде:

Mother didn’t let me go to a party. – Мама не відпустила мене на вечірку.

Let можна використовувати в пасивному заставі тільки в деяких випадках, якщо після стоїть прийменник (наприклад, з фразовими дієсловами):

They let me in. – Вони мене впустили.
The old man was let through the queue. – Старого пропустили в черзі.

Allow, permit.

Allow і permit в більшості словників представлені як синоніми: дозволяти, дозволити. Тому допускається багато помилок, так як словники не роз’яснюють відмінностей у використанні дієслів-синонімів. Нагадаємо вам, що permit – це формальний дієслово, його можна зустріти в документах, офіційних контекстах. Permit передає дозвіл без винятків, для всіх, і позначає певне правило або вимога.

Allow – це більш розмовний дієслово. Allow більш доречний, коли йдеться про якійсь конкретній ситуації, коли просять дозволу на що-небудь зробити. Комусь можуть дозволити, а комусь ні.

Хоча значення дієслів allow і permit практично однакові, в їх використанні є як подібності, так і деякі відмінності. Розглянемо їх.

Почнемо з того, що після обох дієслів слід додаток (кому дозволено) і інфінітив з часткою to:

kak vyrazhat razreshenie na anglijjskom: glagoly let, allow, permit 33 Як висловлювати дозвіл на англійській мові: дієслова let, allow, permit.

She allowed me to come in. – Вона дозволила мені увійти.
The teacher permitted the students to leave earlier. – Вчитель дозволив студентам піти раніше.

Важливо пам’ятати, що перед доповненням (кому дозволяється) не використовується прийменник to. Не можна сказати: They allowed/permitted to me. Правильно буде сказати:

They allowed/windows me. – Вони дозволили мені.

Обидва дієслова можуть використовуватися в пасивному заставі, в такому випадку додаток стає підметом:

kak vyrazhat razreshenie na anglijjskom: glagoly let, allow, permit 34 Як висловлювати дозвіл на англійській мові: дієслова let, allow, permit.

I wasn’t allowed/ permitted to enter the room. – Мені не дозволено/не дозволили зайти в кімнату.
You are allowed/ permitted to park on the premises of our company. – Вам дозволено паркуватися на території компанії.

Іноді ми не знаємо, хто саме дає дозвіл. Російською в такому разі кажуть: “дозволено” або “дозволяється”, англійською ж необхідно вжити безособове підмет it: “Це дозволено…”. Якщо підметом у реченні виступає it – то можемо використовувати тільки permit, так як allow не використовується з безособовим підлягають:

kak vyrazhat razreshenie na anglijjskom: glagoly let, allow, permit 35 Як висловлювати дозвіл на англійській мові: дієслова let, allow, permit.

It is not permitted to take pictures in the museum. – Фотографувати в музеї заборонено.
It was permitted to ask questions during the press-conference. – Під час прес-конференції дозволялося задавати питання.

Якщо ж ви все-таки віддаєте перевагу використовувати allow, то використовуйте пасивний заставу без it:

You are not allowed/ permitted to take pictures in the museum. – Вам не дозволено фотографувати в музеї.

You are allowed/permitted to ask questions during the press-conference. – Вам дозволено ставити запитання під час прес-конференції.

Обидва дієслова допустимо вживати, якщо в якості підмета виступає герундій:

kak vyrazhat razreshenie na anglijjskom: glagoly let, allow, permit 36 Як висловлювати дозвіл на англійській мові: дієслова let, allow, permit.

Taking pictures is not allowed/ permitted. – Фотографувати не дозволяється.
Asking questions during the press-conference is allowed/permitted. – Ставити запитання під час прес-конференції дозволяється.

З приводами і наречными частками (in, out, over, up, down etc.) вживається тільки allow, а не permit:

They didn’t allow me in. – Вони не дозволили мені увійти.
Tom’s father doesn’t allow him out alone. – Батько Тома не дозволяє йому виходити на вулицю одному.

Іменники

Раз вже ми говоримо про дозвіл, то хотілося б додати пару слів про іменників. Дієслова, про яких ми говорили, утворюють іменники: від дієслова allow відбувається іменник allowance, а дієслово permit має два іменників: permit і permission. Дієслово let не утворює іменника з подібним значенням.

Хоча іменник allowance і походить від дієслова allow, воно має кілька значень. Значення “дозвіл, дозвіл” не є основним і використовується переважно у формальних контекстах, так як передбачає легальність, законність чого-небудь. Перше і основне значення – “грошова допомога, зміст, кишенькові гроші”.

Іменник permit – дозвіл (зазвичай письмове офіційне), яке видають спеціальні установи:

building permit – дозвіл на будівництво
work permit – дозвіл на роботу

Зверніть увагу, що дієслово permit вимовляється [pə’mɪt], а іменник – [‘pɜːmɪt]. Permit – іменник обчислену, тому можна використати артикль A.

Що стосується іменника permission – це не “повна” форма permit, як дехто схильний вважати. Permission – це дозвіл (але не обов’язково письмовий), чиєсь схвалення, дозвіл. Permission – незліченну іменник (на відміну від permit), тому артикль A не вживається. Зі словом permission обов’язково зазначати, хто дає дозвіл. Це досягається за допомогою присвійного відмінка:

your permission – ваше дозвіл
my father’s permission – дозвіл мого батька
the teacher’s permission – дозвіл вчителя

Якщо необхідно підкреслити, що дозвіл у письмовій формі, то це уточнюється окремо:

written premission – письмовий дозвіл.

Порівняйте два приклади, які ілюструють смислові відмінності між двома іменниками:

You must get a work permit to get a job abroad. – Вам потрібно отримати дозвіл на роботу, щоб отримати роботу в іншій країні.
You must get written permission from your parents to go abroad. – Вам потрібно отримати письмовий дозвіл від батьків, аби поїхати в іншу країну.

Тепер ви знаєте, у чому принципові відмінності між дієсловами, які виражають дозвіл: let, allow і permit. Постарайтеся запам’ятати і відпрацювати на практиці мовленнєві зразки з ними, це допоможе вам завжди говорити без помилок.

Продовжуйте вдосконалювати свою англійську разом з нами! Підписуйтесь на нашу розсилку і приєднуйтесь до нас Вконтакте і Facebook.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: