Англійська для працівників сфери економіки: корисні слова і ресурси для фінансистів, банківських працівників, бухгалтерів

Hello there! Наша сьогоднішня стаття присвячена професіями в сфері економіки. Спеціально для фінансистів, логістів і бухгалтерів ми склали списки основної лексики, часто вживаною в цих сферах, а також корисні підручники, журнали, подкасти, блоги та словники.

Фінансовий розділ бізнес-англійської є одним з найбільш складних. У ньому маса специфічних термінів, які потрібно вивчити, а потім ще й правильно спожити.

Зміст статті:

Світ не стоїть на місці, і вже навіть від бухгалтера або аудитора вимагають хороший рівень мови, контактування з іноземними партнерами, складання бізнес листів і звітів англійською.

 Англійська для працівників сфери економіки: корисні слова і ресурси для фінансистів, банківських працівників, бухгалтерів

Ми пропонуємо вивчити нашу «шпаргалку» з термінами і англомовні ресурси на економічні теми, щоб бути у всеозброєнні і не чекати перекладу новин з фінансової сфери.

А якщо ви хочете отримати якісне навчання англійської мови для працівників сфери економіки, то радимо почати персональне навчання з нашими викладачами. Записатися на безкоштовний ознайомчий урок можна тут.

 

Англійська для фінансистів

Загальні терміни англійською

Розглянемо короткий словник найбільш загальних фінансових термінів. Це не прості слова для вивчення, тому ми радимо кожне слово поміщати в контекст (можна складати пропозиції, а також подумати, в якій робочій ситуації ви могли б його застосувати).

 

Слово/Словосполучення

Переклад

profit and loss

прибуток і збитки

margin

маржа

costs

витрати, витрати

market

ринок

competition

конкуренція

exchange

обмін

trade

торгівля

purchase

закупівля

demand

попит

supply

пропозиція

expenditure

витрати, споживання, витрати

tax

податок

duty

мито

income

прибуток, дохід;

invest

інвестувати

profit

чистий прибуток, дохід

shareholder

акціонер-власник акцій

shortage

нестача, дефіцит

gross domestic product (GDP)

валовий внутрішній продукт (ВВП)

gross national product (GNP)

валовий національний продукт (ВНП)

inflation

інфляція

devaluation

девальвація

unemployment

безробіття

financial crisis

фінансова криза

 Англійська для працівників сфери економіки: корисні слова і ресурси для фінансистів, банківських працівників, бухгалтерів

Підручники

Economics by R. Arnold — посібник для економістів з реальними прикладами з цієї сфери. У кінці кожної глави є підсумки. Протягом всієї книги терміни виділені і винесені збоку, що зручно для запам’ятовування.

Macmillan Guide to Economics by L. Raitskaya and S. Cochrane — посібник зі спеціальними розділами для розвитку різних мовних навичок, включаючи аудіювання.

Professional English in Use Finance by I. MacKenzie — підручник з класичної лінійки професійних термінів від Кембриджського університету.

Oxford English for Careers: Finance by R. Clark and D. Baker — оксфордське посібник про фінанси. Включає розділи про банківський справі, аудиті, внутрішніх фінансах, страхуванні і т. д.

 Англійська для працівників сфери економіки: корисні слова і ресурси для фінансистів, банківських працівників, бухгалтерів

Словники

Словник EnglishDom, тема “Фінанси” — набір слів на фінансову тематику.

Financial Dictionary by Farlex — близько 8000 економічних термінів, зібраних фінансовими експертами.

A Dictionary of Finance and Banking — 2 в 1 навчальний посібник і від словник Oxford Press.

The Forbes Financial Glossary — словник, складений всесвітньо відомим журналом Форбс.

Журнали та блоги

Forbes — знову знаменитий фінансовий журнал.

The Economist — британський економічний журнал з масою розділів: відео, подкасти, додаток для iOS і Android, розсилка, інфографіка World in Figures, візуальна інформація The Economist Films.

McKinsey Quarterly — одне з найвідоміших бізнес-видань в англомовному світі. І це не дивно — статті виходять з 1964 року.

The Undercover Economist — блог британського економіста Тіма Харфорда, журналіста «Financial Times». Він розповідає про економіку простою мовою.

Economics One — блог професора економіки Стенфордського університету, в якому він говорить про макроекономіку, грошово-кредитній політиці і міжнародній економіці.

Англійська для банківських працівників

Загальні терміни англійською

Розглянемо ключові терміни для роботи в банку.

 

Слово/Словосполучення

Переклад

stock market

ринок цінних паперів, фондовий ринок

interest

відсоток

expiry date

дата закінчення строку дії

withdraw

витягати

payee

платник

loan

позика

refinancing rate

ставка рефінансування

encashment

інкасація

International Monetary Fund

Міжнародний валютний фонд

credit rating

рейтинг кредитоспроможності

credit history

кредитна історія

mortgage loan

іпотечне кредитування

payment guarantor

поручитель по платежах

fine (penalty)

пеня, штраф

general lien

право на арешт майна боржника

forgery

підробка (банкнот, купюр)

default

дефолт

in the black

у плюсі

in the red

в боргу

statement

виписка

  Англійська для працівників сфери економіки: корисні слова і ресурси для фінансистів, банківських працівників, бухгалтерів

Словники

Словник EnglishDom, тема “Банківська справа” — онлайн-глосарій англійською для працівників банків.

Helpwithmybank — глосарій англійською. Але якщо читати опису англійською для вас важко, то допоможе російська версія глосарію.

Подкасти

Щоб розвивати навички аудіювання і одночасно з тим дізнаватися нові слова, ви можете слухати подкасти про банківських і фінансових новинах, прогнозах і зміни: Banking, Radiopublic.

Журнали

The Banker — журнал про всі новини з банківської сфери. Безкоштовна підписка дає можливість читати три статті в місяць.

American Banker — американський журнал про банківський справі, але безкоштовно можна читати тільки перші 14 днів.

Ділова англійська в логістиці

Загальні терміни англійською

Пропонуємо ознайомитися з основною лексикою та ресурсами для логістів, які вивчають англійську.

 

Слово/Словосполучення

Переклад

departure

відправлення

freight

вантаж

shipment

перевезення

weight

вага

batch number

серійний номер

bill of entry

ввізна митна декларація

cargo, load

вантаж

carriage

перевезення

carrier

перевізник

delivery

доставка

in bulk

оптом

in transit

транзитом

lorry (GB), truck (US)

вантажівка

overload

перевантаженість

consignee

вантажоодержувач

destination

пункт призначення

preliminary inspection

попередній огляд

warehouse

склад

failure, damage

пошкодження

gross weight

вага брутто

unpack

розпакувати

  Англійська для працівників сфери економіки: корисні слова і ресурси для фінансистів, банківських працівників, бухгалтерів

Підручник

Express Series: English for Logistics Students навчальний посібник, який містить основний пласт лексики по темі «Логістика», вправи для розвитку всіх навичок, в тому числі і аудіювання.

Словник

Словник EnglishDom, тема “Логістика” — онлайн-словник для вивчення слів для тих, хто працює в логістиці.

Logistics Glossary — тут ви знайдете більшість термінів з логістики і дефініцій до них англійською мовою.

Подкаст

Bound In Lgistics — подкаст про логістики, кожна аудіодоріжка — на 30-40 хвилин. Протягом подкасту ви можете тренуватися сприймати професійну лексику на слух.

Блоги

Корисну інформацію, новини та робочі поради можна прочитати в блогах про логістики: Logistics Viewpoints, Logistics Management і The Loadstar.

Журнал

Transport & Logistics — журнал, присвячений транспорту і логістики. Тут ви знайдете нові підходи до перевезень, корисні інтерв’ю та новини зі сфери логістики.

 Англійська для працівників сфери економіки: корисні слова і ресурси для фінансистів, банківських працівників, бухгалтерів

Англійська для бухгалтерів

Загальні терміни англійською

Все порахувати, звести дебет з кредитом, врахувати витрати і доходи допоможе добірка корисних слів для бухгалтерів.

 

Слово/Словосполучення

Переклад

bookkeeping

бухгалтерія

financial planning

фінансове планування

accounting analysis, financial analysis

фінансовий аналіз

accounting/accountancy

бухгалтерський облік

financial statements (financial report)

фінансова звітність (фінансовий звіт)

accounting period

звітний період

annual report

річний звіт

balance sheet

балансовий звіт

cash flow statement

звіт про рух готівкових грошових коштів

fiscal year

фінансовий рік

account reconciliation

звірка бухгалтерських рахунків

assets

активи

liabilities

пасиви

financial risk management

управління фінансовими ризиками

types of accounting ratios:

 • liquidity ratios
 • profitability ratios
 • market value ratios
 • activity analysis ratios

види бухгалтерських коефіцієнтів:

 • коефіцієнти ліквідності
 • коефіцієнти рентабельності
 • коефіцієнти ринкової вартості
 • коефіцієнти аналізу діяльності компанії

record keeping:

 • accounts receivable
 • accounts payable
 • inventory records
 • payroll records
 • petty cash records

бухгалтерська документація:

 • дебіторські рахунки
 • кредиторські рахунки
 • облік товарно-матеріальних цінностей/запасів
 • зарплатні відомості
 • представницькі витрати, підзвітні суми

amortize

списувати

approve a balance

затвердити баланс

intangible assets

нематеріальні активи

liquid assets

швидко реалізовані засоби; ліквідні активи

owner’s equity

акціонерний капітал

provision

резервний фонд; асигнування

proxy vote

голосування за довіреністю

real estate

нерухомість

revenueearningsincomes

прибуток; виручка

subsidiary

дочірній; підлеглий

variable costs

змінні витрати

  Англійська для працівників сфери економіки: корисні слова і ресурси для фінансистів, банківських працівників, бухгалтерів

Підручники

English for Accounting — навчальний посібник для тих, хто працює в бухгалтерії. Розвиває навички, включаючи написання бізнес листів, складання звітів, корисну лексику і аудіювання.

Market Leader Accounting And Finance — підручник для вивчення фінансової англійської. Головний акцент підручника зроблений на розвиток навичок читання і розширення словникового запасу студентів-бухгалтерів і майбутніх аудиторів.

Top Excel Templates for Accounting — шаблони різних видів документів для бухгалтерів в Excel-файли.

Журнали

У журналах” Journal of accountancy і gaap.ru ви можете прочитати статті на теми, зв’язані з бухгалтерським обліком і аудитом. Там також є інтерв’ю і подкасти.

 Англійська для працівників сфери економіки: корисні слова і ресурси для фінансистів, банківських працівників, бухгалтерів

Висновок

Витративши всього кілька хвилин в день на вивчення і практику цих слів, можна швидко покращити свою англійську, яку б сферу економіки ви не вибрали. І перш ніж ви це помітите — ваш словниковий запас зросте в рази!

Навіть якщо ви новачок в області економіки, то турбуватися не варто. Правильне розуміння основ допоможе вам. Передусім, будьте впевнені в собі, вірте в свої здібності!

Сподіваємося, що ця стаття допоможе прокачати професійний діловий англійський. Успіхів у ваших починаннях та англійською!

Велика і дружна сім’я EnglishDom

Читайте також:  Самовчитель з англійської мови - Урок 4
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: