Англійська для економістів: лексика, фрази і корисні ресурси

We greet you on today’s economic conference. Take you sit at the meeting room. Сьогодні до нас приїжджають представники великого іноземного капіталу. Це наш шанс. Перед тим, як почати, давайте переконаємося, що ви в достатній мірі володієте термінологією. Почнемо з азів.

Зміст статті:

Читайте також: перша частина статті про англійська для економістів (плюс корисні посилання для вивчення).

 • economy – економіка
 • competition – конкуренція
 • demand – попит
 • supply – пропозиція
 • local market – місцевий ринок
 • global situation – глобальна ситуація
 • partner – партнер
 • prices – ціни
 • budget – бюджет
 • profit – прибуток
 • loss – збиток
 • product – продукт
 • doing business – ведення бізнесу
 • startup – стартап

Припустимо, наші партнери запитають нас, наскільки ситуація в країні спонукає до ведення бізнесу. Що ми їм відповідаємо?

Our local markets is not fully developed, so competition today is not so high as in the EU countries. This fact gives a great potential for doing business.

Наш місцевий ринок не розвинений повністю, тому конкуренція не така висока, як у країнах ЄС. Цей факт дає величезний потенціал для розвитку бізнесу.

Not bad. І який же шанс на успіх?

Having a unique product and good marketing strategy, it is possible to have a fast profit even with low budget.

Маючи унікальний продукт і хорошу маркетингову стратегію, реально отримати швидкий прибуток навіть з невеликим бюджетом.

Радимо почитати: Англійська для маркетологів.

Економічна ситуація у країні

 • average income – середній дохід
 • purchasing power – купівельна спроможність
 • poverty level – рівень бідності
 • welfare – добробут
 • middle class – середній клас
 • salary – зарплата
 • oligarchy – олігархія
 • inequality – нерівність
 • financial literacy – фінансова грамотність
 • industry – промисловість
 • corruption – корупція
 • brain drain – витік мізків
 • inflation – інфляція
 • labor force – робоча сила
Читайте також:  Косметика англійською мовою

Корупція і бідність знижують наші шанси на довіру. Іноземці будуть з побоюванням ставитися до нас, так як ризики дійсно великі. У нас є заготовлені контраргументи?

Our specialists are valued everywhere. Their qualification is same as in the USA of Germany, but labor force is much cheaper because of inflation and low average income.

Наші фахівці цінуються всюди. Їх кваліфікація така ж, як у США чи Німеччині, але робоча сила набагато дешевша із-за інфляції і низького середнього доходу.

Так. Добре. Тепер перейдемо до презентації. Треба розповісти про продукт.

Презентація продукту

 • innovative technology – інноваційна технологія
 • new approach – новий підхід
 • high-profile – привертає увагу
 • socially useful – суспільно корисний
 • safe for the environment – екологічно чистий
 • low cost – низьковитратний
 • luxurios – розкішний
 • traditional – традиційний
 • convenient – зручний
 • in short supply – дефіцитний
 • demanded – затребуваний
 • trendy – у тренді

Іноземцям буде цікаво, буде наш продукт затребуваний в майбутньому, чи це радше проект на короткострокову перспективу. Які взагалі перспективи розвитку?

Despite the fact this is a new technology, it is not something trendy. We don’t have such supply in our counry, but it will be demanded soon. It will be absolutely new approach.

Незважаючи н те, що це нова технологія, це не щось модне. У нас в країні до цих пір немає такої пропозиції, але скоро воно буде затребуване. Це буде абсолютно новий підхід.

Звучить трохи абстрактно, але в цілому непогано. Але інвестори обов’язково запитають про податки, і тут вже потрібна конкретика. Давайте повторимо цю тему.

Податки

 • tax – податок
 • rate – процентна ставка
 • bookkeeping – бухгалтерія
 • Pension Fund – пенсійний фонд
 • duty – мито, внесок
 • ПДВ – ПДВ
 • added value – додаткова вартість
 • declaration – декларація
 • report – звіт
 • tax service – податкова служба
 • shadow economy – тіньова економіка
 • individual entrepreneur – індивідуальний підприємець
Читайте також:  Такий простий англійську мову: множина іменників

Як ми скажемо, якщо запитають про податкову ставку?

It is easy to pay tax here. Small business often works in shadow economy and even big companies employ unofficially. So, you can cut loss on Pension Fund.

Тут легко платити податки. Малий бізнес часто діє у тіньовій економіці, і навіть великі компанії працевлаштовують неофіційно. Таким чином, ви можете скоротити витрати на Пенсійний фонд.

А чи можна легально скоротити податки з прибутку до мінімуму?

Startups sometimes start as individual entrepreneur because tax rate for them is lower.

Стартапи часто починають як індивідуальні підприємці, тому що податкова ставка для них нижче.

Тепер пробіжимося по логістиці.

Логістика

 • logistician – логіст
 • transportation – транспортування
 • fuel price – ціна на паливо
 • insurance – страхування
 • unseen circumstances – непередбачені обставини
 • security – безпека
 • optimal route – оптимальний маршрут
 • truck – вантажівка
 • driver’s license – водійські права
 • traffic police – дорожня служба
 • kickback – «відкат»
 • dhl airfreight – авіаперевезення

Вони будуть питати про умови транспортування. У цьому наша країна поступається за всіма пунктами іноземним партнерам, тому у них виникнуть побоювання. Як будемо згладжувати?

We are not going to deceive you. The condition of our roads and trucks is not very good here. But any unseen circumstances will be included to insurance.

Ми не збираємося вас обманювати. Стан доріг і вантажівок тут не дуже хороші. Але будь-які непередбачені обставини будуть включені в страховку.

Добре. Що там у нас далі? Банківський сектор.

Банки і кредити

 • Central Bank – ЦБ
 • interest rate – процентна ставка
 • term – термін
 • bankrupt – банкрут
 • business loan – кредит для бізнесу
 • bank deposit – банківський вклад
 • pay off – окупатися
 • bank account – банківський рахунок
 • ahead of time – достроково
 • insolvent – неплатоспроможний
 • seize property – заарештовувати майно
 • an investment portfolio – інвестиційний портфель
 • currency – валюта
 • cryptocurrency – криптовалюта
 • assets – активи
 • shares – акції
 • real estate – нерухомість
 • precious metals – цінні метали
Читайте також:  Вчити англійські слова - для вивчення на кожен день 10 слів

Що розповісте про роботу приватних банків?

We have expensive loans, but profitable deposits.

У нас дорогі кредити, зате вигідні вклади.

Добре, а як щодо інвестиційного портфеля? Інвестори можуть поцікавитися вашою фінансовою грамотністю і ненароком запитати ради. Як буде правильніше сказати англійською?

An investment portfolio should be various: at least three different currencies, precious metals and about 5% of high-risk assets such as shares or cryptocurrency.

Інвестиційний портфель повинен бути різноманітним: як мінімум три різні валюти, цінні метали і близько п’яти відсотків високоризикових активів, таких як акції або кріптовалюти.

Фух. Відмінно. Гості вже майже приїхали. Не хвилюйтеся, адже ми добре підготувалися. Good luck!

Ваш вірний помічник у вивченні англійської.
Велика і дружна сім’я Englishdom.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: