Англійська для маркетологів: словник і корисні ресурси для вивчення

Hi, everyone. У сьогоднішній статті розмова піде про англійську в маркетингу. Сьогодні ми пройдемося по базовим словами, в таких сферах як маркетингові дослідження, стратегія маркетингу, продукт і бренд, реклама та ін. Також, обговоримо які ресурси можуть бути корисні для вас при вивченні англійської в сфері маркетингу. Якщо готові, то поїхали.

Зміст статті:

 Англійська для маркетологів: словник і корисні ресурси для вивчення

Чому маркетологам варто вивчати англійську

У наше століття, коли реклама оточує нас на кожному кроці: на білбордах, вивісках, в інтернеті, в youtube, в загальному ви мене зрозуміли. І професія маркетолога набирає все більшу популярність, хочеться, звичайно, хоч трохи почати розбиратися в різних термінах.

Тим більше, що найсучаснішу літературу про маркетинг випускають як раз на англійській мові.

Тому якщо ви точно будете знати значення терміну англійською – це стане вашою перевагою в роботі.

І першим термінів буде marketing specialist, marketing expert, marketing consultant, marketeer or marketing manager – і все це означає маркетолог. Отже, чим же займається our marketing specialist?

Маркетингові дослідження

Marketing research – форма бізнес-дослідження, яке фокусується на розумінні поведінки, бажань та уподобань споживачів, конкурентів та ринків у диктує ринком економіці.

У маркетингових дослідженнях використовують 3 основні види аналізу.

SWOT-аналіз – це метод оцінки внутрішніх і зовнішніх факторів, які впливають на розвиток компанії або проекту. Ця методика допоможе вам оцінити сильні і слабкі сторони вашої справи, знайти нові можливості та визначити можливі загрози. Цей аналіз складається з чотирьох складових:

Strengths (сильні сторони) – фактори внутрішнього середовища, які надають позитивний вплив на компанію, наприклад: consistent quality (стабільну якість), salable goods (товари), market experience (досвід на ринку).

Weaknesses (слабкі сторони), чинники внутрішнього середовища, які чинять негативний вплив на бізнес або компанію, наприклад, lack of funding (відсутність фінансування), no reputation yet (все ще немає репутації) .

Opportunities (можливості), фактори зовнішнього середовища, які роблять позитивний вплив, наприклад, customer loyalty (лояльність клієнтів), growing market (зростаючий ринок).

Threats (загрози), фактори зовнішнього середовища, які негативно впливають, наприклад, competition (конкуренція), supplier-dependence (залежність від постачальників)

Читайте також:  Поради по вивченню англійської мови

Ще один вид аналізу – це STEP/PEST-аналіз, що полягає в аналізі зовнішнього середовища бізнесу.

 Англійська для маркетологів: словник і корисні ресурси для вивчення

 • Social (соціальні) – consumer behavior демографії (демографія споживчого поведінки), релігія (релігія), lifestyles (стиль життя), values (цінності), and advertising (реклама).
 • Technological (технологічні) – innovation (інновації), communication (зв’язок), energy (енергетика), transport (транспорт), research and development (дослідження і розвиток), patent regulations and life-cycle of products (патентні норми і життєвий цикл продукції).
 • Economic (економічні) – interest rates (процентні ставки), international trade (міжнародна торгівля), taxes (податки), savings (заощадження), inflation (інфляція), банкірів (субсидії), availability of jobs and entrepreneurship (наявність робочих місць та підприємництво).
 • Political (політичні) – political stability (політична стабільність), regulation of monopolies (регулювання монополій), tax policies (податкова політика), consumer protection (захист прав споживачів).

BCG MATRIX або (матриця Бостонської консалтингової групи) – схема поділу підприємств на категорії відповідно до затриманої ними часткою ринку і очікуваним зростанням обсягу їх ринків.

 • Dogs (собаки): These are products with low growth or market share. Продукти з малим зростом і часткою на ринку.
 • Problem Child (проблемні діти): Products in high growth markets with low market share. Продукти, які швидко розвиваються, але займають слабке становище на ринку.
 • Stars (Зірки): Products in high growth markets with high market share. Продукти з високим рівнем зростання і великою часткою на ринку.
 • Cash cows (Дійні корови): Products in low growth markets with high market share. Продукти, які повільно розвиваються, але володіють високою часткою ринку.

 Англійська для маркетологів: словник і корисні ресурси для вивченняТакож ви можете зіткнутися з іншими типами дослідження ринку:

 • package test – тестування упаковки, як цільова аудиторія реагує на упаковку.
 • taste test – тестування смаку, як цільова аудиторія реагує на новий смак.
 • home-test – домашній тест, споживачі пробують і використовують продукт будинку в комфортних умовах.
 • telephone survey – телефонне опитування;
 • mail survey – опитування по електронній пошті, споживач заповнює анкету про продукт.
 • online survey – опитування на сайті в Інтернеті.
 • mystery shopping ( таємний покупець, перевіряє якість обслуговування клієнтів.

Стратегія маркетингу

Paid advertising – така стратегія включає в себе кілька підходів до маркетингу. Це рекламні ролики та реклама в друкованих ЗМІ. Також сюди входить інтернет-маркетинг. Він включає в себе різні методи, такі як PPC (оплата за клік) і платна реклама.

Читайте також:  Дати англійською мовою - як писати і читати, приклади

Cause marketing – маркетинг через благодійність, благодійний маркетинг (маркетингова діяльність, що зв’язує продажу продукції компанії з фінансуванням нею благодійних чи громадських заходів)

Relationship marketing – індивідуальний маркетинг. Створення і підтримка індивідуальної згідно з окремим клієнтом.

Undercover marketing – прихований маркетинг або таємний маркетинг. Метод передачі комерційного повідомлення таким чином, щоб споживач не усвідомив себе об’єктом маркетингових маніпуляцій.

Word of mouth – сарафанне радіо. Спосіб передачі інформації в процесі особистого спілкування: рекомендації друзів, поради в інтернеті, оцінки користувачів.

Internet marketing – інтернет маркетинг. Це вид маркетингу, який спрямований на просування товарів і послуг в інтернеті. Основна задача інтернет маркетингу – перетворити користувача сайту в покупця.

Diversity marketing – мультикультурний маркетинг. Він спрямований на одну або кілька груп людей різної етнічної приналежності.

Продукти/Товари

Product life cycle – життєвий цикл продукту. Життєвий цикл продукту має 4 основні стадії: впровадження на ринок, зростання, зрілість і спад.

Competitive product(s) – товари-конкуренти. Товари чи послуги, які можуть бути продані в більшій кількості (на певному ринку) на основі їх ціни, якості та комбінації послуг, бажаних покупцями порівняно з тим, що пропонують конкуруючі.

Product line – продуктова лінійка.Це перелік товарів, інфопродуктів, що відрізняються за обсягом, ціною, вагою, розмірами та іншим різноманітним характеристиками.

Product image – імідж товару. Це уявлення про відмінні, виняткових характеристик продукту, що надають йому своєрідність і виділяють його з ряду аналогічних.

Product range – товарний асортимент. Всі види продукції, які продає компанія.

Launch a new product – запустити новий продукт/товар.

 Англійська для маркетологів: словник і корисні ресурси для вивчення

Бренд

Brand identity – образ бренду. Всі компоненти, пов’язані з продуктом, послугою, компанією або особою, є «образом бренду».
Brand positioning – позиціонування бренду/марки. Місце на ринку, займане брендом по відношенню до конкурентів, а також набір купівельних потреб і сприйняття.
Brand awareness – знання бренду/марки. Знання назви компаній і продуктів, які вона продає.
Brand attributes – атрибути бренду. Функціональні або емоційні асоціації просування бренду.
Brand book – брендбук. Офіційний документ компанії, в якому описується концепція бренду, атрибути бренду, цільова аудиторія, позиціонування компанії та інші дані.
Brand value – цінність бренду. Емоційна та практична користь товару чи марки.

Реклама. Канали просування

Search Engine Optimization (SEO) – комплекс заходів щодо збільшення видимості сайту в пошукових системах за цільовим пошуковим запитам.

Читайте також:  Самовчитель з англійської мови - Урок 20

Search Engine Marketing (SEM) – пошуковий маркетинг. Його завдання-залучити цільову аудиторію, спонукати відвідувачів стати клієнтами компанії.

Pay Per Click or Pay Per Call (PPC) – це різновид реклами в інтернеті, при якій рекламодавець оплачує кожен клік, досконалий користувачем для переходу на сайт.

Social media marketing (SMM) – залучення на сайт цільової аудиторії з соціальних мереж, форумів, веб-блогів.

Email marketing (імейл маркетинг) – це метод сприяє створенню і зміцненню якісних стосунків з аудиторією, збільшує показники повторних покупок, а також дає можливість просувати нові офферы і оперативно збирати думки аудиторії.

Affiliate Marketing (партнерський маркетинг) – це можливість заробітку на комісії шляхом просування чужого товару/послуги.

Метрики ефективності

Sales volume – обсяг продажів. Це найважливіший показник ефективності компанії, що представляє собою суму грошових коштів, яка фактично надійшла на рахунки компанії в рахунок оплати за реалізовані товари і послуги за певний період часу.

Profit – прибуток. Це кінцевий фінансовий результат діяльності компанії за певний період часу.

Market share – частка ринку. Стан компанії на ринку відносно конкурентів. Кількісний показник частки ринку визначається процентним співвідношенням показників обсягу продажів, до загального обсягу продажу товарів тієї ж категорії на ринку.

Leads – ліди. Це клієнти, які, наприклад, телефонують або пишуть в Вашу компанію, щоб скористатися Вашим продуктом.

Conversion – конверсія. Це певна дія, що повинен здійснити користувач на сайті. Це може бути купівля, заявка, реєстрація, дзвінок, підписка на розсилку і інше.

Customer Lifetime Value (LTV) – це сукупна прибуток, отримувана від одного клієнта за весь час співпраці з ним.

Net Promoter Score (NPS) – індексу споживчої лояльності.

 Англійська для маркетологів: словник і корисні ресурси для вивчення

Ресурси для вивчення англійської самостійно

Блоги:

 • Unbounce
 • Copyblogger
 • QuickSprout
 • Mirasee
 • HubSpot

Youtube канали:

 • Moz
 • Backlinko
 • SEMrush
 • Jay Baer

Подкасти:

 • Call To Action
 • Social Media Marketing Podcast
 • Marketing Over Coffee
 • Social Pros Podcast

Висновок

Сподіваємося, що ця стаття стане для вас корисною і допоможе вам поліпшення професійних навичок у сфері маркетингу і також ви підтягнете свою англійську мову.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: