1000 найбільш важливих слів в англійській мові

Hi everyone! Чи замислювалися ви над тим, які слова зустрічаються частіше, а які — рідше? Які слова найпопулярніші? Яку кількість слів покриває більшу частину нашого лексикону? Ось, наприклад, слово hi по частоті використання стоїть на 2088 місці. А слово everyone розмістилося на 530 місці. У цій статті хочемо показати вам 1000 найбільш використовуваних слів в англійській мові. Якщо ваш рівень — Elementary або Beginner, можете почати вивчення лексики саме з них.

Зміст статті:

 1000 найбільш важливих слів в англійській мові

Принцип Парето в лінгвістиці

Якщо розмістити на графіку англійські слова і розбити їх по частоті вживання (frequency), то вийде не рівна щербатий лінія, а дуга гіперболи. Тобто наближені до початкової точки слова зустрічаються набагато частіше, ніж наступні. Звідси можна вивести принцип Парето (80/20): 20% найбільш важливих слів покривають 80% мови.

 1000 найбільш важливих слів в англійській мові

У нашому випадку диспропорція буде навіть більше, адже статистика взята з літератури і статей у Вікіпедії. А щоб покрити 80% простої розмовної мови, вивчити доведеться навіть менше двадцяти відсотків. Але почати, мабуть, можна з першої тисячі.

Таблиця з 1000 зустрічаються слів в англійській

До речі, рекомендуємо додати сторінку в закладки, щоб не втратити.

 

СловоПереклад
1theартикль
2beбути
3andі
4ofз/від/про
5aартикль
6inв
7toчастинка перед дієсловом
8haveмати
9toщоб
10itце
11Iя
12thatщо
13forдля
14youти/ви
15heвін
16withз
17onна
18doробити
19sayсказати
20thisцей
21theyвони
22atна/у
23butале
24weми
25hisйого
26fromз/з
27thatтой
28notне
29n tне (скор.)
30bys
31sheвона
32orабо
33asв якості
34whatщо
35goйти
36theirїх
37canможе
38whoхто
39getотримувати
40ifякщо
41wouldб
42herїї
43allвсі
44myмоє
45makeробити
46aboutпро
47knowзнати
48willбуде
49asяк
50upвгору
51oneодин
52timeчас
53thereтам
54yearрік
55soтому
56thinkдумати
57whenколи
58whichякий
59themїм
60someдеякі
61meмій
62peopleлюди
63takeбрати
64outз/поза
65intoвсередині
66justпросто
67seeбачити
68himйого
69yourтвій
70comeприходити
71couldміг
72nowзараз
73thanніж
74likeяк
75otherінший
76howяк
77thenтоді
78itsцього
79ourнаше
80twoдва
81moreбільше
82theseці
83wantхотіти
84wayспосіб
85lookвиглядає
86firstперший
87alsoтакож
88newновий
89becauseтому що
90dayдень
91moreбільше
92useвикористовувати
93noнемає
94manчоловік/чоловік
95findзнаходити
96hereтут
97thingріч
98giveдавть
99manyбагато
100wellдобре
101onlyтільки
102thoseті
103tellрозповідати
104oneчастка
105veryдуже
106herїї
107evenнавіть
108backтому
109anyбудь
110goodхороший
111womanжінка
112thoughtдумка
113usнам/нас
114lifeжиття
115childдитина
116thereтуди
117workпрацювати
118downвниз
119manyбагато
120afterпісля
121shouldповинен
122callзвати
123worldсвіт
124overпонад
125schoolшкола
126stillдосі
127tryнамагатися
128inв
129asяк
130lastостанній
131askпитати
132needпотребувати
133tooтеж
134feelвідчувати
135thereце
136whenколи
137stateстан
138neverніколи
139becomeставати
140betweenміж
141highвисокий
142reallyдійсно
143somethingщо-небудь
144mostбільшість
145anotherінший
146muchбагато
147familyродина
148ownособистий
149outз/поза
150leaveзалишати
151putпоклав
152oldстарий
153whileпоки
154meanзначить
155onвід
156keepзберігати
157studentстудент
158whyчому
159letдозволяти
160greatвеликий
161sameоднаковий
162bigвеликий
163groupгрупа
164beginпочинати
165seemздаватися
166countryкраїна
167helpдопомагати
168talkспілкуватися
169whereде
170turnповертати
171problemпроблема
172everyкожен
173startпочинати
174handрука
175mightможе
176Americanамериканський
177showпоказувати
178partчастина
179aboutпро/про
180againstпроти
181placeмісце
182overпонад
183suchяк
184againзнову
185fewкілька
186caseвипадок
187mostбільшість
188weekтиждень
189companyкомпанія
190whereде
191systemсистема
192eachкожен
193rightправильно
194programпрограма
195hearчути
196soтак
197questionпитання
198duringпротягом
199workробота
200playграти
201governmentуряд
202runбігти
203smallмаленький
204numberкількість
205offвід/з
206alwaysзавжди
207moveрухатися
208likeподобатися
209nightніч
210liveжити
211Mrмістер
212pointточка
213believeвірити
214holdтримати
215todayсьогодні
216bringнести
217happenтраплятися
218nextнаступний
219withoutбез
220beforeраніше
221largeвеличезний
222allвсі
223millionмільйон
224mustповинен
225homeбудинок
226underпід
227waterвода
228roomкімната
229writeпиать
230motherмама
231areaмісцевість
232nationalнаціональний
233moneyгроші
234storyісторія
235youngмолодий
236factфакт
237monthмісяць
238differentрізний
239lotбагато
240rightправо
241studyвчити
242bookкнига
243eyeочей
244jobробота
245wordслово
246thoughхоча
247businessбізнес
248issueпроблема
249sideсторона
250kindвид
251four чотири
252headголова
253farдалекий
254blackчорний
255longдовгий
256bothобидва
257littleмаленький
258houseбудинок
259yesтак
260afterпісля
261sinceз
262longдовго
263provideзабезпечувати
264serviceсервіс
265aroundнавколо
266friendодин
267importantважливий
268fatherбатько
269sitсидіти
270awayпоза/далеко
271untilдо тих пір
272powerсила
273hourгодину
274gameгра
275oftenчасто
276yetдосі
277lineлінія
278politicalполітичний
279endкінець
280amongсеред
281everзавжди
282standстояти
283badпоганий
284loseвтрачати
285howeverоднак
286memberучасник
287payплатити
288lawзакон
289meetзустрічати
290carавтомобіль
291cityмісто
292almostмайже
293includeвключати
294continueпродовжувати
295setвстановлювати
296laterпізніше
297communityспільнота
298muchзначно
299nameім’я
300fiveп’ять
301onceодного разу
302whiteбілий
303leastнайменш
304presidentпрезидент
305learnвчити
306realсправжній
307changeзмінювати
308teamкоманда
309minuteхвилина
310bestкращий
311severalкілька
312ideaідея
313kidдитина
314bodyтіло
315informationінформація
316nothingнічого
317agoтому
318rightправо
319leadвести
320socialсоціальний
321understandрозуміти
322whateverбез різниці
323backзад
324watchдивитися
325togetherразом
326fellowчоловік
327aroundнавколо
328parentбатько
329onlyтільки
330stopзупинятися
331faceособа
332anythingщо-небудь
333createстворювати
334publicгромадський
335alreadyвже
336speakспілкуватися
337othersінші
338readчитати
339levelрівень
340allowдозволяти
341addдодавати
342officeофиц
343spendпроводити
344doorдвері
345healthздоров’я
346personчоловік
347artмистецтво
348sureзвичайно
349suchтакий
350warвійна
351historyісторія
352partyвечірка
353withinу межах
354growрости
355resultрезультат
356openвідкривати
357changeзмінювати
358morningранок
359walkгуляти
360reasonпричина
361lowнизький
362winперемагати
363researchдослідження
364girlдівчинка
365guyхлопець
366earlyрано
367foodїжа
368beforeраніше
369momentмомент
370 himselfсам
371airповітря
372teacherвчитель
373forceсила
374offerпропонувати
375enoughдостатньо
376bothобидва
377educationосвіта
378acrossчерез
379althoughхоча
380rememberпам’ятати
381foodїжа
382secondдругий
383boyхлопчик
384maybeможливо
385towardдо
386ableздатний
387ageвік
388offвід/геть
389policyполітика
390everythingвсі
391loveлюбов
392processпроцес
393musicмузика
394includingвключаючи
395considerрозглядати
396appearз’являтися
397actuallyнасправді
398buyкупувати
399probablyймовірно
400humanчоловік
401waitчекати
402serveобслуговувати
403marketринок
404dieпомирати
405sendвідправляти
406expectочікувати
407homeдодому
408senseзміст
409buildбудувати
410stayзалишатися
411fallпадати
412ohох
413nationнація
414planплан
415cutрізати
416collegeколедж
417interestінтерес
418deathсмерть
419courseкурс
420someoneдехто
421experianceдосвід
422behindззаду/за
423reachдосягати
424localмісцевий
425killвбивати
426sixшість
427remainзалишатися
428effectвпливати
429useвикористовувати
430yeahтак (разг.)
431suggestпропонувати
432classклас
433controlконтроль
434raiseрости
435careтурбота
436perhapsможливо
437littleтрохи
438lateпізній
439hardважкий
440fieldполе
441elseінший
442passпроходити
443formerколишній
444sellпродавати
445majorосновний
446sometimesіноді
447requireвимагати
448alongразом
449developmentрозвиток
450themselvesсамі
451reportдоповідати
452roleроль
453betterкраще
454economicекономічний
455effortзусилля
456upвгору
457decideвирішувати
458rateтемп
459strongсильний
460possibleможливий
461heartсерце
462drugліки/наркотик
463showпоказувати
464leaderлідер
465lightсвіт
466voiceголос
467wifeдружина
468wholeцілий
469policeполіція
470mindрозум
471finallyнарешті
472pullтягнути
473returnповертатися
474freeбезкоштовний/вільний
475militaryвійськовий
476priceціна
477reportзвіт
478lessменше
479accordingвідповідно
480decisionрішення
481explainпояснювати
482sonсин
483hopeсподіватися
484evenнавіть
485developрозвивати
486viewбачення
487relationshipставлення
488carryнести
489townмісто
490roadдорога
491driveводити
492armрука
493trueправильний
494federalфедеральний
495breakголоволомка
496betterкраще
497differenceрізниця
498thankвдячність
499receiveотримувати
500valueзначення
501internationalміжнародний
502buildingспоруда
503actionдія
504fullповний
505modelмодель
506joinприєднуватися
507seasonсезон
508societyсуспільство
509becauseтак як
510taxподаток
511directorдиректор
512earlyпочатковий
513positionпозиція/посада
514playerгравець
515agreeпогоджуватися
516especiallyособливо
517recordзаписувати
518pickвибирати
519wearносити (одяг)
520paperпапір
521specialспеціяльна
522spaceпростір
523groundземля
524formформа
525supportпідтримка
526eventподія
527officialофіційний
528whoseчий
529matterмати значення
530everyoneвсі
531centerцентр
532coupleпара
533siteсайт
534endкінець
535projectпроект
536hitвражати (мета)
537baseоснова
538activityзаняття
539starзірка
540tableстіл
541needнеобхідність
542courtкорт
543produceвиробляти
544eatє
545Americanамериканець
546teachвикладати
547oilмасло
548halfполовина
549situationситуація
550easyлегко
551costвартість
552industryіндустрія
553figureфігура
554faceособа
555streetвулиця
556imageзображення
557itselfсаме
558phoneтелефон
559eitherабо
560dataдані
561coverпокривати
562quiteдосить
563pictureкартинка
564clearчисто
565practiceпрактика
566pieceсвіт
567landземля
568recentнещодавній
569describeописувати
570productпродукт
571doctorдоктор
572wallстіна
573patientпацієнт
574workerробочий
575newsновини
576testтест
577movieфільм
578certainпевний
579northпівніч
580loveлюбов
581personalособистий
582openвідкритий
583supportдопомога
584simplyлегко
585thirdтретій
586technologyтехнологія
587catchловити
588stepкрок
589babyнемовля
590computerкомп’ютер
591typeтип
592attentionувагу
593drawмалювати
594filmфільм
595Republicanреспубліканець
596treeдерево
597sourceджерело
598redчервоний
599nearlyприблизно
600organizationорганізація
601chooseвибирати
602causeпричина
603hairволосся
604lookвид
605pointточка (зору)
606centuryвік
607evidenceдокзательства
608windowвікно
609difficultскладний
610listenслухати
611soonскоро
612cultureкультура
613billionмільярд
614chanceшанс
615brotherбрат
616energyенергія
617periodперіод
618courseблюдо
619summerліто
620lessменший
621realizeреалізовувати
622hundredсто
623availableдоступний
624plantрослина
625likelyймовірно
626opportunityможливість
627termтермін
628shortкороткий
629letterлист
630conditionстан
631choiceвибір
632placeмісце
633singleодин/одинокий
634ruleправило
635daughterдочка
636administrationадміністрація
637southпівдень
638husbandчоловік
639CongressКонгрес
640floorпідлога/поверх
641campaignкампанія
642materialматеріал
643populationнселение
644wellздорово
645callдзвінок
646economyекономіка
647medicalмедичний
648hospitalлікарня
649churchцерква
650closeзакривати
651thousandтисяча
652riskризик
653currentпоточний
654fireвогонь
655futureмайбутнє
656wrongнеправильний
657іnvolveвключати
658defenseзахист
659anyoneхто-небудь
660increaseзбільшувати
661securityбезпека
662bankбанк
663myselfсам
664certainlyвиразно
665westзахід
666sportспорт
667boardборт
668seekшукати
669perза
670subjectпредмет
671officerофіцер
672privateприватний
673restвідпочинок
674behaviourповедінка
675dealугода
676performanceподання
677fightбитися
678throwчерез
679topверх
680quicklyшвидко
681pastминуле
682goalмета
683secondдругий
684bedліжко
685orderнаказ
686authorавтор
687fillзаповнювати
688representпредставляти
689focusфокус
690foreignіноземна
691dropпадати
692planплан
693bloodкров
694uponна/у
695agencyагентство
696pushштовхати
697natureприрода
698colorколір
699noниккого
700recentlyнещодавно
701storeмагазин
702reduceзнижувати
703soundзвук
704noteвідмітка
705fineвідмінно
706beforeперш ніж
707nearблизько
708movementрух
709pageсторінка
710enterвходити
711shareділитися
712thanяк
713commonзагальний
714poorбідний
715otherінший
716naturalприродний
717raceрас
718concernзанепокоєння
719seriesсерії
720significantзначний
721similarсхожий
722hotгарячий
723languageмова
724eachкожен
725usuallyзазвичай
726responseвідповідь
727deadмертвий
728riseзростати
729animalтварина
730factorчинник
731decadeдесятиліття
732articleстаття
733shootстріляти
734eastсхід
735saveзберігати
736sevenсім
737artistхудожник
738awayгеть
739sceneсцена
740stockзапас
741careerкар’єра
742despiteнезважаючи на
743centralцентральний
744eightвісім
745thusтаким чином
746treatmentлікування
747beyondза, поза
748happyщасливий
749exactlyтоно
750protectзахищати
751approachнаближення
752lieбрехати
753sizeрозмір
754dogсобака
755fundфонд
756seriousсерйозний
757occurвідбуватися
758mediaмедіа
759readyготовий
760signзнак/підпис
761thoughtнамір
762listсписок
763individualіндивідуальний
764simpleпростий
765qualityякість
766pressureтиск
767acceptприймати
768answerвідповідь
769hardскладний
770resourceресурс
771identifyідентифікувати
772leftзалишати
773meetingзустріч
774determineвизначати
775prepareготувати
776desiaseхвороба
777whateverщо-небудь
778successуспіх
779argueсуперечка
780cupчашка
781particularlyособливо
782amountсума
783abilityможливість
784staffперсонал
785recognizeдізнаватися
786indicateвказувати на
787characterперсонаж
788growthзростання
789lossзбиток
790degreeступінь
791wonderдивуватися
792attackатака
793herselfсама
794regionрегіон
795televisionтелебачення
796boxкоробка
797TVТБ
798trainingтренування
799prettyкрасивий
800tradeторговя
801dealсправа
802electionвибори
803everybodyкожен
804physicalфізичний
805layлежати
806generalзагальний
807feelingпочуття
808standartстандарт
809billрахунок
810messageповідомлення
811failневдача
812outsideзовні
813arriveприбувати
814analysisаналіз
815benefitвигода
816nameім’я
817sexсекс
818forwardбезпосередньо
819lawyerюрист
820presentдарувати
821sectionрозділ
822environmentalекологічний
823glassстакан
824answerвідповідь
825skillнавичка
826sisterсестра
827PMпісля полудня
828professorпрофесор
829operationоперація
830financialфінансовий
831crimeзлочин
832stageетап
833okок
834compareпорівнювати
835authorityвлада
836missнудьгувати
837designдизайн
838sortвид
839oneєдиний
840actдіяти
841tenдесять
842knowledgeзнання
843gunзброя
844stationстанція
845blueблакитний
846stateдержава
847strategyстратегія
848littleмало
849clearlyясно
850discussобговорювати
851indeed дійсно
852forceпримушувати
853truthправда
854songпісня
855exampleприклад
856democraticдемократичний
857checkперевіряти
858environmentнавколишнє середовище
859legнога
860darkтемний
861publicгромадськість
862variousрізний
863ratherшвидше
864laughсміятися
865guessздогадуватися
866executiveпосадова особа
867setнабір
868studyвчення
869proveдоводити
870hangвішати
871entireцілий
872rockрок
873designдизайн
874enoughдостатньо
875forgetзабувати
876sinceз тих пір
877claimвимагати
878noteнота
879removeвидаляти
880managerменеджер
881helpдопомога
882closeблизький
883soundзвучати
884enjoyнасолоджуватися
885networkмережа
886legalзаконний
887religiousрелігійний
888coldхолодний
889formформувати
890finalфінал
891mainголовний
892sienceнаука
893greenзелений
894memoryпам’ять
895cardкарта
896aboveпонад
897seatсидіння
898cellклітинка
899establishвстановити
900niceвідмінно
901trail слід
902expert експерт
903spring весна
904firm фірма
905Democrat демократ
906radio радіо
907visit відвідувати
908manage керувати
909care дбати
910avoid уникати
911imagine уявляти
912tonight цієї ночі
913huge величезний
914ball м’яч
915close закривати
916finish закінчувати
917yourselfтебе самого
918talk балачки
919theory теорія
920impact вплив
921respond реагувати
922statement твердження
923maintain підтримувати
924charge заряджати
925popular популярний
926traditional традиційний
927onto на
928reveal розкривати
929direction напрямок
930weapon спорядження
931employee працівник
932cultural культурний
933contain складатися з
934peace світ
935head голова
936controlконтроль
937baseбаза
938painбіль
939applyподавати заяву
940playгра
941measureзахід
942wideмережа
943shakeзбивати
944flyлітати
945interviewінтерв’ю
946manageсправлятися
947chairстілець
948fishриба
949particularпевний
950cameraкамера
951structureструктура
952politicsполітика
953performвиконувати
954bitшматочок
955weightвага
956suddenlyраптово
957discoverдослідити
958candidateкандидат
959topтоп
960productionвиробництво
961treatлікувати
962tripподорож
963eveningвечір
964affectвпливати
965insideвсередині
966conferenceконференція
967unitчастина
968bestкращий
969styleстиль
970adultдорослий
971worryхвилюватися
972rangeспектр
973mentionупомянать
974ratherшвидше
975farдалекий
976deedсправа
977pastминуле
978edgeкрай
979individualіндивідуальний
980specificконкректный
981writerписьменник
982troubleпроблема
983necessaryважливо
984thoughoutпротягом
985challengeвипробування
986fearстрах
987shoulderплече
988institutionустанова
989middleсередній
990seaморе
991dreamмрія/сон
992magazineжурнал
993barбар
994beautifulкрасиво
995propertyимущетсво
996insteadзамість
997improveпокращувати
998stuffперсонал
999detailдеталь
1000methodметод
Читайте також:  Пори року англійською мовою: winter, summer, spring, and fall

*Деякі слова повторюються, так як використовуються різні значення або частини мови.

**Ранжування зроблена на основі публіцистичних статей в Інтернеті і не актуальна для розмовної англійської.

**Джерело: Info WordFreequency

Як вивчити першу тисячу

Починати вчити перші слова складніше, ніж наступні. Адже маючи сформований словниковий запас, ви вже можете знаходити патерни, дізнаватися схожі сполучення і інтуїтивно розуміти значення тих чи інших слів (або за звучанням, або за контекстом). Наприклад, знаючи слів pan (каструля) і fry (смажити), можна здогадатися, що смаження pan — сковорідка. Або знаючи слово drive (водити), ми розуміємо, що driver — ймовірно, водій.

Першу тисячу доведеться саме зазубрювати. Запам’ятовуйте звучання, запам’ятовуйте написання і постійно практикуйте їх у вправах, щоб не дати мозку викинути їх з пам’яті. Починайте з простих, елементарних фраз, в яких зустрічаються the most common words (найбільш зустрічаються слова). Далі переходите до більш складного, розширюйте межі словникового запасу далі і далі.

 1000 найбільш важливих слів в англійській мові

Щоб повторювати лексику було зручніше, радимо завантажити наше мобільний додаток EdWords. Там ви можете скористатися готовими наборами слів, так і додати на вивчення свої. Різні види вправ задіюють різні види пам’яті: асоціативну, зорову, слухову і м’язову, для введення вручну. Знайти додаток можна в Play Market або AppStore.

Зробіть перші кроки на шляху до свого perfect English — ідеального англійської. Ми в вас віримо!

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: