Англійська для юристів

Вивчення англійської мови дуже важливо для подальшого кар’єрного просування.

Якщо ви хочете, щоб Ваша кар’єра пішла вгору, вам обов’язково потрібно знати англійська для юристів зі специфічними термінами. Так, як Ви вже здогадалися, для цього потрібно знання англійської мови на базовому рівні, але і знання спец. юридичних термінів, а також оборотів, які застосовуються в юридичній практиці.

Не обійтися в даному випадку без довідкових і навчальних матеріалів — одне з найвідоміших — це посібник з англійської мови для юристів Зеликмана.

Із статті ви дізнаєтесь:

  • З чого почати навчання англійської мови для юристів
  • Нормативні документи в юридичній сфері англійською мовою — договори, контракти
  • Англійські скорочення для юристів

З чого почати навчання англійської мови для юристів

Щоб почати вивчати юридичну область англійською мовою, потрібно насамперед почати з термінів, потім ознайомитися із різноманітними текстами у галузі права, вивчити основні обороти англійською в юридичній сфері, навчитися розуміти текст при швидкому його перегляду, не вникаючи в його аналіз та дослівний переклад.

Так як юристам за службовим обов’язком вивчати багато різних документів — при цьому потрібно володіти фундаментальними знаннями з кваліфікації трудових договорів, контрактів.

Нормативні документи в юридичній сфері англійською мовою — договори, контракти

Нижче представлена основна класифікація юридичних документів з перекладом-значенням на російську мову.

Англійське написання (транскрипція)Переклад -значення російською мовою
bargain, deal, transactionУгода
active capacityдієздатність
party, sideбоку
articles, constitution, memorandumстатут
artificial person, juridical person, legal entityюридичні особи
contract, agreementдоговір
legal relationцивільне правовідношення
documentдокумент
terms and conditionsумови та положення договору
consensualконсенсуальний договору
(досить угоди сторін)
realреальні договори (необхідна фактична
передача майна)
matter of contract, subject of contractпредмет договору
belongings, propertyмайно
rightsгроші, послуги, права
ontract of beneficence, gratuitous contractбезоплатні договору
donation, giftдарування
bailment, storingбезоплатне зберігання
inchoate contractпопередній контракт
foreign tradeзовнішня торгівля
letter of intentпротокол про наміри
obligationзобов’язання
separableділимим (договір)
entireнеподільний (договір)
parol, simpleпростий (договір)
contract under seal, specialty /contractнотаріально посвідчені,
або завірені печаткою
essential terms /conditionsістотні (договору) — порушення призводить
до розірвання договору
warrantiesпрості (договору) — порушення призводить
до відшкодування збитків, але договір не розривається
usual termsзвичайні договору
contingent termsслучаные договору — погоджують в додаток до
звичайним
conditional contract, escrowдоговір під відкладальною умовою —
якщо останній вступає в силу після виконання
зазначеного умови
offerоферта
term of payment термін платежу
acceptanceакцепт (договору оферти)
prolongationпролонгація (продовження договору)
failure to perform, non-fulfillment,
non-performance, default
невиконання (договору)
forfeit, penaltyнеустойка (при невиконанні договору)
damagesзаподіяний збиток
specific performanceвиконати укладений договір в натурі
act of God, act of Providence, force majeure,
insuperable force, vis major
обставини непереборної сили
harmпозадоговірний шкоди
debtorборжник
transgressor, wrongdoerневинний правопорушник
deceit, defraudation, fraudобман
false representation, misrepresentation обманні операції
contractвнутрішньодержавне угода
treatyміжнародна угода
international law, law of nationsміжнародне право
agreement, arrangementугода
arrangementдомовленість
arrangement with creditorsугода з кредиторами
executed agreementугода, виконуване в момент укладення
executory agreementугода з виконанням у майбутньому

Англійські скорочення для юристів

Нижче представлені деякі юридичні скорочення англійською мовою з перекладом на російську

Англійське скороченняПовністю на анлийском мовоюПереклад на російську мову
Acpt.acceptanceacceptance
a/dafter dateвід цього числа, від дати
afsdaforesaidвищезгаданий
agtagentагент
amtamountкількість
Appdapprovedсхвалений, затверджений
bt.boughtкуплений
C/Acommercial agentторговий агент
cfmdconfirmedпідтверджено
ch.pddebtorборжник
E & OE, e. and o.e.errors and omissions exceptedвиключаючи помилки і пропуски
e.g.exempli gratia (лат.)наприклад
e.o.d.every other dayраз у два дні, через день
E. O. M.end of monthв кінці місяця
E. O. M.very other monthраз в два місяці
etc.et cetera (лат.)і т. д.
exc.exceptкрім
F. C. V.full contract valueповна вартість контракту
G. A., G/Ageneral agentгенеральний агент
GTgreater thanбільше ніж
Gvt.governmentуряд, урядовий
L.lawзакон, право
L/A letter of authorityдовіреність
m/d, M/Dmonths after dateчерез … місяців від цього числа
n.e.i.not elsewhere indicatedне зазначений де-небудь в іншому місці
noibnnot otherwise indexed by nameінше найменування не вказано
nos., N. O. S.not otherwise statedінакше не вказаний
O. K.all correctвсе в порядку, все правильно
OT, o/told termsколишні умови
pdpaidсплачено
pptprompt строковий
prypriorityпріоритет
P. T. O. please turn overдив. на звороті
див. на зворотіrepresentativeпредставник
s.a.subject of approvalпідлягає схваленню або затвердженню
sgdsignedпідписаний
u.c.e.unforeseen circumstances exceptedкрім непередбачені обставини
u.t.usual termsзвичайні умови
u.u.r.under usual reserve із звичайної застереженням
vs.versus (лат.)проти, в порівнянні з…
w.e.f.with effect fromступає в силу з такого-то числа)
wkweekтиждень
Y(r)yearрік

Таким чином, англійська мова для юристів повний специфічними термінами і зворотами і скороченнями.

Нижче Ви можете завантажити матеріали для вивчення юридичної англійської:

Скачать англійська мова для юристів

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: