Англійська мова 5 типів питань

В англійській мові існує 5 типів питань.

Із статті ви дізнаєтесь:

 • Класифікація питань
 • Wh – questions або Special questions або спеціальні питання
 • Загальні питання (general questions)
 • Розділові (disjunctive questions)
 • Альтернативні питання (аlternative questions)
 • Питання з прийменниками в кінці

Класифікація питань

Можна виділити наступні п’ять типів:

 • Wh – questions або Special questions — питання до підлягає;
 • General questions — загальні питання;
 • Disjunctive questions чи інакше question tags — розділові питання;
 • Alternative questions — альтернативні запитання;
 • Питання з прийменниками в кінці.

Wh – questions або Special questions або спеціальні питання

Перший тип – спеціальні питання, по-англійськи вони звучать Wh – questions або Special questions. Іноді їх ще називають питаннями до підлягає. Спеціальний питання завжди починається з питального слова, наприклад, what, who, when, why, where (Що? Хто? Коли? Чому? Де?).

When did you come home? (Коли ти прийшов додому?)

Why don’t you believe me? (Чому ти мені не віриш?)

Всі ці питання починаються на WH, ось чому спеціальні питання називають Wh – questions. R питальним словами в цьому типі питань належить також how, how much, how long (Як? Скільки? Як довго?).

How much money we should pay? (Скільки грошей ми повинні заплатити?)

Якщо спеціальний питання починається на who/what, то порядок слів у питанні прямий, так як питальне слово замінює підмет.

Who is your doctor? (Хто твій лікар?)

У такому разі who/what розглядається як 3е особа, од. число.

Якщо питальне слово в спеціальному питанні не замінює підмет, то після нього ставиться допоміжне дієслово (do/does, will(shall), did, have/has та ін).

Порівняйте:

Who is standing there? (Хто там стоїть?)

Who did you talk with? (З ким ти говорив?)

У статті «Спеціальні питання в англійській мові» я розповідаю більш докладно про це типі питань.

Загальні питання (general questions)

Їх називають загальними, тому що відповіддю на таке запитання може бути або «так», або «ні».

Друга назва загальних питань yes/no questions. Загальний питання починається з допоміжного дієслова. Після цього підмет або суб’єкт висловлювання, потім смисловий дієслово. Другорядні члени речення йдуть в кінець.

Do you see me? (Ти мене бачиш?) – No, I don’t.

Have you been there? (Ти був там?) – Yes, I have.

Will you be here when i’m gone? (Ти будеш тут, коли я піду?) – Yes, I will.

Таким чином, відповідь на загальне питання містить «так» або «ні», а іноді і допоміжний дієслово.

Але! Дієслово to be в теперішньому та минулому часі не вимагає допоміжних дієслів.

Is he your friend? (Він твій друг?) – No, he isn’t.

У статті «Загальні питання в англійській мові» я розповідаю більш докладно про це типі питань.

Розділові (disjunctive questions)

Друга назва — question tags (питання з хвостиком). A tag – своєрідний хвостик, який ставиться після всього пропозиції. Будуються ці питання за типом заперечення – ствердження, і навпаки.

Друга частина пропозиції повинна відповідати тому, що входить до складу присудка.

You are ok, aren’t you? (З тобою все в порядку, чи не так?)

He knows my real name, he doesn’t? (Він знає моє справжнє ім’я, чи не правда?)

These people don’t know me do they? (Ці люди мене не знають, так?)

Tag або хвостик може перекладатися різними способами. В основному, можливі переклади: не так? чи не правда? так адже? Але в російському перекладі можливо не використовувати хвостик, вставивши слово «адже» в середині речення.

We are young, aren’t we? (Адже ми молоді?)

Наголос в таких питаннях повинні падати на другу частину.

У статті «Розділові питання в англійській мові» я розповідаю більш докладно про це типі питань.

Альтернативні питання (аlternative questions)

Відмінна риса таких питань – наявність сполучника «або» (or). На таке питання можна відповісти коротко, обов’язково потрібно зробити вибір.

Are you going to go there by plane or by car? (Ти збираєшся добиратися туди на літаку або на машині?) – I’m going to go there by plane.

Is she your wife or not? (Вона твоя дружина чи ні?) – She is my wife.

У статті «Альтернативні питання в англійській мові» я розповідаю більш докладно про це типі питань.

Питання з прийменниками в кінці

Їх можна було б і не виділяти в окрему категорію, однак їх складання відрізняється деякими особливостями.

Привід ставити в кінці, якщо смисловий дієслово має особливий привід. Наприклад, to look for (шукати що-то), look at (дивитися), to think of (думати про щось), to think about (думати про когось) та інші.

What are you looking at? (На що ти дивишся?)

What are you looking for? (Що ти шукаєш?)

Як видно на прикладах, привід кінці змінив сам сенс питання.

What do you depend on? (Від кого ти залежиш?)

Who are thinking about? (Про кого ти думаєш)

Щоб додати питання особливий тон або виділити окреме слово в англійських питаннях, використовуйте інтонацію.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: