Знаки пунктуації в англійській мові

Нарешті ми розглянемо з вами, дорогі читачі, одну з найбільш важливих тем у вивченні не тільки англійської мови, але й російської – правильну розстановку розділових знаків. Грамотне написання текстів, ділових листів та дружніх повідомлень – ознака освіченості людини та шанобливого ставлення до адресата.

Пунктуація – головна система символів писемності, передає сенс слів і інтонацію автора, дозволяє читачеві коректно сприймати написане. Різні знаки пунктуації в англійській мові мають певні правила розстановки, менш суворі, ніж в російській. Зупинимо свою увагу на використанні точки, коми, крапки з комою, двокрапки, тире і дефіс, лапки, знаків питання та оклику.

Точка (full stop/period)

znaki prepinaniya v anglijjskom yazyke34 Знаки пунктуації в англійській мові

Для цього знака правила прості:

 • крапка ставиться в кінці закінченого речення: Jim drew a package from his overcoat pocket. – Джим витягнув пакет з кишені пальто. They stood there some time. – Вони стояли там якийсь час.
 • точка ніколи не ставиться в заголовках: Punctuation in English – Пунктуація в англійській мові
 • крапка не ставиться в словах, що складаються з початкових букв інших слів: NATO – North Atlantic Treaty Organization, UNESCO – United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization.

Але не варто плутати full stop (завершальну крапку) з dot (точкою скорочення), яка ставиться при скороченні слів: etc. (від лат. et cetera) – і так далі, co. (company) – компанія, i.e. (від лат. id est) – тобто, e.g. (від лат. exempli gratia) – наприклад і перед розширенням .com, .ua. А також в абревіатурах: Dr. (doctor) – доктор, Mr. (mister) – пан, Mrs. (mistress) – пані, Prof. (рrofessor) – професор, Nov. (November) – листопад. Хоча у всіх цих випадках допускається написання без крапки. Як і в скороченні країн: USA або U. S. A., U. K. або UK (United Kingdom).

Кома (Comma)

znaki prepinaniya v anglijjskom yazyke35 Знаки пунктуації в англійській мові

Кома – один із символів, з яким у багатьох виникають проблеми. Давайте розберемо по пунктах, як же використовується кома в англійській мові. По-перше, варто згадати про те, що знак коми визначає місце паузи в тексті. А також символ вживається:

 • для перерахування: I bought wine, cheese, chocolate and fruit. – Я купив вино, сир, шоколад і фрукти.
 • для однорідних означень: Red, yellow, blue and white flowers filled the vases. – Червоні, жовті, сині і білі квіти наповнювали вази.
 • у розділювальних питаннях: You read this book, didn’t you? – Ти читав цю книгу, чи не так?
 • перед словами too і either (теж, також): I want go to Italy, too. – Я теж хочу поїхати в Лондон.
 • для виділення пояснювальних слів: Edgar Allan Poe, the master of mystery stories, was born in 1809. – Едгар Аллан По, майстер загадкових історій, народився в 1809 році.
 • після вступних слів і конструкцій: Anyway, i’m right! – У будь-якому випадку, я прав!
 • після вступних слів перед прямою мовою: She said, “i’ll never come back”. – Вона сказала: «Я ніколи не повернуся». Інші знаки при прямій мові англійською мовою – нижче.
 • після звернень: Sam, come here, please. – Сем, підійди сюди, будь ласка. Якщо слово please стоїть на початку речення, воно комами не виділяється (на відміну від російського правопису): Please come here. – Будь ласка, підійди сюди. При цьому є ще одна відмінність англійської варіанти розстановки комою від російської. У листі по-англійськи ви напишіть Dear Sam, або Dear Sam: По-російськи ми найчастіше в кінці звернення використовуємо знак оклику. В кінці листів перед підписом по-англійськи ми напишемо, наприклад, Best regards, Michael Moore. – З найкращими побажаннями, Майкл Мур.
 • для відділення назв міст від штатів: He is from Richmond, Virginia. – Він з Річмонда, штат Вірджинія.
 • для відділення числа від: The accident happened on 10th May, 1995. – Нещасний випадок стався 10 травня 1995 року.
Читайте також:
Як вивчити англійську мову самостійно? Поради від NES

По-друге, кома розділяє частини як простих, так і складних речень, для кращого розуміння слів автора. Ось кілька прикладів, коли ставимо кому:

 • якщо в реченні немає спілок: The sky was covered with clouds, a cold wind was blowing, a snow-storm began. – Небо було затягнуте хмарами, дув холодний вітер, заметіль почалася.
 • для виділення причетного обороту: The director of company being absent, the meeting didn’t take place. На російську мову пропозицію можна перевести так: З-за відсутнього директора компанії, зустріч не відбулася.
 • між частинами складносурядних речень зі сполучниками and, but, for, or, nor, while: I made a list, but he forgot to buy some of products. – Я склала список, але він забув купити деякі продукти.
 • якщо підрядне речення – на початку, то воно відділяється від головного комою: If you are not sure about this, let me know now. – Якщо ви не впевнені в цьому, дайте мені знати, прямо зараз.
 • якщо підрядне речення – в кінці, кома не ставиться: Let me know now if you are not sure about this. – Дайте мені знати зараз, якщо ви не впевнені в цьому.

znaki prepinaniya v anglijjskom yazyke36 Знаки пунктуації в англійській мовіКрапка з комою (Semicolon)

Символ «;» використовується, переважно, для розділення складних конструкцій, а також при відсутності союзу, там, де можна поставити крапку: The house badly needs painting; the garden is overgrown with weeds. – Будинок вкрай потребує фарбування; сад заріс бур’янами.

Двокрапка (Colon)

Двокрапка використовується:

 • для необхідності що-небудь перерахувати або роз’яснити: I want to have a lot of pets: dog, cat, parrot and even raccoon. – Я хочу мати багато домашніх тварин: собаку, кота, папуги і навіть єнота.
 • перед придаткових пропозицією: Nick couldn’t drive: he was drunk. – Нік не міг вести машину: він був п’яний.
 • іноді ставиться перед прямою мовою або цитатою: Не said: “Leave me alone!” – Він сказав: «Залиште мене у спокої!».
Читайте також:
Ввідні слова

Тире (Dash) і дефіс (Hyphen)

Не плутайте ці два абсолютно різних, знака. Тире, як і двокрапка ставиться перед узагальнюючим словом, після якого слідує перерахування, наприклад:

 • I bought fruit – apples, pears, bananas, oranges. – Я купила фрукти – яблука, груші, банани, апельсини.

Також знак тире в англійській мові використовується для пояснення чого-небудь у середині речення:

 • But she – my sister – hasn’t driver’s license. – Але вона – моя сестра – не має водійських прав.

А ось дефіс стоїть всередині слів, тобто використовується в складених словах: mother-in-low – свекруха, dark-blue – темно-блакитний.

Лапки (Quotation marks)

Насамперед, лапки вживаються для передачі прямої мови або цитати. В англійській всі розділові знаки пишуться всередині лапок, на відміну від російської. Зверніть увагу на абсолютно різне використання символів при прямій мові.

Наприклад:

 • “How on earth should I know?” he said. – «Звідки я взагалі повинен знати?» – він запитав.
 • “Yes,” she said, “it’s time for you to go.” – «Так, – сказала вона, – тобі пора йти».

Розділена пряма фраза на дві частини, по-англійськи передбачає написання двох частин в лапках, в той час як по-російськи вони відокремлюються тире.

Якщо цитата складається з двох повноцінних пропозицій, після прямої мови ставиться крапка, а друга частина знову пишеться в лапках і з великої літери:

“No,” his father said. “You don’t get my money!” – «Ні, – сказав його батько. – Ти не отримаєш моїх грошей!».

Цікаво, що в англійській мові крапка і інші розділові знаки після лапок в кінці речення не ставляться, а от в російській необхідний цей знак, інший – по контексту. Дивіться приклад вище.

Читайте також:
Прислівники часу just, already, yet, still та їх місце в реченні.

Знак питання (Question mark)

Цей знак ставиться в кінці питального речення. Логічно, чи не так? Наприклад:znaki prepinaniya v anglijjskom yazyke37 Знаки пунктуації в англійській мові

 • How much it will cost? – Скільки це буде коштувати?
 • What did he do? – Що він зробив?

Запам’ятайте, після непрямого запитання, який є придаткових пропозицією, не ставиться знак питання, а точка:

 • He asked where his wallet was. – Він запитав, де був його гаманець.

А ось якщо непрямий питання має головне речення, яке також питальне, тоді знак питання буде дуже до речі:

 • Do you know when they will arrive? – Ти знаєш, коли вони приїдуть?

Знак оклику (Exclamation mark)

Символ, що виражає речення з сильним почуттям, виразністю.

Наприклад:

 • Let me go, George! – Відпусти мене, Джордж!
 • Nobody ever told me about it! – Ніхто ніколи не говорив мені про це!

Розділяйте, групуйте, визначайте слова і пропозиції – використовуйте знаки пунктуації англійською, так і російською, з розумом.

Приходьте на корисні уроки англійської в NES, і наші викладачі пояснять усі аспекти вивчення мови!

А якщо для субстрату вам необхідно визначити свій рівень англійської мови, продите тест онлайн.

Якщо Вам сподобалася стаття, Ви завжди можете відзначити

Подобається? Поділіться з друзями:
Вчити англійську: Англійська мова онлайн