Захист навколишнього середовища англійською мовою. Topic environment з прикладом і переказом

Захист навколишнього середовища англійською мовою – популярна тема обсцуждений в англомовних країнах. Про це пишуть різні тексти: статті, твори, есе і навіть книги. З року в рік ця тема не втрачає своєї актуальності, так як людство з одного боку нарощує обсяги промислового виробництва, що негативно позначається на навколишньому середовищі, а з іншого – знаходить все нові способи оптимізувати це саме виробництво, зробивши його більш безпечним для навколишнього середовища. Щоб докладно і цікаво розкрити цю тему англійською мовою, скористайтеся наступним планом.

Зміст:

zashhita okruzhayushhejj sredy na anglijjskom yazyke topic environment s primerom i perevodom63 Захист навколишнього середовища англійською мовою. Topic environment з прикладом і переказом

План розповіді про захист навколишнього середовища англійською< мовою

 1. Вступ

  На початку топіка (topic) розкажіть, що таке навколишнє середовище і яка небезпека їй загрожує. Розкажіть про важливість підтримання чистого навколишнього середовища.

 2. Хто і як забруднює навколишнє середовище

  Розкажіть про компанії, які надають негативний вплив на навколишнє середовище: забруднюють її, вирубують ліси, що руйнують озоновий шар. Поясніть, чому це відбувається, і які цілі переслідують такі компанії.

 3. Чому важливо захищати навколишнє середовище

  Опишіть, що буде, якщо не захищати навколишнє середовище: шкідлива екологія, зникнення деяких видів тварин і рослин, погіршення здоров’я людей.

 4. Хто і як захищає навколишнє середовище

  Опишіть компанії та організації, які займаються захистом навколишнього середовища. Як давно виникло рух за захист навколишнього середовища і які успіхи були у нього за останній час? Як на державному рівні вирішується проблема забруднення навколишнього середовища в різних країнах?

 5. Висновок

  В кінці топіка розкажіть, як ви самі ставитеся до навколишнього середовища. Чи намагаєтеся ви підтримувати чистоту навколо себе, берете участь в тематичних волонтерських програмах та об’єднаннях?

Безкоштовний урок на тему:
Неправильні дієслова англійської мови: таблиця, правила і приклади

Обговоріть цю тему з особистим викладачем на безкоштовному онлайн уроці в школі Skyeng
Залиште контактні дані і ми зв’яжемося з вами для запису на урок

zashhita okruzhayushhejj sredy na anglijjskom yazyke topic environment s primerom i perevodom64 Захист навколишнього середовища англійською мовою. Topic environment з прикладом і переказом

Корисні слова і вирази

Англійський термін
Переклад
Acid rainкислотний дощ
Activistsактивісти
Animal rightsправа тварин
Biodegradableбіорозкладаний
Breeding in captivityрозведення в неволі
Condensationконденсат
Conservationзбереження
Conservation programпрограма збереження
Conserveзберегти
Contaminatedзабруднене
Decayрозпад
Droughtзасуха
Ecosystemекосистема
Emissionsвикиди
Endangered speciesвимираючий вид
Environmentalistеколог
Erosionерозія
Extinctвимирати
Floodпідйом води
Fossil fuelsвикопні види палива
Genetically modifiedгенетично модифікований
Global warmingглобальне потепління
Greenhouse effectпарниковий ефект
Greenhouse gasesгази, що викликають ефект парникові
Landfillsзвалища
Natural resourcesприродні ресурси
Oceanокеан
Organicорганічний
Organic farmingнатуральне сільське господарство
Ozone layerозоновий шар
Poachingбраконьєрство
Polluteзабруднювати
Pollutionзабруднення
Power Linesлінії електропередач
Preserveзберегти
Rainforestтропічний ліс
Recyclingповторне використання
Researchдослідження
Solar powerсонячна енергія
Speciesвиди тварин
Tidal energyприливна енергія
Toxic wasteтоксичні відходи
Untapped resourcesнезадіяні ресурси
Wildlifeдика природа

zashhita okruzhayushhejj sredy na anglijjskom yazyke topic environment s primerom i perevodom65 Захист навколишнього середовища англійською мовою. Topic environment з прикладом і переказом

Приклад розповіді про захист навколишнього середовища англійською мовою

An environment is an important part of human life and a healthy environment is a must for human existence. Therefore, it is crucial that we take care of our surroundings and help nature maintain ecological balance so that we could hand over to the coming generations the environment as we found it, if not any better.

Pollution from factories cars and can cause damage to the environment. It makes the air dirty. Breathing this dirty air causes health problems, particularly for children and the elderly. Pollution not only increases spending on health care but also decreases working ability. We need to control the amounts of pollution we produce in order to prevent health problems.

If we do not protect our environment it will continue to get worse and our children will suffer the consequences. The air and water will be dirtier, natural resources will become scarcer, and more plants and animals will die. Our children won’t have as much natural beauty to admire. Even worse, their well-being will be threatened.

The steps taken for the environmental protection include coordination of actions of State governments, officers, and other authorities laying down standards for the quality of the environment, and the standards for emission or discharge of pollutants from various sources.

I believe that environmental protection should become the common concern for all inhabitants of the Earth. As for me, I try to actively participate in this cause. Every summer, I join a group of volunteers, together and we’re going to the woods, mountains or beaches to collect garbage and to make our environment cleaner.

Переклад оповідання

Навколишнє середовище є важливою частиною людського життя, а здорове навколишнє середовище є обов’язковою умовою для існування людини. Тому дуже важливо, щоб ми дбали про те, що нас оточує, і допомагали природі зберігати екологічну рівновагу, щоб ми змогли передати майбутнім поколінням навколишнє середовище в тому стані, в якому вона нам дісталася, або навіть краще.

Забруднення від заводів і автомобілів можуть завдати шкоди довкіллю. Це робить повітря брудним. Цей брудний повітря викликає проблеми зі здоров’ям, особливо у дітей і літніх людей. Забруднення не тільки збільшує витрати на охорону здоров’я, але і знижує працездатність. Ми повинні контролювати обсяги забруднення, яке ми здійснюємо, для того, щоб запобігти проблеми зі здоров’ям.

Якщо ми не будемо захищати нашу навколишнє середовище, вона буде продовжувати погіршуватися, і наші діти будуть страждати від наслідків цього. Повітря і вода стануть брудніше, природних ресурсів стане менше, а багато рослин і тварини загинуть. У наших дітей буде менше причин захоплюватися красою природи. Або навіть гірше, всі їх благополуччя опиниться під загрозою.

Заходи, що вживаються для захисту навколишнього середовища включають в себе проекти з координації дій державних органів влади, посадових осіб та інших органів, що встановлюють стандарти якості навколишнього середовища і нормативи питомих викидів забруднюючих речовин з різних джерел.

Я вважаю, що захист навколишнього середовища повинна бути завданням всіх жителів Землі. Зі свого боку я намагаюся активно брати участь у цій справі. Кожне літо я їду з загоном волонтерів в ліс, гори або на узбережжі, де ми всі разом збираємо сміття і робимо навколишнє середовище трохи чистіше.

Корисне відео на тему:

А тепер перевір себе і пройди тест на визначення рівня англійської мови:

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: